رأی شماره ۸۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

تعارض در آراء شعب ۳۲ و ۴۰ دیوان عدالت اداری درخصوص نحوه اعمال ماده ۶۳

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

منتشر شده در یکشنبه،۱۷ دی ۱۳۹۶

اولاً: تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز است.

ثانیاً: با توجه به حکم مقرر در ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر اینکه پس از نقض آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند ۲ ماده ۱۰ این قانون و رسیدگی مجدد در مراجع مربوط چنان چه

رأی شماره ۸۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال مصوبات شماره ۳۰۰۶۴۹/۴۶۳۹۳ ـ ۱۸/۱/۱۳۹۰ و ۱۱۵۰۱۶/۴۷۰۶۰ ـ ۶/۶/۱۳۹۰ هیأت وزیران

منتشر شده در یکشنبه،۱۷ دی ۱۳۹۶

مطابق ماده واحده قانون اجازه دریافت و پرداخت های دولت در ماه های فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۰ مقرر شده «به دولت اجازه داده می‌شود در چهارچوب قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور،

رأی شماره ۸۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

تعارض در آراء شعب ۱۱ و ۲۲ دیوان عدالت اداری درخصوص افزایش مؤخر بر

 تاریخ بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت مستخدمان دستگاه های اجرایی

منتشر شده در یکشنبه،۱۷ دی ۱۳۹۶

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: هر چند به موجب تبصره ۵ ماده ۱۰۹ آیین‌نامه استخدامی شرکت ها و واحدهای تابعه وزارت صنایع و معادن مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ هیأت‌وزیران مقرر شده است، هر گونه افزایش موخر بر تاریخ بازنشستگی، ازکارافتادگی

رأی شماره۸۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بخش نامه شماره۲۱۵۰۹/۹۰ ـ۱۰/۲/۱۳۹۰ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

مبنی بر ممنوعیت کلی به کارگیری کارمندانی که دوران محکومیت خود را مطابق آراء صادره

از مراجع قضایی یا هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری سپری کرده‌اند

منتشر شده در یکشنبه،۱۷ دی ۱۳۹۶

در قانون رسیدگی به تخلفات اداری انواع تخلفات اداری و مجازاتهای مربوط توسط مقنن تعیین و احصاء شده است. نظر به اینکه ممنوعیت کلی به کارگیری کارمندانی که دوران محکومیت خود را مطابق آراء صادره از مراجع قضایی

رأی شماره‌های ۸۰۶ ـ ۸۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال ماده ۸ و بندهای ذیل آن از آیین‌نامه نحوه تشکیل شوراهای استانی سازمان

نظام دام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب وزارت جهادکشاورزی

 منتشر شده در یکشنبه،۱۷ دی ۱۳۹۶

با عنایت به اینکه قانون گذار به شرح ماده ۶ قانون تأسیس سازمان نظام دام پزشکی جمهوری اسلامی ایران به صورت حصری شرایط داوطلبان عضویت در شوراهای استانی سازمان نظام دام پزشکی و شوارهای استانی را به شرح ۵ بند

قانون الحاق دو تبصره به ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامی

(کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)

منتشر شده در یکشنبه،۱۷ دی ۱۳۹۶

ماده واحده ـ تبصره‌های زیر به عنوان تبصره‌های (۱) و (۲) به ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ الحاق می‌گردد:

آیین‌نامه اجرایی پرداخت کمک هزینه تحصیلی دانشجویی به حافظان و قاریان در سال ۱۳۹۶

منتشر شده در پنج‌شنبه،۱۴ دی ۱۳۹۶

موضوع فعالیت ذیل برنامه ۱۸۰۳۰۰۸۰۰۸ از ردیف ۱ـ۱۰۹۵۰۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

مصوبه جلسه ۳۷ مورخ ۱۳۹۶/۸/۶ شورای توسعه فرهنگ قرآنی

اصلاح ماده ۸ آیین‌نامه شورای توسعه فرهنگ قرآنی

منتشر شده در پنج‌شنبه،۱۴ دی ۱۳۹۶

مصوب جلسه ۳۶ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۰ شورای توسعه فرهنگ قرآنی در جلسه ۳۶ شورای توسعه فرهنگ قرآنی، مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۰ اصلاح ماده ۸ آیین‌نامه شورای توسعه فرهنگ قرآنی، به این شکل به تصویب رسید:

مصوبه انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی برای عضویت

در شورای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی مدارس

و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی

منتشر شده در پنج‌شنبه،۱۴ دی ۱۳۹۶

مصـوبه «انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی برای عضـویت در شورای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی» که در جلسه ۸۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی

رأی شماره‌های ۷۷۲ الی ۷۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بند (ن) ماده۱ آیین‌نامه اجرایی بند ز ماده۳ و مواد۷ و ۸ و ۹ قانون

 سازمان دامپزشکی مصوب سال۱۳۵۰ مبنی بر صدور پروانه فروش داروخانه‌های داروهای

دامی بر عهده سازمان دامپزشکی

منتشر شده در پنج‌شنبه،۱۴ دی ۱۳۹۶

نظر به اینکه مطابق بند ح ماده ۲ قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال ۱۳۸۹ و نیز تبصره ۵ ذیل ماده ۶ همان قانون، داروخانه‌های داروهای دامی که محل فروش دارو هستند بایستی برای فعالیت مجوز

رأی شماره‌های ۷۷۰ ـ ۷۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص:

 تبصره۲ ماده۹ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان

مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ موضوع استفاده از کسر ساعت کار

منتشر شده در پنج‌شنبه،۱۴ دی ۱۳۹۶

مقنن در تبصره ۲ ماده ۹ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱ مقرر کرده است «جانبازانی که به هر دلیل نتوانند از کسر ساعت کار استفاده نمایند از اضافه کار ساعتی، مرخصی سالانه و کسر سنوات

رأی ۷۸۶ شماره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

منتشر شده در پنج‌شنبه،۱۴ دی ۱۳۹۶

چون در رأی شماره ۵۸۷ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ هیأت عمومی، اخذ عوارض علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مغایر

 قانون تشخیص نشده است ولی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی

رأی شماره‌های ۶۹۵ الی ۶۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

تعارض در آراء شعب دیوان درخصوص نحوه برقراری مستمری بازنشستگی ناشی از اشتغال کارمندان دولت در مشاغل سخت و زیان‌آور و تأیید آراء شعب ۱۲ و ۱۶ دیوان عدالت اداری

منتشر شده در پنج‌شنبه،۱۴ دی ۱۳۹۶

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: مطابق مواد ۷، ۸ و ۱۳ از آیین‌نامه اجرایی بند ۵ جزء «ب» ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی به ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۰/۱۲/۲۲ هیأت‌وزیران و ماده واحده قانون

رأی شماره ۷۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

تأیید و تثبیت بند ۳ـ۴ دستورالعمل اجرایی بند الف ماده۲ قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات

منتشر شده در پنج‌شنبه،۱۴ دی ۱۳۹۶

بر اساس بند الف ماده ۲ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب سال ۱۳۸۵، تدوین دستورالعمل اجرایی مربوط به تعاریف، شمول و ویژگیهای تبلیغات از وظایف ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات تعیین شده است