آیین­ نامه اجرایی بند (ت) ماده (۸) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

منتشر شده در یکشنبه،۶ خرداد ۱۳۹۷

ماده۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ قانون: قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایرانـ  مصوب ۱۳۹۵ـ .

آیین‏ نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه ‏های سیاسی

منتشر شده در یکشنبه،۶ خرداد ۱۳۹۷

ماده۱ـ اصطلاحات استفاده‏ شده در این آیین‏ نامه، در معانی مشروح مندرج در قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‏ های سیاسی که در این آیین ‏نامه به‏ اختصار «قانون» نامیده می‏شود، به ‏کار می‏روند و واژه­ های «کمیسیون» و «احزاب»،

آیین­ نامه اجرایی بند (پ) ماده (۷۲) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

منتشر شده در یکشنبه،۶ خرداد ۱۳۹۷

ماده۱ـ به منظور تدوین فهرست رسمی دارویی ایران، کارگروه بررسی و تدوین فهرست دارویی ایران که در آیین‌نامه به اختصار «کارگروه» نامیده می‌شود با ترکیب زیر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو) تشکیل می‌گردد:

دستورالعمل تشکیل یگان‌های حفاظت در دستگاه های اجرایی

 منتشر شده در شنبه،۵ خرداد ۱۳۹۷

 در راستای تحقق اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاست­ های کلی نظام، به منظور ساماندهی یگان­ های مسلح دستگاه­ های کشوری­ در سلسله مراتب نیروهای مسلح با هدف توسعه امنیت و واگذاری حفاظت دستگاه­ ها

رأی شماره‌های ۱۲۶۴ و ۱۳۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

الزام دولت به پرداخت هزینه جابجایی صندوق بازنشستگی

 با واگذاری شرکت مخابرات به بخش غیر دولتی

منتشر شده در شنبه،۵ خرداد ۱۳۹۷

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: مقنن در ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مقرر کرده است که با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه های اجرایی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیر دولتی واگذار گردد به پنج روش رفتار شود.

رأی شماره ۱۲۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بند ۲ تبصره ۲ بخش ۶ فصل دهم تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر مشکین‌دشت

در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک اراضی و اعیان

منتشر شده در شنبه،۵ خرداد ۱۳۹۷

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است.

رأی شماره‌های ۱۲۹۱ ـ ۱۲۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بندهای ۴ و ۵ مصوبه شماره ۶ جلسه شماره ۲۳۷ ـ ۲۲/۳/۱۳۹۵ و

مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۴۶ ـ ۲۳/۸/۱۳۹۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

و ابطال بند ۶ مصوبه شماره ۶ جلسه شماره ۲۳۷ ـ ۲۲/۳/۱۳۹۵

منتشر شده در شنبه،۵ خرداد ۱۳۹۷

بر مبنای تبصره ۱ بند (د) ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر شده «دولت مکلف است ضوابط تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و نیز فهرست و ضوابط تعیین قیمت این کالاها و خدمات

رأی شماره‌های ۱۲۸۸ ـ ۱۲۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال قید «که از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» در دستورالعمل شماره ۲۳۷۲۰/۲۰۰ ـ ۳۰/۱۱/۱۳۹۱ رییس سازمان امور مالیاتی کشور

منتشر شده در شنبه،۵ خرداد ۱۳۹۷

بر مبنای ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم مقرر شده «درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی که از اول سال ۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارت خانه‌های ذی ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج

رأی شماره ۱۲۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف واحدهای بازرسی و نظارت اتاق های اصناف

و چگونگی نظارت اتاق اصناف دیوان بر عملکرد آنها

)موضوع بند ش ماده ۳۷ و بند ۶ ماده ۴۵ قانون نظام صنفی) (وزارت صنعت، معدن و تجارت(

منتشر شده در شنبه،۵ خرداد ۱۳۹۷

مطابق ماده ۴۵ قانون نظام صنفی کشور، وظایف و اختیارات اتاق اصناف در هفت بند و ۴ تبصره مشخص شده است.

رأی شماره ۱۲۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بندهایی از نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری و نوآوری وزارت نفت و بندهایی از آیین‌نامه تعریف، تصویب، اجرا و نظارت بر پروژه‌های پژوهش و فناوری وزارت نفت و ابطال قسمتی از آیین‌نامه تشکیل و فعالیت قطب های پژوهش و فناوری وزارت نفت

منتشر شده در شنبه،۵ خرداد ۱۳۹۷

بر مبنای ماده ۴۴ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵ «هر گونه تبانی از طریق قرارداد،

رأی شماره ۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بند ۲ ماده ۱۸ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شهرداری اردبیل در سال ۱۳۹۵

منتشر شده در سه‌شنبه،۱ خرداد ۱۳۹۷

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری متراژ عرصه تفکیک در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است،

قانون موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان

 راجع به احداث و بهره‌برداری از نیروگاه های جریانی بر روی رودخانه ارس

منتشر شده در سه‌شنبه،۱ خرداد ۱۳۹۷

دولت های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان که از این پس طرفین نامیده می‌شود با تمایل به بهره‌برداری از انرژی برق آبی رودخانه مرزی ارس در محل های قره‌چیلر و مغری، با توجه به مناسبات حسن همجواری موجود طرفین

رأی شماره ۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

تعارض در آراء شعب اول و دهم در خصوص شرایط استخدام شهرداران

 خاتمه خدمت‌یافته در شهرداری ها

منتشر شده در سه‌شنبه،۱ خرداد ۱۳۹۷

با توجه به اینکه تبصره ۱ ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز سمت شهردار مصوب ۱۳۷۷/۶/۱۱ هیأت  وزیران در راستای ماده ۶ اصلاحی آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۷۵۷۰/ت۱۵۷ـ۱۳۶۸/۳/۲ وضع گردیده است

قانون تفسیر بند (الف) تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۷/۱۴

منتشر شده در سه‌شنبه،۱ خرداد ۱۳۹۷

آیا متصدیان مشاغل عملیاتی آتش‌نشانی که بیمه‌شده تأمین اجتماعی و دارای روابط استخدامی غیرمشمول قانون کار با کارفرمایان خود می‌باشند و از نظر شرح، محل، نوع و نحوه انجام کار و همچنین ماهیت سخت و زیان‌آور بودن شغل