اصلاحیه دستورالعمل ضوابط و شرایط تأسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی

منتشر شده در سه‌شنبه،۲ آبان ۱۳۹۶

در اجرای ماده ۲ آیین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی مصوب ۱۳۹۱/۳/۲۲ رییس قوه قضاییه، مواد ۷، ۱۱، ۱۳، ۱۴،‌ ۲۲ و ۲۴ دستورالعمل ضوابط و شرایط تاسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی، مصوب ۱۳۹۲/۲/۲۶ به شرح زیر اصلاح و جایگزین مواد فوق و تبصره های آن می شود.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۵۷۰ با موضوع:

ابطال بندهای ۱ و ۳ دستورالعمل شماره ۶۰/۳۸۴۰۳ ـ ۱۳۹۴/۲/۶ وزیر صنعت، معدن و تجارت

منتشر شده در سه‌شنبه،۲ آبان ۱۳۹۶

با توجه به اینکه بندهای ۱ و۳ دستورالعمل شماره ۶۰/۳۸۴۰۳ ـ ۱۳۹۴/۲/۶ وزیر صنعت، معدن و تجارت مغایر و مخالف مفاد مواد ۱۲ و ۱۳ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب سال ۱۳۷۴ است، بنابراین مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

اصلاح تبصره (۳) بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۶۲۹۲۴/ت۵۴۵۲۲هـ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴

منتشر شده در سه‌شنبه،۲ آبان ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۷/۱۹ به پیشنهاد شماره ۳۴۲۶۰/۸۴۴۳۵ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۲ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تبصره (۳) بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۶۲۹۲۴/ت۵۴۵۲۲هـ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ موضوع اصلاح تصویب‌نامه شماره ۹۲۳۰۸/ت۴۰۵۸۷ک مورخ ۱۳۸۷/۶/۷ و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره۳ـ خودروهای نظامی و انتظامی از شرط اسقاط خودرو موضوع این بند مستثنی می‌باشند.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۵۶۳ با موضوع:

ابطال مصوبات شماره ۲/۶۰۹۵/ش ـ ۱۳۸۴/۱۲/۱۸ و ۳/۳۱۶۸/ش ـ ۱۳۸۶/۶/۲۹ شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص اخذ عوارض کسب و پیشه و عوارض تغییر کاربری

منتشر شده در دوشنبه،۱ آبان ۱۳۹۶

نظر به اینکه وضع عوارض کسب و پیشه از بانک های خصوصی و دولتی و همچنین عوارض تغییر کاربری توسط شوراهای اسلامی شهر در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۵۶۲ با موضوع:

ابطال بند ۵ دستورالعمل شماره ۲۸ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

منتشر شده در دوشنبه،۱ آبان ۱۳۹۶

در ماده ۴ آیین‌نامه دادرسی کار مراجع حل اختلاف کار موظف شده‌اند طبق قوانین و مقررات و یا اصول حقوقی به دعوا رسیدگی کنند و در ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ تصریح شده است

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۵۶۱ با موضوع:

ابطال مصوبه شماره ۳۸۲۶۵/۶۲۲۰۱۰ ـ ۱۳۹۱/۴/۳ شورای اقتصاد

منتشر شده در دوشنبه،۱ آبان ۱۳۹۶

مقنن در تبصره ۳ ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که از ۱۳۹۰/۱/۱ لازم‌الاجراء بوده، فهرست و عوارض مربوط به کالاهای موضوع ماده ۱۰۴ که در حوزه صادرات غیر نفتی است به تصویب شورای اقتصاد موکول کرده است.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۵۴۶ با موضوع:

بندهای ۲ و ۳ و ۵ دستورالعمل شماره ۱۰۰/۶۰۰/۱۴۳ ـ ۱۳۶۹/۱۱/۱۶ مصوب وزیر آموزش و پرورش که تاریخ ۱۳۶۹/۹/۱ را مبنای برخورداری از حقوق کارآموزی دانش‌آموزان معلمان ورودی سالهای ۱۳۶۹ و قبل آن تعیین کرده است به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب ابطال می‌شود

منتشر شده در دوشنبه،۱ آبان ۱۳۹۶

به موجب ماده ۶ قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۹/۳/۸ دانشجویان متعهد به خدمت موضوع قانون مذکور از آغاز تحصیل خود به استخدام آزمایشی وزارت آموزش و پرورش درآمده و از حقوق و فوق‌العاده شغل

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۵۴۵ با موضوع:

ابطال مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۹/۲۶ کارگروه نظارت بر مؤسسات اعزام دانشجو به خارج کشور

منتشر شده در دوشنبه،۱ آبان ۱۳۹۶

در ماده ۴ آیین‌نامه تأسیس مؤسسات و شرکت های خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور، موضوع مصوبه شماره ۴۵۶۲۲/ت۲۷۰۳۴هـ ـ ۱۳۸۲/۸/۱۴ هیأت وزیران، وظایف کارگروه نظارت بر اعزام دانشجو به خارج از کشور

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۵۴۲ با موضوع:

ابطال کلمات «با دستگاه های اجرایی» از ماده ۹۶ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون معادن مصوب وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن به شماره ۸۵۷۴۴/ت۴۹۰۸۹ ـ ۱۳۹۲/۴/۱۱

به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب

منتشر شده در دوشنبه،۱ آبان ۱۳۹۶

به موجب بند الف تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون معادن مصوب سال ۱۳۹۰، اتخاذ تصمیم در موارد اختلاف دارندگان پروانه فعالیت معدنی در صورت توافق طرفین مبنی بر حکم به داوری از سوی شورای عالی معادن یکی از وظایف

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۵۳۹ با موضوع:

تصویب‌نامه شماره ۱۹۲۹۰۹/ت ۴۸۶۴۱هـ ۱۳۹۱/۱۰/۳ هیأت وزیران و اصلاحیه شماره ۲۱۷۸۵۵ /ت۴۸۶۴۱هـ ۱۳۹۱/۱۱/۱ آن مبنی بر تجویز پرداخت پاداش پایان خدمت مازاد بر سی سال خدمت نسبت به کسانی که مجدداً به کارگیری شده‌اند به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می‌شود

منتشر شده در دوشنبه،۱ آبان ۱۳۹۶

نظر به اینکه مطابق ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته می‌شوند بـه ازاء هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر تا سی سال به اضافه وجوه مربوط

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۵۳۸ با موضوع:

آن قسمت از مفاد آگهی استخدامی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی  کشور ابلاغی به وزارت آموزش و پرورش در خصوص آزمون استخدام پیمانی سال ۱۳۹۴ به شماره مجوز ۱۳۵۳۲ ـ ۱۳۹۴/۲/۷ که ناظر به اولویت دادن رزمندگان بر سایر مشمولین سهمیه ۵ درصدی استخدامی است به لحاظ مغایر با قانون ابطال می‌شود

منتشر شده در دوشنبه،۱ آبان ۱۳۹۶

نظر به اینکه در ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱ و ماده ۴۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ و اصلاحات بعدی، در اختصاص سهمیه استخدامی به رزمندگان

اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (ک) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۷ مهر ۱۳۹۶

نظر به اینکه در آیین­ نامه اجرایی بند (ک) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور موضوع تصویب­ نامه شماره ۸۱۲۱۶/ت۵۴۴۹۱هـ مورخ ۱۳۹۶/۷/۳، ماده (۴) و تبصره آن به شرح زیر تحریر نشده است، مراتب برای اصلاح اعلام می­شود:

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۵۳۶ ـ ۵۳۵ با موضوع:

ابطال بند ۱ نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی موضوع بخش نامه شماره ۲۰۰/۹۳/۵۲۴ ـ ۱۳۹۳/۶/۲۲

سازمان امور مالیاتی کشور

مبنی سود تفاوت تسعیر ارز حاصل صادرات، معاف از مالیات است

منتشر شده در دوشنبه،۱ آبان ۱۳۹۶

بر مبنای بند (الف) ماده ۱۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم، صددرصد درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی (شامل محصولات زراعی، باغی، دام و طیور، جنگل و مرتع) و صنایع تبدیلی 

اصلاح جدول بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۶۲۹۲۴/ت۵۴۵۲۲هـ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۷ مهر ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۷/۱۶ به پیشنهاد شماره ۶۰/۱۲۵۷۸۳ مورخ ۱۳۹۶/۵/۳۰ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: