تصویب‌نامه درخصوص برقراری مقررات لغو روادید برای دارندگان گذرنامه‌های سیاسی

بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری یونان به شرط عمل متقابل

منتشر شده درسه‌شنبه،۱۰ فروردین ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۲۶/۱۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۳۹۸۷۶۶۲/۷۳۲ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۴ وزارت امورخارجه و به استناد تبصره (۴۳) قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور تصویب کرد:

تصویب‌نامه درخصوص صدور پروانه بهره‌برداری شرکت شیمی دارویی ریحانه

منتشر شده درسه‌شنبه،۱۰ فروردین ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۵/۱۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۲۷۶۹۹/۱/۲۰ مورخ ۷/۴/۱۳۹۳ استانداری اصفهان و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب‌نامه درخصوص انعقاد قرارداد مشارکت برای اجرای راه‌آهن یک خطه کرمان ـ سیرجان

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۰ فروردین ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۲۶/۱۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۶۹۳۷۱ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۴ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه ­های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک­ ها و سایر منابع مالی و پولی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ تصویب کرد:

تصویب‌نامه درخصوص اصلاح سهام واگذارشده برخی از شرکت ها به سهام عدالت

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۰ فروردین ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۲۶/۱۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۶۲۷۸۲ مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای سعداله نصیری قیداری به عنوان دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۰ فروردین ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۲۶/۱۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۷۵۷۸۸/و مورخ ۲۱/۴/۱۳۹۴ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و در اجرای ماده (۱۲) اساسنامه اصلاحی کمیسیون ملی یونسکو در ایران، موضوع تصویب­ نامه شماره ۷۴۱۵۶/ت۵۳۳ مورخ ۱۲/۷/۱۳۶۶ تصویب کرد:

آقای سعداله نصیری­ قیداری به عنوان دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران تعیین می­شود.

معاون اول رییس ­جمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه درخصوص خروج ماشین‌آلات و تجهیزات خارجی ترخیص‌شده

در قلمرو گمرکی از شمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده درصورت انتقال داخلی

به مناطق آزاد با ارایه پروانه ترخیص گمرکی و تأیید گمرک

منتشر شده درسه‌شنبه،۱۰ فروردین ۱۳۹۵

هیأت وزیران درجلسه ۲۶/۱۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۱۰۷۹۳۴ مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یک صد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم

منتشر شده درسه‌شنبه،۱۰ فروردین ۱۳۹۵

ماده۱ـ تهیه و جمع‌آوری عامداً و عالماً وجوه و اموال به هر طریق چه دارای منشأ قانونی باشد یا نباشد و یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز، جلب کمک های مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خرید

قانون الحاق یک‌تبصره به قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری

از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور

منتشر شده درسه‌شنبه،۱۰ فروردین ۱۳۹۵

ماده‌واحده ـ یک تبصره به‌عنوان تبصره (۶) به قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب ۲۴/۸/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن به‌شرح زیر اضافه می‌شود:

قانون تصویب اصلاحات اساسنامه، کنوانسیون و آیین‌نامه کلی فراهمایی‌

)کنفرانس‌)ها، مجامع و جلسات اتحادیه بین‌المللی مخابرات طی فراهمایی(کنفرانس) سران مختار(گوادالاخاراـ۲۰۱۰ میلادی «۱۳۸۹ هجری شمسی(

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۰ فروردین ۱۳۹

ماده واحده ـ اصلاحات اساسنامه، کنوانسیون و آیین‌نامه کلی فراهمایی(کنفرانس­)ها، مجامع و جلسات اتحادیه بین‌المللی مخابرات طی فراهمایی­(کنفرانس­) سران مختار (گوادالاخارا ـ۲۰۱۰ میلادی «۱۳۸۹هجری شمسی»)

تصویب‌نامه درخصوص تخصیص اعتبار مازاد درآمد ناشی از

بند (ز) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

منتشر شده درسه‌شنبه،۱۰ فروردین ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۲۶/۱۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۴۴۷۸۶۸ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۴ سازمان مدیریت و برنامه­ ریزی کشور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

قانون اصلاح ماده (۲۳۵) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

منتشر شده درسه‌شنبه،۱۰ فروردین ۱۳۹۵

ماده واحده ـ ماده (۲۳۵) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۲۳۵ ـ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۵ هجری شمسی تمدید و با تصویب برنامه ششم توسعه و ابلاغ آن ملغی‌الاثر می‌شود.

قانون فوق‌ مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هجدهم اسفند ماه یک هزار و سی صد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

تصویب‌نامه در خصوص فهرست پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران برای اعطای تخفیف تعرفه‌ای در قالب پروتکل طرح تعرفه‌های ترجیحی میان کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی

منتشر شده درپنج‌شنبه،۲۷ اسفند ۱۳۹۴

هیأت وزیران در جلسه ۱۶/۱۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۲۵۵۴۹۹/۶۰ مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در اجرای بند (۴) ماده (۳) قانون تشریفات (پروتکل) طرح تعرفه­ های ترجیحی برای نظام ترجیحات تجاری میان کشورهای عـضو سازمان کنفرانس اسلامی ( PRETAS ) ـ مصوب۱۳۸۹ـ فهرست اقلام پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران جهت اعطای ترجیحات تعرفه­ای به کشورهای عضو پروتکل یادشده به شرح جداول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می­شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

 فایل ضمیمه

قانون اصلاح تبصره (۲) ماده (۹۶) قانون اجرای احکام مدنی

منتشر شده  درسه‌شنبه،۱۰ فروردین ۱۳۹۵

 ماده واحده ـ تبصره (۲) ماده (۹۶) قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱/۸/۱۳۵۶ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره۲ـ حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی توقیف نمی‌شود.

قانون فوق‌ مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دو‌شنبه مورخ دوازدهم بهمن ماه یک هزار و سی صد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

تصویب‌نامه در خصوص تعیین مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی (۱۲۴۲) ردیف تعرفه

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۷ اسفند ۱۳۹۴

هیأت وزیران در جلسه ۱۹/۱۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۲۶۵۸۸۱/۶۰ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: