رأی شماره ۱۶۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال تصویب‌نامه شماره ۱۸۲۹۶/ت۵۳۲۷۴ هـ ـ ۲۰/۲/۱۳۹۶ هیأت وزیران

منتشر شده در چهارشنبه،۲۱ فروردین ۱۳۹۸

مطابق ماده ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۲ مقرر شده است:مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند

رای شماره ۱۹۶۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :

ابطال بند ۱۲ بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری های کشور

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۰ فروردین ۱۳۹۸

هر چند در قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب سال ۱۳۹۵ و اصلاحیه آن به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات

رأی شماره ۱۶۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۰ فروردین ۱۳۹۸

الف ـ نظر به اینکه نامه شماره ۱۰۶/۳۹۵۴۴ـ ۲۵/۶/۱۳۹۲ اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران به استانداری مازندران در پاسخ به نامه استانداری تنظیم شده و در آن شرح وضعیتی گزارش شده است و از مصادیق مقررات بند ۱ ماده ۱۲ قانون

رأی شماره ۱۱۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۰ فروردین ۱۳۹۸

نظر به اینکه در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ تکلیف تمدید پروانه ساختمانی و چگونگی اخذ عوارض بابت تمدید پروانه ساختمانی معین شده است، بنابراین مصوبات مورد اعتراض به علت مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کرج مستند به   بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

رأی شماره۱۹۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال مصوبه۳۱۰۶۲ /ش الف س مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر شیراز در مورد معافیت یا تخفیف از عوارض صدور پروانه ساختمانی خانواده‌های شهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۰ فروردین ۱۳۹۸

مطابق تبصره ماده ۱۸۱ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مقرر شده هـر گونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عـوارض شهرداری ها توسط دولت و قوانین مصوب به تأمین آن از بودجه عمومی سالانه کشور

رأی شماره ۱۹۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال اطلاق دستورالعمل اجرایی تبصره ماده ۲۳ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۰ فروردین ۱۳۹۸

نظر به اینکه بر اساس ماده ۴۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ رؤسای شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز از میان قضات دارای پایه ۹ قضایی و توسط رییس قوه قضائیه منصوب می‌شوند

رأی شماره ۱۹۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بخشنامه شماره۲۷۷۲/۲۰/۹۶۲ـ ۱۴/۱/۱۳۹۶مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران

منتشر شده درسه‌شنبه،۲۰ فروردین ۱۳۹۸

با توجه به اینکه بخشنامه شماره ۹۶۲/۲۰/۲۷۷۲ـ ۱۳۹۱/۶/۱۴ مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران مبتنی بر بخشنامه شماره ۲۵۳۹۹۴ـ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین شده

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهر تربت‌حیدریه

منتشر شده در دوشنبه،۱۹ فروردین ۱۳۹۸

استاندار محترم و رئیس‌شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۶ خود طرح جامع شهر تربت حیدریه مصوب جلسة مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ شورای برنامه‌ریزی و توسعة استان خراسان رضوی را مورد بررسی قرار داده و ضمن عنایت به صورت جلسه

الحاق فصل دوازدهم به آیین دادرسی کار

منتشر شده  در دوشنبه،۱۹ فروردین ۱۳۹۸

به استناد ماده ۱۶۴ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام و با توجه به لزوم الکترونیکی شدن فرایند رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان در هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کار، مواد زیر

اصلاح تصویب نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت۵۶۰۵۶هـ مورخ ۲۱/۹/۱۳۹۷

منتشر شده در دوشنبه،۱۹ فروردین ۱۳۹۸

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ به پیشنهاد مشترک وزارت خانه­ های جهاد کشاورزی و کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصلاح ماده (۳) آیین­ نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

منتشر شده در دوشنبه،۱۹ فروردین ۱۳۹۸

نظر به اینکه در ماده (۳) آیین­ نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور موضوع تصویب­ نامه شماره ۱۲۱۲۸/ت۵۵۳۱۲هـ مورخ ۱۳۹۷/۲/۹، عبارت «ردیف (۳۵ ـ ۵۳۰۰۰۰)» به صورت عبارت «ردیف (۳۶ ـ ۵۳۰۰۰۰)» تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می­ شود.

دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی

آیین ­نامه استقرار مدارس و مراکز غیردولتی در مناطق، نواحی و محلات مختلف

منتشر شده در دوشنبه،۱۹ فروردین ۱۳۹۸

ماده۱ـ در این آیین ­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

الف ـ قانون: قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی  ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ .

اصلاح بند (۲) تصویب­ نامه‌های شماره ۱۵۰۷۳۳/ت۵۵۹۴۹هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۱

و شماره ۱۵۰۷۳۴/ت۵۵۹۴۴هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۱

منتشر شده در دوشنبه،۱۹ فروردین ۱۳۹۸

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ به پیشنهاد شماره ۳۸۲۸۵/۱۷۴۴۸۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (۲) تصویب­ نامه‌های شماره ۱۵۰۷۳۳/ت۵۵۹۴۹هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ و شماره ۱۵۰۷۳۴/ت۵۵۹۴۴هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۱، قبل از عبارت «تعیین می‌شود» عبارت «با رعایت تعرفه‌های مصوب مطابق قانون» اضافه می‌شود.     

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای سعید رسولی به عنوان رییس هیأت مدیره و مدیر عامل

شرکت راه ­آهن جمهوری اسلامی ایران

منتشر شده در دوشنبه،۱۹ فروردین ۱۳۹۸

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ به پیشنهاد شماره ۱۸۳۵۴۷/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ وزارت راه و شهرسازی و تأیید مجمع عمومی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (۱۴) اساسنامه شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ تصویب کرد:

آقای سعید رسولی به عنوان رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت راه ­آهن جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

مقالات دیگر...

 1. تصویب‌نامه در خصوص ترخیص ماشین‌آلات و تجهیزات وارداتی
 2. تصویب‌نامه درخصوص افزایش بهای آب شرب و برق
 3. رأی شماره ۱۸۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 4. اصلاح ماده (۲۵) آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران
 5. الحاق تبصره (۳) به ماده (۳) آیین ­نامه اجرایی تبصره (۳۵)
 6. تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای شاهین چراغی به عنوان عضو شورای عالی
 7. تصویب‌نامه درخصوص هوشمندسازی جایگاه‌های عرضه سوخت گاز طبیعی
 8. قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور٭
 9. اصلاح تصویب‌نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶
 10. نظریه‌های‌‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی
 11. تصویب‌نامه در خصوص افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 12. تصویب‌نامه در خصوص سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی شرکت‌های عمران
 13. الحاق تبصره (۹) به ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی بند (و) و جزء‌های (۳) و (۴) بند (و)
 14. آیین­ نامه اجرایی قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان
 15. اصلاح ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۷) قانون ایمنی زیستی