چهارشنبه, 02 مهر 1399

 

رأی شماره ۲۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم قبول سمت سازمان بازرسی کل کشور در شکایت مطروحه توسط آن سازمان در شعب دیوان عدالت اداری

منتشر شده در 13 خرداد 99

الف: تعارض در آراء محرز است.

ب: بر اساس ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و  شهرداریها و سـازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهـای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها و همچنین تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها، در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد. همچنین بر مبنای ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر شده است که: «شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می‌کنند که شخص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشد.» و طبق بند «ب» ماده ۵۳ همین قانون، در صورت احراز ذی‌نفع نبودن شاکی در شکایت مطروحه، شعبه دیوان حتی قبل از ارسال دادخواست و ضمائم به طرف شکایت، قرار رد شکایت صادر می‌کند. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه بر مبنای رأی وحدت رویه شماره ۳۷، ۳۸ و ۳۹ ـ ۱۳۶۸/۷/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، صرفاً اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی، از امکان طرح شکایت در دیوان برخوردار بود و شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نیست و همچنین با لحاظ این موضوع که بر مبنای ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، شرط تقدیم دادخواست در دعاوی موردی، احراز ذینفع بودن شاکی بوده و حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور نیز در رابطه با ارسال شکایات سازمان بازرسی کل کشور به دیوان ناظر بر دعاوی موضوع ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است و منصرف از دعاوی موضوع ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است، لذا رأی شماره ۳۳۰۰ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که بر مبنای عدم قبول سمت سازمان بازرسی کل کشور در شکایت مطروحه توسط آن سازمان در شعبه دیوان صادر شده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

تصویب‌نامه در خصوص تشکیل انجمن مجزا در فدراسیون‌های چندرشته‌ای

منتشر شده در 13 خرداد 99

 

وزارت ورزش و جوانان

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۷/۱۴ به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ در فدراسیون­های چندرشته­ای به منظور انجام امور هر رشته به صورت مجزا، انجمن رشته مربوط در چهارچوب آیین­نامه­ای که به تصویب مجمع فدراسیون می­رسد تشکیل می­گردد. انجمن از نظر شخصیت حقوقی مستقل و از نظر مسایل اداری، مالی، معاملاتی، فرهنگی و فنی زیرنظر فدراسیون خواهد بود. رؤسای انجمن­های ورزشی که رشته/ رشته­های ورزشی آنان در بازی­های المپیک، پارالمپیک، آسیایی و پارآسیایی شرکت دارند عضو دارای حق رأی در مجمع عمومی فدراسیون مربوط هستند.

۲ـ فدراسیون­های ورزش­های همگانی، روستایی و بازی­های بومی ـ محلی، زورخانه­ ای و کشتی پهلوانی و فدراسیون­های چندرشته­ای (به تشخیص وزارت ورزش و جوانان) از نظر ترکیب مجمع عمومی تابع دستورالعمل وزارت ورزش و جوانان خواهند بود.

۳ـ فدراسیون­های پزشکی ورزشی و اسلامی ورزش زنان از نظر اهداف، وظایف و اختیارات، عضوگیری و ترکیب مجمع عمومی تابع دستورالعمل وزارت ورزش و جوانان خواهند بود.

۴ـ فدراسیون­های ورزش دانش­آموزی، ورزش دانشگاهی و ورزش کارگری که عهده­ دار اداره رشته­های ورزشی در بین جمعیت­های تحت پوشش وزارتخانه­های مربوط هستند به‌عنوان فدراسیون صنفی شناخته می­شوند. در مجمع عمومی این فدراسیون­ها وزیر مربوط یا معاون ایشان به عنوان رییس مجمع عمومی تعیین شده و نماینده وزارت ورزش و جوانان نیز در مجمع عمومی با حق رأی حضور خواهد داشت.

۵ ـ آیین­نامه نحوه فعالیت هیئت­های استانی و شهرستانی در چهارچوب اساسنامه فدراسیون­های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات مربوط به‌تصویب وزیر ورزش و جوانان خواهد رسید.

۶ ـ آیین­نامه­های مرتبط با اساسنامه فدراسیون­ها توسط وزارت ورزش و جوانان در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط ابلاغ می­شود.

۷ـ وزارت ورزش و جوانان مسئولیت نظارت بر اجرای این تصویب­نامه و اساسنامه فدراسیون­های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون­های ورزشی را برعهده خواهد داشت. وزیر ورزش و جوانان به عنوان رییس مجمع عمومی تعیین و احکام اعضای هیئت رییسه فدراسیون توسط رییس مجمع صادر می­شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

اصلاح تبصره۳ ماده ۱۲ اساسنامه «صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی

منتشر شده در 10 خرداد 99

(مصوب جلسه ۴۸ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۶ شورای توسعه فرهنگ قرآنی)

در جلسه ۴۸ شورای توسعه فرهنگ قرآنی مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۶، اصلاح تبصره۳ ماده۱۲ اساسنامه «صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی» به این شکل به تصویب رسید:

اصلاحیه تبصره ۳ ماده ۱۲ اساسنامه «صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی»: مصوبات کمیته تخصیص پس از تأیید رئیس هیأت امنای صندوق، توسط رئیس کمیته به‌صورت کتبی به رئیس صندوق ابلاغ می‌شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی- سعید رضا عاملی