قانون اصلاح تبصره بند (ب) ماده (۳۵) قانون برنامه پنج ساله ششم

توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۶ دی ۱۳۹۶

ماده واحده ـ در تبصره ذیل بند (ب) ماده (۳۵) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ بعد از عبارت «توسعه روش های آبیاری نوین» عبارت «، بازسازی و

رأی شماره ۸۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال ماده ۱۷ دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان توزیع‌کنندگان،

دفاتر و شعب شرکت های خارجی عرضه‌کننده کالاهای سرمایه‌ای در ایران

 مصوب ۱۸/۶/۱۳۹۵ وزیر صنعت، معدن و تجارت

منتشر شده در یکشنبه،۲۴ دی ۱۳۹۶

مطابق ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب سال ۱۳۸۸ مقرر شده است کلیه عرضه‌کنندگان اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای سرمایه‌ای از جمله خودرو (سنگین یا سبک)، ماشین آلات صنعتی، کشاورزی، راهسازی،

اصلاح بند (پ) ماده (۲۰) اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه

منتشر شده در چهارشنبه،۲۰ دی ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ به پیشنهاد شماره ۱۵۹۹۳۴ مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۳) بند (الف) ماده (۲۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب۱۳۹۴ـ تصویب کرد:

در بند (پ) ماده (۲۰) اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۵۹۴۳/ت۵۲۳۱۸هـ مورخ ۱۳۹۴/۷/۱، عبارت «کارمزدهای تعریف شده توسط» به عبارت «منابع داخلی» اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

رأی شماره ۸۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال مصوبه شماره ۳۳۲۷۸/ش الف س ـ ۲۰/۴/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر شیراز

منتشر شده در چهارشنبه،۲۰ دی ۱۳۹۶ 

نظر به اینکه مطابق بندهای ۲ و ۴ ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱، اظهارنظر نسبت به پیشنهادها، لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرحهای جامع شهری که شامل منطقه‌بندی ـ

رأی شماره۸۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بندهای۱ و ۲ مصوبه شماره ۶۲۲۴/۹۵/۴/ش ـ ۹/۴/۱۳۹۵

 شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اخذ عوارض علی‌الحساب قبل از صدور پروانه قطعی

منتشر شده در  چهارشنبه،۲۰ دی ۱۳۹۶

نظر به اینکه ارائه برگه‌های پرداخت عوارض از جانب شهرداری به متقاضی صدور پروانه ساختمانی وفق بند «ب» ماده ۲ مصوبـه ۱۶۵۵/دش ـ ۱۳۷۱/۸/۱۹ شورای عالی اداری، مستلزم اعلام آمادگی شهرداری در پذیرش نقشه‌های معماری

رأی شماره ۸۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بندهای ۳، ۹، ۱۴ و ۱۶ ماده۲ ‌آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان

 صنعت نفت از حیث تحت شمول قراردادن کارکنان برای برخورداری از‌آیین‌نامه

منتشر شده در چهارشنبه،۲۰ دی ۱۳۹۶

با عنایت به اینکه مطابق اطلاق حکم ماده ۲۲ آیین‌نامه دوره کارشناسی ارشد ابلاغی ۱۳۸۸/۱/۱۹ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، ارزشیابی پایان‌نامه با هیأت داوران است و در مواد مختلف آیین‌نامه از جمله ماده ۲۰ ضوابط ارزشیابی

نظریه‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع:

صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵(

و یک صد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

منتشر شده در چهارشنبه،۲۰ دی ۱۳۹۶

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت‌محترم وزیران به شماره ۱۱۳۵۸۱/ت۵۴۸۹۱هـ مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۳، موضوع: «مجوز فروش و جایگزینی ساختمان مرکز اسلامی شهر وین»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق

آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸۷ قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم

منتشر شده در چهارشنبه،۲۰ دی ۱۳۹۶

در اجرای تبصره ۴ ماده ۱۸۷ اصلاحی قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ و بنا به پیشنهاد سازمان‌های امور مالیاتی کشور و ثبت اسناد و املاک کشور، آیین‌نامه اجرایی تبصره۴ ماده ۱۸۷ قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم،

آیین‌نامه اجرایی واگذاری بخشی از خدمات سازمـان پزشکی قانونی به گروه پزشکی معتمد

منتشر شده در چهارشنبه،۲۰ دی ۱۳۹۶

در اجرای بند ج ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بنا به پیشنهاد سازمان پزشکی قانونی و وزارت دادگستری،‌ آیین‌نامه اجرایی واگذاری بخشی از خدمات سازمان

بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۸۲۴۴/۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص:

الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶

بخشنامه به کلیه مراجع قضایی کشور

منتشر شده در چهارشنبه،۲۰ دی ۱۳۹۶

در اجرای قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲ مجلس شورای اسلامی و ضرورت تسریع در اجرای آن در مواردی که احکام سابق الصدور مشمول تخفیف مجازات می‌شوند،

قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱) قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین

منتشر شده در چهارشنبه،۲۰ دی ۱۳۹۶

ماده واحده ـ یک تبصره به شرح زیر به ماده (۱) قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مصوب ۱۳۶۹/۲/۱۹ الحاق می‌شود:

تبصره ـ دولت مکلف است از همه قدس شریف به عنوان پایتخت همیشگی تمامی سرزمین فلسطین حمایت کند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ششم دی ماه یک هزار و سی صد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۹۹۳۱۱/ت۵۴۷۷۵هـ مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۳

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۹ دی ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۰/۳ به پیشنهاد شماره ۳۴۹۰۸/۱۱۴۴۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۵ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

الحاق یک بند به مواد (۲) و (۳) فصل سوم اصلاحیه دستورالعمل روش اجرایی

و مدارک لازم جهت صدور روادید ورود با حق کار و همچنین صدور، تمدید و تجدیدپروانه کار اتباع خارجی ـ

موضوع ماده۱۱ آیین‌نامه اجرایی ماده(۱۲۹)قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۹/۱/۱۳۸۲

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۹ دی ۱۳۹۶

در اجرای مواد ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۸، ۱۲۹ و ۱۴۸ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ و ماده (۵) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ و همچنین ماده (۱۱) آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (۱۲۹) قانون کار مصوب ۱۳۸۲/۱/۱۹، متن

اصلاح بند (الف) ماده (۶) اصلاحی اساسنامه شرکت مادرتخصصی دارویی

 و تجهیزات پزشکی کشور

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۹ دی ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۹/۱۲ به پیشنهاد شماره ۳۴۴۲۹/۱۱۱۱۸۰ مورخ ۱۳۹۶/۹/۸ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد ماده واحده قانون استفساریه درخصوص اختیار اصلاح اسـاس نامه سازمان­ ها، شرکت­ ها و موسسات