رأیشماره ۱۴۴۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

«ابطال تعرفه شماره ۴ از فصل دوم تعرفه عوارض شهرداری اراک در سال ۱۳۹۳ با عنوان عوارض کاربری با قابلیت تجاری از تاریخ تصویب

منتشر شده در شنبه،۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که براساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می‌شود

رأی شماره ۱۴۴۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

«ابطال مصوبه شماره ۲۵۵۴ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ شورای اسلامی شهر شاندیز موضوع آیین‌نامه نحوه محاسبه عوارض ورود به محدوده و سهم خدمات عمومی و معابر در محدوده طرح جامع شاندیز از تاریخ تصویب

منتشر شده در شنبه،۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۵/۱۰۲/۱۶۷۶ ـ ۱۳۹۵/۵/۳ اعلام کرده است که: «موضوع مصوبه شماره ۲۵۵۴ـ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ شورای اسلامی شهر شاندیز، در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

رأی شماره ۱۴۴۳هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری  با موضوع:

«ابطال بند ۳ـ۱ طرح تفصیلی شهر اسلام شهر مصوب سال ۱۳۹۳ درخصوص وضع ضوابط تفکیک اراضی در کاربریهای پیشنهادی طرح تفصیلی در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲

منتشر شده در شنبه،۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است.

رأی شماره ۱۳۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  با موضوع:

«ابطال قسمتی از ماده ۱۴ و ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مرند در سال ۱۳۹۵ درخصوص اخذ عوارض حذف و یا کسری پارکینگ»

منتشر شده در شنبه،۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر شده است که: «چنان چه مصوبه‌ای در هیأت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است.

رای شماره 1449 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

تعارض در آراء صادر شده از شعب سوم و سیزدهمدیوان عدالت اداری در خصوص ماده 73 آیین نامه اداری و استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور

منتشر شده در دوشنبه،۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

 اولاً: تعارض در آراء محرز است.

 ثانیاً: به موجب ماده ۷۳ آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور مقرر شده است.

رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۴۵ با موضوع:

ابطال تبصره ۴ ماده۱ دفترچه عوارض سال ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر ملایر درخصوص عوارض تغییر کاربری

منتشر شده در دوشنبه،۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که براساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می‌شود

رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۴۵با موضوع:

تبصره‌های ماده ۵ تعرفه بهای خدمات و عوارض ساختمانی شورای اسلامی شهر نوشهر مصوب ۱۳۹۱

منتشر شده در دوشنبه،۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

الف ـ مطابق حکم مقرر در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده شوراهای اسلامی اختیار وضع عوارض را دارا هستند، بنابراین تبصره ۴ از ماده ۵ تعرفه مورد اعتراض، مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص نشد.

رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۴۷ با موضوع:

ابطال بند اول پیوست شماره پنج سند اصلی طرح جامع شهر تهران در سال ۱۳۸۶ و ماده۲ مصوبه تعیین ضوابط مالی و اصلاح نحوه دریافت عوارض سال ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر تهران

منتشر شده در دوشنبه،۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

نظر به اینکه مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که براساس معیارها و ضوابط کلی طرح جمع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می‌شود

بخشنامه در خصوص یکنواخت‌سازی در اخذ هزینه دادرسی

منتشر شده در پنجشنبه 31 فروردین 1396

در اجرای بندهای ۱۲، ۱۳ و ۲۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات آن و به منظور یکنواخت‌سازی در اخذ هزینه دادرسی، موارد زیر جهت اجرا اعلام می‌گردد

رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۴۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ با موضوع:

«رسیدگی به شکایت علیه سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان مؤسسه عمومی غیردولتی در

صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری نیست منتشر شده در پنج‌شنبه،۳۱ فروردین ۱۳۹۶

اولاً: تعارض در آراء محرز است.   

ثانیاً: با توجه به اینکه مطابق ماده ۵ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱، سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان موسسه عمومی غیردولتی شناسایی شده است.

تصویب‌نامه در خصوص اضافه شدن وزیر کشور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به ترکیب اعضای شورای هماهنگی اجرای سند راهبردی خدمات‌رسانی به رزمندگان

منتشر شده در پنج‌شنبه،۳۱ فروردین ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱/۲۳ به پیشنهاد شماره ۲۴۲۰۶/۲۷/۱۸/۴۱ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۹ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

وزیر کشور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور به ترکیب اعضای شورای هماهنگی اجرای سند راهبردی خدمات­رسانی به رزمندگان موضوع جزء (الف) بند (۱۰/۱) سند یادشده موضوع پیوست بند (۱) تصویب­نامه شماره ۵۰۶۳۹/ت۴۹۱۸۵هـ مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۳ اضافه می­شوند.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص محاسبه وجوه پرداختی توسط شرکت‌های تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکت‌های برق منطقه‌ای و شرکت‌های فروشنده برق نیروگاه‌های آبی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی

منتشر شده در پنج‌شنبه،۳۱ فروردین ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱/۲۳ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

وجوه پرداختی توسط شرکت­های تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکت­های برق منطقه­ای و شرکت­های فروشنده برق نیروگاه­های آبی برای سرمایه­گذاری در توسعه نیروگاه حرارتی، شبکه انتقال کشور و نیروگاه­های برق آبی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می­شود. دستورالعمل حسابداری این وجوه با رعایت مقررات قانونی مربوط به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و نیرو می­رسد.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص تعیین ارزش معاملاتی املاک در سال ۱۳۹۶

منتشر شده در پنج‌شنبه،۳۱ فروردین ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱/۲۳ به پیشنهاد مشترک وزارت خانه­ های امور اقتصادی و دارایی، کشور، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استناد تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیا­ت­ های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ـ تصویب کرد:

در مناطقی که ارزش معاملاتی املاک در اجرای مقررات ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ـ به تصویب کمیسیون­ های تقویم املاک موضوع ماده یادشده رسیده است، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده مذکور در سال ۱۳۹۶ معادل هشتاد و پنج درصد (۸۵%) ارزش معاملاتی مصوب سال ۱۳۹۵ تعیین می‏گردد.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نظریه فقهای شورای نگهبان راجع به تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور  و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵

منتشر شده در پنج‌شنبه،۳۱ فروردین ۱۳۹۶

در اجرای اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و طبق مواد (۱۹) و (۲۱) آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان، نظریه فقهای محترم شورا راجع به تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ که در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۳ مورد بحث و بررسی واقع شده جهت ابلاغ به مراجع ذی‌ربط تقدیم می‌گردد:

مقالات دیگر...

 1. اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه ميزان مهريه
 2. تصویب نامه تعیین ضریب حقوق و حداقل و حداکثر حقوق بازنشستگان
 3. تصویب نامه تعیین ضریب حقوق و حداقل و حداکثر حقوق کارمندان
 4. ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
 5. رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۱۷
 6. رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۱۴ـ ۱۳۱۵ـ ۱۳۱۶
 7. رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۱۳
 8. رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۱۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰
 9. رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۱۱
 10. رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۰۹ و ۱۳۱۰
 11. رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۰۸
 12. رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۰۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰
 13. اصلاح مصوبه شماره ۲۰۶/۳۱۳۸۳ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۷ شورای عالی اداری
 14. مصوبه شورای عالی اداری در خصوص شناسه خدمت
 15. مصوبه شورای عالی اداری در خصوص منشور حقوق شهروندی در نظام اداری