Friday, 23 October 2020

 

اصلاح آیین‌نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی

منتشر شده در چهارشنبه،۲۳ تیر ۱۳۹۵

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۴/۲ به پیشنهاد شماره ۲۵۰۸۰ ـ ۱ مورخ ۱۳۹۴/۶/۱ سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اصلاح بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۶۲۷۸۴/ت۵۱۲۱۲هـ مورخ ۱۸/۵/۱۳۹۴

منتشر شده در چهارشنبه،۲۳ تیر ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۴/۱۳ به پیشنهاد مشترک وزارت امور خارجه و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۶۲۷۸۴/ت۵۱۲۱۲هـ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۸ عبارت «سی روزه» به عبارت «نود روزه» اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

اصلاح ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور منتشر شده در چهارشنبه،۲۳ تیر ۱۳۹۵

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۴/۹ به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۳۲۶۷/ت۵۲۹۸۲هـ مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ـ در ماده (۳۱) عبارت «حداکثر تا (۲) ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه» بعد از عبارت «اخذ مصوبه شورای مذکور