اساسنامه مرکزمنطقه‌ای همکاری دستگاه های مبارزه با فساد

و نهادهای نظارتی (آمبودزمانی) کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو)

منتشر شده درپنج‌شنبه 6اسفند ۱۳۹۴

با تأکید بر اهمیت ارتقای همکاری میان کشورهای عضو اکو در زمینه مقابله با کلیه اشکال فساد به عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از تلاش های صورت‌گرفته در راستای تحقق اهداف مشترک مندرج در عهدنامه ازمیر، برنامه عمل کویته و سایر اسناد

 تصویب‌نامه در خصوص لغو مصوبه‌های هیأت وزیران

 منتشر شده در پنج‌شنبه،۶ اسفند ۱۳۹۴

 هیأت وزیران در جلسه ۱۸/۱۱/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۸۰۳۵۱ مورخ ۱۲/۵/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب‌نامه در خصوص اضافه شدن رئیس اتاق اصناف ایران به ترکیب اعضای کمیسیون ملی نشان (برند) تجاری

منتشرشده در پنج‌شنبه،۲۹ بهمن ۱۳۹۴

هیأت وزیران در جلسه ۲۱/۱۱/۱۳۹۴ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

رییس اتاق اصناف ایران به ترکیب اعضای کمیسیون ملی نشان (برند) تجاری، موضوع ماده (۳) آیین‌نامه ساماندهی تبلیغات کالاها و خدمات موضوع ماده (۸) قانون رفع موانع تولید رقابـت‌پذیر و ارتقای نظام مـالی کشور، موضـوع تصویب‌نامه شماره ۸۳۹۸۳/ت۵۲۲۰۷هـ مورخ ۲۹/۶/۱۳۹۴ اضافه می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

اصلاح ردیف (۴) جدول بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۲۷۳۹/ت۵۰۶۵۵هـ مورخ ۶/۲/۱۳۹۴

منتشرشده در پنج‌شنبه،۲۹ بهمن ۱۳۹۴

هیأت وزیران در جلسه ۲۱/۱۱/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۲۰۸۴۲۸ مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در ردیف (۴) جدول بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۲۷۳۹/ت۵۰۶۵۵هـ مورخ ۶/۲/۱۳۹۴، عبارت «شرکت‌های پالایش گاز کشور» به عبارت «شرکت‌های دولتی پالایش گاز کشور» تغییر می‌یابد.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۳۴) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۹ بهمن ۱۳۹۴

 مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۷ بهمن ۱۳۹۴

سؤال            شماره پرونده ۲۱۳۲ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳

با توجه به ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ که در آن صلح میان طرفین و میانجی‌گری هر دو آمده است، این دو چه مشابهت یا ارتباطی با هم دارند؟

نظریه شماره ۵۴۹/۹۴/۷ ـ ۲/۳/۱۳۹۴

اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون ممنوعیت به‌کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۷ بهمن ۱۳۹۴

هیأت وزیران در جلسه ۱۴/۱۱/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۶۲۲۹۵/۱ مورخ ۸/۵/۱۳۹۴ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد تبصره (۱۰) ماده واحده قانون ممنوعیت به­ کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه ـ مصوب ۱۳۷۵‏ـ تصویب کرد:

تصویب‌نامه در خصوص نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۷ بهمن

هیأت وزیران در جلـسه ۱۸/۱۱/۱۳۹۴ به پیـشنهاد شماره ۳۴۷۰۴۵ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۴ سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی کشور و به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت ـ مصوب۱۳۷۴ـ و ماده (۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ تصویب کرد

آیین‌نامه اجرایی ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی

منتشر شده درسه‌شنبه،۲۷ بهمن ۱۳۹۴

ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند :

الف ـ نیروگاه غیردولتی: نیروگاه ­ های غیردولتی تولید برق از منابع انرژی تجدیدپذیر و پاک از جمله زیست توده، بادی، خورشیدی، تولید برق از بازیافت حرارت در فرایندهای صنعتی، زمین گرمایی، آبی کوچک تا ظرفیت (۱۰) مگاوات

اصلاح ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی بند (م) ماده (۱۶) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی

منتشر شده درسه‌شنبه،۲۷ بهمن ۱۳۹۴

نظر به اینکه در ماده (۷) آیین ­نامه اجرایی بند (م) ماده (۱۶) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی موضوع تصویب­ نامه شماره ۱۱۹۵۱۶/ت۵۱۶۵۸هـ مورخ ۱۰/۹/۱۳۹۴، عبارت «بیمه­ ای مشتمل بر بیمه ­های درمانی و اجتماعی» به ­صورت عبارت «بیمه­­های درمانی» تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می­ شود.

دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی‌میرزایی

قانون معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن در زمینه انتقال محکومان به حبس

منتشر شده درشنبه،۲۴ بهمن ۱۳۹۴

جمهوری اسلامی ایران و ژاپن (که از این پس «طرف ها» نامیده می‌شوند)؛

با تمایل به ارتقاء بیشتر همکاری بین المللی در زمینه اجرای محکومیت‌ها؛

الحاق تبصره (۳) به بند (۲) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی

قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

منتشرشده درشنبه،۲۴ بهمن ۱۳۹۴

هیأت وزیران در جلسه ۱۴/۱۱/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۲۰۲۹۴ مورخ ۱۶/۴/۱۳۹۴ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

منتشر شده در شنبه،۲۴ بهمن ۱۳۹۴

ماده۱ـ متن زیر جایگزین ماده (۱۴۵) می‌شود و تبصره آن به‌عنوان تبصره (۱) ابقاء و سه تبصره به عنوان تبصره‌های (۲)، (۳) و (۴) به شرح زیر به آن الحاق می‌شود:

اصلاح ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی بندهای (ج) و (د) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

منتشرشده درشنبه،۲۴ بهمن ۱۳۹۴

هیأت وزیران در جلسه ۱۴/۱۱/۱۳۹۴ به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

مقالات دیگر...

 1. تمدید اجرای آیین‌نامه‌های آموزشی دوره راهنمایی تحصیلی (دوره اول متوسطه)
 2. نحوه ادامه تحصیل دانش‌آموزان دوره متوسطه سالی واحدی
 3. آیین‌نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی
 4. آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۵) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
 5. رأی شماره ۱۲۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 6. تعیین مناسبت‌های جدید تقویم رسمی سال ۱۳۹۵
 7. رأی شماره ۱۲۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 8. رأی شماره ۱۲۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری...
 9. رأی شماره ۱۱۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری منتشرشده در سه‌شنبه،۱۳ بهمن ۱۳۹۴
 10. تصویب‌نامه در خصوص اضافه شدن وزارت کشور
 11. تصویب‌نامه در خصوص فراهم کردن شرایط قدرت قراردادی مشترکین بالای پنج مگاوات
 12. رأی شماره ۱۱۸۳هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند۲ مصوبه مورخ ۶/۹/۱۳۹۲
 13. قانون شوراهای حل اختلاف منتشر شده درچهارشنبه،۷ بهمن ۱۳۹۴
 14. تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقایان علیرضا محفوظی، محمدحسن تولایی و غفور پاک‌نهاد
 15. قانون اصلاح قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به ...