الحاق

بندهای (۱۱) و (۱۲) به ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی ماده (۴۴)قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

منتشر شده در یکشنبه،۸ اسفند ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ به پیشنهاد شماره ۸۲۸۲۰/و مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۳ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

بندهای (۱۱) و (۱۲) به شرح زیر به ماده (۸) آیین­ نامه اجرایی ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت ­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب­ نامه شماره ۷۳۳۱۸/ت۵۲۲۳۱هـ مورخ ۱۳۹۴/۶/۸ الحاق می­شود:

۱۱ـ دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

۱۲ـ رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه

در خصوص عدم نیاز به بررسی برخی مطالبات دولت  توسط سازمان حساب رسی

منتشر شده در یکشنبه،۸ اسفند ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ به پیشنهاد شماره ۲۰۰/۸۵۴۹/۹۰۸۱۳ مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب‌نامهدر خصوص صدور «کارت حمایت تحصیلی» توسط وزارت کشور (فرمانداری‌ها)

منتشر شده در یکشنبه،۸ اسفند ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ به پیشنهاد شماره ۱۲۰۸۵۹ مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۰ وزارت آموزش و پرورش و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:


 ۱ـ وزارت کشور (فرمانداری­ ها) موظف است با همکاری وزارت آموزش و پرورش به منظور پوشش کامل تحصیلی افراد لازم ­التعلیم فاقد مدارک هویتی لازم که از نظر سنّی امکان ثبت نام و تحصیل در نظام آموزش رسمی کشور را دارند، کارت شناسایی ویژه‏ای با عنوان «کارت حمایت تحصیلی» صادر نماید تا امکان ثبت نام و تحصیل افراد ذی­ نفع در مدارس کلیه دوره‏ های تحصیلی داخل کشور فراهم شود. 

۲ـ وزارت کشور با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش دستورالعمل صدور کارت حمایت تحصیلی را به فرمانداری­ ها ابلاغ می­کند.

۳ـ سازمان ثبت احوال کشور مکلف است با زمان­بندی مشخص، اقدامات قانونی لازم برای صدور شناسنامه این افراد را انجام دهد.

۴ـ اتباع خارجی، مشمول آیین ­نامه نحوه آموزش اتباع خارجی، موضوع تصویب­نامه
شماره ۱۳۸۹۷/ت۵۲۱۶۳هـ مورخ ۱۳۹۵/۲/۸ خواهند بود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه

درخصوص تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد در دو قالب مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی با مسئولیت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

منتشر شده در یکشنبه،۸ اسفند ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ به پیشنهاد شماره ۷۰۸۵۴۸ مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۰ سازمان برنامه و بوجه کشور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اقدامات زیر با هدف حمایت دولت از تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد در دو قالب مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، با مسئولیت اجرایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که در این تصویب­نامه «بنیاد» نامیده می‌شود، انجام می‌شود:

تصویب‌نامه

درخصوص تعیین حداقل سرمایه مؤسسات بیمه ایرانی  موضوع ماده (۳۶) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری ـ مصوب۱۳۵۰ـ برای مؤسسات بیمه غیردولتی

منتشر شده در یکشنبه،۸ اسفند ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (۳) ماده واحده قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیردولتی ـ مصوب۱۳۸۰ـ تصویب کرد:

تصویب‌نامه در خصوص کنترل کالاهای وارده به منطقه ویژه اقتصادی

صنایع معدنی خلیج‌فارس، صنایع انرژی‌بر پارسیان و لامرد

منتشر شده در یکشنبه،۸ اسفند ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ به پیشنهاد شماره ۶۰/۵۶۹۴۰ مورخ ۱۳۹۵/۳/۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب‌نامه

در خصوص احتساب صندوق نوآوری و شکوفایی در حکم مؤسسه عمومی غیردولتی

منتشر شده در یکشنبه،۸ اسفند ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد ماده (۵۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ تصویب کرد:

تا زمانی که برای صندوق نوآوری و شکوفایی در بودجه کل کشور اعتبار در نظر گرفته می­شود، صندوق یادشده در حکم موسسه عمومی غیردولتی محسوب می­شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه

در خصوص تعیین وزارت راه و شهرسازی به عنوان مسئول اجرای ماده (۴۱) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب۱۳۹۵ـ

منتشر شده در یکشنبه،۸ اسفند ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ به پیشنهاد شماره ۵۴۴۸/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

وزارت راه و شهرسازی به عنوان مسئول اجرای ماده (۴۱) قانون بیمه اجباری خسـارات وارد شـده بـه شخـص ثالـث در اثـر حـوادث نـاشـی از وسـایل نـقلـیه ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ با استفاده از سامانه جامع حمل و نقل کشور موضوع بند (و) ماده (۱۶۳) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ تعیین می‏شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه

در خصوص خروج بیست درصد از سهام شرکت‌های پالایش نفت اصفهان، تبریز، لاوان، تهران، شیراز، کرمانشاه و بندرعباس از فهرست شرکت‌های واگذارشده به طرح توزیع سهام عدالت

منتشر شده در یکشنبه،۸ اسفند ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ به پیشنهاد شماره ۳۴۹۲۸ مورخ ۱۳۹۵/۳/۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۳۴) قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ تصویب کرد:

نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

منتشر شده در سه‌شنبه،۳ اسفند ۱۳۹۵

شماره۷/۹۵/۱۸۶۳                                                                          ۱۳۹۵/۸/۸

۴۶۰

شماره پرونده ۱۹۶۹ ـ ۷۵ ـ ۹۴

سؤال

آیا در بحث خیار عیب و مطالبه ارش فوریت در مطالبه ارش نیز باید لحاظ گردد یا فوریت صرفاً ناظر به فسخ قرارداد می­باشد و در مطالبه ارش ضرورتی به رعایت فوریت نمی­باشد؟

نظریه شماره ۷/۹۵/۲۳۸ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۱

اصلاح بند (۸) تصویب‌نامه شماره ۴۲۲۱۰/ت۵۰۵۴۴هـ مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۸

منتشر شده در سه‌شنبه،۳ اسفند ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ به پیشنهاد شماره ۶۰/۲۴۶۰۲۱ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (۸) تصویب‌نامه شماره ۴۲۲۱۰/ت۵۰۵۴۴هـ مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۸ واژه «شش» به واژه «هشت» اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه

در خصوص الحاق ردیف‌های تعرفه (۷۲۱۳) و (۷۲۰۹) به بند (۳) مندرجات ذیل یادداشت فصل (۷۲) کتاب مقررات صادرات و واردات

منتشر شده در سه‌شنبه،۳ اسفند ۱۳۹۵

هیأت‌وزیران در جلسه۱۳۹۵/۱۱/۲۰ به پیشنهاد شماره۶۰/۱۷۹۱۱۸ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

ردیف‌های تعرفه (۷۲۱۳) و (۷۲۰۹) به بند (۳) مندرجات ذیل یادداشت فصل (۷۲) کتاب مقررات صادرات و واردات اضافه می‌گردد.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه

در خصوص انتقال اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و درآمد اختصاصی دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی

منتشر شده در سه‌شنبه،۳ اسفند ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ به پیشنهاد شماره ۹۹۱۳۷۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد مصوبه شماره ۹۵/۱۰۲۲۵۵/ش مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۸ شورای عالی فضای مجازی و ماده (۸۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب۱۳۸۰ـ تصویب کرد:

رأی شماره ۱۱۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال مصوبه مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۴ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موضوع نامه شماره ۳۰۰/۶۲۲۲۶ ـ ۱۱/۱۱/۱۳۹۴ دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

منتشر شده در سه‌شنبه،۳ اسفند ۱۳۹۵

با توجه به اینکه در ماده ۲ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ وظایف شورای مذکور احصاء شده است و با عنایت به اینکه اعلام لغو و ابطال پروانه‌های احداث ساختمان که توسط شهرداری صادر می‌شود از جمله