رأی شماره ۱۴۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بند «ج» دفترچه شماره (۱) راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ دانشگاه ها و مؤسسات عالی سازمان سنجش آموزش کشور

منتشر شده در شنبه،۱۲ آبان ۱۳۹۷

به صراحت الفاظ سطر اول مصوبه مورخ ۱۳۶۲/۱۲/۶ ستاد انقلاب فرهنگی (شورای عالی انقلاب فرهنگی فعلی) ممنوعیت شرکت داوطلبانی که دو بار سابقه قبولی در آزمون را دارند برای شرکت مجدد در آزمون، محدود به داوطلبان سراسری

رأی شماره ۱۴۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

تعارض آراء برخی شعب دیوان عدالت اداری درخصوص الزام به پرداخت حق مرخصی مناطق محروم

منتشر شده در شنبه،۱۲ آبان ۱۳۹۷

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: نظر به اینکه به موجب مصوبه شماره ۱۳/۵۶۱ ـ ۱۳۸۱/۲/۲۸ شورای عالی اداری، سازمان غله کشور از تاریخ ۱۳۸۳/۱/۱ منحل شده و پرسنل سازمان مذکور به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و شرکت های وابسته

رأی شماره ۱۴۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

تعارض آراء برخی شعب دیوان عدالت اداری و تأیید خارج بودن کارکنان بازنشسته شرکت ملی فولاد از شمول بند (ر)تبصره ماده ۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۲

منتشر شده در شنبه،۱۲ آبان ۱۳۹۷

اولاً: تعارض در آراء محرز است. 

ثانیاً: نظر به اینکه هدف قانون گذار در بند (ر) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور این بوده است که: «پرداخت پاداش پایان خدمت به بازنشستگان قبل از سال ۱۳۷۸ که از دریافت پاداش موضوع قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات

رأی شماره۱۴۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال کدهایی از کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت موضوع:

تصویب‌نامه شماره ۷۰۳۵۸/ت۵۴۲۴۰هـ ـ ۹/۶/۱۳۹۶ هیأت وزیران

منتشر شده در شنبه،۱۲ آبان ۱۳۹۷

نظر به اینکه در مواد ۷ و ۸ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب سال ۱۳۷۳ و بند الف ماده ۹ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵، هیأت وزیران صرفاً برای تعیین تعرفه و ارزش نسبی خدمات

تصویب‌نامه درخصوص اجرای کامل و هماهنگ برنامه جامع اصلاح نظام اداری (دوره دوم)

منتشر شده در چهارشنبه،۹ آبان ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۷/۲۹ به پیشنهاد شماره ۳۰۸۹۳۲ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۸ سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ به منظور اجرای کامل و هماهنگ برنامه جامع اصلاح نظام اداری (دوره دوم) موضوع مصوبه شماره ۳۰۲۵۹۶ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۴شورای عالی اداری تمامی دستگاه‌های اجرایی موظفند:

آیین‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی‌ها

(موضوع ماده (۲) قانون هوای پاک)

منتشر شده در چهارشنبه،۹ آبان ۱۳۹۷

ماده۱ـ دراین آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ قانون: قانون هوای پاک ـ مصوب۱۳۹۶ ـ .

ب ـ سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست

رأی شماره۱۴۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بند ۴دستورالعمل بانک مرکزی درخصوص اعمال شرایط بومی بودن در آزمون استخدامی سال ۱۳۹۴

منتشر شده در شنبه،۵ آبان ۱۳۹۷

به موجب بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی و از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید همه امکانات خود را به کار برد

تصویب‌نامه درخصوص نرخ تسعیر ارز برای

محاسبه قیمت خوراک پالایشگاه‌ها (نفت خام و میعانات گازی) و فرآورده‌های تحویلی از پالایشگاه‌ها

منتشر شده در شنبه،۵ آبان ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۷/۲۲ به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ از ابتدای آبان ماه سال ۱۳۹۷ نرخ تسعیر ارز برای محاسبه قیمت خوراک پالایشگاه­ ها (نفت خام و میعانات گازی) و

تصویب‌نامه درخصوص واردات تجهیزات و ملزومات پزشکی

منتشر شده در شنبه،۵ آبان ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۷/۱۱ به پیشنهاد مشترک وزارت خانه­ های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

الف ـ واردات تجهیزات و ملزومات پزشکی به شرح فهرست پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، در چهارچوب سایر قوانین و مقررات مربوط مجاز است.

ب ـ تصویب­ نامه شماره ۷۸۵۵۵/ت۵۵۷۴۴هـ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۷ لغو می­ شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه درخصوص ثبت اطلاعات پرداخت‌های کارکنان و مدیران  در سامانه ثبت حقوق و مزایا

منتشر شده در شنبه،۵ آبان ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۷/۲۵ به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ تصویب کرد:

دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری

منتشر شده در شنبه،۵ آبان ۱۳۹۷

شورای عالی حفاظت فنی در جلسه مورخ  ۱۳۹۷/۴/۲۶ به استناد تبصره ماده (۲) آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری ـ که بر اساس پیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی در تاریخ ۱۳۸۹/۳/۵ به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی وقت رسیده است

رأی شماره ۱۳۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

تعارض آراء برخی شعب دیوان عدالت اداری درخصوص پرداخت حقوق و مزایای معوقه ناشی از عدم اجرای قانون ارتقای بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت و آیین‌نامه اجرایی آن

منتشر شده در چهارشنبه،۲ آبان ۱۳۹۷

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: با توجه به اینکه قانون گذار در ماده واحده قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب سال ۱۳۸۸ کلیه شاغلین بخش دولتی و غیر دولتی را مشمول قانون اعلام کرده است و با تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور

رأی شماره‌های ۱۳۴۳ و ۱۳۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

تعارض آراء برخی شعب دیوان عدالت اداری درخصوص تعیین محل خدمت متعهدین خدمت به آموزش و پرورش پس از فراغت از تحصیل

منتشر شده در چهارشنبه،۲ آبان ۱۳۹۷

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: با توجه به اینکه به موجب تبصره ۸ الحاقی به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب سال ۱۳۹۱، احکام قانون متعهدین خدمت به آموزش و پرورش

رأی شماره ۱۳۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال جدول حداقل معدل کل برای پذیرش مدارک تحصیلی

مندرج در دستورالعمل پذیرش مدارک تحصیلی شاغلین پژوهش گاه پلیمر و پتروشیمی ایران

مصوب ۲۲/۴/۱۳۹۳ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

منتشر شده در چهارشنبه،۲ آبان ۱۳۹۷

نظر به اینکه در جدول مورد شکایت از حیث پذیرش مدرک تحصیلی دانشگاه ها برای ارتقاء مستخدم بین مدارک صادره از دانشگاه های مختلف اعمال تبعیض شده است و با توجه به معتبر بودن کلیه دانشگاه های موصوف،