رأی شماره ۱۲۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده۴۵ تعرفه عوارض محلی شهرداری کرمانشاه در سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه مبنی بر: «اخذ عوارض خدمات بهره‌برداری از معابر عمومی شهرداری برای استفاده از تأسیسات شهری تحت عنوان «عوارض حق‌الارض» خلاف قانون است و ابطال می‌شود منتشرشده دردوشنبه،۱۷ اسفند ۱۳۹۴

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است، هر گاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده،

رأی شماره ۱۲۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۵۸۵ ـ ۵۸۴ ـ ۲۲/۱۰/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

منتشرشده دردوشنبه،۱۷ اسفند ۱۳۹۴

با توجه به این که به موجب رأی شماره ۱۲۱۹ ـ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، قسمت الف رأی شماره ۱۵۵۱ الی ۱۵۰۷ ـ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

آیین نامه اجرایی ماده (۶۸) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

منتشرشده در دوشنبه،۱۷ اسفند ۱۳۹۴

ماده۱ـ در این آیین ­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

الف ـ هنرمند: کسی که در یکی از حوزه ­های موسیقی، نمایش، شعر، ادبیات داستانی، سینما، رادیو و تلویزیون، معماری، هنرهای سنتی، آیینی، تجسمی و خوش­نویسی به خلق آثاری اشتغال داشته یا دارد.

رأی شماره ۱۲۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۳۷۷ الی ۳۸۸ ـ ۴/۵/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری منتشرشده دردوشنبه،۱۷ اسفند ۱۳۹۴

نظر به این که به موجب بند ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ مقرر شده است که « از ابتدای سال ۱۳۸۷ کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌‌ها و دستورالعملها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب جداول حقوق و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی و همچنین مصوبات هیأت امناء که متضمن بار مالی برای دولت باشد، به جز مواردی که در چهارچوب اجرای

رأی شماره ۱۲۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال کد تعرفه شماره ۲۴۰۲ موضوع عوارض حق‌النظاره مهندسین ناظر شورای اسلامی شهر ابلاغی به شماره ۳۱۳۹/ش ـ ۱۳/۱۱/۱۳۹۰ منتشرشده دردوشنبه،۱۷ اسفند ۱۳۹۴

مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات در این قانون که تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، ممنوع شده و به موجب ماده ۵۲ قانون مذکور، دریافت هرگونه عوارض دیگر از وارد‌کنندگان کالا،

رأی شماره‌های ۱۲۹۴ـ۱۲۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه شماره ۱۳۷۵۵۸/ت۵۰۳۶۸هـ ـ ۲۱/۱۰/۱۳۹۴ هیأت وزیران منتشرشده دردوشنبه،۱۷ اسفند ۱۳۹۴

به موجب ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ مقرر شده است که: « میزان جریمه‌های نقدی مقرر در مواد این قانون متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یکبار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تایید وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و راه و ترابری [راه و شهرسازی] و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل است.» نظر به این که میزان

رأی شماره ۱۲۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره ۲ ماده ۱ـ۱ـ۱ـ۴ ضوابط و مقررات شهرسازی کمیسیون ماده ۵ مسکن و شهرسازی استان اردبیل در خصوص تعیین معبر

منتشرشده دردوشنبه،۱۷ اسفند ۱۳۹۴

نظر به این که اصل مصونیت حق مالکیت از تعرض از جمله حقوق اساسی تضمین شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌باشد و سلب و یا تحدید آن جز به موجب قانون تجویز نگردیده است

رأی شماره ۱۲۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۲۶ از تعرفه عوارض شهرداری مصوب سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر خوی در اجرای مقررات ماده ۹۲قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری منتشرشده دردوشنبه،۱۷ اسفند ۱۳۹۴

به موجب ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر شده است که « چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت

مصوبه شورای عالی فضای مجازی با موضوع: سیاست‌های حاکم بر برنامه ملّی بازی‌های رایانه‌ای منتشرشده دردوشنبه،۱۷ اسفند ۱۳۹۴

(مطابق با بند هفتم حکم دوره دوم شورا)

شورای عالی فضای مجازی در جلسه بیست و ششم مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۴ سیاست‌های حاکم بر برنامه ملّی بازی‌های رایانه‌ای را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده۱: سیاست‌ها

۱. اولویت‌بخشی به محتوا، فرهنگ‌سازی عمومی و جریان‌سازی فرهنگی در داخل کشور و در عرصه بین‌الملل و مقابله مؤثر با تهاجم فرهنگی با تکیه بر اندیشه‌ها و ارزش‌های اسلامی و سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی؛

تصویب‌نامه در خصوص جذب اساتید برجسته ایرانی

غیرمقیم در قالب قرارداد پیمانی یک ساله عضو هیأت علمی

منتشرشده دردوشنبه،۱۷ اسفند ۱۳۹۴

هیأت وزیران در جلسه ۵/۱۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

رأی شماره ۱۲۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۶۶۷ ـ ۱۶/۹/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری منتشرشده دردوشنبه،۱۷ اسفند ۱۳۹۴

حکم مقرر در بند ک تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور در سال ۱۳۸۶، مخصص حکم ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است. بنابراین در سال ۱۳۸۶ دولت موظف بوده ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان را در حد منابع موجود در ردیفهای پیش‌بینی شده برای هر دستگاه افزایش دهد

تصویب‌نامه در خصوص الحاق تبصره به ماده (۴۲) مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران

 منتشر شده درچهارشنبه،۱۲ اسفند ۱۳۹۴

 هیأت وزیران در جلسه ۲/۱۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۲۹۱۹/۱۰/۹۴۲ مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۴دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد مواد (۲۰) و (۲۱) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

تصویب‌نامه در خصوص اجازه اجرای برنامه‌های آموزشی مهارتی

کوتاه‌مدت مالکیت فکری توسط وزارت دادگستری

منتشر شده درشنبه،۱۵ اسفند ۱۳۹۴

هیأت وزیران در جلسه ۲/۱۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۱۴۵۴۶/۰۱/۹۴ مورخ ۵/۷/۱۳۹۴ وزارت دادگستری و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

رأی شماره۱۲۱۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۶۶۷ ـ ۱۶/۹/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

منتشر شده درچهارشنبه،۱۲ اسفند ۱۳۹۴

 الف : مطابق ماده ۱ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۸۵ مقرر شده است که « دفاتر اسناد رسمی موظفند با رعایت بندهای زیر پس از دریافت دلایل مالکیت و پاسخ استعلام از اداره ثبت محل به منظور تطبیق

مقالات دیگر...

 1. اصلاح تصویب‌نامه در خصوص مقررات سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تجاری..
 2. اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی
 3. تصویب‌نامه در خصوص تعیین معاون برنامه‌ریزی ...
 4. رأی شماره ۱۲۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع الزام سپاه پاسداران
 5. آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۱) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت
 6. اصلاح ماده (۶۵) آیین‌نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
 7. اصلاح بند (ب) ماده (۲۰) اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه
 8. آیین‌نامه اجرایی بند (ی) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴
 9. اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۴
 10. اساسنامه مرکزمنطقه‌ای همکاری دستگاه های مبارزه با فساد
 11. تصویب‌نامه در خصوص لغو مصوبه‌های هیأت وزیران
 12. تصویب‌نامه در خصوص اضافه شدن رئیس اتاق اصناف
 13. اصلاح ردیف (۴) جدول بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۲۷۳۹
 14. اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۳۴) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم
 15. نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه