آیین­ نامه اجرایی بند (پ) ماده (۶۴) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

منتشر شده در یکشنبه،۲۱ بهمن ۱۳۹۷

ماده۱ـ در این آیین­ نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

الف ـ شرکت­ های دولتی: بنگاه­ های اقتصادی موضوع ماده (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ .

تصویب‌نامه درخصوص مجوز ورود خودرو و موتورسیکلت‌های مخصوص مسابقات ورزشی صرفاً جهت تردد در محدوده پیست‌های مسابقات ورزشی در محدوده منطقه ویژه اقتصادی زرندیه و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

منتشر شده در یکشنبه،۲۱ بهمن ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۱/۷ به پیشنهاد شماره ۹۷۲/۱۰/۳۸۹۸ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۳ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (الف) ماده (۴) قـانون چگونگی اداره منـاطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی

اصلاح تبصره (۱) ماده (۳) تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۴۳۷/ت۵۵۸۵۵هـ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۸

منتشر شده در چهارشنبه،۱۰ بهمن ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۱/۳ به پیشنهاد شماره ۳۷۷۵۸/۱۴۱۲۵۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در تبصره(۱) ماده (۳) تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۴۳۷/ت۵۵۸۵۵هـ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۸ عبارت «از محل منابع خود» به عبارت «از محل اعتبارات مصوب مربوط» اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۳ ـ ۲۰/۹/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

منتشر شده در چهارشنبه،۱۰ بهمن ۱۳۹۷

هر چند صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی حقوقی ذاتی است و در رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ـ ۱۳۹۷/۴/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر این امر تأکید شده است لکن چون طبق بند ج ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲ ـ ۲۰/۹/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

منتشر شده در  چهارشنبه،۱۰ بهمن ۱۳۹۷

ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته در تمام محکومیت‌های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد چنانچه محکومٌ‌علیه حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست را مسترد نماید

قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی

منتشر شده در چهارشنبه،۱۰ بهمن ۱۳۹۷

ماده۱ـ متن زیر جایگزین ماده (۱) قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲ می‌شود:

«ماده۱ـ اصطلاحات مندرج در این قانون در معانی مشروح زیر به کار می‌رود:

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۱۸۰۶۰/ت۵۶۰۲۲هـ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۰

منتشر شده در یکشنبه،۷ بهمن ۱۳۹۷

هیأت وزیران درجلسه ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ به پیشنهاد شماره ۳۷۶۸۱/۱۳۱۷۴۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۵ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین ­نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون احکام دائمی برنامه­ های توسعه کشور

منتشر شده در یکشنبه،۷ بهمن ۱۳۹۷

ماده۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

ب ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع:

صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵)و یک صد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

منتشر شده در یکشنبه،۷ بهمن ۱۳۹۷

۹۲۱                                                                                                                        ۱

شماره۹۵۶۶۷/هـ ب                                                                       ۱۳۹۷/۱۱/۳

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۲۸۰۵۳/ت۵۵۶۶۵هـ مــورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۸، موضوع: «اجازه ورود و ترخیص ده دستگاه آمبولانس»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین»

دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه

منتشر شده در یکشنبه،۷ بهمن ۱۳۹۷

به منظور صیانت از حقوق عامّه و حفظ بیت‌المال و براساس وظیفه ذاتی قوه قضاییه در احیاء، حفظ و صیانت از حقوق عامّه و در جهت پیگیری و نظارت بر دعاوی ناظر بر جرائم مرتبط با اموال، منافع و مصالح ملّی، جبران خسارات وارده

اصلاح آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ح)، (ط)، (ی) و (م) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

 منتشر شده در دوشنبه،۱ بهمن ۱۳۹۷

 هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ به پیشنهاد شماره ۵۶۷۵۰۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یک صـد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۳۷۱۶۱/ت۵۶۰۲۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶

منتشر شده در دوشنبه،۱ بهمن ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی

اصلاح آیین‌نامه اجرایی صرفه‌جویی مصرف انرژی در ساختمان‌ها

منتشر شده در دوشنبه،۱ بهمن ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نیرو، راه و شهرسازی و نفت و به استناد تبصره جزء (۱) بند (الف) ماده (۴۴) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

آیین نامه اجرایی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی

منتشر شده در دوشنبه،۱ بهمن ۱۳۹۷

ماده ۱ـ در این آیین­ نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

الف ـ قانون: قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ـ