آیین نامه اجرایی ماده (۵۲) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی

منتشر شده در چهارشنبه،۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۸/۲/۱۳۹۵ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت و به استناد بند (ب) ماده (۵۲) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ آیین‌نامه اجرایی ماده (۵۲) قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد

آیین نامه اجرایی ماده (۶۴) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران

منتشر شده در چهارشنبه،۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۵/۲/۱۳۹۵ به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران،

نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده در چهارشنبه،۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۶۱۰۵۷/ت۵۲۶۰۵هـ مورخ ۸/۱۲/۱۳۹۴ موضوع:

قانون موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قبرس منتشر شده در چهارشنبه،۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵

ماده‌واحده ـ موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قبرس مشتمل بر یک مقدمه و بیست ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره ـ در اجرای مواد (۱۸) و (۱۹) این موافقتنامه رعایت اصول یکصد و سی‌ و نهم (۱۳۹) و هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

تصویب‌نامه در خصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات منتشر شده در چهارشنبه،۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه ۸/۲/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۷۹۸۰/۵۶ مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ و ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ تصویب کرد:

تصویب‌نامه در خصوص تعیین وظایف و اختیارات شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

منتشر شده در چهارشنبه،۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱/۲/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۹۶۲۴۷/و مورخ ۲۴/۵/۱۳۹۴ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد تبصره (۱) ماده (۴) قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ مصوب ۱۳۸۳ـ تصویب کرد

اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور منتشر شده در چهارشنبه،۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

پیرو نامه شماره ۳۷۳۳/۴۴۵ مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۵ در مورد قانون سنجش و پذیرش دانشجـو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عـالـی کشـور، مـاده (۷) قانـون مـذکـور که از قلـم افتـاده بود بـه شـرح زیر ابلاغ می‌گردد:

آیین نامه نحوه آموزش اتباع خارجی

منتشر شده در چهارشنبه،۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱/۲/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۸۲۶۹/۰۱/۹۴ مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۴وزارت دادگستری و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین ­نامه نحوه آموزش اتباع خارجی

انتخاب یک عضو جدید در شورای فرهنگ عمومی 

منتشر شده در چهارشنبه،۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

مصوبه «انتخاب یک عضو جدید در شورای فرهنگ عمومی» که در جلسه ۷۷۴ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۱/۱۰/۱۳۹۴ معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود:

«ـ معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده به عنوان عضو جدید در شورای فرهنگ عمومی انتخاب می‌شود».

رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی

تأیید انتخاب رئیس دانشگاه خوارزمی منتشر شده در چهارشنبه،۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه خوارزمی» که در جلسه ۷۷۵ مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۴ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود:

 «ـ آقای دکتر محمدعلی سبحان‌اللهی به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان رئیس دانشگاه خوارزمی انتخاب می‌شود».

 

رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی

تصمیم‌گیری در خصوص شوراهای عالی موازی با شوراهای عالی فضای مجازی

منتشر شده درشنبه،۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ 

براساس بند یک حکم مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۴ مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در خصوص انحلال شوراهای عالی موازی، شورای عالی فضای مجازی در جلسه بیست و هشتم مورخ ۱۴/۱/۱۳۹۵ مواد ذیل را تصویب نمود:

تصویب‌نامه درخصوص تعیین حد مجاز استانداردهای خروجی ازکارخانجات و کارگاه‌های صنعتی منتشر شده در شنبه،۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

سازمان حفاظت محیط زیست

هیأت وزیران در جلسه ۲۲/۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده (۱۵) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا ـ مصوب ۱۳۷۴ـ تصویب کرد:

۱ـ حد مجاز استانداردهای خروجی از کارخانجات و کارگاه‌های صنعتی به شرح جداول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می‌شود.

اصلاح تصویب‌نامه‌های شماره ۲۰۴۴۱۹/ت۴۱۸۲۹هـ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۷ و شماره ۲۰۴۴۰۸/ت۴۱۷۱۷هـ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۷ هیأت وزیران منتشر شده در شنبه،۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران

هیأت وزیران در جلسه ۱/۲/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۱۴۱۹۳۵/۶۰ مورخ ۲۸/۶/۱۳۹۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب‌نامه در خصوص توقف واگذاری بیش از (۴۹%) سهام پست بانک منتشر شده در شنبه،۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

وزارت امور اقتصادی و دارایی

 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

هیأت وزیران در جلسه ۵/۲/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۲۰۵۹۰۲/۶۲ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

مقالات دیگر...

 1. تصویب‌نامه در خصوص تعیین محصولات ذرت و جو
 2. اصلاح ماده (۶) آیین‌نامه اجرایی نحوه طبقه‌بندی بنگاه‌ها
 3. آیین‌نامه کشت فراسرزمینی
 4. رأی شماره ۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:
 5. رأی شماره ۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۸ دستور اداری
 6. رأی شماره ۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 7. نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴)
 8. قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها
 9. قانون توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور
 10. قانون الحاق یک تبصره به ماده (۲۲) قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر
 11. قانون الحاق یک تبصره به ماده (۵۰۵) قانون آیین دادرسی
 12. قانون اعتباراسناد عادی وامهای‌پرداختی شرکتهای تعاونی روستایی
 13. قانون اصلاح قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح
 14. قانون اصلاح قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست
 15. قانون اصلاح ماده (۸) قانون تأسیس سازمان اسناد ملی ایران