قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قبرس منتشر شده در شنبه،۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

ماده‌واحدهـ موافقتنامه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قبرس مشتمل بر یک مقدمه و بیست ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره ـ رعایت اصول یکصد و سی‌ و نهم (۱۳۹) و هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی در اجرای مواد (۱۸) و (۱۹) این موافقتنامه الزامی است.

 

الحاق تبصره (۴) به جزء (د) بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۹۲۳۰۸/ت۴۰۵۸۷ ک مورخ۷/۶/۱۳۸۷

منتشر شده در شنبه،۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۲۲/۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۹۴۹۰۷۵۰=۱۲ ـ ۱۲۰۸ـ۴/۱۳ مورخ  ۲۳/۴/۱۳۹۴ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب‌نامه در خصوص اجرای قانون دو دوازدهم بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور

برای کلیه آیین‌نامه‌های اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

منتشر شده در شنبه،۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۲۲/۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۶۷۵۳ مورخ ۱۶/۱/۱۳۹۵سازمان مدیریت و برنامه ­ ریزی کشور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اصلاح ماده (۹) آیین‌نامه همکاری وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها

و مراکز تولیدی و آموزشی در اجرای نظام جدید آموزش متوسطه

منتشر شده در شنبه،۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۲۲/۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۲۱۱۴۷۰ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۳ وزارت آموزش و پرورش و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۵) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار منتشر شده در شنبه،۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

الف ـ واحدهای تولیدی: کلیه واحدهای تولیدی صنعتی، معدنی و کشاورزی دارای مجوز از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و سایر مراجع ذی‌ربط قانونی.

آیین نامه اجرایی تبصره ماده (۶۶) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران منتشر شده در شنبه،۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

ماده۱ـ در این­ آیین­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

الف ـ دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی: موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی، پیام نور، شبانه دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و هر دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی شهریه­بگیر ایرانی مستقر در داخل کشور مورد تأیید وزارتخانه­های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

تصویب‌نامه در خصوص صدور پروانه تولید جدید یا افزایش ظرفیت خطوط تولید موجود لامپ‌های التهابی رشته‌ای بالای (۴۰) وات منتشر شده در شنبه،۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت نیرو ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۲۲/۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۱۸۷۳۵۰/۶۰ مورخ ۶/۹/۱۳۹۳   وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد : ۱ـ

اصلاح جزء (الف) بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵ هـ مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۸

منتشر شده در شنبه،۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۲۵/۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ذ) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ تصویب کرد:

اصلاح مصوبه شماره ۸۱۹۰۳/۱۹۰۱ مورخ ۹/۵/۱۳۸۴ شورای عالی اداری

منتشر شده در شنبه،۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

شورای عالی اداری در یک صد و هفتاد و چهارمین جلسه مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۴ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، به منظور بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌های شورای عالی حج و زیارت

الحاق تبصره (۲) به ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (۴۶) قانون محاسبات عمومی کشورمنتشر شده در شنبه،۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت کشور

وزارت اطلاعات

هیأت وزیران در جلسه ۲۵/۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۲۳۱۴۷۳/۵۱ مورخ ۸/۱۲/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد

اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۶۲۷۸۵/ت۵۱۲۱۲هـ مورخ ۱۸/۵/۱۳۹۴

منتشر شده در شنبه،۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۲۵/۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۱۶۸۷۱۶/۲۱ ـ ۱۲۸۰۳ مورخ ۷/۹/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (۱) تصویب ­نامه شماره ۶۲۷۸۵/ت۵۱۲۱۲هـ مورخ ۱۸/۵/۱۳۹۴ عبارت «، سازمان سرمایه ­گذاری و کمک­ های اقتصادی و فنی ایران » قبل از عبارت « و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران » اضافه می­ شود:

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

قانون تشریفات (پروتکل) انتقال محکومین به حبس الحاقی به موافقتنامه معاضدت قضائی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان منتشر شده در دوشنبه،۳۰ فروردین ۱۳۹۵ 

ماده واحده ـ تشریفات (پروتکل) انتقال محکومین به حبس الحاقی به موافقتنامه معاضدت قضائی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان مشتمل بر یک مقدمه و هجده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه میزان مهریه و اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه تأخیر تأدیه

منتشر شده در دوشنبه،۳۰ فروردین ۱۳۹۵

احتراماً، نظر به این که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳/۲/۱۳۷۷ مکلف شده است شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی

قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک به‌منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد و تشریفات (پروتکل) الحاقی آن منتشر شده در دوشنبه،۳۰ فروردین ۱۳۹۵

 

ماده واحده ـ موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک به‌منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بردرآمد و تشریفات (پروتکل) الحاقی آن، مشتمل بر یک مقدمه و بیست و هفت ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

مقالات دیگر...

 1. تصویب‌نامه در خصوص تعدیل جرایم نقدی
 2. قانون موافقتنامه حفاظت و بهره‌برداری بهینه از منابع زنده آبی
 3. تصویب‌نامه در خصوص برقراری مقررات لغو روادید نود ...
 4. تصویب‌نامه در خصوص اختصاص معادل چهل و چهارهزار و ششصد میلیارد
 5. تصویب‌نامه درخصوص الحاق پنجاه و سه قلم داروی مورد مصرف
 6. تصویب‌نامه در خصوص تعیین حق امتیاز ارتقای پروانه فعالیت
 7. اصلاح بند (۱) و بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۳۴۱۰/ت۵۲۹۹۲هـ
 8. آیین‌نامه اجرایی قانون جامع حد نگار(کاداستر) کشور
 9. آیین نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تأمین قضایی
 10. آیین ‏نامه سفر کاری اعضای شوراهای اسلامی محلی
 11. آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۶) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم
 12. تصویب‌نامه در خصوص داروهای مشمول تعهدات دارویی
 13. اصلاح ماده ۳۴ آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
 14. آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۴۹) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم
 15. آیین نامه اجرایی ماده (۳۴) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم