دوشنبه, 20 مرداد 1399

 

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۵۰۸ با موضوع:

ابطال بخش نامه شماره ۵۳۰۱۱/۳/۸۱۵۶ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران

منتشر شده در چهارشنبه،۱۹ مهر ۱۳۹۶

مطابق تبصره ۲ بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران الحاقی ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ و اصلاحی ۱۳۹۱/۸/۱۴ استخدام رسمی قطعی اشخاص مشمول تبصره ۲ با احراز شرایط عمومی گزینش خواهد بود.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۵۰۶ با موضوع:

ابطال دستورالعمل شماره ۴۰ روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

به شماره ۴۹۲۰۷ ـ ۱۳۹۴/۳/۱۹ مبنی بر اینکه کارفرمایان را مکلف نموده در صورت انعقاد قرارداد

مدت موقت قرارداد مزبور را حداقل به مدت یک سال منعقد نمایند

منتشر شده در چهارشنبه،۱۹ مهر ۱۳۹۶

از تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ مبنی بر اینکه درکارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود، مستفاد می‌شود که در صورت ذکر مدت در قرارداد کار ولو آن که طبیعت

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۵۰۵ با موضوع:

ابطال بند ۵ مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۷ ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها

به شرح ابلاغیه شماره ۷۸۷۴۶ ـ ۱۳۹۴/۶/۱۷ معاون اجرایی رئیس‌جمهور

منتشر شده در چهارشنبه،۱۹ مهر ۱۳۹۶

نظر به اینکه بر اساس جزء ۴ از بند (الف) ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۱۳، تبصره بند (ب) ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اصلاح شده و در بخشی از حکم اصلاحی مقرر گردیده