تصویب‌نامه درخصوص خروج شرکت‌های خدمات صنعتی بازرگانی آی‌سی‌اس و آسکوتک از جداول پیوست آیین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی

منتشر شده در چهارشنبه،۱۶ فروردین ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ به پیشنهاد شماره ۲۴۶۳۴۷ مورخ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ تصویب کرد:

تصویب‌نامه درخصوص انعقاد قرارداد با شرکت احداث و راه‌اندازی ترمینال (پایانه)مسافری فرودگاه بین‌المللی شهید دست غیب شیراز توسط شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران

منتشر شده در چهارشنبه،۱۶ فروردین ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ به پیشنهاد شماره ۶۵۰۹۸/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه­های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک­ها و سایر منابع مالی و پولی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ تصویب کرد:

تصویب‌نامه درخصوص تنفیذ مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی برای اجرا در سال۱۳۹۶

منتشر شده در چهارشنبه،۱۶ فروردین ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ به پیشنهاد شماره ۶۰/۲۷۰۶۶۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی موضوع تصویب ­نامه شماره۱۶۹۰۹۲/ت۵۲۸۹۴هـ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ و اصلاحات بعدی آن برای اجرا در سال ۱۳۹۶ تنفیذ می­شود.

۲ـ ثبت سفارش و ورود خودروهای سواری با حجم موتور بیش از (۲۵۰۰) سی­سی مجاز نمی­ باشد.

معاون اول رئیس ­جمهور ـ اسحاق جهان گیری

تصویب‌نامه درخصوص تسویه بدهی سازمان تأمین اجتماعی (شرکت رایتل)به دولت (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی)

منتشر شده در چهارشنبه،۱۶ فروردین ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ به پیشنهاد شماره ۲۵۰۶۷۵/۵۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۱) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت ­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ تصویب کرد:

بدهی سازمان تأمین اجتماعی (شرکت رایتل) به دولت (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) از طریق صدور اوراق تسویه خزانه موضوع بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور از محل مطالبات قطعی شده تا پایان سال ۱۳۹۳ سازمان تأمین اجتماعی از دولت (به میزان مورد تأیید سازمان حساب رسی) قابل تسویه است.

معاون اول رئیس ­جمهور ـ اسحاق جهان گیری

اصلاح آراء شماره ۵۳۹ الی ۵۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

منتشر شده در شنبه،۲۸ اسفند ۱۳۹۵

عطف به نامه شماره هـ/۱۲۰۳/۹۴ تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بند (د) موضوع شکایت و خواسته از دادنامه‌های ۵۳۹ الی ۵۴۵ مندرج در روزنامه رسمی شماره ۲۰۹۰۹ مورخ ۱۳۹۵/۹/۳۰ به استناد نسخه ارسال شده از دیوان عدالت اداری، عبارت: «شهر جدید هشتگرد در سال ۱۳۹۵» به اشتـباه «شهر قدس در سال ۱۳۹۴» درج شده است که بدین وسیله اصلاح و به آگاهی می‌رسد.

روزنامه رسمی کشور

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون حادثه ساختمان پلاسکو

منتشر شده در شنبه،۲۸ اسفند ۱۳۹۵

شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲ و پیرو تکلیف مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ خود در خصوص گزارش تکمیلی حادثه پلاسکو توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و دبیرخانه شورای عالی، پس از استماع گزارش مذکور و بحث و بررسی، موارد زیر را در جهت کاهش خطرات ناشی از وقوع سوانح مشابه در سطح کلان شهرهای کشور مصوب نمود:

اصلاح ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده(۷۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

منتشر شده در شنبه،۲۸ اسفند ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ به پیشنهاد شماره ۱۶۵۱۷۱ مورخ ۱۳۹۵/۹/۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اصلاح تبصره ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (د) تبصره (۵)قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور

منتشر شده در شنبه،۲۸ اسفند ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ به پیشنهاد شماره ۵۷/۳۳۴۶۲۳ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تبصره ماده (۷) آیین­نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (د) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور موضوع تصویب­نامه شماره ۷۳۶۷۷/ت۵۳۳۱۵هـ مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۷ به شرح زیر اصلاح می­شود:

تبصره ـ فهرست پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات طرح موضوع این آیین‌نامه به همراه میزان مطالبات معوق آنها که به تأیید ذی‌حساب مربوط رسیده است، برای اوراق موضوع بند (الف) تبصره (۵) قانون توسط ناشر و برای بند (ب) تبصره (۵) قانون توسط دستگاه اجرایی ذی‏ربط، به بانک عامل ارایه می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

حذف بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۱۳۸۸۶۹/ت۵۳۳۳۵هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹

منتشر شده در شنبه،۲۸ اسفند ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ به پیشنهاد شماره ۳۲۲۹۷/۱۵۹۰۶۱ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

بند (۳) تصویب ­نامه شماره ۱۳۸۸۶۹/ت۵۳۳۳۵هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ حذف می­شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

دستور العمل اجرایی طرح حمایت غذایی در سال ۱۳۹۵

 منتشر شده در شنبه،۲۸ اسفند ۱۳۹۵

 ماده۱ـ در این دستورالعمل اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

 الف ـ وزرات: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 ب ـ سازمان‌های حمایتی: کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور

 پ ـ طرح: طرح حمایت غذایی در سال ۱۳۹۵

تصویب‌نامه در خصوص احتساب سود و کارمزد پرداختی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به صندوق‌های نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های پژوهش  و فناوری غیردولتی

منتشر شده در شنبه،۲۸ اسفند ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ به پیشنهاد شماره ۱۱/۸۱۱۳۴ مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۶ معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور و به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ با اصلاحات بعدی آن، تصویب کرد:

سود و کارمزد پرداختی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به صندوق‌های نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی موضوع ماده (۱۰۰) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۹ـ و ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (۱۴۷) قانون مالیات­های مستقیم محسوب می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص تعیین قیمت هر لیتر نفت کوره مصرفی  کارخانه‌های سیمان در سال ۱۳۹۶

منتشر شده در شنبه،۲۸ اسفند ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ به پیشنهاد شماره ۶۰/۲۲۳۳۹۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ در سال ۱۳۹۶ قیمت هر لیتر نفت کوره مصرفی کارخانه‌های سیمان که به شبکه سراسری گاز اتصال ندارند با تشخیص وزارت نفت و همچنین آن دسته از کارخانه‌های سیمان که به دلیل کـمبود گاز در ماه‌های سرد سال به تشخیص وزارت نفت مجبور به استفاده از نفت کوره می‌شوند، معادل قیمت گاز مصرفی بخش صنعت و معدن تعیین می‌شود.

۲ـ هزینه حمل نفت کوره از مبدأ تأمین برعهده مصرف‌کنندگان می‌باشد.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص توزیع اعتبارات موضوع ردیف شماره ۸ ـ ۵۲۰۰۰۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور با عنوان تخفیف عوارض پروانه، حمایت‌های مالی و تراکم و ایجاد تأسیسات عمومی مسکن مهر

منتشر شده در شنبه،۲۸ اسفند ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۰۲/ ۴۱۴۰۲ مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۴ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده (۱۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب ۱۳۸۷ـ تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی شیوه استقرار و اجرای وظایف معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن در زندان ها و مؤسسات کیفری

منتشر شده در شنبه،۲۸ اسفند ۱۳۹۵

در اجرای تبصره ۲ ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری و اصلاحات و الحاقات بعدی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، «آیین‌نامه اجرایی شیوه استقرار معاونت اجرای احکام کیفری در زندان ها و مؤسسات کیفری» به شرح مواد آتی است.

مقالات دیگر...

 1. اصلاحیه ماده ۴۹ آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان
 2. دستورالعمل جنبه‌های حفاظتی مراحل معرفی و صدور کارت ضابطان امنیتی
 3. موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه
 4. قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام نیروی انتظامی
 5. قانون تفسیر قانون اصلاح بند «ی» تبصره (۲)
 6. قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
 7. مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
 8. مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر ارزوئیه
 9. مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر دامغان
 10. مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
 11. اصلاح بند (پ) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۴) قانون بودجه
 12. تصویب‌نامه در خصوص اضافه شدن یک معاونت به معاونت‌های وزارت جهاد کشاورزی
 13. تصویب‌نامه در خصوص الحاق وزارت جهاد کشاورزی
 14. تصویب‌نامه در خصوص افزایش سقف حداکثر امتیازات
 15. رأی شماره‌های ۱۳۰۱ـ ۱۳۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع