Friday, 23 October 2020

 

طرح ملی حفظ قرآن کریم منتشر شده در یکشنبه،۱۳ تیر ۱۳۹۵

بسم الله الرحمن الرحیم

یکی از چیزهایی که می‏تواند تدبر در قرآن را به ما ارزانی بدارد، حفظ قرآن است.

ما حافظ قرآن کم داریم. من قبلاً گفتم که در کشور ما حداقل باید یک میلیون نفر حافظ قرآن باشند ـ حالا یک میلیون که عدد کمی است نسبت به این جمعیتی که ما داریم اما حالا چون دوستان الحمدللَّه یک مقدماتی فراهم کرده‌اند، کارهایی را مشغول شده‏ اند و دارند برنامه‏ هایی را فراهم می‏کنند برای اینکه ان‏شا‏ءالله حفظ راه بیفتد، ما هم امیدمان بیشتر شده و به جای یک میلیون، می‏گوییم:

مصوبه شورای‌عالی اداری درخصوص دستورالعمل اجرایی شرایط عمومی و اختصاصی نحوه انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران منتشر شده در یکشنبه،۱۳ تیر ۱۳۹۵

ماده۱ـ شرایط انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران:

وزارت کشور موظف است انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران را براساس حداقل شرایط مندرج در جدول شماره ۱ این دستورالعمل و تبصره‌های مربوط انجام دهد.

تبصره۱ـ مدارک تحصیلی پیش‌بینی شده برای انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران شامل مدارک تحصیلی پیش‌بینی شده برای کلیه مشاغل اختصاصی وزارت کشور بوده،

اصلاح آیین‌نامه مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی صندوق توسعه ملی

منتشر شده در یکشنبه،۱۳ تیر ۱۳۹۵

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۳/۳۰ به پیشنهاد هیأت امنای صندوق توسعه ملی و به استناد اصل یکصدوسی‌ وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی صندوق توسعه ملی، موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۱۱۵۵/ت۴۷۲۴۴هـ مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۸ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ـ ماده (۳۹) به شرح زیر اصلاح می‌شود: