آخرین اخبار :

 

اصلاح ماده (۵) آیین ­نامه اجرایی ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۰ تیر ۱۳۹۸

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۳/۲۹ به پیشنهاد شماره ۴۲۰۹۷/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۷/۴/۹ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب ۱۳۸۷ـ تصویب کرد:

در ماده (۵) آیین­ نامه اجرایی ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن موضوع تصویب­ نامه شماره۲۴۱۸۲/ت۴۲۴۲۸ک مورخ ۱۳۸۸/۲/۷ و اصلاحات بعدی آن، عبارت «و ­خانه­ های سازمانی فرودگاه­ ها و خانه­ های سازمانی واقع در ایستگاه­ های ارتباطی، کمک ناوبری و رادیویی هواپیمایی کشوری» پس از عبارت «محوطه سدها و نیروگاه­ ها» اضافه می­ شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

اصلاح مواد (۷)، (۹) و (۱۱) آیین‏ نامه تشکل‏ های مردم‏ نهاد

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۰ تیر ۱۳۹۸

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۳/۲۹ به پیشنهاد شماره ۹۷/۴۱۵۴ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۷ شورای عالی استان‏ها و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

عبارت «نماینده منتخب شورای عالی استان‏ ها به‏ عنوان عضو ناظر (بدون حق رای) در شورا حضور می‏ یابد.» به انتهای مواد (۷)، (۹) و (۱۱) آیین ‏نامه تشکل‏ های مردم‏ نهاد موضوع تصویب‏ نامه شماره ۶۷۷۳۵/ت۵۱۳۰۵هـ مورخ ۱۳۹۵/۶/۶ اضافه می‏ شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت­های سهامی برق منطقه ­ای و شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۰ تیر ۱۳۹۸

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ به پیشنهاد شماره ۹۷/۵۳۱۹۰/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ وزارت نیرو و به استناد ماده واحده قانون استفساریه درخصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمان­ ها، شرکت­ ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت