تغییر عنوان دستگاه اجرایی طرح مشارکت در احداث آزاد راه تبریز ـ شهرجدید سهند از شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور به شرکت مادرتخصصی سهامی عمران شهرهای جدید منتشر شده در پنج‌شنبه،۳۱ تیر ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۴/۲۳ به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (۸۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ تصویب کرد:

عنوان دستگاه اجرایی طرح مشارکت در احداث آزاد راه تبریز ـ شهر جدید سهند با شماره طبقه‌بندی (۱۳۰۳۰۱۶۲۳۲) از شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور (۲۸۲۳۰۰) به شرکت مادرتخصصی سهامی عمران شهرهای جدید (۲۸۵۱۰۰) تغییر می‌یابد.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

آیین‌نامه اجرایی آمادگی مقابله با پدیده گرد و غبار

منتشر شده در پنج‌شنبه،۳۱ تیر ۱۳۹۵

ماده۱ـ به منظور تبیین سیاستگذاری و ارایه راهکارهای اجرایی در سطح ملی و منطقه‌ای و نظارت و پیگیری اجرای برنامه‌های کوتاه مدت و بلندمدت موضوع این آیین‌نامه و ارایه گزارش‌های نوبه‌ای و ایجاد هماهنگی بین سازمان‌ها و دستگاه‌ها

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص اعضا حقیقی جایگزین کمیته تخصصی معماری، طراحی شهری و بافتهای واجد ارزش منتشر شده در سه‌شنبه،۲۹ تیر ۱۳۹۵

به اطلاع می‌رساند: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۲/۶، مقرر نمود با توجه به مصوبات مورخ ۹۳/۲/۸ و ۹۳/۱۰/۲۲ شورای‌عالی شهرسازی و معماری درخصوص تعیین اعضا حقیقی کمیته تخصصی معماری، طراحی شهری و بافتهای واجدارزش و با عنایت به تبصره ماده پنج بند الف آیین‌نامه داخلی کمیته تخصصی و مطابق ماده۲۲ آن، جناب آقای دکتر غفاری، سرکار خانم دکتر زهرا اهری، جناب آقای دکتر سیاوش صابری، سرکارخانم مهندس مروارید قاسمی و جناب آقای دکتر مخدوم به عنوان اعضای حقیقی کمیته جایگزین شوند .

معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروزحناچی

اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی دو کالای موضوع

جداول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۹ تیر ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۴/۲۰ به پیشنهاد شماره ۶۰/۵۸۳۸۲ مورخ ۱۳۹۵/۳/۵ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی دو کالای موضوع جداول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات با رعایت ماده (۱۱) آیین نامه یادشده به شرح جدول زیر اصلاح می شود:

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرو انتخاب شهر مشهد به عنوان پایتخت فرهنگ اسلامی در سال ۲۰۱۷ از طرف سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی کشورهای اسلامی (آیسسکو) منتشر شده در سه‌شنبه،۲۹ تیر ۱۳۹۵

پیرو انتخاب شهر مشهد به عنوان پایتخت فرهنگ اسلامی در سال ۲۰۱۷ از طرف سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی کشورهای اسلامی (آیسسکو) و به منظور بهره‌گیری مناسب از فرصت ایجاد شده، در راستای معرفی توانمندی‌ها، غنای معنوی و فرهنگی و ارزش‌های اصیل اسلامی ـ ایرانی به کشورهای جهان اسلام و در جهت تحقق محورهای مورد نظر سازمان آیسسکو از جمله موضوعات «میراث، هویت فرهنگی اسلامی»، «تنوع فرهنگی برای ترویج خلاقیت و رسیدن به توسعه پایدار»، «گفتگو و اتحاد تمدن‌ها در روابط منطقه‌ای و بین‌المللی» شورای‌عالی شهرسازی و معماری

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون موضوع تاب‌آوری شهری منتشر شده در سه‌شنبه،۲۹ تیر ۱۳۹۵

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۳/۱۷ ضمن استماع گزارش پیرامون موضوع تاب آوری مقرر نمود:

دبیرخانه شورای عالی مطالعه‌ای را در زمینه شناسایی موضوع، تعاریف و ابعاد آن، تاثیرات بی توجهی به مفهوم تاب آوری و تاثیر آن در طرح‌های توسعه و عمران در کلیه سطوح ملی تا محلی انجام و نتیجه آن را به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران گزارش نماید.

لذا مقتضی است مطالعه موردنظر شورا انجام و نتیجه به شورا اعلام شود.

معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروزحناچی

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص تشکیل کمیته تخصصی شماره چهار:مقررات، لوایح و ساستگذاری منتشر شده درسه‌شنبه،۲۹ تیر ۱۳۹۵

مدیرکل محترم دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران

با عنایت به مصوبه ۱۳۹۴/۱۰/۷ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر افزایش کمیته‌های تخصصی بدین وسیله وظایف، اعضا و نحوه کار کمیته تخصصی مقررات، لوایح و سیاستگزاری (کمیته شماره ۴) شورای عالی شهرسازی و معماری به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

الف) وظایف

۱. بررسی و تدوین راهبردها و سیاست‌ها و برنامه‌های شهرسازی و معماری جهت ارائه به شورای عالی

اصلاح بندهای (۱)، (۲) و (۳) تصویب نامه شماره ۱۷۱۳۴۵/ت۵۲۴۰۲هـ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۴

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۹ تیر ۱۳۹۵

نظر به اینکه در بندهای (۱)، (۲) و (۳) تصویب نامه شماره ۱۷۱۳۴۵/ت۵۲۴۰۲هـ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ عبارت «مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی» به صورت عبارت های «مناطق آزاد» و واژه های «منطقه» تحریر شده است، مراتب جهت اصلاح اعلام می شود.

دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی‌میرزایی

اصلاح بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۱۲۷۳۹/ت۵۰۶۵۵هـ مورخ ۶/۲/۱۳۹۴ هیأت وزیران

منتشر شده درسه‌شنبه،۲۹ تیر ۱۳۹۵

نظر به اینکه در بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۱۲۷۳۹/ت۵۰۶۵۵هـ مورخ ۱۳۹۴/۲/۶ عبارت «(شامل نیکوسارل)» به صورت عبارت «(نیکوسارل)» تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود.

دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی‌میرزایی

اصلاح ماده (۲۰) آیین نامه اماکن عمومی موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۸۱۸ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۶۳

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۹ تیر ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۴/۱۳ به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی جذب و استخدام قهرمانان مشمول قانون سرباز قهرمان  

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۹ تیر ۱۳۹۵

ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ قانون: قانون سرباز قهرمان ـ مصوب۱۳۷۶ـ و اصلاحات بعدی آن.

ب ـ بازی‌های المپیک: بازی‌های تابستانی و زمستانی که در رده‌های سنی جوانان و بزرگسالان هر چهارسال یکبار به طور متمرکز به میزبانی یکی از کشورهای جهان با حضور کشورهایی که موفق به کسب سهمیه شده‌اند، در رشته‌های ورزشی تحت پوشش کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) برگزار می‌شود.

تصویب‌نامه در خصوص برقراری مقررات لغو روادید برای دارندگان گذرنامه های سیاسی، خدمت، عادی و مدارک مسافرتی بازگشت (برگ عبور) بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان منتشر شده در سه‌شنبه،۲۹ تیر ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۴/۲۰ به پیشنهاد شماره ۷۳۲/۵۱۴/۴۲۰۶۳۲۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۹وزارت امورخارجه و به استناد تبصره (۴۳) قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور تصویب کرد:

برقراری مقررات لغو روادید برای دارندگان گذرنامه‌های سیاسی، خدمت، عادی و مدارک مسافرتی بازگشت (برگ عبور) بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان به شرط عمل متقابل مجاز است.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه درخصوص انتفاء و غیرقابل اجرابودن تصمیم‌نامه شماره۳۰۰۶۴۹/۴۶۳۹۳ مورخ ۸/۱/۱۳۹۰ و اصلاحیه آن با توجه به بند (۱۳۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور به لحاظ گذشت سال مالی  منتشر شده در سه‌شنبه،۲۹ تیر ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۴/۲۰ به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصمیم‌نامه شماره ۴۶۳۹۳/۳۰۰۶۴۹ مورخ ۱۳۹۰/۱/۸ و اصلاحیه آن موضوع تصمیم‌نامه شماره ۴۷۰۶۰/۱۱۵۰۱۹ مورخ ۱۳۹۰/۶/۶ با توجه به بند (۱۳۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور و به لحاظ گذشت سال مالی، منتفی و غیرقابل اجرا است.

تصویب‌نامه در خصوص تعیین بهای اراضی، ساختمان‌ها و مستحدثات برای محاسبه عوارض نوسازی در شهرداری های شهرهای مشمول ماده (۲‏) قانون نوسازی و عمران شهری منتشر شده در سه‌شنبه،۲۹ تیر ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۴/۲۰ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کشور، راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۴) قانون نوسازی و عمران شهری ـ مصوب ۱۳۴۷ ـ تصویب کرد:

بهای اراضی، ساختمان‌ها و مستحدثات برای محاسبه عوارض نوسازی در شهرداری‌ های شهرهای مشمول ماده (۲‏) قانون نوسازی و عمران شهری، از ابتدای سال ۱۳۹۵ معادل صددرصد ارزش معاملاتی املاک در سال ۱۳۹۳ موضوع ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ تعیین می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

مقالات دیگر...

 1. تصویب‌نامه در خصوص جایگزینی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان عضو منتخب هیأت وزیران
 2. تصویب‌نامه در خصوص فراهم کردن تمهیدات لازم برای واگذاری واحدهای بدون متقاضی
 3. تصویب‌نامه در خصوص تعیین طبقه‌بندی گرمسیری
 4. آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
 5. آیین‌نامه اجرایی ماده (۷۵) الحاقی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
 6. تصویب‌نامه در خصوص تهاتر مطالبات شرکت‌های فارس گاز پاورپلنت و ساوت اصفهان پاورپلنت
 7. تصویب‌نامه در خصوص تهاتر مطالبات شرکت‌های افق توسعه انرژی خلیج‌فارس
 8. اصلاح تصویب‌نامه در خصوص پروانه فعالیت شرکت خدمات ارتباطی رایتل
 9. اصلاح ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی ماده (۳) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر
 10. اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف
 11. اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۳۸۴۵۴/ت۵۳۱۷۲هـ مورخ ۲/۴/۱۳۹۵
 12. اصلاح جزء (۳ـ۱) بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۳۲۵۱۱/ت۵۳۰۳۸هـ مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۵
 13. اصلاح آیین‌نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی
 14. اصلاح بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۶۲۷۸۴/ت۵۱۲۱۲هـ مورخ ۱۸/۵/۱۳۹۴
 15. اصلاح ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور