تصویب نامه در خصوص انجام کلیه معاملات دستگاه های اجرایی اعم از

خرید مناقصه و مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

منتشر شده در یکشنبه 24 اردیبهشت 1396

 هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۱۰ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­ های صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) و امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم


قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

 ۱ـ در راستای سیاست­ های کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد شفافیت مالی، مبارزه با فساد، برقراری محیط رقابت­پذیر سالم و عدالت اقتصادی و به منظور اجرای تبصره (۵) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیات­ های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ و با رعایت تصویب­نامه شماره ۱۶۵۳۸۹/ت۴۶۸۴۹ک مورخ ۱۳۹۰/۸/۲۱، دستگاه­ های اجرایی موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب۱۳۸۳ـ مکلفند کلیه معاملات خود اعم از خرید، مناقصه و مزایده را با توجه به زمان­بندی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام خواهد شد در «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت» به نشانی www.setadiran.ir که در این تصویب­ نامه به اختصار «ستاد» نامیده می ­شود به انجام برسانند.

 ۲ـ در اجرای مواد (۶) و (۷) قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب ۱۳۸۲ـ، اسناد و مدارک الکترونیکی معامله انجام شده معتبر، مکفی و مورد پذیرش خواهد بود.

 ۳ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که سازمان بازرسی کل کشور در اجرای وظایف قانونی خود، فرآیند برگزاری الکترونیکی مناقصات و مزایده­ها را به طور برخط مورد نظارت قرار داده و گزارش­های لازم را اخذ نمایند.

 ۴ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که دیوان محاسبات کشور در راستای وظایف نظارتی خود امکان دسترسی­ های لازم به این سامانه را داشته باشد.

 ۵ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) و سازمان برنامه و بودجه کشور موظفند همکاری­ لازم در جهت تبادل اطلاعات مورد نیاز پایگاه­ ها و سامانه­ های اطلاعاتی یکدیگر را به صورت الکترونیکی (وب سرویس) به عمل آورند به نحوی که از تعدد و تکرار ورود اطلاعات جلوگیری شود.

 ۶ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) مکلف است سامانه را به گونه­ای ارایه نماید که تمام اشخاص اعم از مناقصه­ گذار و مناقصه ­گر فاقد شرایط شرکت در معامله را به صورت الکترونیکی کنترل نماید.

 ۷ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) مکلف است متناسب با اصلاحات قانونی و برنامه فراگیرکردن سامانه، نیازهای فنی و امنیتی را در راستای توسعه ستاد تأمین نماید.

 ۸ ـ کلیه سازمان­ها و نهادهای متولی اطلاعات پایه یا ارایه­دهنده مجوزها از جمله سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز امور اصناف و بازرگانان و اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران موظفند زیرساخت­ لازم و قابلیت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز ستاد را از طریق تعاملات الکترونیکی (وب سرویس)، در اختیار ستاد قرار دهند.

 ۹ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک­های عامل و مؤسسات مالی اعتباری مجاز، امکان استعلام الکترونیکی ضمانت­ها و وثایق مورد استفاده در معاملات دولتی (مناقصات و مزایده­ها) را در ستاد محقق نماید.

۱۰ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، زمینه لازم را جهت فراگیری، فرهنگ­سازی، اطلاع­رسانی و توسعه کاربردی و ایجاد انگیزه در تأمین­ کنندگان فراهم نماید.

 ۱۱ـ اشکالات اعلام شده از سوی استفاده ­کنندگان از سامانه و دستگاه ­های نظارتی در کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه­ های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (دبیر کارگروه))، معاونت حقوقی رییس جمهور، سازمان­ های اداری و استخدامی کشور، فناوری اطلاعات ایران و بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور بررسی و در صورت تأیید، ظرف یک ماه توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اصلاح می­شود.

 ۱۲ـ برای معاملات محرمانه و معاملات کمتر از (۱۰%) نصاب معاملات کوچک، الزامی به رعایت این تصویب­ نامه نمی­ باشد.

 ۱۳ـ مسئولیت حسن اجرای این تصویب­نامه با بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی­ربط می ­باشد.

 معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب نامه در خصوص ایجاد شهرک های صنعتی تخصصی صنایع دریایی در شهرستان بندرعباس و جنب صنایع

کشتی سازی خلیج فارس

منتشر شده در یکشنبه 24 اردیبهشت 1396

 هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۱۳ به پیشنهاد شماره ۶۰/۱۷۳۵۷۴ مورخ ۱۳۹۵/۸/۵ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد بند (۸) اصلاحی ماده واحده قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک­ های صنعتی ایران ـ مصوب ۱۳۷۶ ـ تصویب کرد:

سازمان صنایع کوچک و شهرک­ های صنعتی ایران مجاز است نسبت به ایجاد شهرک صنعتی تخصصی صنایع دریایی در شهرستان بندرعباس و جنب صنایع کشتی ­سازی خلیج ­فارس مشروط به عدم اوراق کشتی و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب نامه در خصوص انتقال شرکت مادر تخصصی فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران از پیوست شماره 2 آیین

نامه اجرایی تشخیص انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی به پیوست شماره 1

 منتشر شده در یکشنبه 24 اردیبهشت 1396

12.00 هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۱۳ به پیشنهاد مشترک وزارت خانه‌های امور اقتصاد و دارایی و راه و شهرسازی و به استناد ماده 2 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی – مصوب 87- تصویب کرد:

 شرکت مادرتخصصی فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران از پیوست شماره (۲) آیین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی با هر یک از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۵۳۲۰/ت۴۳۱۸۱ک مورخ ۱۳۸۸/۶/۷ (گروه دو) به پیوست شماره (۱) آیین‌نامه یادشده (گروه سه) منتقل می‌شود.

معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهان گیری

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۹۱ مورخ ۱۳۹۵/۹/۲ با موضوع:

ابطال مصوبه شماره ۱۰۰۲ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۲ شورای اسلامی شهر قوچان درخصوص اخذ ۱۴% ارزش

کارشناسی روز علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد

منتشر شده در یکشنبه 24 اردیبهشت 1396

الف ـ مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و مؤسسات عمومی غیردولتی از جهات مقرر در بند مذکور از جمله صلاحیت ها و وظایف عمومی دیوان می‌باشد.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۵۳ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ با موضوع:

ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج درخصوص برقراری عوارض حمل بار

منتشر شده در یکشنبه 24 اردیبهشت 96

 با عنایت به استدلال مندرج در دادنامه شماره ۶۰۴ـ ۱۳۸۹/۲/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در نتیجه آن اخذ عوارض از بارنامه‌های حمل کالا به دلایل مذکور در دادنامه ابطال شده است و با توجه به بند الف ماده ۱۶۳ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹، که مقرر داشته است

 اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۴۰۵۵/ت۳۰۹۸۸هـ

منتشر شده در دوشنبه،۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

 هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۱۰ به پیشنهاد شماره ۸۳۶۳۱۶ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۸ سازمان های اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ در تصویب­ نامه شماره ۱۴۰۵۵/ت۳۰۹۸۸هـ مورخ ۱۳۸۴/۴/۱۳، عبارت «این فوق­العاده غیرمستمر محسوب می­شود و مشمول کسر کسور بازنشستگی نمی­باشد.» حذف می­شود و از تاریخ  ۱۳۸۴/۱/۱ لازم الاجرا است.

۲ـ احتساب فوق­العاده موضوع تصویب­ نامه یادشده در تفاوت تطبیق مقرر در تبصره ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب۱۳۸۶ـ از تاریخ اجرای فصل دهم قانون یادشده بلامانع است.

 معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه درخصوص ایجاد شهرک صنعتی تخصصی صنایع پایین دستی پتروشیمی در شهرستان خمین

منتشر شده در دوشنبه 18 اردیبهشت 96

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۱۰ به پیشنهاد شماره ۶۰/۱۶۶۷۷۰ مورخ ۱۳۹۵/۷/۲۷ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد بند (۸) اصلاحی ماده واحده قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک­ های صنعتی ایران مصوب 1376 تصویب کرد:

سازمان صنایع کوچک و شهرک­های صنعتی ایران مجاز است نسبت به ایجاد شهرک صنعتی تخصصی صنایع پایین دستی پتروشیمی در شهرستان خمین با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص توزیع و عرضه بنزین مطابق استاندارد ملی ایران به شماره ۴۹۰۴

منتشر شده در دوشنبه 18 اردیبهشت 96

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۱۰ به پیشنهاد شماره ۵۵۰۴۱ ـ ۲۰/۲ مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۱ وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ بنزین مطابق استاندارد ملی ایران به شماره ۴۹۰۴ به شرح زیر توزیع و عرضه می­شود:

تصویب‌نامه در خصوص تسویه بدهی ناشی از تعهدات جمهوری اسلامی ایران به بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل منابع داخلی

منتشر شده در دوشنبه،۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۱۰ به پیشنهاد شماره ۲۱/۷۴۷۴ـ ۴۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده واحده قانون اجازه مشارکت دولت ایران در مقررات کنفرانس منعقده در برتن وودز مربوط به تأسیس صندوق و بانک بین‌المللی ـ مصوب۱۳۲۴ـ و اصلاحات بعدی آن تصویب کرد:

تصویب‌نامه در خصوص تعیین حق امتیاز ارتقای پروانه تأسیس و ارایه خدمات تلفن همراه در منطقه آزاد کیش

منتشر شده در دوشنبه،۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۶ به پیشنهاد مشترک وزارت خانه ­های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و به استناد ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصـول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات ـ مصوب ۱۳۹۲ـ تصویب کرد:

تصویب‌نامه در خصوص احتساب دهستان‌های سمغان و انارستان در بخش

چنارشاهیجان شهرستان کازرون جزء مناطق کمترتوسعه‌یافته در امور حمایتی

منتشر شده در دوشنبه،۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۶ به پیشنهاد شماره ۹۴۲۷۶۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

دهستان­ های سمغان و انارستان در بخش چنارشاهیجان شهرستان کازرون، کماکان جزء مناطق کمترتوسعه­ یافته در امور حمایتی موضوع تصویب ­نامه شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵هـ مورخ ۱۳۸۸/۴/۱۰ محسوب می­شوند.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای احمد مشیریان به عنوان نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیأت حمایت از صنایع

منتشر شده در دوشنبه 18 اردیبهشت 96

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۶ به پیشنهاد شماره ۱۰۵۷۱ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۸ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد ماده (۱) قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه­ های کشور ـ مصوب ۱۳۴۳ـ تصویب کرد:

آقای احمد مشیریان به عنوان نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیأت حمایت از صنایع موضوع بند (۱) ماده (۱) قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه­ های کشور ـ مصوب ۱۳۴۳ـ تعیین می­شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

لغو تصویب نامه شماره ۴۱۲۰۹/ت۵۲۹۵۸هـ مورخ ۹/۴/۱۳۹۵ موضوع :

حذف مرز اصلاندوز از فهرست نقاط مرزی مجاز

منتشر شده در دوشنبه 18 اردیبهشت 96

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۶ به پیشنهاد شماره ۱۶۳۵۳۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۳ کارگروه موضوع تبصره (۱) ماده (۱۰۳) قانون امور گمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ ـ و به استناد تبصره یادشده تصویب کرد:

تصویب­نامه شماره ۴۱۲۰۹/ت۵۲۹۵۸هـ مورخ ۱۳۹۵/۴/۹ موضوع حذف مرز اصلاندوز از فهرست نقاط مرزی مجاز، لغو می­شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

رأی شماره‌های ۱۳۵۰ الی ۱۳۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال مواد ۱۲ و ۳۲ آیین‌نامه اصلاحی اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه به شماره ۵۵۹۱۶/ت۴۷۸۳۴هـ ـ ۲۳/۳/۱۳۹۱هیأت وزیران از تاریخ تصویب

منتشر شده در دوشنبه 18 اردیبهشت 96

نظر به اینکه مطابق تبصره ۲ ماده ۸۴ و ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی لازم‌الاتباع اعلام شده است و قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۲/۳۰/۵۱۸۵۹ـ ۱۳۹۲/۷/۸ نظر فقهای شورای نگهبان را به شرح زیر اعلام کرده است: «... اطلاق اصلاحیه مواد ۱۲ و ۳۲ آیین‌نامه قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۹۱/۳/۷ از این جهت که اختیارات متولی خاصی که امین باشد را مشروط به تأیید نماینده ولی فقیه در سازمان نموده است، خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین در اجرای احکام قانونی فوق‌الذکر و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر ابطال اطلاق مواد ۳۲ و ۱۲ از آیین‌نامه قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب صادر می‌شود و با توجه به ابطال اطلاق مصوبه از بُعد شرعی، موجبی برای رسیدگی به درخواست مغایرت مواد آیین‌نامه با قانون وجود ندارد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی