تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای شاهین چراغی به عنوان عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۸ اسفند ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ به پیشنهاد شماره ۲۷۰۷۵۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (۹) ماده (۳) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ تصویب کرد :

آقای شاهین چراغی به عنوان عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار موضوع بند (۹) ماده (۳) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ( برای بورس انرژی ) تعیین می‌شود .

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه درخصوص هوشمندسازی جایگاه‌های عرضه سوخت گاز طبیعی

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۸ اسفند ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ به پیشنهاد شماره ۲۱۰۷۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ وزارت کشور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور٭

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۸ اسفند ۱۳۹۷

ماده‌واحده ـ بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور از حیث منابع بالغ بر هفده میلیون و چهارصد و چهل و سه هزار و یک صد و شصت میلیارد و دویست و سی میلیون (۱۷.۴۴۳.۱۶۰.۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به شرح زیر است:

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶

منتشر شده در دوشنبه،۲۷ اسفند ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۸ به پیشنهاد شماره ۹۷/۲۹۵۷۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۴  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تبصره (۳) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا

نظریه‌های‌‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع:

صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵)و یک صد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

منتشر شده در یکشنبه،۲۶ اسفند ۱۳۹۷

۱  

 شماره۱۱۱۸۴۸هـ/ب                                                                   ۱۳۹۷/۱۲/۱۸

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت‌محترم وزیران به شماره۱۲۹۳۴۰/ت۵۳۳۰۱هـ مورخ۱۳۹۷/۱۰/۲، موضوع: «اصلاح تصویب‌نامه شماره۲۶۲۷۵۸/ت۴۷۷۷۵هـ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۹»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات

تصویب‌نامه در خصوص افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

منتشر شده در یکشنبه،۲۶ اسفند ۱۳۹۷

هیأت‌وزیران در جلسه۱۳۹۷/۱۲/۱۵ به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (هـ) ماده (۱۰) قانون پولی و بانکی کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ـ تصویب کرد:

تصویب‌نامه در خصوص سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی شرکت‌های عمران شهرهای جدید برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی

منتشر شده در یکشنبه،۲۶ اسفند ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ به پیشنهاد شماره ۳۷۳۳۸/۱۶۰۵۶۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

الحاق تبصره (۹) به ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی بند (و) و جزء‌های (۳) و (۴) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

منتشر شده در یکشنبه،۲۶ اسفند ۱۳۹۷

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۸ به پیشنهاد شماره ۵۷/۲۶۱۶۷۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین­ نامه اجرایی قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان

سازمان حفاظت محیط­زیست در ارتباط با جرایم زیست محیطی

منتشر شده در یکشنبه،۲۶ اسفند ۱۳۹۷

ماده ۱ـ در این آیین­ نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

الف ـ سازمان: سازمان حفاظت محیط ­زیست.

اصلاح ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۷) قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران

منتشر شده در یکشنبه،۲۶ اسفند ۱۳۹۷

شورای ملی ایمنی زیستی در جلسه ۱۳۹۷/۸/۱۴ به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آ'وزش پزشکی و به استناد بند (ب) ماده (۷) قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۸ ـ تصویب کرد:

اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم

منتشر شده در یکشنبه،۲۶ اسفند ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۱۲به پیشنهاد شماره ۲۰۰/۱۲۵۶۸/۱۲۰۲۲۷/ص مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اصلاح ردیف (۲) جدول بند (۱) تصویب­نامه شماره ۱۶۴۸۳۷/ت۵۴۲۷۹هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۸

منتشر شده در یکشنبه،۲۶ اسفند ۱۳۹۷

نظر به اینکه در ردیف (۲) جدول بند (۱) تصویب­نامه شماره ۱۶۴۸۳۷/ت۵۴۲۷۹هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۸، دوره زمانی طبقه گرمسیری شهرستان پلدختر به اشتباه تحریر شده است، مراتب به شرح زیر برای اصلاح اعلام می­ شود:

۲ شهرستان پلدختر          گرمسیر (۲)        (۲) ماه   ماه­ های تیر و مرداد

                                گرمسیر (۲)    (۲) ماه ماه­ های خرداد و شهریور

دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی

اصلاح تصویب­ نامه شماره ۶۲۱۱۱/ت۵۱۰۵۲هـ مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۵

منتشر شده در یکشنبه،۲۶ اسفند ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ به پیشنهاد شماره ۶۰/۶۱۵۵۷ مورخ ۱۳۹۷/۳/۵ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در صدر تصویب­ نامه شماره ۶۲۱۱۱/ت۵۱۰۵۲هـ مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۵ عبارت «تا پایان سال ۱۳۹۶» به عبارت «تا پایان سال ۱۴۰۰» اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

اصلاح بند (چ) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

منتشر شده در یکشنبه،۲۶ اسفند ۱۳۹۷

نظر به اینکه در بند (چ) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۳۹۰۵/ت۵۵۳۴۰هـ مورخ ۱۳۹۷/۴/۳۰، عبارت «و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی» قبل از عبارت «و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری» تحریر نشده است، مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود.

دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی