تصویب‌نامه در خصوص جایگزینی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان عضو منتخب هیأت وزیران در شورای حقوق و دستمزد منتشر شده در سه‌شنبه،۲۹ تیر ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۴/۲۳ به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب۱۳۸۶ـ تصویب کرد:

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان عضو منتخب هیأت وزیران در شورای حقوق و دستمزد جایگزین وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص فراهم کردن تمهیدات لازم برای واگذاری

واحدهای بدون متقاضی مسکن مهر توسط وزارت راه و شهرسازی

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۹ تیر ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۳/۱۲ به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب‌نامه در خصوص تعیین طبقه‌بندی گرمسیری، مدت و دوره زمانی آن در شهرستان لنده (استان کهگیلویه و بویراحمد) منتشر شده در چهارشنبه،۲۳ تیر ۱۳۹۵

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۴/۱۳ به پیشنهاد شماره ۹۵/۱۴۳۸۴/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۰ وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ طبقه‌بندی گرمسیری، مدت و دوره زمانی آن در شهرستان لنده (استان کهگیلویه و بویراحمد) به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:

آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

منتشر شده در چهارشنبه،۲۳ تیر ۱۳۹۵

ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب۱۳۹۲ـ با اصلاحات بعدی.

آیین‌نامه اجرایی ماده (۷۵) الحاقی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران منتشر شده در چهارشنبه،۲۳ تیر ۱۳۹۵

ماده۱ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون ایران ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این آیین‏نامه پیشنهادهای خود درخصوص ایجاد ابزارهای خاص تأمین مالی بخش تعاون در بازار سرمایه کشور را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارایه می‌نمایند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است بر حسب پیشنهادهای ارایه شده و یا به صورت مستقل با بررسی امکان ایجاد ابزارهای یادشده در بازار سرمایه کشور در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، اقدامات لازم را به عمل آورد.

تصویب‌نامه در خصوص تهاتر مطالبات شرکت‌های فارس گاز پاورپلنت و ساوت اصفهان پاورپلنت از شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) با بدهی همان شرکت‌ها به سازمان امور مالیاتی کشور منتشر شده درچهارشنبه،۲۳ تیر ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۴/۲ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ تصویب کرد:

۱ـ مطالبات شرکت‌های فارس گاز پاورپلنت و ساوت اصفهان پاورپلنت از شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) با بدهی همان شرکت‌ها به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول ذیل

تصویب‌نامه در خصوص تهاتر مطالبات شرکت‌های افق توسعه انرژی خلیج‌فارس، تولید نیروی آذرخش، مولد برق یزد، صنعتی گام اراک و گروه صنعتی سپاهان از شرکت‌های دولتی با بدهی همان شرکت‌ها به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی‌سازی منتشر شده در چهارشنبه،۲۳ تیر ۱۳۹۵

هیأت وزیـران در جلسه ۱۳۹۵/۴/۲ به پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ تصویب کرد:

اصلاح تصویب‌نامه در خصوص پروانه فعالیت شرکت خدمات ارتباطی رایتل

منتشر شده در چهارشنبه،۲۳ تیر ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۴/۱۳ به پیشنهاد شماره ۱/۲۹۱۵۲ مورخ ۱۳۹۵/۴/۳ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات

اصلاح ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی ماده (۳) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

منتشر شده در چهارشنبه،۲۳ تیر ۱۳۹۵

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۴/۲ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۳) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ تصویب کرد:


 در ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی ماده (۳) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۳۹۷۹/ت۵۲۳۶۶هـ مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۹ عبارت «در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات قانونی مربوط با هماهنگی دستگاه اجرایی طلبکار» جایگزین عبارت «در همان سال» می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه منتشر شده در چهارشنبه،۲۳ تیر ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۴/۱۳ به پیشنهاد شماره ۱/۱۲۷۳۲۰ مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۷ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده (۱۷) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه ـ مصوب ۱۳۶۳ ـ تصویب کرد:

در تبصره (۱) ماده (۱۱) آیین‏نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه موضوع تصویب­نامه شماره ۹۵۲۷۰ مورخ ۱۳۶۵/۲/۲۲ با اصلاحات بعدی، عبارت «تا دویست هزار ریال» به عبارت «تا پنجاه میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰) ریال» اصلاح می‏شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۳۸۴۵۴/ت۵۳۱۷۲هـ مورخ ۲/۴/۱۳۹۵

منتشر شده در چهارشنبه،۲۳ تیر ۱۳۹۵

نظر به اینکه در بند (۱) تصویب­ نامه شماره ۳۸۴۵۴/ت۵۳۱۷۲هـ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲ عبارت «برنامه­ های مندرج در برنامه جامع کاهش آلودگی هوای کلان شهرها موضوع این تصویب­نامه و جداول پیوست» به صورت عبارت «برنامه­ های کوتاه مدت و بلندمدت و نیز انجام اقدامات لازم برای تحقق برنامه بلندمدت برنامه جامع کاهش آلودگی هوای کلان‌شهرها» تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می­ شود.

دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی‌میرزایی

اصلاح آیین‌نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی

منتشر شده در چهارشنبه،۲۳ تیر ۱۳۹۵

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۴/۲ به پیشنهاد شماره ۲۵۰۸۰ ـ ۱ مورخ ۱۳۹۴/۶/۱ سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اصلاح جزء (۳ـ۱) بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۳۲۵۱۱/ت۵۳۰۳۸هـ مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۵

منتشر شده در چهارشنبه،۲۳ تیر ۱۳۹۵

نظر به اشتباه تحریری در جزء (۳ ـ ۱) بند (۳) تصویب نامه شماره ۳۲۵۱۱/ت۵۳۰۳۸هـ مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۰، مراتب به شرح زیر برای اصلاح اعلام می شود:

«۳ـ۱ـ مابقی به عنوان سهم دولت از اعتبارات مندرج در قانون بودجه (برنامه پوشش بیمه پایه سلامت کارکنان دولت (۱۹۰۲۰۱۵۰۰۰) ذیل سازمان بیمه سلامت ایران و برنامه پوشش بیمه پایه سلامت مشمولان نیروهای مسلح (۱۹۰۲۰۱۴۰۰۰) ذیل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح).»

دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی‌میرزایی

اصلاح بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۶۲۷۸۴/ت۵۱۲۱۲هـ مورخ ۱۸/۵/۱۳۹۴

منتشر شده در چهارشنبه،۲۳ تیر ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۴/۱۳ به پیشنهاد مشترک وزارت امور خارجه و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۶۲۷۸۴/ت۵۱۲۱۲هـ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۸ عبارت «سی روزه» به عبارت «نود روزه» اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

مقالات دیگر...

 1. اصلاح ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
 2. اصلاح بند (۳) تصویب‌نامه در خصوص تعیین ضریب حقوق در سال ۱۳۹۵
 3. آیین نامه اجرایی تبصره (۴۵) اصلاحی قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور
 4. تصویب‌نامه در خصوص اقدام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تسویه بدهی
 5. رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
 6. تصویب‌نامه در خصوص تهاتر مطالبات شرکت‌های خصوصی تولیدکننده برق
 7. تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محمدمهدی حاجی‌صادقی به عنوان کارشناس مشترک
 8. تصویب‌نامه در خصوص اجازه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
 9. تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محمدرضا صالحی به عنوان استاندار خراسان شمالی
 10. تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای سیدعلی اکبر پرویزی به عنوان استاندار خراسان جنوبی
 11. تصویب‌نامه در خصوص حذف مرز اصلاندوز از فهرست نقاط مرزی
 12. تصویب‌نامه در خصوص نصاب معاملات در مناقصات نیروهای مسلح
 13. اصلاح ردیف (۲) جدول تصویب‌نامه شماره ۱۲۵۱۸۳/ت۵۲۳۰۷هـ
 14. اصلاح بند (۵) تصویب‌نامه شماره ۱۵۷۹۰۲/ت۵۱۶۹۰هـ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۳
 15. اصلاح ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی ماده (۵۲) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی