دستورالعمل واگذاری بخش فنی مراقبت الکترونیکی زندانیان

منتشر شده در پنج‌شنبه،۱۳ تیر ۱۳۹۸

در اجرای تبصره ماده۶ آیین­ نامه­ اجرایی مراقبت­های الکترونیکی مصوب ۱۳۹۷/۴/۱۰، «دستورالعمل واگذاری بخش فنی مراقبت الکترونیکی زندانیان» به شرح مواد آتی است.

نظریه‌های‌‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع:

صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵)و یک صد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

منتشر شده در پنج‌شنبه،۱۳ تیر ۱۳۹۸

۹۳۱

                                                                                                                            ۱  

 شماره۲۸۹۲۹/هـ ب                                                                      ۱۳۹۸/۴/۱۰

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

رأی شماره‌های ۱۷ الی ۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

منتشر شده درپنج‌شنبه،۱۳ تیر ۱۳۹۸

اولاً: تشابه در آراء محرز است.

ثانیاً: مطابق ماده ۳۷  قانون کار ، پرداخت مزد به صورت روزانه یا ساعتی یا ماهانه تعیین شده است و به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیله چک از سوی کارفرما به کارگر پرداخت خواهد شد.

بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۰۷۲۵/۹۰۰۰ قوه قضائیه در خصوص ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت تبادل الکترونیکی کلیه مکاتبات بین مراجع قضایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

منتشر شده در چهارشنبه،۵ تیر

در اجرای مواد ۶۵۱ و ۶۵۲ و تبصره۱ ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به ایجاد زیرساخت‌های لازم در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه جهت تبادل الکترونیک

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۵ ـ ۲۷/۱/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

منتشر شده در چهارشنبه،۵ تیر ۱۳۹۸

با توجه به ملاک ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری و بر حسب مستفاد از تبصره (الحاقی ۱۳۸۴) ماده ۴۰ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران رأی هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان

 رأی وحدت رویه شماره ۷۷۶ ـ ۱۰/۲/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 منتشر شده در چهارشنبه،۵ تیر ۱۳۹۸

 مستنبط از مقررات ماده ۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶/۸/۱۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، این است که برای اعمال مقررات تشدید مجازات در اثر تکرار، نسبت به مرتکبین جرایم موضوع بندهای یک تا پنج ماده هشت

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۷ ـ ۳۱/۲/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

منتشر شده در چهارشنبه،۵ تیر ۱۳۹۸

با عنایت به مفاد ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در نحوة تقسیم‌بندی جنایات علیه نفس یا عضو یا منفعت و عمومیت مقررات تبصرة ذیل ماده ۵۵۱ این قانون، نظر به اینکه مکلف شدن صندوق تأمین خسارت‌های بدنی

آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس  و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت  در محل یا محل‌های معین

منتشر شده در چهارشنبه،۲۹ خرداد ۱۳۹۸

در اجرای ماده (۲۱۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده (۵۴۹) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ «آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس، عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد،

آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۸ خرداد ۱۳۹۸

در اجرای ماده ۱۴ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، مصوب ۱۳۹۳/۷/۱۵ و بنا به پیشنهاد سازمان بازرسی کل کشور، آیین­ نامه اجرایی این قانون به شرح مواد آتی است.

رأی شماره ۱۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۸ خرداد ۱۳۹۸

اولاً : تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً : با توجه به حکم بند ۹۲  قانون بودجه سال ۱۳۹۱  که مقرر شده است « به‌دولت اجازه داده می‌شود به منظور ساماندهی و پرداخت به موقع کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد و عیدی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگان

تصویب‌نامه در خصوص انجام تکالیف نظارتی  دستگاه‌های اجرایی در چهارچوب قانون مبارزه با پولشویی، قانون مقابله با تأمین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آنها

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۸ خرداد ۱۳۹۸

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۳/۱۹ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب‌نامه در خصوص انتقال «شرکت‌های آب منطقه‌ای»، «سازمان آب و برق خوزستان» و «شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران» به پیوست شماره (۱) آیین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۸ خرداد ۱۳۹۸

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۳/۲۲ به پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و نیرو و به استناد ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ تصویب کرد:

تصویب‌نامه در خصوص اضافه شدن شرکت‌های «ساختمانی و تأسیساتی ساراتل ایران و مجتمع صنایع چوب، فلز، پلاستیک و الکترونیک سیما چوب» به فهرست شرکت‌های گروه (۱) فعالیت‌های اقتصادی موضوع:پیوست شماره 39آیین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۸ خرداد ۱۳۹۸

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۲به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ تصویب کرد:

آیین­ نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸  کل کشور

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۸ خرداد ۱۳۹۸

ماده۱ـ در آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف ـ وجوه اداره شده: اعتباراتی که در پیوست قوانین بودجه سنواتی از محل منابع داخلی شرکت های دولتی به منظور تحقق اهداف سرمایه گذاری و توسعه فعالیت بخش‌های خصوصی و تعاونی و تحقق اهداف مندرج در ماده (۳)