اصلاح ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (بیمه حوادث راننده  مسبب حادثه(

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۷ مهر ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۷/۱۹ به پیشنهاد شماره ۳۴۳۱۱/۸۴۴۳۷ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۲ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اصلاح تصویب‌نامه‌های شماره ۴۶۸۱۸/ت۵۴۲۴۰هـ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۴، شماره ۴۶۸۳۶/ت۵۴۲۴۰هـ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۴ و شماره ۴۶۸۲۴/ت۵۴۲۴۰هـ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۴

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۷ مهر ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۷/۱۹ به پیشنهاد شماره ۳۴۰۴۸/۸۴۴۴۴ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۲ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۲۴۸۲۵/ت۵۲۶۶۶هـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۴

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۷ مهر ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۷/۱۹ به پیشنهاد شماره ۲۳۶۴۷/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۷ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب‌نامه در خصوص برقراری مقررات لغو روادید برای دارندگان گذرنامه عادی بین دولت

جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۷ مهر ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۷/۱۹ به پیشنهاد شماره ۷۲۰/۵۰۰/۴۷۰۱۸۹۱ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۰ وزارت امور خارجه و به استناد تبصره (۴۳) قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور تصویب کرد:

برقراری مقررات لغو روادید برای دارندگان گذرنامه عادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان به شرط عمل متقابل مجاز است.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص متقاضیان دریافت پروانه ارایه خدمات مرکز تماس

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۷ مهر ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۷/۱۲ به پیشنهاد مشترک شماره ۱/۶۲۷۴۹ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۹ وزارتخانه­های ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت

تصویب‌نامه در خصوص انتصاب خانم فرزانه شرف بافی به عنوان مدیرعامل شرکت هواپیمایی

جمهوری اسلامی ایران

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۷ مهر ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۷/۱۲ به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده (۱۷) اصلاحی اساسنامه شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۵۸ ـ تصویب کرد:

خانم فرزانه شرفبافی به عنوان مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران منصوب می­شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

اضافه شدن رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به ترکیب کمیسیون سیاسی ـ دفاعی

موضوع بند (۶) ماده (۶) اصلاحی آیین‌نامه داخلی هیأت دولت

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۷ مهر ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۷/۱۲ به پیشنهاد شماره ۱۴۱۲۷۵۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۲ سازمانبرنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور به ترکیب کمیسیون سیاسی ـ دفاعی موضوع بند (۶) ماده (۶) اصلاحی آیین­نامه داخلی هیأت دولت موضوع تصویب­نامه شماره ۱۱۱۹۴۷/ت۴۹۵۰۶هـ مورخ ۱۳۹۲/۵/۳۰ و اصلاحات بعدی آن اضافه می­شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص حق‌الامتیاز صدور پروانه کارور (اپراتور)های ماهواره‌ای

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۷ مهر ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۷/۱۲ به پیشنهاد مشترک شماره ۱/۶۸۲۴۸ مورخ ۱۳۹۶/۷/۳ وزارتخانه­ های ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۵۳۷ با موضوع:

ابطال بخش نامه شماره ۳۰۲۷۸ ـ ۱۳۹۴/۷/۱۱ سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های کشور به لحاظ

خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۷ مهر ۱۳۹۶

تصویب مصوبه مورد اعتراض از صلاحیت و حدود اختیارات مرجع تصویب خارج است زیرا طبق بند ۹ الحاقی به ماده ۷۸ مکرر ۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۸۶/۸/۲۷،

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۵۳۴ ـ ۵۳۳ با موضوع:

ابطال بندهای ۴ و ۵ بخشنامه شماره ۵۳/۰۲۰/۱۷۴۱۳۴/م ـ ۱۳۹۴/۶/۱۴ رئیس سازمان امور

اراضی کشور به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۷ مهر ۱۳۹۶

تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغها به موجب ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها اصلاحی ۱۳۸۵/۸/۱، واجد وصف مجرمانه بوده و قانون گذار برای مالکان و متصرفان متخلف مجازات تعیین کرده است.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۴۷۴ با موضوع:

چون شاکیان پرونده‌های موضوع تعارض منطبق با مفاد آگهی استخدام رفتار نکرده‌اند، حکم بند ۲

تذکرات آگهی به کارگیری نیرو در سازمان تأمین اجتماعی بر وضعیت آنها حاکم می‌شود

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۷ مهر ۱۳۹۶

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: نظر به اینکه مطابق ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان تأمین اجتماعی به عنوان نهاد عمومی غیر دولتی از شمول مقررات این قانون مستثنی شده است و آیین‌نامه استخدامی سازمان مذکور حاکمیت دارد و از طرفی

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

پیرامون طرح بافت پیرامونی حرم مطهر حضرت امام رضا (ع)

منتشر شده در چهارشنبه،۱۹ مهر ۱۳۹۶

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۹،  با عنایت به شأن و جایگاه شهر مشهد و بافت شهری پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع)، به عنوان یکی از کانون‌های مهم مذهبی و فرهنگی جهان اسلام و تشیع

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

 پیرامون ادامه اتوبان همت تهران

 منتشر شده در چهارشنبه،۱۹ مهر ۱۳۹۶

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۹ خود، ضمن استماع گزارش پیرامون ادامه بزرگراه همت تهران به سوی اتوبان کرج ـ قزوین و کاربری های عمده واقع در این مسیر، با حضور استاندار و معاون عمرانی استاندار

اصلاح بند (ز) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها

منتشر شده در چهارشنبه،۱۹ مهر ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۶/۸ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­ های جهاد کشاورزی، کشور و راه و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده (۱۴) قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ­ها ـ مصوب ۱۳۸۵ـ تصویب کرد: