اصلاح ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۷) قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران

منتشر شده در یکشنبه،۲۶ اسفند ۱۳۹۷

شورای ملی ایمنی زیستی در جلسه ۱۳۹۷/۸/۱۴ به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آ'وزش پزشکی و به استناد بند (ب) ماده (۷) قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۸ ـ تصویب کرد:

اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم

منتشر شده در یکشنبه،۲۶ اسفند ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۱۲به پیشنهاد شماره ۲۰۰/۱۲۵۶۸/۱۲۰۲۲۷/ص مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اصلاح تصویب­ نامه شماره ۶۲۱۱۱/ت۵۱۰۵۲هـ مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۵

منتشر شده در یکشنبه،۲۶ اسفند ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ به پیشنهاد شماره ۶۰/۶۱۵۵۷ مورخ ۱۳۹۷/۳/۵ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در صدر تصویب­ نامه شماره ۶۲۱۱۱/ت۵۱۰۵۲هـ مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۵ عبارت «تا پایان سال ۱۳۹۶» به عبارت «تا پایان سال ۱۴۰۰» اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

اصلاح ردیف (۲) جدول بند (۱) تصویب­نامه شماره ۱۶۴۸۳۷/ت۵۴۲۷۹هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۸

منتشر شده در یکشنبه،۲۶ اسفند ۱۳۹۷

نظر به اینکه در ردیف (۲) جدول بند (۱) تصویب­نامه شماره ۱۶۴۸۳۷/ت۵۴۲۷۹هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۸، دوره زمانی طبقه گرمسیری شهرستان پلدختر به اشتباه تحریر شده است، مراتب به شرح زیر برای اصلاح اعلام می­ شود:

۲ شهرستان پلدختر          گرمسیر (۲)        (۲) ماه   ماه­ های تیر و مرداد

                                گرمسیر (۲)    (۲) ماه ماه­ های خرداد و شهریور

دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی

اصلاح بند (چ) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

منتشر شده در یکشنبه،۲۶ اسفند ۱۳۹۷

نظر به اینکه در بند (چ) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۳۹۰۵/ت۵۵۳۴۰هـ مورخ ۱۳۹۷/۴/۳۰، عبارت «و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی» قبل از عبارت «و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری» تحریر نشده است، مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود.

دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون شناسایی

محدوده‌های مستعد احداث شهرک‌های گردشگری

(موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۴ هیأت محترم وزیران)

منتشر شده در یکشنبه،۲۶ اسفند ۱۳۹۷

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۲ خود وبه دنبال گزارشات ارائه شده در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۸ پیرامون اقدامات وزارت راه و شهرسازی با موضوع شناسایی محدوده‌های مستعد احداث شهرک‌های گردشگری

رأی شماره ۱۹۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بند الف ردیف امتیازات و سهمیه‌های قانونی از دفترچه راهنمای ثبت‌نام چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی در شهریور ماه ۱۳۹۶با عنوان امتیاز بومی بودن

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۳ اسفند ۱۳۹۷

با توجه به اینکه به موجب بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید همه امکانات خود را به کار برد

 رأی شماره ۱۹۲۶ ـ ۱۸/۱۰/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۳ اسفند ۱۳۹۷

طبق ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱، شهرداری ها مکلّف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طبق مفاد ماده ۲ می‌باشند و در موارد ابهام و اختلاف نظر، طبق تبصره ماده مذکور

رأی شماره ۱۹۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بخشنامه شماره ۷۶۶۷/۳/۵۳۰۹ ـ ۱/۱۰/۱۳۹۵ مدیرکل پذیرش و امور اداری ایثارگران بنیاد شهید و امور ایثارگران

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۳ اسفند ۱۳۹۷

با توجه به اینکه اولاً: برابر ماده ۱ قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزاده شده) بعد از ورود به کشور مصوب سال ۱۳۶۸، کسانی که به سبب مأموریت محوله در طول جنگ تحمیلی و در جهت دفاع از انقلاب اسلامی و استقلال و تمامیت ارضی کشور

رأی شماره ۱۹۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بخشنامه‌های شماره ۲۲۳۹۰۵ ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۵ و ۱۲۷۷۱۲ـ ۲۸/۷/۱۳۹۲ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۳ اسفند ۱۳۹۷

با توجه به استدلال مصرح در آراء شماره ۱۳۲۹ الی ۱۳۲۷ـ ۱۳۹۴/۲/۲۵ و ۴۷۳ـ ۱۳۹۶/۵/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تصویب مفاد بخشنامه‌های مورد اعتراض از حدود اختیارات مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

رأی شماره ۱۹۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بخشنامه شماره ۲۳۱۷۷۷ـ ۱/۱۲/۱۳۹۴ مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۳ اسفند ۱۳۹۷

نظر به اینکه مطابق ماده ۶۲ قانون خدمت وظیفه عمومی استخدام مشمولان به‌طور کلی در وزارتخانه‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها و مؤسسات خصوصی بدون داشتن معافیت دائم ممنوع اعلام شده است

رأی شماره ۱۸۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال ماده ۳ آیین‌نامه موضوع ماده ۱۲ قانون تأسیس و اداره مراکز آموزش و پرورش غیردولتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۴۱۷۱۲/ت۵۴۵۵۵هـ ـ ۹/۱۱/۱۳۹۶هیأت وزیران

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۱ اسفند ۱۳۹۷

مطابق ماده ۱۲ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیردولتی مصوب سال ۱۳۹۵ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده شده است مطابق قوانین و مقررات، زمین و ساختمان های مازاد بر نیاز خود را به صورت اجاره یا فروش

رأی شماره۱۹۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال تعرفه‌های شماره۷ و ۹تعرفه‌ عوارض محلی سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر گراش استان فارس در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۳ اسفند ۱۳۹۷

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنان چه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است.

رأی شماره ۱۸۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال ماده ۴۸ دفترچه یک پارچه‌سازی ضوابط محاسبات درآمدی موضوع مصوبه شماره ۶۰۱۴/۹۱/۳/ش ـ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر مشهد

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۱ اسفند ۱۳۹۷

نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره ۹۷/۱۰۲/۶۶۱۳ـ ۱۳۹۷/۵/۲۲ اعلام کرده است که ماده ۴۸ مصوبه شماره ۳/۹۱/۶۰۱۴/ش ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۲ شورای اسلامی شهر مشهد توسط فقهای شورای نگهبان خلاف شرع اعلام شده است.