چهارشنبه, 07 اسفند 1398

 

آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۵) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار منتشر شده در شنبه،۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

الف ـ واحدهای تولیدی: کلیه واحدهای تولیدی صنعتی، معدنی و کشاورزی دارای مجوز از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و سایر مراجع ذی‌ربط قانونی.

آیین نامه اجرایی تبصره ماده (۶۶) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

منتشر شده در شنبه،۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

ماده۱ـ در این­ آیین­ نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

الف ـ دانشگاه­ ها و موسسات آموزش عالی: موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی، پیام نور، شبانه دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و هر دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی شهریه ­بگیر ایرانی مستقر در داخل کشور مورد تأیید وزارتخانه­ های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

تصویب‌نامه در خصوص صدور پروانه تولید جدید یا افزایش ظرفیت خطوط تولید موجود لامپ‌های التهابی رشته‌ای بالای (۴۰) وات منتشر شده در شنبه،۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت نیرو ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۲۲/۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۱۸۷۳۵۰/۶۰ مورخ ۶/۹/۱۳۹۳   وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد : ۱ـ