رأی وحدت رویه شماره ۷۷۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع:

بزه موضوع ماده۶۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ منصوص شرعی نیست و درنتیجه ایام بازداشت قبلی از محکومیت مرتکب کسر خواهد شد

منتشر شده در چهارشنبه،۱۱ مهر ۱۳۹۷

مستنبط از مقررات ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعزیر، مجازاتی است که در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌شود و کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع:

صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی صلاحیت ذاتی است

و حل اختلاف در صلاحیت دیوان عالی کشور خواهد بود

منتشر شده در چهارشنبه،۱۱ مهر ۱۳۹۷

مطابق بند سوم اصل بیست و یکم قانون اساسی و ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان خانواده ضرورت دارد و تشکیل آن با رعایت ضوابط قانونی به قوة قضائیه محول شده است

مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۵/۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

پیرامون  سند ملی حفاظت و حراست از گورستان‌های تاریخی ایران

منتشر شده در دوشنبه،۹ مهر ۱۳۹۷

باتوجه به اینکه گورستان‌های تاریخی، بخش مهمی از مناظر طبیعی و مصنوع محیط پیرامونی ما را تشکیل داده‌ و بواسطه ارتباطات ساختاری خود با جنبه‌های اسطوره‌ای ، اخلاقی و دینی، سهم مهمی در باورهای اعتقادی انسان ها ایفا می‌نماید

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اتخاذ رویکرد نوین

در تهیه طرح های جامع شهری

منتشر شده در دوشنبه،۹ مهر ۱۳۹۷

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۸ خود ضمن استماع گزارش دفتر طرح های کالبدی درباره ضرورت تغییر رویکرد در روند تهیه، تصویب و اجرای برنامه‌های توسعه شهری، معاونت شهرسازی و معماری را موظف کرد

اصلاح ماده ۸ آئین‌نامه شورای توسعه فرهنگ قرآنی

منتشر شده در دوشنبه،۹ مهر ۱۳۹۷

(مصوب جلسه ۴۰ مورخ ۱۳۹۷/۳/۵ شورای توسعه فرهنگ قرآنی)

در جلسه ۴۰ شورای توسعه فرهنگ قرآنی، مورخ ۱۳۹۷/۳/۵، عضویت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت آموزش و پرورش در کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی ترویجی قرآنی به تصویب رسید.

دبیر شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی و رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی ـ محمدرضا مخبردزفولی

تصویب‌نامه شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

درخصوص حفظ ارزش دارایی مشمولین سهام عدالت

منتشر شده در چهارشنبه،۴ مهر ۱۳۹۷

شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در هجدهمین نشست خود که در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲۲ برگزار شد، به استناد ماده ۴۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مواردی را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین ­نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

منتشر شده در چهارشنبه،۴ مهر ۱۳۹۷

ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به ­کار می­روند :

الف ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشو ر.

ب ـ بانک: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

 آیین ‏نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷کل کشور

منتشر شده در چهارشنبه،۴ مهر ۱۳۹۷

ماده۱ـ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود به منظور ساماندهی و بهینه‏ سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود، اعم از دایر، نیمه تمام و بلااستفاده با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۶) قانون هوای پاک

منتشر شده در چهارشنبه،۴ مهر ۱۳۹۷

ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ قانون: قانون هوای پاک ـ مصوب ۱۳۹۶ ـ

ب ـ سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست

آیین­ نامه اجرایی تبصره ماده (۱۴)  قانون هوای پاک

منتشر شده در چهارشنبه،۴ مهر ۱۳۹۷

ماده۱ـ در این آیین­ نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

الف ـ قانون: قانون هوای پاک ـ مصوب۱۳۹۶ ـ

آییننامه اجرایی ماده (۷) قانون هوای پاک

‌منتشر شده در چهارشنبه،۴ مهر ۱۳۹۷

ماده۱ـ دراین آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ محدوده ممنوعه تردد: محدوده‌های جغرافیایی مشخص در داخل محدوده شهر که عبور و مرور برای تمام یا برخی از وسایل نقلیه موتوری به صورت دایم یا موقت در آنها ممنوع است.

تصویب‌نامه در خصوص اختصاص مبلغ شش صد و سی میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۶۳۰) ریال

 با عنوان تخفیف عوارض پروانه، حمایت­های مالی و تراکم و زیرساخت مسکن مهر (سهم دولت) به موارد مندرج در تصویب­نامه شماره ۱۵۸۶۳۷/ت۵۴۸۴۰هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲

منتشر شده در چهارشنبه،۴ مهر ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۶/۲۵ به پیشنهاد شماره ۳۶۷۳۱/۸۲۹۸۰ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۵ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد ماده (۱۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ تصویب کرد:

الحاق تبصره (۷) به ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی بند (و)

و جزءهای (۳) و (۴) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

منتشرشده در چهارشنبه،۴ مهر ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۶/۲۵ به پیشنهاد شماره ۵۷/۱۱۲۶۹۴ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب‌نامه در خصوص پرداخت سهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی در سال ۱۳۹۷ (۲۰۱۸میلادی)

منتشر شده در چهارشنبه،۴ مهر ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۶/۱۱ به پیشنهاد شماره ۷۲۵۲۳ مورخ ۱۳۹۷/۶/۴معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد ماده واحده قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ­ ها و مجامع بین‌المللی