رأی شماره ۱۹۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال اطلاق دستورالعمل اجرایی تبصره ماده ۲۳ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۰ فروردین ۱۳۹۸

نظر به اینکه بر اساس ماده ۴۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ رؤسای شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز از میان قضات دارای پایه ۹ قضایی و توسط رییس قوه قضائیه منصوب می‌شوند

رأی شماره ۱۹۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بخشنامه شماره۲۷۷۲/۲۰/۹۶۲ـ ۱۴/۱/۱۳۹۶مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران

منتشر شده درسه‌شنبه،۲۰ فروردین ۱۳۹۸

با توجه به اینکه بخشنامه شماره ۹۶۲/۲۰/۲۷۷۲ـ ۱۳۹۱/۶/۱۴ مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران مبتنی بر بخشنامه شماره ۲۵۳۹۹۴ـ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین شده

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهر تربت‌حیدریه

منتشر شده در دوشنبه،۱۹ فروردین ۱۳۹۸

استاندار محترم و رئیس‌شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۶ خود طرح جامع شهر تربت حیدریه مصوب جلسة مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ شورای برنامه‌ریزی و توسعة استان خراسان رضوی را مورد بررسی قرار داده و ضمن عنایت به صورت جلسه

الحاق فصل دوازدهم به آیین دادرسی کار

منتشر شده  در دوشنبه،۱۹ فروردین ۱۳۹۸

به استناد ماده ۱۶۴ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام و با توجه به لزوم الکترونیکی شدن فرایند رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان در هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کار، مواد زیر

اصلاح تصویب نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت۵۶۰۵۶هـ مورخ ۲۱/۹/۱۳۹۷

منتشر شده در دوشنبه،۱۹ فروردین ۱۳۹۸

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ به پیشنهاد مشترک وزارت خانه­ های جهاد کشاورزی و کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصلاح ماده (۳) آیین­ نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

منتشر شده در دوشنبه،۱۹ فروردین ۱۳۹۸

نظر به اینکه در ماده (۳) آیین­ نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور موضوع تصویب­ نامه شماره ۱۲۱۲۸/ت۵۵۳۱۲هـ مورخ ۱۳۹۷/۲/۹، عبارت «ردیف (۳۵ ـ ۵۳۰۰۰۰)» به صورت عبارت «ردیف (۳۶ ـ ۵۳۰۰۰۰)» تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می­ شود.

دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی

اصلاح بند (۲) تصویب­ نامه‌های شماره ۱۵۰۷۳۳/ت۵۵۹۴۹هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۱

و شماره ۱۵۰۷۳۴/ت۵۵۹۴۴هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۱

منتشر شده در دوشنبه،۱۹ فروردین ۱۳۹۸

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ به پیشنهاد شماره ۳۸۲۸۵/۱۷۴۴۸۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (۲) تصویب­ نامه‌های شماره ۱۵۰۷۳۳/ت۵۵۹۴۹هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ و شماره ۱۵۰۷۳۴/ت۵۵۹۴۴هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۱، قبل از عبارت «تعیین می‌شود» عبارت «با رعایت تعرفه‌های مصوب مطابق قانون» اضافه می‌شود.     

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

آیین ­نامه استقرار مدارس و مراکز غیردولتی در مناطق، نواحی و محلات مختلف

منتشر شده در دوشنبه،۱۹ فروردین ۱۳۹۸

ماده۱ـ در این آیین ­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

الف ـ قانون: قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی  ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ .

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای سعید رسولی به عنوان رییس هیأت مدیره و مدیر عامل

شرکت راه ­آهن جمهوری اسلامی ایران

منتشر شده در دوشنبه،۱۹ فروردین ۱۳۹۸

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ به پیشنهاد شماره ۱۸۳۵۴۷/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ وزارت راه و شهرسازی و تأیید مجمع عمومی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (۱۴) اساسنامه شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ تصویب کرد:

آقای سعید رسولی به عنوان رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت راه ­آهن جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص ترخیص ماشین‌آلات و تجهیزات وارداتی

منتشر شده در دوشنبه،۱۹ فروردین ۱۳۹۸

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ به پیشنهاد شماره ۲۲۴۶۵۵ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

ماشین­ آلات و تجهیزات وارداتی با استفاده از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی که تا تاریخ ابلاغ این تصویب­ نامه به کشور وارد شده و دارای قبض انبار هستند، ظرف یک هفته پس از ثبت سفارش توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و اعلام مراتب به گمرک جمهوری اسلامی ایران قابل ترخیص می­ باشند.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه درخصوص افزایش بهای آب شرب و برق از ابتدای اردیبهشت سال۱۳۹۸

منتشر شده در دوشنبه،۱۹ فروردین ۱۳۹۸

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ به پیشنهاد مشترک وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد (۱) و (۳) قانون هدفمند کردن یارانه­ ها ـ مصوب ۱۳۸۸ـ تصویب کرد:

اصلاح ماده (۲۵) آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۸ اسفند ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ به پیشنهاد شماره ۶۳۷۵۴۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

رأی شماره ۱۸۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

منتشر شده در یکشنبه،۱۸ فروردین ۱۳۹۸

الف ـ نظر به اینکه به موجب نامه شماره ۹۶/۱۰۲/۲۸۷۸ ـ ۱۳۹۶/۷/۲۳ قائم مقام دبیر شورای نگهبان

الحاق تبصره (۳) به ماده (۳) آیین ­نامه اجرایی تبصره (۳۵) و ردیف (۱)جدول شماره (۳) تبصره (۳۶) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۸ اسفند ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ به پیشنهاد شماره ۶۲/۲۷۴۹۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد جزء (۱) بند (ط) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور تصویب کرد: