تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای غلامرضا سلیمانی امیری به عنوان

رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

منتشر شده در چهارشنبه،۳ مرداد ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۴/۲۷ به پیشنهاد شماره ۸۲۵۵۵ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۹) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری ـ مصوب ۱۳۵۰ـ تصویب کرد:

آقای غلامرضا سلیمانی امیری به عنوان رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

آیین‌نامه اجرایی بند (ث) ماده (۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

منتشر شده در چهارشنبه،۳ مرداد ۱۳۹۷

ماده۱ـ در این آیین­ نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ فراورده‌های خام دامی: موادی که در زمان حیات دام، از آن به دست می‌آید، مانند پشم، کرک، مو، شیر، عسل،

رأی شماره‌های ۳۶۷ الی ۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

در خصوص برخی از مصوبات شورای اسلامی شهر تربت حیدریه

منتشر شده در چهارشنبه،۳ مرداد ۱۳۹۷

الف ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر

نظریه‌‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به

قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵)

و یک صد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

منتشر شده در چهارشنبه،۳ مرداد ۱۳۹۷

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت‌محترم وزیران به شماره۱۴۱۶۵۲/ت۵۴۷۴۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۹، موضوع: «مجوز خرید و واردات خودرو توسط شرکت راه‌آهن»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان مودت و همکاری  در جنوب شرقی آسیا

منتشر شده در چهارشنبه،۳ مرداد ۱۳۹۷

ماده واحده ـ به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا مورخ ۱۹۷۶/۲/۲۴ (۱۳۵۴/۱۲/۵) به گونه اصلاح شده توسط تشریفات

 رأی شماره ۳۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

تعارض آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری درخصوص قوانین و مقررات حاکم بر روابط کارگر و کارفرما در مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری

منتتشر شده در شنبه،۳۰ تیر ۱۳۹۷

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: مطابق ماده ۲ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره ۳۳۴۳۳۰/ت۲۵ک ـ ۱۳۷۳/۳/۱۶ اکثریت وزرای عضو شورای عالی  مناطق

دستورالعمل اجرایی کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار

منتشر شده در شنبه،۳۰ تیر ۱۳۹۷

در اجرای بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های کلی قضایی کشور مصوب رهبر معظم انقلاب و مفاد مواد ۴۸۸، ۵۲۸، ۶۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بند پ ماده ۶۷ و

اصلاح ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

منتشر شده در چهارشنبه،۲۷ تیر ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۴/۱۳ به پیشنهاد شماره ۶۰/۹۲۳۰۸ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۰ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۳۱۲۶۶/ت۵۵۳۶۸هـ مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۷

منتشر شده در چهارشنبه،۲۷ تیر ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۴/۲۰ به پیشنهاد شماره ۳۶۳۱۹/۴۶۳۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۳ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در تصویب‌نامه شماره ۳۱۲۶۶/ت۵۵۳۶۸هـ  مورخ۱۳۹۷/۳/۱۳، واژه «سیستم» به عبارت «نظام (سیستم)» اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص معرفی استان‌هایی که در سال زراعی ۱۳۹۷ـ۱۳۹۶ تحت تأثیر حوادث غیرمترقبه قرار گرفته به بانک‌های عامل جهت بهره‌مندی از امهال تسهیلات

منتشر شده در چهارشنبه،۲۷ تیر ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۴/۱۳ به پیشنهاد مشترک وزارت خانه‌های جهاد کشاورزی و کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

رأی شماره۳۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع

ابطال بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ـ‌۱۲/۱۱/۱۳۸۸ معاونت مالیات بر ارزش افزوده

سازمان امور مالیاتی

منتشر شده در چهارشنبه،۲۷ تیر ۱۳۹۷

مطابق بند ۱۰ مـاده ۱۲ قانون مالیات بـر ارزش افـزوده مصوب سـال ۱۳۸۷ «خـدمات مشمول مالیات بردرآمد حقوق، موضوع قانون مالیات های مستقیم از پرداخت مالیات معاف است.» با توجه به این حکم ارائه خدمات مشمول مالیات بر

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۳۲۰۷۲/ت۵۵۴۲۰هـ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱۹

منتشر شده در چهارشنبه،۲۰ تیر ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۴/۱۰ به پیشنهاد شماره ۹۷/۲۰۴۷۸/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲ وزارت نیرو و به استـناد بند (ج) مـاده (۱) قانون هدفـمند کردن یارانه‌ها ـ مصوب ۱۳۸۸ ـ و اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

رأی شماره۳۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بند ۱ مصوبه ۲۶۳ هیات تنظیم بازار برق ایران

منتشر شده در چهارشنبه،۲۷ تیر ۱۳۹۷

بر مبنای بند «و» ماده ۱۳۳ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران «وزارت  نیرو مکلف است در صورت نیاز با حفظ مسئولیت تامین برق به منظور ترغیب سایر مؤسسات داخلی به تولید هر چه بیشتر نیروی برق

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۲۲۰۰۵/ت۵۴۶۹۹هـ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۹

منتشر شده در چهارشنبه،۲۰ تیر ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۴/۱۰ به پیشنهاد شماره ۳۶۱۱۳/۳۹۵۰۲ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: