رأی شماره۱۹۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

منتشر شده در چهارشنبه،۲۱ فروردین ۱۳۹۸

الف: تعارض در آراء محرز است. ب: اولاً: بر اساس ماده ۴۱  قانون مدیریت خدمات کشوری   مصوب ۸ / ۷ / ۱۳۸۶ ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه های اجرایی هستند

رأی شماره ۱۹۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال مصوبه اصلاح ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۱۴۷/ت ۲۶۳۰۹هـ ـ ۴/۲/۱۳۸۱ هیأت وزیران

منتشر شده در چهارشنبه،۲۱ فروردین ۱۳۹۸

مطابق ماده ۸۱   قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت   مصوب سال ۱۳۸۰ مقرر شده است «به منظور کمک به تهیه به موقع مصالح، تجهیزات، ماشین‌آلات، قطعات یدکی مورد نیاز پیش‌بینی شده در طراحی طرح‌های

رأی شماره‌های ۲۰۰۹ الی ۲۰۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بخشنامه‌های شماره ۱۱۹۳۵۹/۶۰ ـ ۲۲/۵/۱۳۹۶ و ۱۲۴۰۰۳/۶۰ ـ ۹/۶/۱۳۹۶

وزیر صنعت، معدن و تجارت

منتشر شده در چهارشنبه،۲۱ فروردین ۱۳۹۸

مطابق ماده ۵   قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب سال ۱۳۸۸ مقرر شده است « کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا

رأی شماره ۱۵۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال مصوبه جلسه ۳۴۶ شورای اسلامی شهر تهران (دوره چهارم) ابلاغی به شماره ۵۵۱۴/۲۳۰۷/۱۶۰ ـ ۱۳/۳/۱۳۹۶با موضوع مجوز اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان های نیمه کاره

منتشر شده در چهارشنبه،۲۱ فروردین ۱۳۹۸

قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷، روش خاصی برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه‌های ساختمانی پیش بینی کرده است و در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تمدید

رأی شماره‌های ۲۰۰۹ الی ۲۰۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بخشنامه‌های شماره ۱۱۹۳۵۹/۶۰ ـ ۲۲/۵/۱۳۹۶ و ۱۲۴۰۰۳/۶۰ ـ ۹/۶/۱۳۹۶ وزیر صنعت، معدن و تجارت

منتشر شده در چهارشنبه،۲۱ فروردین ۱۳۹۸

مطابق ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان  مصوب سال ۱۳۸۸ مقرر شده است « کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد

رأی شماره ۱۹۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال مصوبه اصلاح ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۱۴۷/ت ۲۶۳۰۹هـ ـ ۴/۲/۱۳۸۱ هیأت وزیران

منتشر شده در چهارشنبه،۲۱ فروردین ۱۳۹۸

مطابق ماده ۸۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ مقرر شده است «به منظور کمک به تهیه به موقع مصالح، تجهیزات، ماشین‌آلات، قطعات یدکی مورد نیاز پیش‌بینی شده در طراحی طرح‌های تملک دارایی‌ها

رأی شماره۱۹۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

منتشر شده در چهارشنبه،۲۱ فروردین ۱۳۹۸

الف: تعارض در آراء محرز است.ب: اولاً: بر اساس ماده ۴۱قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه های اجرایی هستند

رأی شماره ۱۷۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

منتشر شده در چهارشنبه،۲۱ فروردین ۱۳۹۸

اولاً: تعارض در آراء محرز است.ثانیاً: حکم مقرر در ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص نحوه بازنشستگی کارمندان با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر به دارندگان مدارک تحصیلی معادل کارشناسی ارشد

رأی شماره ۱۶۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

منتشر شده در چهارشنبه،۲۱ فروردین ۱۳۹۸

الف) با توجه به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پیش از این در آراء متعدد و از جمله رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۶ / ۲ / ۱۳۹۲ مصوبات شوراهای اسلامی در مورد وضع عوارض و حذف و کسری پارکینگ را باطل کرده است،

رأی شماره ۱۶۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال تصویب‌نامه شماره ۱۸۲۹۶/ت۵۳۲۷۴ هـ ـ ۲۰/۲/۱۳۹۶ هیأت وزیران

منتشر شده در چهارشنبه،۲۱ فروردین ۱۳۹۸

مطابق ماده ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۲ مقرر شده است:مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند

رای شماره ۱۹۶۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :

ابطال بند ۱۲ بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری های کشور

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۰ فروردین ۱۳۹۸

هر چند در قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب سال ۱۳۹۵ و اصلاحیه آن به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات

رأی شماره ۱۱۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۰ فروردین ۱۳۹۸

نظر به اینکه در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ تکلیف تمدید پروانه ساختمانی و چگونگی اخذ عوارض بابت تمدید پروانه ساختمانی معین شده است، بنابراین مصوبات مورد اعتراض به علت مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کرج مستند به   بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

رأی شماره ۱۶۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۰ فروردین ۱۳۹۸

الف ـ نظر به اینکه نامه شماره ۱۰۶/۳۹۵۴۴ـ ۲۵/۶/۱۳۹۲ اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران به استانداری مازندران در پاسخ به نامه استانداری تنظیم شده و در آن شرح وضعیتی گزارش شده است و از مصادیق مقررات بند ۱ ماده ۱۲ قانون

رأی شماره۱۹۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال مصوبه۳۱۰۶۲ /ش الف س مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر شیراز در مورد معافیت یا تخفیف از عوارض صدور پروانه ساختمانی خانواده‌های شهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۰ فروردین ۱۳۹۸

مطابق تبصره ماده ۱۸۱ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مقرر شده هـر گونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عـوارض شهرداری ها توسط دولت و قوانین مصوب به تأمین آن از بودجه عمومی سالانه کشور