اعطای مدرک تحصیلی به فارغ‌التحصیلان غیرایرانی جامعة المصطفی صلی‌الله‌علیه‌وآله

منتشر شده در یکشنبه،۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

ماده واحده «اعطای مدرک تحصیلی به فارغ‌التحصیلان غیرایرانی جامعة المصطفی صلی‌الله علیه و آله» که در جلسه ۸۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۴ شورای عالی حوزه‌های علمیه به تصویب رسیده است،

اصلاح تبصره ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۲) ماده واحده

قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

منتشر شده در یکشنبه،۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

نظر به اینکه در تبصره ماده (۲) آیین­ نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور موضوع تصویب­نامه شماره ۱۲۱۵۴/ت۵۵۲۵۷هـ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۶، عبارت «و قضات و وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات کشور و کارمندان سیاسی و کارمندان شاغل در پست ­های سیاسی وزارت امور خارجه» بعد از عبارت «مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی» تحریر نشده است، مراتب برای اصلاح اعلام می­شود.

دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی

اصلاح اساسنامه صندوق کارآفرینی امید

منتشر شده در یکشنبه،۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۲/۱۶ به پیشنهاد نهاد ریاست جمهوری و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اساسنامه صندوق کارآفرینی امید موضوع تصویب­ نامه شماره ۱۶۹۵۴۲/ت۵۴۴۵۶هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ به شرح زیر اصلاح می­شود:

اصلاح اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات ایران

منتشر شده در یکشنبه،۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه‌های ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ و ۱۳۹۶/۱۲/۹ به پیشنهاد شماره ۱/۶۲۶۰۹ مورخ ۱۳۹۵/۷/۵ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد ماده واحده قانون استفساریه درخصوص اختیار اصلاح اساس نامه سازمان­ ها، شرکت­ ها

اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو

منتشر شده در یکشنبه،۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۲/۱۶ به پیشنهاد شماره ۶۰/۴۳۶۲۵ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۳وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اصلاح تبصره (۳) بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۶۲۹۲۴/ت۵۴۵۲۲هـ

مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴

منتشر شده در یکشنبه،۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۲/۱۶ به پیشنهاد شماره ۹۶/۲۱/۲۷۱۱۵ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۲ جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اصلاح میزان جرایم مندرج در مواد (۱۰)، (۱۱)، (۱۲) و (۱۳) اصلاحی

قانون شکار و صید ـ مصوب ۱۳۷۵ـ

منتشر شده در یکشنبه،۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۲/۱۶ به پیشنهاد شماره ۲۵۴۶۸مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲ وزارت دادگستری و به استناد ماده (۲۸) قانون مجازات اسلامی ـ مصوب ۱۳۹۲ـ تصویب کرد:

اساسنامه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی

منتشر شده در یکشنبه،۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

ماده۱ـ صندوق تأمین خسارت‌های بدنی که از این پس در این اساسنامه «صندوق» نامیده می‌شود، نهاد عمومی غیردولتی است که با دارا بودن شخصیت حقوقی مستقل براساس مفاد این اساسنامه، قوانین ناظر بر نهادهای عمومی

آیین­ نامه اجرایی ماده (۵) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث

 در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

منتشر شده در یکشنبه،۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

ماده۱ـ در این آیین­ نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می ­روند و سایر اصطلاحات تابع تعاریف مندرج در قانون است:

الف ـ قانون: قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ۱۳۹۵ـ

تصویب‌نامه در خصوص وجوه پرداختی برای کمک به آسیب‌دیدگان

حوادث غیر مترقبه

منتشر شده در یکشنبه،۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

هیأت وزیران درجلسه ۱۳۹۷/۲/۱۶ به پیشنهاد شماره ۵۶/۲۵۷۹۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۱وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۷۲) قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ـو اصلاحات بعدی آن تصویب کرد:

تصویب‌نامه در خصوص وجوه پرداختی برای کمک به آسیب‌دیدگان

حوادث غیر مترقبه

منتشر شده در یکشنبه،۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

هیأت وزیران درجلسه ۱۳۹۷/۲/۱۶ به پیشنهاد شماره ۵۶/۲۵۷۹۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۱وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۷۲) قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ـو اصلاحات بعدی آن تصویب کرد:

تصویب‌نامه در خصوص تعیین وزارت خانه‌های امور اقتصادی و دارایی

منتشر شده در یکشنبه،۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۲/۱۹ به پیشنهاد شماره ۵۱۰/۲۲۰/۴۸۴۰۶۸۸ مورخ ۱۳۹۷/۲/۹ وزارت امور خارجه و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

وزارت خانه‌های امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی به ترتیب به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون‌های مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای اسلواکی و لیتوانی تعیین می‌شوند.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در مورد الحاق فهرست تکمیلی ممنوعیت خرید کالاهای خارجی

دارای تولید مشابه داخلی به فهرست تصویب‌نامه

شماره ۲۶۷۲۵/ت۴۸۴۶۲هـ مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۱

منتشر شده در یکشنبه،۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

هیأت وزیران درجلسه ۱۳۹۷/۲/۱۹ به پیشنهاد شماره ۳۶۸۱۸ مورخ ۱۳۹۷/۲/۵ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

رأی شماره ۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال مواد ۱۷، ۳۳، ۹۰ و ۹۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی

منتشر شده در یکشنبه،۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

الف ـ با توجه به اینکه مطابق اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید، اطلاق ماده ۳۳  آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰