مصوبه سیاست‌ها، راهبردها، وظایف و ضوابط اجرایی ترویج

فرهنگ حضور، توانمندی و افتخارآفرینی جانبازان و معلولان ازطریق ورزش

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۰ شهریور ۱۳۹۷

(مصوب جلسه ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

مصوبه «سیاست‌ها، راهبردها، وظایف و ضوابط اجرایی ترویج فرهنگ حضور، توانمندی و افتخارآفرینی جانبازان و معلولان ازطریق ورزش» که در جلسه ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی و براساس مصوبه جلسه ۶۳۹

مصوبات وزارت کشورپیرامون تبدیل روستاهای مرکز بخش به شهر

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۰ شهریور ۱۳۹۷

شماره۸۷۹۷۹                                                                              ۱۳۹۷/۵/۲۱

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با عنایت به نامه شماره ۵۴۴۱۲/۵۸۲۰۹ مورخ ۱۳۹۷/۵/۷ دبیر محترم هیأت دولت مبنی بر ابلاغ تصمیمات این وزارتخانه پیرامون تبدیل روستاهای مرکز بخش به شهر (در اجرای مواد ۵ و ۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۵۴۴۲۸/ت۵۵۵۲۸هـ مورخ ۱۳۹۷/۴/۳۰

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۰ شهریور ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۶/۱۱ به پیشنهاد شماره ۲۸۰۳۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۶/۴سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین­ نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۲۰) ماده واحده

قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و جزء (۲) آن

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۰ شهریور ۱۳۹۷

ماده۱ـ در این تصویب­ نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

الف ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۴۹۷۵۰/ت۵۵۵۵۸هـ مورخ ۲۱/۴/۱۳۹۷

منتشر شده در پنج‌شنبه،۱۵ شهریور ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۶/۴ به پیشنهاد شماره ۳۶۵۶۴/۶۸۴۸۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۷ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

رأی شماره ۱۳۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

تعارض در آراء برخی شعب دیوان عدالت اداری درخصوص فوق‌العاده ویژه

مقرر در بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری

منتشر شده در پنج‌شنبه،۱۵ شهریور ۱۳۹۷

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: نظر به اینکه هیأت وزیران در تصویب مصوبه شماره ۸۳۴۴۷/ت۴۸۷۲۹هـ ـ ۱۳۹۲/۴/۹ پرداخت فوق‌العاده ویژه‌ای را در اجرای حکم بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان تعدادی از وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی

رأی شماره ۱۳۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

وضع عوارض به میزان ۳%حق بیمه آتش‌سوزی، ۲% قراردادهای امانی و پیمانی، ده درصد سهم خدمات فنی، عوارض تفکیک و نقل و انتقال و عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییرکاربری املاک

منتشر شده در پنج‌شنبه،۱۵ شهریور ۱۳۹۷

الف ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای حق بیمه، قراردادهای پیمانکاری، حق‌النظاره مهندسین در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص

رأی شماره‌های ۱۲۶۷ـ ۱۲۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بند ۹ آیین‌نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان ۲۵% و بالاتر موضوع بخشنامه شماره ۲۶۲۷۵۶/۲۱۴۵۹ ـ ۲۷/۱۲/۱۳۸۸ معاون اول رییس‌جمهور

منتشر شده در چهارشنبه،۱۴ شهریور ۱۳۹۷

با توجه به اینکه مطابق ماده ۶۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت هزینه‌های آموزشی از بودجه دستگاه های اجرایی به کارکنان ممنوع شده و وفق تبصره ذیل آن ایثارگران مشمول مقررات خاص خود می‌باشند

رأی شماره ۱۲۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال صورت جلسه شماره ۱۳۷۶/۸۰۰/۱۱/م ـ ۱۱/۱۰/۱۳۸۴

شورای مرکزی مشارکت های مردمی با سازمان بهزیستی

منتشر شده در چهارشنبه،۱۴ شهریور ۱۳۹۷

با توجه به اینکه مطابق ماده ۲ قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب سال ۱۳۷۵ جلب کمک های مادی و معنوی اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز نظارت بر نحوه مصرف وجوه خاص اهدایی

رأی شماره ۱۲۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال مصوبه شماره ۴۵۸۰۳/ت/۵۳۱۵۶هـ ـ ۲۱/۴/۱۳۹۵ هیأت وزیران در خصوص اختصاص مبلغ ۴ هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات مبارزه با حوادث غیرمترقبه به احداث و تکمیل خدمات زیربنایی پروژه‌های مسکن مهر

منتشر شده در چهارشنبه،۱۴ شهریور ۱۳۹۷

نظر به اینکه هیأت وزیران مبلغ چهار هزار میلیارد ریال به صورت تملک دارایی سرمایه‌ای از محل منابع ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موضوع بند (م)

رأی شماره ۱۲۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

مبنای محاسبه پاداش پایان خدمت کارگران مشمول قانون کار

منتشر شده در چهارشنبه،۱۴ شهریور ۱۳۹۷

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: نظر به اینکه ماده ۷ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب سال ۱۳۷۹ موضوع پرداخت پاداش پایان خدمت به مستخدمین دولت، قابل تسری به کارگران

اصلاح ردیف (۲) جدول شماره (۲) موضوع ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی ماده (۶۳)

قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

منتشر شده در چهارشنبه،۷ شهریور ۱۳۹۷

هیأت‌ وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۵/۲۸ به پیشنهاد شماره ۲۹۶۲۴۴/۱۰۰/۰۲مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

رأی شماره ۹۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

وجوه مرخصی‌های ذخیره شده کارکنان شرکت مخابرات

از زمان خصوصی شدن قابل محاسبه و پرداخت است

منتشر شده درچهارشنبه،۱۴ شهریور ۱۳۹۷

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: با توجه به اینکه شرکت مخابرات تا تاریخ ۱۳۸۸/۸/۱۸ دولتی بوده و مقررات قانون کار بر روابط کارکنان شرکت مخابرات و شرکت متبوع حاکم نبوده است، بنابراین پرداخت وجوه مرخصی استفاده نشده

اساسنامه کمیته ملی پارالمپیک

منتشر شده در چهارشنبه،۷ شهریور ۱۳۹۷

ماده۱ـ در این اساسنامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

الف ـ کمیته بین‌المللی پارالمپیک ( (IPC : سازمانی بین‌المللی، غیرانتفاعی و غیردولتی که وظایف، مسئولیت­ ها و تعهداتی در قبال منشور پارالمپیک در جهان برعهده دارد