اصلاح تبصره‌های (۱) و (۲) اصلاحی ماده (۱۳) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱)

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)

منتشر شده در دوشنبه،۱۶ مهر ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۷/۴ به پیشنهاد شماره ۳۶۷۸۳/۸۳۳۸۳ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۶ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب‌نامه در خصوص محاسبه قیمت میعانات گازی، گاز طبیعی خوراک 

و دیگر خوراک‌های تحویلی به واحدهای پتروشیمی داخلی

منتشر شده در دوشنبه،۱۶ مهر ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۷/۸ به پیشنهاد شماره ۴۶۶ ـ ۲۰/۲ مورخ ۱۳۹۷/۷/۸ وزارت نفت و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

از ابتدای مهرماه سال ۱۳۹۷ در محاسبه قیمت میعانات گازی، گاز طبیعی خوراک و دیگر خوراک‌های تحویلی به واحدهای پتروشیمی داخلی، نرخ تسعیر ارز در هر ماه برابر با متوسط نرخ معاملاتی ارز در سامانه نیما خواهدبود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص اطلاعات مالیاتی بنگاه‌های اقتصادی 

دارای مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت

منتشر شده در دوشنبه،۱۶ مهر ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۷/۴ به پیشنهاد شماره ۶۰/۱۴۲۴۴۵ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۹ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره (۴) ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات­ های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ـ تصویب کرد:

تصویب‌نامه در خصوص اختصاص مبلغ هشت صد و پنجاه میلیارد (۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

برای مدیریت خشک سالی و احیای تالاب انزلی

منتشر شده در دوشنبه،۱۶ مهر ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۷/۴ به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع:

صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵)و یک صد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 شماره۵۶۱۱۸/هـ ب                                                                        ۱۳۹۷/۷/۸

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۵۷۰۴۰/ت۵۵۱۲۲هـ مــورخ ۱۳۹۷/۱۲/۸، موضوع: «استملاک ساختمان توسط دولت مجارستان به عنوان دفتر سفارت و محل سکونت کارکنان آن کشور»

قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین‌تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی 

و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش

منتشر شده در دوشنبه،۱۶ مهر ۱۳۹۷

ماده واحده ـ یک ماده به شرح زیر به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزش یاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۸۸/۷/۱۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می‌شود:

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۸۲۹۶/ت۵۳۲۷۴هـ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۰

منتشر شده در چهارشنبه،۱۱ مهر ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۷/۱ به پیشنهاد شماره ۹۶۲/۱۰/۵۷۰۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۷دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در تصویب­ نامه شماره ۱۸۲۹۶/ت۵۳۲۷۴هـ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۰، عبارت «دو درصد» به عبارت «چهار درصد» اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

آیین­ نامه اجرایی قانون امکان­ سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور

و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران

منتشر شده در چهارشنبه،۱۱ مهر ۱۳۹۷

ماده۱ـ در این آیین­ نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

الف ـ قانون: قانون امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و سامان دهی و تمرکززدایی از تهران ـ مصوب ۱۳۹۴ـ

آیین‌نامه اجرایی بند (ث) ماده (۳۰) قانون احکام دایمی برنامه ­های توسعه کشور

منتشر شده در چهارشنبه،۱۱ مهر ۱۳۹۷

ماده۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ سازمان: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای.

تصویب‌نامه در خصوص تسویه بدهی ناشی از تعهدهای جمهوری اسلامی ایران

 به صندوق بین‌المللی پول

منتشر شده در چهارشنبه،۱۱ مهر ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۷/۴ به پیشنهاد شماره ۵۶/۱۲۲۱۹۵ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۷وزارت امور اقتصـادی و دارایی و به استناد اصـل یک صـد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب‌نامه در خصوص اقدام سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تأمین پانزده درصد (۱۵%) سهم کارفرما مربوط به تسهیلات مالی خارجی (فاینانس)برای طرح‌های ریلی

منتشر شده در چهارشنبه،۱۱ مهر ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۷/۴ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع:

نحوه مطالبه خسارت حق‌الوکاله توسط ادارات دولتی در مواردی که محکومٍ له واقع می‌شوند

منتشر شده در چهارشنبه،۱۱ مهر ۱۳۹۷

حسب تبصرة ۳۰ قانون بودجة سال ۱۳۳۹ مصوب ۱۳۳۸/۱۲/۱۹ در دعواهایی که دولت محکومٌ‌له واقع می‌شود، با درخواست نمایندة دولت، دادگاه مکلف به صدور حکم به تأدیه خسارت حق‌الوکاله توسط محکومٌ‌علیه مطابق آیین‌نامة قانون وکالت است

رأی شماره‌های ۲۰ ـ ۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

جهت احراز تسویه حساب کارفرما با کارگر ارائه اسناد ناظر بر پرداخت مزد و حقوق به کارگر لازم می‌باشد

منتشر شده در چهارشنبه،۱۱ مهر ۱۳۹۷

اولاً: تشابه در آراء محرز است.

ثانیاً: مطابق ماده ۳۷ قانون کار، پرداخت مزد به صورت روزانه یا ساعتی یا ماهانه تعیین شده است و به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیله چک از سوی کارفرما به کارگر پرداخت خواهد شد. ضرورت وجود اسناد پرداخت منطبق

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۸۲۹۶/ت۵۳۲۷۴هـ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۰

منتشر شده در چهارشنبه،۱۱ مهر ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۷/۱ به پیشنهاد شماره ۹۶۲/۱۰/۵۷۰۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۷دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در تصویب ­نامه شماره ۱۸۲۹۶/ت۵۳۲۷۴هـ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۰، عبارت «دو درصد» به عبارت «چهار درصد» اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری