یکشنبه, 04 اسفند 1398

 

تصویب‌نامه در خصوص فهرست پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران برای اعطای تخفیف تعرفه‌ای در قالب پروتکل طرح تعرفه‌های ترجیحی میان کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی

منتشر شده درپنج‌شنبه،۲۷ اسفند ۱۳۹۴

هیأت وزیران در جلسه ۱۶/۱۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۲۵۵۴۹۹/۶۰ مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در اجرای بند (۴) ماده (۳) قانون تشریفات (پروتکل) طرح تعرفه­ های ترجیحی برای نظام ترجیحات تجاری میان کشورهای عـضو سازمان کنفرانس اسلامی ( PRETAS ) ـ مصوب۱۳۸۹ـ فهرست اقلام پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران جهت اعطای ترجیحات تعرفه­ای به کشورهای عضو پروتکل یادشده به شرح جداول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می­شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

 فایل ضمیمه

تصویب‌نامه در خصوص تعیین مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی (۱۲۴۲) ردیف تعرفه

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۷ اسفند ۱۳۹۴

هیأت وزیران در جلسه ۱۹/۱۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۲۶۵۸۸۱/۶۰ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

لغو تصویب‌نامه شماره ۱۱۰۳۸/ت۳۴۹۳۴هـ مورخ ۹/۲/۱۳۸۵

درخصوص شورای عالی ایرانیان خارج از کشور

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۷ اسفند ۱۳۹۴

هیأت وزیران در جلسه ۱۹/۱۲/۱۳۹۴به پیشنهاد مشترک نهاد ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: