چهارشنبه, 07 اسفند 1398

 

اصلاح آیین‌نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق‌العاده ویژه رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی

منتشر شده در چهارشنبه،۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۹/۲/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۶۵۷۱/۰۱/۹۴ مورخ ۲۶/۳/۱۳۹۴ وزارت دادگستری و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات منتشر شده در چهارشنبه،۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۵/۲/۱۳۹۵ به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد ماده (۱۳) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محمدحسین ملک‌زادگان به مدت سه سال

به عنوان عضو غیرموظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار

منتشر شده در چهارشنبه،۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵

 دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

 وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۱۲/۲/۱۳۹۵ به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ مورخ