آخرین اخبار :

 

اصلاح ماده (۴) اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکووزارت امور اقتصادی و دارایی

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۰ تیر ۱۳۹۸

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۲۹ به پیشنهاد شماره ۹۸۲/۱۰/۸ مورخ ۱۳۹۸/۱/۶ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ب) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ تصویب کرد:

در ماده (۴) اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۳۲۲۴/ت۴۵۹۲۳هـ مورخ ۱۳۹۰/۹/۱، عبارت «یک صد میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰) ریال» به عبارت «سیزده هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۳) ریال» و عبارت «یک صد هزار سهم» به عبارت «سیزده میلیون سهم» اصلاح می‌شود.

این اصلاحیه به موجب نامه شماره ۹۸/۱۰۲/۱۰۴۷۲ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

اصلاح تصویب­ نامه شماره ۳۷۱۶۹/ت۵۵۷۱۳هـ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۰ تیر ۱۳۹۸

نظر به اینکه در تصویب ­نامه شماره ۳۷۱۶۹/ت۵۵۷۱۳هـ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱، واژه «عبارت­ های» به صورت واژه «عبارت» تحریر شده است و عبارت ­های «نماینده منتخب شورای اسلامی استان به ‏عنوان عضو ناظر (بدون حق رای) در شورا حضور می ‏یابد.» و «نماینده منتخب شورای اسلامی شهرستان به‏ عنوان عضو ناظر (بدون حق رای) در شورا حضور می‏ یابد .» به‌ترتیب  قبل از عبارت «به انتهای» تحریر نشده است، مراتب برای اصلاح اعلام می­ شود.

دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی

تدوین سند تحول حوزه‌های فرهنگ و آموزش با توجه به تحولات فضای مجازی

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۰ تیر ۱۳۹۸

در اجرای ماده ۱۱ آیین‌نامه داخلی شورای عالی فضای مجازی، به پیوست مصوبه جلسه پنجاه و هفتم مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۶ شورای عالی با موضوع «تدوین سند تحول حوزه‌های فرهنگ و آموزش با توجه به تحولات فضای مجازی»