یکشنبه, 04 اسفند 1398

 

اصلاح تبصره (۸) الحاقی به ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی بند (و) و جزء‌های (۳) و (۴) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

منتشر شده در 23 بهمن 98

در تبصره (۸) الحاقی به ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی بند (و) و جزء‌های (۳) و (۴) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۶۴۸۶۷/ت۵۶۲۴۲هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۸ بعد از عبارت «(شرکت معادن زغال سنگ البرز شرقی)» عبارت «به تاریخ ۱۳۹۷/۶/۲۰» اضافه می شود.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

الحاق تبصره به بند (۵) تصویب نامه شماره ۸۷۲۴/ت۵۶۴۸۵هـ مورخ ۱۳۹۸/۱/۳۱ و ماده (۲) آیین نامه اجرایی بندهای (ج) و (ی) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

منتشر شده در 21 بهمن 98

«تبصره ـ اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، قضات، کارمندان وزارت اطلاعات، کارمندان دیوان محاسبات کشور و کارمندان سیاسی و کارمندان شاغل در پست های سیاسی وزارت امور خارجه از شمول حداکثر این بند مستثنی می باشند.»

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

اصلاح تبصره (۳) اصلاحی ماده (۲) و تبصره الحاقی ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی  ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم

منتشر شده در 23 بهمن 98

در تبصره (۳) اصلاحی ماده (۲) و تبصره الحاقی ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم موضوع بندهای (۱) و (۲) تصویب نامه شماره ۵۳۹۷۰/ت۵۲۴۰۶هـ مـورخ ۱۳۹۵/۵/۱۰ عبـارت «تا پایان سال ۱۳۹۵» به عبارت «تا پایان سال ۱۳۹۸» اصلاح می شود.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری