آیین‌نامه اجرایی صرفه‌جویی مصرف انرژی در ساختمان‌ها

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۹ دی ۱۳۹۶

ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ رده انرژی : معیار ارزیابی کارایی و عملکرد مصرف انرژی در ساختمان براساس مبحث (۱۹) مقررات ملی ساختمان.

آیین­ نامه ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۹ دی ۱۳۹۶

ماده۱ـ شهرداری‌ها موظفند به منظور رفع مزاحمت مشاغل و اصناف مزاحم متناسب با وضعیت فعالیت، مکان استقرار و ماهیت شغلی آنها، نسبت به صدور حکم انتقال، جابجایی یا رفع مزاحمت از طریق اصلاح فرآیند کار، تغییر فعالیت

آیین­ نامه اجرایی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۹ دی ۱۳۹۶

ماده ۱ـ در این آیین‏ نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به ‏کار می‌روند:

الف ـ سازمان: سازمان هدف مندسازی یارانه ها

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای سیدشهاب‌الدین چاوشی به عنوان استاندار سمنان

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۹ دی ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۰/۶ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد بند (۳) ماده واحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور ـ مصوب ۱۳۶۰ ـ تصویب کرد:

آقای سید شهاب الدین چاوشی به عنوان استاندار سمنان تعیین می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

الحاق مواد (۱۳)، (۱۴)، (۱۵)، (۱۶) و (۱۷) به آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۹ دی ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۹/۲۲ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

متون زیر به عنوان مواد (۱۳)، (۱۴)، (۱۵)، (۱۶) و (۱۷) به آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو موضوع تصویب‌نامه شماره

رأی شماره ۸۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع

تعارض در آراء شعب ۲۳ و ۴۲ دیوان عدالت اداری با عنوان صرف قبولی در آزمون

 ارتقاء پست دلالتی بر الزام به اختصاص پست نداشته و داشتن مدرک دیپلم

 شرایط دریافت پست کارشناسی را ندارد

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۹ دی ۱۳۹۶

اولاً: تعارض در آراء محرز اس ت.

ثانیاً: با توجه به اینکه هیچ مستند و مقرره قانونی در خصوص الزام طرف شکایت به تخصیص پست کارشناسی وجود ندارد و صرف قبولی در آزمون ارتقاء پست دلالتی بر الزام به اختصاص پست ندارد و همچنین شاکیان به دلیل داشتن

رأی شماره ۸۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

تعارض در آراء صادرشده از برخی شعب دیوان عدالت اداری درخصوص درخواست

بازخریدی کارمندان و کارگران مشمول قانون استخدام کشوری

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۹ دی ۱۳۹۶

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: هر چند شاکیان طبق قانون کار در دستگاه متبوع به کار اشتغال داشته‌اند و رسیدگی به اختلاف آنان با کارفرما

رأی شماره ۸۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال نامه‌های شماره ۱۰۳۴۳۶ ـ ۲/۶/۱۳۹۳ و ۱۱۶۴۸۰ ـ ۲۴/۶/۱۳۹۵ مدیر کل

روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۹ دی ۱۳۹۶

نظر به اینکه در شرح وظایف اداره کل روابط کار و جبران خدمت مشتمل بر ۲۹ بند که حسب اعلام مدیرکل روابط کار و جبران خدمت به تایید معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور نیز رسیده است، اختیاری در خصوص

رأی شماره ۸۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

تعارض در آراء صادرشده از برخی شعب دیوان عدالت اداری درخصوص کسر حق بیمه از اضافه کار

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۹ دی ۱۳۹۶

اولاً: تعارض محرز است.

ثانیاً: با توجه به اینکه مطابق ماده ۱۰۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه کارمندان پیمانی دستگاه های اجرایی از لحاظ برخورداری از مزایای تأمین‌اجتماعی نظیر بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت، بیکاری، درمان با رعایت این قانون

اصلاح تبصره ۱ ماده ۲ آیین‌نامه تشکیل هیأت رسیدگی به امور مؤسسات

 فرهنگ قرآن و عترت کشور

منتشر شده در یکشنبه،۱۷ دی ۱۳۹۶

 مصوبه جلسه ۲۷ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۵ شورای توسعه فرهنگ قرآنی

در جلسه ۲۷ شورای توسعه فرهنگ قرآنی، مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۵ مصوب شد:

رأی شماره ۷۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بخشنامه شماره ۱۶۷۰۱۶/۱۰۴ ـ ۲۳/۹/۱۳۹۵ رئیس مرکز ملی

پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان

منتشر شده در یکشنبه،۱۷ دی ۱۳۹۶

با عنایت به اینکه در بخشنامه شماره ۱۰۴/۱۶۷۰۱۶ ـ ۱۳۹۵/۹/۲۳ رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان، بند ۳ بخشنامه شماره ۱۰۴/۱۸۹۳۷۷ ـ ۱۳۹۴/۹/۱۷ اصلاح شده و از حیث نصاب معدل برای معافیت از شرکت در آزمون

رأی شماره ۸۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

 ابطال بند ۱۱ مصوبه مورخ ۵/۸/۱۳۹۳ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

 ابلاغی به شماره ۳۰۰/۴۱۳۶۴ـ ۶/۸/۱۳۹۳

منتشر شده در یکشنبه،۱۷ دی ۱۳۹۶

با توجه به اینکه  مطابق حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، نظر فقهای شورای نگبهان برای هیأت عمومی لازم‌الاتباع است و دبیر شورای نگهبان به موجب

رأی شماره‌های ۷۷۹ الی ۷۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بخشنامه شماره ۷۲۱/۹۶/۱۰۰۰ ـ ۳۰/۱/۱۳۹۶ سازمان تامین‌اجتماعی

منتشر شده در یکشنبه،۱۷ دی ۱۳۹۶

نظر به اینکه کارکنان سازمان تامین‌اجتماعی بر حسب آیین‌نامه استخدامی سازمان، مشمول آیین‌نامه استخدامی مذکور و یا بر حسب ماده ۲۰ آیین‌نامه مزبور از شمول آیین‌نامه خارج و مشمول قانون کار می‌باشند

رأی شماره ۸۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

صلاحیت دیوان در رسیدگی به اعتراض همسایه مجاور متضرر از پروانه صادره از شهرداری

منتشر شده در یکشنبه،۱۷ دی ۱۳۹۶

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ مطابق حکم بند (ب) ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تصمیمات