رأی شماره۱۱۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بند۱ نامه شماره۲۰۷۱/۲۰۹/د ـ ۱۸/۴/۱۳۹۳ مدیرکل دفتر منابع انسانی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر:

عدم ذخیره مرخصی اعضای هیأت علمی

 که قبل از تبدیل وضع استخدامی، کسب کرده‌اند

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۳ فروردین ۱۳۹۷

هر چند ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، اعضای هیأت علمی را از شمول این قانون خارج دانسته ولی با توجه به اینکه در ماده ۱۲۷ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی مقرر شده در مواردی که حکم خاصی برای اجرای

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون تهیه و تدوین دستورالعمل

تشخیص بناهای شاخص و گردش کار تصویب آنها

منتشر شده در دوشنبه،۲۰ فروردین ۱۳۹۷

مقدمه

با توجه به ضرورت تدوین معیارهای تشخیص بناهای شاخص و تدوین دستورالعمل‌های مربوطه به منظور ارتقاء کیفیت سازو کارهای نظارت بر فرآیند طراحی تا ساخت بناهای شاخص و فضاهای شهری و با استناد به وظایف محوله

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون تعیین محدوده

و حریم روستاهای واقع در حریم شهرها

منتشر شده در دوشنبه،۲۰ فروردین ۱۳۹۷

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرو مباحث مطروحه در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۷ خود و با توجه به رأی مورخ۱۳۹۶/۳/۲ دیوان عدالت اداری، در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۴ موضوع ساماندهی محدوده و حریم روستاهای واقع در حریم شهرها

اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

منتشر شده در دوشنبه،۲۰ فروردین ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ به پیشنهادهای شماره ۹۶/۴۹۹۵۱/۲۰/۱۰۰مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۵ وزارت نیرو و شماره ۹۰/۲۵۹۰۷۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ وزارت خانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

اصلاح تبصره(۱) ماده(۳) آیین‌نامه نحوه پرداخت حق‌الزحمه در طرح‌های آمارگیری

منتشر شده در دوشنبه،۲۰ فروردین ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱/۸ به پیشنهاد شماره ۱۷۴۶۶۵۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۴۶۲۸۲/ت۵۴۱۴۱هـ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۶

منتشر شده در دوشنبه،۲۰ فروردین ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ به پیشنهاد شماره ۳۵۵۰۹/۱۶۰۰۱۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اساسنامه صندوق کارآفرینی امید

منتشر شده در دوشنبه،۲۰ فروردین ۱۳۹۷

ماده۱ـ صندوق کارآفرینی امید که در این اساسنامه به اختصار «صندوق» نامیده می­شود، مؤسسه اعتباری است که به عنوان یک مؤسسه عمومی غیر دولتی دارای شخصیت حقوقی و استقلال اداری و مالی بوده و طبق مفاد این اساسنامه

تمدید مهلت مقرر در ماده (۹) اصلاحی آیین‌نامه کاربردی شدن کارت شناسایی ملی

منتشر شده در دوشنبه،۲۰ فروردین ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ به پیشنهاد شماره ۲۱۵۳۹۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ وزارت کشور و به استناد ماده (۶) الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی ـ مصوب ۱۳۷۶ـ تصویب کرد:

مهلت مقرر در ماده (۹) اصلاحی آیین‌نامه کاربردی شدن کارت شناسایی ملی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۵۳۲۰/ت۴۹۵۲۳هـ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱ و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال ۱۳۹۷ تمدید می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص برقراری مقررات لغو روادید برای دارندگان گذرنامه‌های

 سیاسی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند

منتشر شده در دوشنبه،۲۰ فروردین ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱/۸ به پیشنهاد شماره ۷۳۲/۳۷۵/۴۸۰۷۹۱۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ وزارت امورخارجه و به استناد تبصره (۴۳) قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور تصویب کرد:

برقراری مقررات لغو روادید برای دارندگان گذرنامه‌های سیاسی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به شرط عمل متقابل مجاز است.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه درخصوص جایگزینی آقای غلامرضا سلیمانی به مدت سه سال به عنوان عضو

موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو

منتشر شده در دوشنبه،۲۰ فروردین ۱۳۹۷

وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۱۳۹۷/۱/۵ به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تصویب‌نامه در خصوص افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 از محل اندوخته احتیاطی

منتشر شده در دوشنبه،۲۰ فروردین ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (هـ) ماده (۱۰) قانون پولی و بانکی کشور
 ـ مصوب ۱۳۵۱ـ تصویب کرد:

سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل اندوخته احتیاطی از مبلغ چهل و هشت هزار و چهارصد میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۴۰۰ر۴۸) ریال به مبلغ پنجاه و دو هزار و سی صد و نود و پنج میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۹۵ر۵۲) ریال افزایش می­یابد.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص اختصاص مبلغ دویست و بیست میلیارد( ۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰(ریال

به وزارت دادگستری جهت مأموریت‌های سازمان تعزیرات حکومتی

منتشر شده در دوشنبه،۲۰ فروردین ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ به پیشنهاد مشترک شماره ۶۰/۲۸۴۸۲۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ وزارت خانه­ های صنعت، معدن و تجارت و دادگستری و به استناد تبصره (۵) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی ـ مصوب ۱۳۷۳ـ و تفسیر شماره (۵۳۱۸) مورخ ۱۳۷۲/۷/۲۴ شورای نگهبان تصویب کرد:

تصویب‌نامه در خصوص تمدید اجرای تصویب‌نامه

شماره ۱۶۵۴۰۷/ت۵۳۹۳۰هـ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ در سال ۱۳۹۷

منتشر شده در دوشنبه،۲۰ فروردین ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب‌نامه شماره ۱۶۵۴۰۷/ت۵۳۹۳۰هـ مورخ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ برای اجرا در سال ۱۳۹۷ تمدید می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص جایگزینی آقای علی‌اصغر احمدی به عنوان

نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در هیأت حمایت از صنایع

منتشر شده در دوشنبه،۲۰ فروردین ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ به پیشنهاد شماره ۶۰/۲۷۴۹۸۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (۱) قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه ­های کشور ـ مصوب ۱۳۴۳ـ تصویب کرد:

آقای علی­ اصغر احمدی به عنوان نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در هیأت حمایت از صنایع موضوع بند (۲) ماده (۱) قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه­ های کشور، جایگزین آقای بهروز ریاحی می­شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری