تصمیم‌گیری در خصوص شوراهای عالی موازی با شوراهای عالی فضای مجازی

منتشر شده درشنبه،۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ 

براساس بند یک حکم مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۴ مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در خصوص انحلال شوراهای عالی موازی، شورای عالی فضای مجازی در جلسه بیست و هشتم مورخ ۱۴/۱/۱۳۹۵ مواد ذیل را تصویب نمود:

اصلاح تصویب‌نامه‌های شماره ۲۰۴۴۱۹/ت۴۱۸۲۹هـ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۷ و شماره ۲۰۴۴۰۸/ت۴۱۷۱۷هـ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۷ هیأت وزیران منتشر شده در شنبه،۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران

هیأت وزیران در جلسه ۱/۲/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۱۴۱۹۳۵/۶۰ مورخ ۲۸/۶/۱۳۹۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب‌نامه درخصوص تعیین حد مجاز استانداردهای خروجی ازکارخانجات و کارگاه‌های صنعتی منتشر شده در شنبه،۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

سازمان حفاظت محیط زیست

هیأت وزیران در جلسه ۲۲/۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده (۱۵) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا ـ مصوب ۱۳۷۴ـ تصویب کرد:

۱ـ حد مجاز استانداردهای خروجی از کارخانجات و کارگاه‌های صنعتی به شرح جداول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می‌شود.

تصویب‌نامه در خصوص توقف واگذاری بیش از (۴۹%) سهام پست بانک منتشر شده در شنبه،۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

وزارت امور اقتصادی و دارایی

 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

هیأت وزیران در جلسه ۵/۲/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۲۰۵۹۰۲/۶۲ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب‌نامه در خصوص تعیین محصولات ذرت و جو در کلیه استان‌ها به منظور عرضه در بورس کالای ایران منتشر شده در شنبه،۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه ۲۹/۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۳۷۴۱۱/۰۲۰ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۴ وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  و ماده (۳۳) قانون افزایش بهره‌وری بخش

اصلاح ماده (۶) آیین‌نامه اجرایی نحوه طبقه‌بندی بنگاه‌ها،

تأیید صورت‌های مالی و بازاریابی بنگاه‌های مشمول واگذاری

منتشر شده درشنبه،۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱/۲/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۱۷۷۰۳۵ مورخ ۲۳/۹/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:


 متن زیر جایگزین ماده (۶) آیین نامه اجرایی نحوه طبقه بندی بنگاه ها، تأیید صورتهای مالی و بازاریابی بنگاه های مشمول واگذاری موضوع تصویب نامه شماره ۹۹۵۹۸/ت۴۱۵۸۶ک مورخ ۱۷/۵/۱۳۸۸ می شود:

 ماده۶ ـ سازمان خصوصی سازی موظف است آگهی عرضه سهام بنگاه‌های یادشده، شامل موارد مندرج در مواد (۷) و (۸) این آیین نامه را در پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی خود منتشر نماید. درج خلاصه ای از آگهی فوق، شامل نام بنگاه مورد واگذاری، درصد سهام یا دارایی مورد واگذاری، روش واگذاری، ارزش پایه معامله، میزان بخش نقدی و اقساطی معامله و زمان برگزاری مزایده، حداقل در دو روزنامه کثیرالانتشار و در صورت لزوم از طریق سایر رسانه های گروهی برای اطلاع عموم ضروری می باشد. سایر موارد قابل درج در آگهی روزنامه منوط به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصویب هیأت واگذاری می باشد. انتشار آگهی حداقل در دو نوبت و با فاصله حداکثر ده روز و با ذکر روش واگذاری انجام می پذیرد. عرضه سهام حداقل بیست روز پس از انتشار اولین آگهی در روزنامه مجاز خواهد بود .

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

آیین‌نامه کشت فراسرزمینی منتشر شده در شنبه،۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

ماده۱ـ در این آیین­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

الف ـ کشت فراسرزمینی: بهره­برداری از منابع، عوامل، ظرفیت­ها و امکانات سایر کشورها برای تولید محصولات کشاورزی مورد نیاز در راستای حفظ منابع پایه تولید و ارتقای امنیت غذایی و سایر نیازهای صنعتی کشور.

ب ـ متقاضی: کلیه اشخاص حقیقی ساکن ایران و اشخاص حقوقی ایرانی که در چارچوب ضوابط این آیین­نامه داوطلب کشت فراسرزمینی در کشورهای هدف می­باشند.

رأی شماره ۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شماره۳۶۴۷۳ ـ ۳/۸/۱۳۸۳شورای اسلامی شهر سبزوار در تجویز عوارض بر قراردادهای پیمانکاری و افزایش نرخ آن از نیم درصد به یک درصد مغایر قانون است و ابطال می‌شود منتشر شده در چهارشنبه،۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

نظر به این که در ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای

رأی شماره ۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۸ دستور اداری شماره ۸۱/۵۰۱۵ـ ۷/۹/۱۳۷۹معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی در خصوص اعلام بطلان سوابق مربوط به لحاظ تأخیر در پرداخت حق بیمه خلاف قانون است و ابطال می‌شود منتشر شده در چهارشنبه،۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

مطابق ماده واحده قانون اصلاح بند ب و تبصره ۳ ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۶۵، چگونگی انجام بیمه و نرخ حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد به صورت اختیاری و نیز میزان مزایای مربوط به آیین‌نامه‌ای که به تصویب

رأی شماره ۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: قرارداد کار مدت معین مشمول قانون کار نبوده و خارج از مقررات قانون کار می‌باشد منتشر شده در چهارشنبه،۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

اولاً: تعارض بین آراء ابرازی از حیث شمول یا عدم شمول مقررات قانون کار بر روابط شاکی و اداره اوقاف استان کرمان محرز است.

ثانیاً: به موجب ماده ۱۸۸ قانون کار، اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات استخدامی مشمول مقررات قانون کار تلقی نشده اند. نظر به این که شاکی در قالب قرارداد انجام کار معین با اداره کل اوقاف

نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به (قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) منتشر شده در چهارشنبه،۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۲۵۱۸۳/ت۵۲۳۰۷هـ مورخ ۲۴/۹/۱۳۹۴ موضوع: «توزیع اعتبارات موضوع ردیف شماره ۸ ـ ۵۲۰۰۰۰ قانون بودجه ۱۳۹۴ کل کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی

قانون توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور  منتشر شده در چهارشنبه،۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

ماده ۱ـ شرایط تأمین آب شرب مورد نیاز مناطق جمعیتی شهری و روستایی کشور به سه بخش زیر تقسیم می‌شود:

الف ـ شرایط عادی: شرایطی است که در آن منابع آبی موجود برای تأمین آب یک شهر، شهرستان یا روستا، بیشتر از میزان آب مورد نیاز در اوج مصرف باشد.

قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور منتشر شده در چهارشنبه،۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

ماده۱ـ تعریف اصطلاحات به کار رفته در این قانون به شرح زیر است:

الف ـ دانشگاه: به کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی تحت پوشش وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی غیر دولتی اطلاق می‌شود.

قانون الحاق یک تبصره به ماده (۲۲) قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران منتشر شده در چهارشنبه،۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

ماده واحده ـ یک تبصره به‌شرح زیر به‌عنوان تبصره (۲) به ماده (۲۲) قانون اسـاسنـامه جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران مصـوب ۸/۲/۱۳۶۷ الحاق می‌شود:

تبصره۲ـ حضور کارکنان دستگاههای اجرائی که با فراخوان جمعیت هلال‌احمر و موافقت دستگاه مربوطه در حوادث ملی، منطقه‌ای و استانی در امر امدادرسانی و مقابله با بلایا و حوادث طبیعی غیرمترقبه به‌عنوان امدادگر و داوطلب

مقالات دیگر...

 1. قانون الحاق یک تبصره به ماده (۵۰۵) قانون آیین دادرسی
 2. قانون اعتباراسناد عادی وامهای‌پرداختی شرکتهای تعاونی روستایی
 3. قانون اصلاح قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح
 4. قانون اصلاح قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست
 5. قانون اصلاح ماده (۸) قانون تأسیس سازمان اسناد ملی ایران
 6. الحاق ماده (۲۲) به آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر
 7. اصلاح مصوبه شماره ۱۱۸۵۲/۹۳/۲۰۶ ـ ۵/۹/۱۳۹۳ شورای عالی اداری
 8. آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو
 9. تصویب‌نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
 10. تصویب‌نامه درخصوص تعیین تعرفه‌های خدمات بهداشت محیط
 11. تصویب‌نامه در خصوص تعیین نرخ معاینه فنی مکانیزه خودروها
 12. تصویب‌نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با موضوع: تعیین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 13. نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده
 14. مصوبه شورای عالی اداری درخصوص اصلاحات ساختاری و حفظ و ارتقاء روابط مسئولین
 15. مصوبه شورای عالی اداری درخصوص ساماندهی فضاها و ساختمان‌های اداری