اصلاحیه در خصوص قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران

منتشر شده در چهارشنبه،۱۷ آبان ۱۳۹۶

عطف به نامه شماره ۶۶۹۷۹ مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۰ مدیرکل اسناد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی در قانون مذکور که در روزنامه رسمی شماره ۲۰۷۴۲ مورخ ۱۳۹۵/۳/۴ به چاپ رسیده است، در سطر سوم از ماده ۴ مندرج در صفحه ۱ قانون، و بعد از کلمه «منقسم به» و قبل از کلمه «سهم» به جای عبارت «۲۶۲. ۴۵۶. ۸۹» عبارت «۲۶۲. ۴۵۶. ۸۹۴» چاپ شده است که بدین‌وسیله اصلاح و به آگاهی می‌رسد.

روزنامه رسمی کشور

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۶۲۵ با موضوع:

ابطال تصویب‌نامه شماره ۳۱۶۲۹/ت۴۷۸۸۲هـ ـ ۱۳۹۱/۲/۲۰ هیأت وزیران به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب

منتشر شده در دوشنبه،۱۵ آبان ۱۳۹۶

بر اساس تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است: « در صورتی که با اجرای این فصل [دهم] حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مشمول کسر بازنشستگی هر یک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می‌نمودند

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۶۲۷ با موضوع:

ابطال مصوبه شماره ۱۶۰/۱۳۳۵/۱۳۴۵۵ ـ ۱۳۸۸/۹/۱۷ شورای اسلامی شهر تهران، مبنـی بر کمک به کارکنان شهـرداری و اعطاء تخفیف در پرداخت انواع عوارض و تراکم، به لحاظ مغایرت با قانون

منتشر شده در دوشنبه،۱۵ آبان ۱۳۹۶

مطابق حکـم تبصره ۳ مـاده ۵۰ قانون مالیات بـر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها ملغی شده است و در تبصره ماده ۱۸۱

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۶۲۸ با موضوع:

ابطال بند۳۰ـ۱۶ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران مصوب ۱۳۹۰/۱۲/۱ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

منتشر شده در دوشنبه،۱۵ آبان ۱۳۹۶

نظر به اینکه مطابق تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی لازم الاتباع است و قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۵/۱۰۰/۵۳۰ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۳ اعلام کرده است که مطابق نظریه مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۵ فقهای شورای نگهبان  بند ۳۰ ـ ۱۶ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران خلاف شرع شناخته شد، بنابراین در اجرای تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان مستند به ماده ۱۳ و تبصره ۲  ماده ۸۴و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رأی بر ابطال بند ۳۰ ـ ۱۶ مصوبه مورد شکایت از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود

 رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۶۲۹ با موضوع:

 صلاحیت اظهارنظر و پاسخ‌گویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در خصوص اجرای مفاد قانون مدیریت و خدمات کشوری تنها از

وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است

 منتشر شده در دوشنبه،۱۵ آبان ۱۳۹۶

 صرف نظر از اینکه مفاد نامه مورد اعتراض مغایر قانون هست یا خیر، نظر به اینکه مطابق بند ۴ جزء ب ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، هماهنگی در اظهار نظر و پاسخ گویی به استعلامات و ابهامات

تصویب‌نامه در خصوص منابع و محل افزایش سرمایه دولت در سازمان ملی زمین و مسکن

منتشر شده در دوشنبه،۱۵ آبان ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۷/۳۰ به پیشنهاد شماره ۱۶۷۵۶/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۴ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده (۹) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ تصویب کرد:

 آیین ­نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

 منتشر شده در دوشنبه،۱۵ آبان ۱۳۹۶

 ماده۱ـ در این آیین­ نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار برده می­شود:

الف ـقانون:قانون بودجه سال ۱۳۹۶کل کشور.

 ب ـ وزارت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شامل دانشگاه­ ها و دانشکده­ های علوم پزشکی و مراکز بهداشتی ـ درمانی وابسته به آنها.

آیین‌نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن

منتشر شده در دوشنبه،۱۵ آبان ۱۳۹۶

ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند و سایر اصطلاحات تابع تعاریف مندرج در قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ۱۳۹۵ـ است:

اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۶) آیین‌نامه تسهیلات اعطایی بانکی

منتشر شده در دوشنبه،۱۵ آبان ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۷/۳۰ به پیشنهاد شماره ۱۱/۱۱۹۷ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲ معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اصلاح تبصره (۲) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی مواد (۲) و (۳)قانون توسعه و بهینه‌سازی آب شرب

شهری  و روستایی در کشور

منتشر شده در دوشنبه،۱۵ آبان ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۸/۳ به پیشنهاد شماره ۳۴۳۱۰/۸۷۶۹۱ مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۵ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اصلاح جزء (۴) بند (ز) اصلاحی ماده (۱) آیین‌‌نامه اجرایی قانون اصلاح  قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها

منتشر شده در دوشنبه،۱۵ آبان ۱۳۹۶

نظر به  اینکه در جزء (۴) بند (ز) اصلاحی ماده (۱) آیین ­نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ­ها موضوع بند (الف) تصویب­ نامه شماره ۸۵۶۲۲/ت۵۴۰۷۶هـ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۵، عبارت «یک صد متر از انتهای» قبل از عبارت «حریم راه ­ها» تحریر نشده است، مراتب برای اصلاح اعلام می­شود.

دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی

تصویب‌نامه در خصوص حذف ناحیه صنعتی روستایی امان آباد  در خراسان رضوی، از فهرست پیوست موضوع تبصره (۲) ماده (2)آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی

منتشر شده در پنج‌شنبه،۱۱ آبان ۱۳۹۶

هیأت وزیران درجلسه ۱۳۹۶/۶/۲۹ به پیشنهاد شماره ۶۰/۷۱۳۶۱  مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۱ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده واحده قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی ـ مصوب ۱۳۸۴ ـ تصویب کرد:

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۶۲۴ با موضوع:

ابطال ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی بند ۹۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور موضوع مصوبه شماره ۱۴۵۲۴۴/ت۴۹۵۷۹هـ ـ ۱۳۹۲/۹/۶ هیأت وزیران

منتشر شده در پنج‌شنبه،۱۱ آبان ۱۳۹۶

قانون بودجه سال ۱۳۹۲ قیدی مبنی بر اینکه هزینه و شهریه تحصیلی افراد مشمول شاغل به تحصیل در دانشگاه های غیردولتی بایستی معادل شهریه دانشگاه آزاد اسلامی همان شهرستان باشد، ملاحظه نمی‌شود، بنابراین حکم ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی بند ۹۵قانون مذکور که در آن میزان شهریه افراد مشمول شامل ایثارگران ، حافظان کل قرآن کریم و قاریان ممتاز کشوری و مشمولان بند ک ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه در دانشگاه غیردولتی را معادل شهریه دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان محل تحصیل تعیین نموده مغایر اطلاق حکم بند قانونی مذکور است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

اصلاح جدول پیوست تصویب‌نامه شماره ۱۵۵۸۰۸/ت۵۲۳۰۴هـ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۶

منتشر شده در پنج‌شنبه،۱۱ آبان ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۷/۳۰ به پیشنهاد شماره ۶۰/۱۶۵۷۹۱ مورخ ۱۳۹۵/۷/۲۷ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: