آخرین اخبار :

 

تصویب‌نامه در خصوص توسعه سرانه فضای سبز تحت نظارت وزارت کشور

منتشر شده در 22 دی98

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۰/۸ به پیشنهاد شماره ۱۴۱۴۸۳ مورخ ۱۳۹۷/۸/۵ وزارت کشور (با همکاری وزارتخانه­های نیرو، جهادکشاورزی و راه و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست) و به استناد ماده (۲۲) قانون هوای پاک ـ مصوب۱۳۹۶ ـ تصویب کرد:

کلیه دستگاه‌های ذی­ربط در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر موظفند برای توسعه سرانه فضای سبز تحت نظارت وزارت کشور به شرح جدول زیر اقدام کنند:

آیین نامه تبلیغات در حوزه پولی و بانکی کشور موضوع بند (ت) ماده (۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

منتشر شده در 22 دی98

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۰/۸ به پیشنهاد شماره ۹۶/۱۸۷۶۸۴ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (ت) ماده (۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ـ آیین­نامه تبلیغات در حوزه پولی و بانکی کشور موضوع بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۲ـ رسانه: هر ابزاری که برای انتقال پیام مورد استفاده واقع می‌شود از جمله صدا و سیما، مطبوعات، پیام­رسان­های اجتماعی، خبرگزاری­ها، تبلیغات محیطی و سینما.

۳ـ تبلیغات: ارتباط هدفمند با همگان یا گروه‌های خاص برای معرفی خدمات پولی و بانکی از طریق رسانه‌ها.

آیین­نامه اجرایی بند (م) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

منتشر شده در 22 دی98

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۰/۸ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (م) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور.

۲ـ وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی که به نیابت از دولت نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام می‌نماید.

۳ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۴ـ سازمان: سازمان بورس و اوراق بهادار.