اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه میزان مهریه و اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه تأخیر تأدیه منتشر شده در دوشنبه،۳۰ فروردین ۱۳۹۵ 

 

حضرت آیت الله آملی لاریجانی

ریاست محترم قوه قضائیه

با سلام و تحیات

احتراماً، نظر به این که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳/۲/۱۳۷۷ مکلف شده است شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را به طور سالانه جهت محاسبه میزان مهریه به وجه رایج، حداکثر تا پایان خردادماه هر سال در اختیار قوه قضائیه قرار دهد

قانون تشریفات (پروتکل) انتقال محکومین به حبس الحاقی به موافقتنامه معاضدت قضائی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان منتشر شده در دوشنبه،۳۰ فروردین ۱۳۹۵ 

ماده واحده ـ تشریفات (پروتکل) انتقال محکومین به حبس الحاقی به موافقتنامه معاضدت قضائی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان مشتمل بر یک مقدمه و هجده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک به‌منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد و تشریفات (پروتکل) الحاقی آن منتشر شده در دوشنبه،۳۰ فروردین ۱۳۹۵

 

ماده واحده ـ موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک به‌منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بردرآمد و تشریفات (پروتکل) الحاقی آن، مشتمل بر یک مقدمه و بیست و هفت ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تصویب‌نامه در خصوص تعدیل جرایم نقدی موضوع بند (۱۲) ماده (۶۱) و مواد (۷۳)، (۷۵)، (۷۶) و (۷۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی منتشر شده درشنبه،۲۸ فروردین ۱۳۹۵

سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه ۱۸/۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد شورای رقابت و به استناد ماده (۸۴) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۷ـ تصویب کرد:

قانون موافقتنامه حفاظت و بهره‌برداری بهینه از منابع زنده آبی دریای خزر منتشر شده در شنبه،۲۸ فروردین ۱۳۹۵

ماده واحده ـ موافقتنامه حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع زنده آبی دریای خزر مشتمل بر یک مقدمه و هجده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده می شود.

تبصره ـ در اجرای مواد(۱۵) و (۱۶) این موافقتنامه رعایت اصول یکصد و سی و نهم(۱۳۹) و هفتاد و هفتم(۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

تصویب‌نامه در خصوص برقراری مقررات لغو روادید نود روزه برای دارندگان گذرنامه‌های سیاسی، خدمت و خاص بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مالت به شرط عمل متقابل منتشر شده در شنبه،۲۸ فروردین ۱۳۹۵

وزارت امور خارجه

هیأت وزیران در جلسه ۲۲/۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۴۰۲۸۷۲۳/۵۶۱/۷۳۲ مورخ ۱۱/۱/۱۳۹۵ وزارت امور خارجه و به استناد تبصره (۴۳) قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور تصویب کرد:

تصویب‌نامه در خصوص اختصاص معادل چهل و چهارهزار و ششصد میلیارد (۴۴.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای خرید گندم تولید داخل منتشر شده در چهارشنبه،۲۵ فروردین ۱۳۹۵

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۵/۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و به استناد ماده (۳۶) قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ تصویب کرد: 

تصویب‌نامه درخصوص الحاق پنجاه و سه قلم داروی مورد مصرف بیماران خاص و سرطانی به فهرست داروهای موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۴۱۱۶/ت۴۸۰۵۲هـ مورخ ۱۲/۲/۱۳۹۱ منتشر شده در چهارشنبه،۲۵ فروردین ۱۳۹۵

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۵/۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (۱۰) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور ـ مصوب ۱۳۷۳ ـ و بند (هـ) ماده (۳۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ تصویب کرد:

تصویب‌نامه در خصوص تعیین حق امتیاز ارتقای پروانه فعالیت شرکت خدمات ارتباطی رایتل منتشر شده در چهارشنبه،۲۵ فروردین ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۱/۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد مشترک شماره ۸۳۴۴۲/۱ مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۴ وزارتخانه­های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و به استناد ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات ـ مصوب ۱۳۹۲ـ تصویب کرد:

اصلاح بند (۱) و بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۳۴۱۰/ت۵۲۹۹۲هـ مورخ  ۱۸/۱/۱۳۹۵ منتشرشده در چهارشنبه،۲۵ فروردین ۱۳۹۵

 

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

نظر به اینکه در بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۳۴۱۰/ت۵۲۹۹۲هـ مورخ ۱۸/۱/۱۳۹۵ عبارت «معادل پنجاه و دو هزار میلیارد (۵۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات مطابق جدول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است،»

آیین‌نامه اجرایی قانون جامع حد نگار(کاداستر) کشور منتشر شده در چهارشنبه،۲۵ فروردین ۱۳۹۵

در اجرای ماده ۱۹ قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور، مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی و به پیشنهاد رییس سازمان ثبت اسناد املاک کشور، «آیین‌نامه اجرائی قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور»، به شرح مواد آتی است.

ماده۱ـ اصطلاحات مذکور در این آیین‌نامه  در معانی مشروح زیر به کار می‌رود.

۱ـ قانون: قانون جامع حد نگار (کاداستر). مصوب۴/۱۲/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی.

آیین ‏نامه سفر کاری اعضای شوراهای اسلامی محلی به خارج از کشور منتشر شده در چهارشنبه،۲۵ فروردین ۱۳۹۵

ماده۱ـ به‏منظور نظارت، هماهنگی و تصمیم‏گیری درخصوص سفر کاری اعضای شوراهای‏ اسلامی محلی به خارج از کشور کمیسیونی به ‏ریاست معاون ذی‌ربط وزارت کشور و با عضویت نماینده شورای‌عالی استان‏ها و نمایندگان تام‏الاختیار سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور، وزارت امور خارجه و وزارت اطلاعات تحت عنوان کمیسیون مرکزی سفر کاری اعضای شوراهای اسلامی محلی به خارج از کشور که در این آیین‏نامه به اختصار «کمیسیون مرکزی» نامیده می‌شود، تشکیل و دبیرخانه آن در وزارت‏ کشور تشکیل‏ می‌شود.

آیین نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تأمین قضایی منتشر شده در چهارشنبه،۲۵ فروردین ۱۳۹۵

در اجـرای ماده ۲۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری،‌ مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحـیه آن و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، «آیین‌نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تأمین قضایی» به شرح مواد آتی است.

فصل اول:‌ شیوه اجرای قرارهای نظارت قضایی

الف ـ کلیات

آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۶) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب۱۳۹۴ـ منتشر شده در چهارشنبه،۲۵ فروردین ۱۳۹۵

ماده۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ قانون: قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ـ و اصلاحیه های بعدی آن.

ب ـ تابعیت: به ترتیب مقرر در قانون مدنی.

پ ـ اقامتگاه: به ترتیب مقرر در قانون مدنی.

مقالات دیگر...

 1. تصویب‌نامه در خصوص داروهای مشمول تعهدات دارویی
 2. اصلاح ماده ۳۴ آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی...
 3. آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۴۹) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم
 4. آیین نامه اجرایی ماده (۳۴) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم
 5. تصویب‌نامه در خصوص تعدیل ارزش ریالی تخلفات
 6. اصلاحیه تبصره بند (۱۰) دستورالعمل شماره ۱۰۰/۸۳۲۶۱/۹۰۰۰
 7. رأی شماره ۱۳۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 8. رأی شماره ۱۳۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 9. رأی شماره ۱۳۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 10. رأی شماره ۱۳۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 11. رأی شماره ۱۳۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 12. نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه منتشر شده در دوشنبه،۱۶ فروردین ۱۳۹۵
 13. تجدیدنظر و تصویب اساسنامه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
 14. دستورالعمل شماره ۱۰۰/۸۳۲۶۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۴ ریاست محترم قوه قضائیه
 15. نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه منتشر شده در چهارشنبه،۱۱ فروردین ۱۳۹۵