چهارشنبه, 02 مهر 1399

 

 آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال  ۱۳۹۹

 منتشر شده در 19 خرداد99

 

ماده۱ ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

 ۱ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور .

 ۲ـ خزانه: خزانه‌‌داری کل کشور .

 ۳ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور .

 ۴ـ شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسه‌ها: شرکت‌­ها، بانک‌­ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به‌دولت مندرج در پیوست شماره (۳) قانون که هزینه پژوهشی برای آنها منظور شده است .

 ۵ ـ منابع: حداقل چهل درصد (۴۰%) از هزینه امور پژوهشی هر یک از شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسه‌ها .

 ۶ ـ مراکز: دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش­عالی و پژوهشی و فناوری اعم از دولتی و غیردولتی و جهاددانشگاهی دارای مجوز از شورای گسترش آموزش­عالی وزارتخانه­های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط.

۷ـ دبیرخانه: دبیرخانه شورای­عالی علوم، تحقیقات و فناوری 

 آیین­نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹

 منتشر شده در 19 خرداد99

 ماده۱ـ در این آیین­نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

 ۱ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

 ۲ـ خزانه: خزانه‌داری کل کشور .

 ۳ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور.

 ۴ـ سازمان‌های توسعه­ای: سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت ملی صنایع پتروشیمی.

 ۵ ـ حسابرسی ویژه: حسابرسی که بر اساس معیارهای ابلاغی سازمان توسط سازمان حسابرسی انجام می­شود .

 ۶ ـ مطالبات سازمان‌های توسعه‌ای: بدهی دولت مربوط به قبل از سال ۱۳۹۷ به سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان­های توسعه­ای بابت سهم آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط که بر مبنای حسابرسی ویژه تعیین می‌ شود 

آیین­نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

منتشر شده در 19 خرداد99

 

ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ـ وجوه اداره‌شده: اعتباراتی که در پیوست قوانین بودجه سنواتی از محل منابع داخلی شرکت‌های دولتی به منظور تحقق اهداف سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت بخش‌های خصوصی و تعاونی و تحقق اهداف مندرج در ماده (۳) این آیین‌نامه در قالب تسهیلات تلفیقی و یارانه سود تسهیلات از طریق قرارداد عاملیت با مؤسسه عامل برای واگذارنده اعتبار پیش‌بینی شده است.

۲ـ واگذارنده اعتبار: شرکت‌های تابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که با عقد قرارداد عاملیت با مؤسسه عامل، وجوه مورد نظر را در اختیار مؤسسه مذکور قرار می‌دهند.

۳ـ مؤسسه عامل: کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که به حکم قانون یا مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس­شده یا می­شوند و صندوق­های پژوهشی و فناوری موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب۱۳۹۴ـ و آیین‌نامه اجرایی آن موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۳۳۱۸/ت۵۲۲۳۱هـ مورخ ۱۳۹۴/۶/۸ و اصلاحات بعدی آن.

۴ ـ سرمایه‌گذاری خطرپذیر: قراردادن سرمایه به همراه کمک‌های مدیریتی و مشاوره‌‌ای در اختیار شرکت‌های فناور، دانش­بنیان و نوپا.