اصلاح بند (۵) تصویب‌نامه شماره ۱۱۷۳۹/ت۵۵۲۹۵هـ مورخ ۱۳۹۷/۲/۸

منتشر شده در چهارشنبه 23 خرداد 1397

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۳/۹ به پیشنهاد وزارت خانه­ های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۳۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ تصویب کرد:

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۴۸۹۶/ت۵۵۳۱۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۶

منتشر شده در چهارشنبه 23 خرداد 1397

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۳/۱۳ به پیشنهاد شماره ۱۲۰۱۰۹ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱۳ سازمان­ برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب‌نامه در خصوص ساعات کار ادارات و دستگاه‌های دولتی، بانک‌ها، شهرداری‌ها

و سایر مؤسسات عمومی غیر دولتی کلیه شهرستان های استان‌های

خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان و در شهرستان‌های سایر استان ها

 با دمای هوای بیش از (۴۵) درجه سانتیگراد

منتشر شده در چهارشنبه 23 خرداد 1397

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۳/۱۳ به پیشنهاد شماره ۹۷/۱۶۷۶۹/۳۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ وزارت نیرو و به استناد تبصره بند (ز) ماده (۳۸) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

تصویب‌نامه در خصوص اعطای تسهیلات جهت اجرای طرح نوسازی ناوگان تجاری کشور

منتشر شده در چهارشنبه 23 خرداد 1397

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۳/۹ به پیشنهاد شماره ۶۰/۴۲۸۶۱ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۱ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۱۵ و ۵۱ با موضوع:

تعارض آراء در خصوص تبدیل وضعیت از شرکتتی به قراردادی

منتشر شده در چهارشنبه 23 خرداد 1397

اولاً: تعارض در آراء محرز تشخیص شد.

ثانیاً: با توجه به مفاد رأی شماره ۸۴۹ الی ۸۷۴ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظر به اینکه شاکیان از طریق شرکت های واسطه خصوصی در دستگاه های دولتی خدمت نکرده اند، بنابراین دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۰۷۷۱ ـ ۱۳۹۴/۸/۹ شعبه ۱۳ تجدیدنظر که بر رد شکایت صادر شده صحیح و مطابق مقرارت قانونی تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

قانون موافقتنامه بین‌المللی روغن زیتون و کنسرو زیتون مورخ ۲۰۱۵(۱۳۹۴)

منتشر شده در چهارشنبه 23 خرداد 1397

ماده‌واحده ـ موافقت نامه بین‌المللی روغن زیتون و کنسرو زیتون مورخ ۲۰۱۵(۱۳۹۴) مشتمل بر یک مقدمه و سی و هفت ماده و سه ضمیمه به‌شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

آیین ­نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار

منتشر شده در دوشنبه 21 خرداد 1397

ماده۱ـ اصطلاحات زیر در این تصویب­نامه در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

الف ـ بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری: مناطقی از شهر که در سالیان گذشته عناصر متشکله آن اعم از تأسیسات روبنایی و زیربنایی، ابنیه، مستحدثات، خیابان‌ها و دسترسی‌ها دچار فرسودگی و ناکارآمدی شده و ساکنان

آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی

منتشر شده در دوشنبه 21 خرداد 1397

ماده۱ـ در این آیین­ نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به­ کار می­روند:

الف ـ پلیس: پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۴۲ با موضوع:

در احکام ناظر بر اعاده به کار کارگران، کارگر در کار قبلی باید به کار مشغول شود

منتشر شده در دوشنبه 21 خرداد 1397

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: به موجب تبصره ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه ها مصوب سال ۱۳۵۳ شورای عالی کار مقرر شده است «کارفرمایان مجاز نیستند کارگری را از طبقه مربوط به طبقه پایین تنزل دهند

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۳۱ هیات عمومی دیوان عدالت  اداری با موضوع:

وضع عوارض برای کسری فضای باز و اخذ هزینه اماده سازی در محدوده خدماتی شهر

خارج از حدود اختیارات  شوراهای اسلامی شهر های است

منتشر شده در دوشنبه 21 خرداد 1397

الف ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، وضع عوارض برای کسری فضای باز و اخذ هزینه آماده‌سازی در محدوده خدماتی شهر در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۲۹ـ ۲۸ـ۲۷با موضوع :

غیر قانونی بودن وضع عوارض برای کسری یا حذف پارکینگ و کسری فضای آزاد

توسط شوراهای اسلامی قبل از تعیین تکلیف در کمیسیون ماده 100

منتشر شده در شنبه 19 خرداد 1397

با توجه به اینکه در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری موضوع تخلفات ساختمانی، مشروحاً بیان شده و باید تخلفات ساختمانی ناشی از عدم رعایت مندرجات پروانه ساختمانی و یا احداث بنای بدون پروانه در کمیسیون ماده ۱۰۰ تعیین تکلیف شود

آیین ­نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷کل کشور

منتشر شده در شنبه 19 خرداد 1397

ماده۱ـ در این آیین­ نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به ‌کار می‌روند:

الف ـ مؤسسات متقاضی: دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری از جمله پارک های علمی و فناوری دارای ردیف بودجه‌ای در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور.

آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷کل کشور

منتشر شده در شنبه 19 خرداد 1397

ماده۱ـ مبلغ سی صد و پنجاه میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۳۵۰) دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی به صورت تسهیلات با نرخ سود متعارف نظام‌نامه آن صندوق در چارچوب برنامه عملیاتی مورد تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۳۰با موضوع:

ابطال ماده ۱۸ مصوبه شورای اسلامی شهر تالش در سال ۱۳۹۴ مبنی بر

وضع عوارض حذف یا کسری پارکینگ

منتشر شده در شنبه 19 خرداد 1397

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عوارض حذف یا کسری پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۱۸ مصوبه شورای اسلامی