اصلاح بند (خ) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار

در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی

منتشر شده در یکشنبه،۲۰ اسفند ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۲/۹ به پیشنهاد شماره ۱/۲۱۸۰۸۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۹/۷ کمیته امداد امام خمینی (ره) و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تنفیذ اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی

منتشر شده در یکشنبه،۲۰ اسفند ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ به پیشنهاد هیأت امنای صندوق نوآوری و شکوفایی و به استناد بند (و) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور تصویب کرد:

اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۰۲۹۸/ت۴۶۴۲۸هـ مورخ ۱۳۹۱/۳/۱۶ و اصلاحات بعدی آن، با اضافه شدن عبارت «نهاد عمومی غیردولتی» پس از عبارت «با شخصیت حقوقی» در ماده (۲)، تنفیذ می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص تشکیل کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی

منتشر شده در یکشنبه،۲۰ اسفند ۱۳۹۶

هیأت‌وزیران در جلسه۱۳۹۶/۱۲/۶ به پیشنهاد مشترک وزارت خانه‌های نیرو، جهادکشاورزی، کشور و صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های حفاظت محیط زیست و برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب‌نامه درخصوص کاهش مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی گوشت گوساله ( سرد و

منجمد)، ردیف تعرفه‌های (۰۲۰۲۱۰۱۰) و (۰۲۰۱۱۰۱۰)

منتشر شده در یکشنبه،۲۰ اسفند ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۲/۲ به پیشنهاد مشترک وزارت خانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی گوشت گوساله (سرد و منجمد)، ردیف تعرفه‌های (۰۲۰۲۱۰۱۰) و (۰۲۰۱۱۰۱۰)، از (۲۶) درصد به (۱۲) درصد کاهش می‌یابد.

۲ـ این تصویب‌نامه از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

رأی شماره ۱۱۱۹ـ ۱۱۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بندهای ۲۶ و ۴، ۳، ۲ جدول فهرست خدمات قضایی شورای حل اختلاف

 منضم به دستورالعمل شماره ۲۱۰ـ ۳۲۹/۹۰۱۵ ـ ۳۰/۵/۱۳۹۵ معاون قضایی رئیس کل

 در امور شورای حل‌اختلاف خراسان جنوبی و دستورالعمل بدون تاریخ معاون قضایی

رئیس کل دادگستری و رئیس اداره شورای حل اختلاف خراسان رضوی

منتشر شده در یکشنبه،۲۰ اسفند ۱۳۹۶

با توجه به اینکه مطابق ماده ۲۳ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۹۴ هزینه رسیدگی شورای حل اختلاف در دعاوی مالی معادل پنجاه درصد هزینه دادرسی در محاکم دادگستری تعیین شده است.

بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۳۶۹۸/۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص

 قیمت دیه کامله در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۷

منتشر شده در یکشنبه،۲۰ اسفند ۱۳۹۶

در اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به بررسی‌های به عمل آمده قیمت دیه کامله در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۷، مبلغ دو میلیارد و سی صد و ده میلیون ریال تعیین می‌گردد.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

رأی شماره ۱۰۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بند۳ گروه ۱۱ آیین‌نامه مشاغل تخصصی در قسمت ساخت عینک طبی

منتشر شده در پنج‌شنبه،۱۷ اسفند ۱۳۹۶

بـر مبنای تبصره مـاده ۲ قـانون نظام صنفی کشور صنوفـی کـه قانون خاص دارند از شمول این قانون مستثنی می‌باشند. قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذیربط، نظارت،

رأی شماره ۱۰۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بند ۱۲ مصوبه شماره ۶۲۱ ـ ۱۱/۱۱/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر طرقبه

منتشر شده در پنج‌شنبه،۱۷ اسفند ۱۳۹۶

الف ـ مطابق تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت‌عمومی لازم‌الاتباع است.

رأی شماره ۱۰۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال تبصره قسمت ب و بند۶ ماده ۱۹ تعرفه مصوب عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل

درخصوص عوارض قانونی از بابت اسناد صادره اداره ثبت

منتشر شده در پنج‌شنبه،۱۷ اسفند ۱۳۹۶

طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها فقط خیابان ها، کوچه و شوارع و میدان ها در صورت تفکیک به صورت رایگان در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض یا بهای خدمات را در اشکال مختلف

رأی شماره ۱۰۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال مواد ۲ و ۴ از تعرفه عوارض تغییر کاربری و عوارض نقل و انتقال و ابطال بند ب ماده ۱۳ عوارض ابقای ساختمان در کاربری غیرمرتبط معادل یک و نیم برابر عوارض احداث بنا

منتشر شده در پنج‌شنبه،۱۷ اسفند ۱۳۹۶

با عنایت به آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۲۴۳ ـ ۱۳۹۵/۴/۱ و ۲۲۱ ـ ۱۳۹۶/۳/۱۶ مواد ۲ و ۴ از تعرفه مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۱۰۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بخشنامه شماره ۴۹۱۳/۲۶۰/د ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۲ سازمان امور مالیاتی کشور

 از حیث رعایت نکردن تاریخ عدم شمول قانون مالیات برارزش افزوده بر روغن نباتی خام

منتشر شده در پنج‌شنبه،۱۷ اسفند ۱۳۹۶

مطابق ماده ۵۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ مقرر شده «تاریخ اجرای این قانون در رابطه با مواد ۱۸، ۲۴، ۲۵، ۲۸، ۳۱، ۳۵، ۳۶، ۴۲ و ۴۸ از تاریخ تصویب و در مورد ماده ۵۱ از اول ماه پس از تصویب ایـن قانون خواهـد بـود

اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران

منتشر شده در چهارشنبه،۱۶ اسفند ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۶/۸ به پیشنهاد شماره ۹۶/۱۲۸۰۵/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۷ وزارت نیرو و به استناد ماده واحده قانون استفساریه درخصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمان­ ها، موسسات، شرکت­ ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت ـ مصوب ۱۳۷۷ـ تصویب کرد:

رأی شماره‌های ۹۴۹ـ ۹۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال دستورالعمل اجرایی شماره ۷۷۹۹۶/۲۱ ـ ۱۳/۵/۱۳۹۳ شهرداری مشهد

منتشر شده در پنج‌شنبه،۱۷ اسفند ۱۳۹۶

الف ـ با توجه به اینکه مطابق تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی لازم‌الاتباع است و دبیر شورای نگهبان قانون اساسی

اصلاح در انتهای بند (ج) ماده (۱۸) اساسنامه صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی

منتشر شده در چهارشنبه،۱۶ اسفند ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد تبصره ماده (۱۳) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ تصویب کرد: