لغو تصویب‌نامه شماره ۱۱۰۳۸/ت۳۴۹۳۴هـ مورخ ۹/۲/۱۳۸۵

درخصوص شورای عالی ایرانیان خارج از کشور

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۷ اسفند ۱۳۹۴

هیأت وزیران در جلسه ۱۹/۱۲/۱۳۹۴به پیشنهاد مشترک نهاد ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

قانون دو دوازدهم بودجه سال ۱۳۹۵کل کشور

منتشر شده درپنج‌شنبه،۲۷ اسفند ۱۳۹۴

ماده‌واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود در دوماهه اول سال ۱۳۹۵ مطابق احکام و جداول قانونی بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور بر مبنای دودوازدهم ارقام مصوب آن با رعایت سایر قوانین و مقررات عمل نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۷ اسفند ۱۳۹۴

 سؤال                                                                                      شماره پرونده ۳۷۳ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۴

 از ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و بند ث از ماده  ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنین مستفاد می‌گردد که اصولاً زمانی می‌توان برای متهم  قرار

رأی شماره ۱۲۵۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۱شورای عالی حفاظت محیط زیست به جهت عدم رعایت ترتیب حضور اعضاء و عدم نصاب لازم برای اعلام رأی موافق، خلاف قانون است و ابطال می‌شود منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۷ اسفند ۱۳۹۴

 

 با توجه به این که مطابق ماده ۳۰ آیین‌نامه اجرائی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، رسمیت جلسات شورای عالی موکول به حضور حداقل ۸ نفر از اعضاء می‌باشد و تصمیمات شورا با رأی موافق ۶ نفر از اعضاء قطعیت می‌یابد ولی در صورتجلسه مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۱ شورای عالی حفاظت محیط زیست، حضور ۸ نفر از اعضاء و همچنین رأی موافق ۶ نفر از اعضاء گواهی نشده است،

رأی شماره ۱۲۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال قید کلمه «بازرگانی» از بند الف ماده ۱ مقرره تغییر شرایط دستورالعمل اجرایی

بند۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ اداره کل سازمان و روشهای بانک ملی ایران

منتشر شده درپنج‌شنبه،۲۷ اسفند ۱۳۹۴

مطابق بند ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور مقرر شده است که: «به منظور حمایت از تولید و اشتغال، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی پس از تأیید هیأت‌مدیره بانک با درخواست متقاضی، اصل و سود،

رأی شماره ۱۲۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۲۷۴۳۳/۴۴۲۵۳ـ ۱۰/۲/۱۳۹۰ معاون اول (وقت) رئیس‌جمهور منتشر شده درپنج‌شنبه،۲۷ اسفند ۱۳۹۴

 

نظر به این که در بند ۲ بخشنامه مورد اعتراض، ممنوعیت یا محدودیتی در انتخاب وکیل رسمی دادگستری یا استفاده از مشاورین حقوقی قوه قضائیه که در اجرای ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،

اصلاح ماده (۵) اساس نامه شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۷ اسفند ۱۳۹۴

هیأت وزیران در جلسه ۱۸/۱۱/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۳۱۲۲۳ مورخ ۹/۶/۱۳۹۴ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسـنامه سازمان­ ها، شـرکت­ ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ـ مصوب ۱۳۷۷ ـ تصویب کرد:

اصلاح ردیف (۱۷) جدول پیوست تصویب‌نامه شماره ۱۵۵۸۰۸/ت۵۲۳۰۴هـ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۴

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۷ اسفند ۱۳۹۴

نظر به اینکه در ردیف (۱۷) جدول پیوست تصویب‌نامه شماره ۱۵۵۸۰۸/ت۵۲۳۰۴هـ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۴ نام شرکت‌های «ایران ایرتور»، «صنعتی تولیدی دیزل سنگین»، «خدمات مهندسی برق (مشانیر)»، «ملی حفاری ایران» و ردیف‌های «۲»، «۱۹»، «۲۰» و «۲۱» به اشتباه تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود.

دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی‌میرزایی

دستورالعمل اجرایی بند (ط) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور منتشر شدن در پنج‌شنبه،۲۷ اسفند ۱۳۹۴

 

ماده۱ـ در این دستورالعمل اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

الف ـ فرآورده­های مکشوفه: آن دسته از محصولات نفتی که توسط یکی از دستگاه‏های کاشف موضوع ماده (۳۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کشف و تمام یا بخشی از آن حاوی فرآورده­های نفتی اصلی است.

رأی شماره ۱۲۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲۰ صورتجلسه مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۵ هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران منتشر شده درپنج‌شنبه،۲۷ اسفند ۱۳۹۴

 

با توجه به اینکه موضوع مصوبه مورد اعتراض، اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی ارائه خدمات درمانی است و این امر از حدود اختیارات مندرج در  بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب

رأی شماره ۱۲۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۵ و ۴ بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۸۱۱۸ ـ ۲۱/۸/۱۳۹۱ معاونت وقت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موضوع «دستورالعمل انضباط مالی و ارتقاء بهره‌وری و بهبود کیفیت و صرفه‌جویی در هزینه و زمان اجرای طرحها»  منتشر شده درپنج‌شنبه،۲۷ اسفند ۱۳۹۴

 

الف ـ نظر به این که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً به موجب بند ب رأی شماره ۹۴۱ ـ ۹۴۰ ـ ۲۸/۷/۱۳۹۴، بند ۴ بخشنامه شماره ۱۰۰ ـ ۶۸۱۱۸ ـ ۲۱/۸/۱۳۹۱ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور را به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال کرده است، بنابراین موجبی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در این خصوص وجود ندارد.

تصویب‌نامه در خصوص تعیین زمان اجرای تعرفه‌های کالاهای موضوع:

ردیف‌های (۲۳)، (۲۴)، (۲۵)، (۲۶)، (۲۷) و (۲۸) جدول پیوست تصویب‌نامه

شماره ۱۳۲۶۰۰/ت۵۲۷۰۳هـ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۴

منتشر شده درپنج‌شنبه،۲۷ اسفند ۱۳۹۴

هیأت وزیران در جلسه ۱۶/۱۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۲۵۴۳۴۵/۶۰ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

رأی شماره ۱۲۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال ماده ۱۴ آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته،

معوض و مشکوک‌الوصول مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی(

منتشر شده درپنج‌شنبه،۲۷ اسفند ۱۳۹۴

به موجب ماده ۱ قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها مصوب سال ۱۳۸۶ مقرر شده است که «به منظور تسریع، تسهیل و تقویت

رأی شماره ۱۲۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۹۰/۳۰۰/۹۶۲۰۶ ـ ۳/۱۱/۱۳۹۰ دبیر شورای شهرسازی و معماری ایران منتشر شده درپنج‌شنبه،۲۷ اسفند ۱۳۹۴

 

مطابق ماده ۱۹۴ قانون برنامه پنجساله پنجم جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ دولت مکلف شده است به منظور بهبود وضعیت روستاها در زمینه سیاستگذاری، راهبردی، نظارت و هماهنگی بین دستگاههای اجرایی، ارتقاء سطح درآمد و کیفیت زندگی روستاییان و کشاورزان و کاهش نابرابری‌های موجود بین جامعه روستایی، عشایری و جامعه شهری حمایت لازم را از اقدامات زیر را به عمل آورد:

مقالات دیگر...

 1. اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی فرودگاه های کشور
 2. اصلاح تصویب‌نامه در خصوص جریمه‌های تخلفات...
 3. رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
 4. قانون موافقتنامه همکاری‌های امنیتی و انتظامی بین دولت...
 5. قانون اصلاح قانون موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل و گذر ...
 6. قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسه...
 7. بخشنامه شماره ۱۰۰/۸۵۴۰۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۴ درخصوص
 8. قانون موافقت نامه بین دولتی بنادر خشک
 9. تصویب‌نامه درخصوص تمدید مهلت مقرر در ماده(۹) اصلاحی ...
 10. آیین‌نامه اجرایی ماده (۴۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
 11. تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه‌های هزینه خدمات سال ۱۳۹۴
 12. رأی شماره ۱۲۶۴ و ۱۲۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 13. تصویب‌نامه درخصوص افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی
 14. مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون گرم شدن هوای زمین
 15. اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید ...