رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 23 مورخ 15/1/1396 با موضوع:

ابطال بند 1 بخش نامه شماره 142904/93-8/9/93 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

منتشر شده در دوشنبه 1 خرداد 1396

نظر به اینکه به موجب مواد ۱۲۳ و تبصره ۲ ماده ۱۰۵ آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اسناد و املاک مادامی که اقرار نامه مبنی بر وصول بهاء قیمت عرصه و اعیان از ناحیه زوجه تنظیم نشده یا در صورت امتناع از پرداخت قیمت از سوی ورثه، سند مالکیت نسبت به ثمن صادر نگردیده نمی‌توان سند مالکیت بدون استثناء در حق فرزندان صادر نمود.

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 22 مورخ 15/1/1395 با موضوع:

ابطال بند 1 بخش نامه شماره 2530/6290/641-27/2/90 اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان مبنی بر

به کارگیری آموزش یاان دیپلم نهضت سواد آموزی به منظور خدمت گذاری و سرای داری در واحد آموزشی

منتشرشده در دوشنبه 1 خرداد 1396

الف ـ نظر به اینکه بند ۲ تذکرات بخش نامه شماره ۷۰۰/۱۱۵۴۴۳ ـ ۱۳۹۰/۵/۳۰ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش قبلاً به موجب رأی شماره ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۰۲۴ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است

مصوبه ستاد کل نیروهای مسلح در مورد نصاب معاملات در مناقصات نیروهای مسلح

منتشر شده در چهارشنبه 27 اردیبهشت 1396

به استناد تبصره (۱) ماده (۳) مقررات برگزاری مناقصات ن م نصاب معاملات در سازمان های نیروهای مسلح به شرح ذیل تعیین می‌شود.

الف ـ نصاب معاملات موضوع ماده (۳) مقررات برگزاری مناقصات نیروهای مسلح.

اصلاح تصمیم نامه بند 6 شماره 45346/241092 مورخ 25/10/89

منتشر شده در چهارشنبه 27 اردیبهشت 1396

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۱۷ به پیشنهاد شماره ۶۰/۱۴۹۴۹۰ مورخ  95/4/7 وزارت صنعت ،معدن و تجارت و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اصلاح تصویب نامه 123424/ت 51733 ه مورخ 22/9/94

منتشر شده در چهارشنبه 27 اردیبهشت 1396

هیأت ‌وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۱۷ به پیشنهاد مجمع عمومی صندوق ضمانت صادرات ایـران و به استناد ماده (۷) قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت صادرات ایران ـ مصوب ۱۳۷۵ ـ تصویب کرد:

 تصویب‌نامه شماره۱۲۳۴۲۴/ت۵۱۷۳۳هـ مورخ۱۳۹۴/۹/۲۲ به شرح زیر اصلاح می­شود:

آیین نامه نحوه اجرای وظایف ناشی از الحاق به مقاوله نامه کار دریایی (مصوب 2006-1384 ه ش) در زمینه بازگرداندن دریانوردان به وطن

منتشر شده در چهارشنبه 27 اردیبهشت 1396

ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ مقاوله­ نامه: مقاوله­نامه کار دریایی ـ مصوب ۲۰۰۶ ـ (۱۳۸۴ هجری شمسی) سازمان بین‌المللی کار

ب ـ سازمان: سازمان بنادر و دریانوردی

پ ـ مالک کشتی: مالک کشتی موضوع جزء (د) بند (۱) ماده (۲) مقاوله­ نامه کار دریایی ـ مصوب ۲۰۰۶ ـ (۱۳۸۴ هجری شمسی)

تصویب نامه در خصوص اعضای موظف و غیر موظف هیات مدیره سازمان مناطق آزاد تجاری – صنعتی ارس – چابهار و انزلی

منتشر شده در چهارشنبه 27 اردیبهشت 1396

وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۱۳۹۶/۲/۱۳به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ مورخ ۱۳۹۲/۶/۵ تصویب کردند:

تصویب نامه در خصوص تعیین عوارض برای کالاهای وارداتی از مناطق آزاد به سرزمین اصلی

منتشر شده در چهارشنبه 27 اردیبهشت 1396

هیات وزیران در جلسه 1396/2/17 به پیشنهاد شماره 60/77759مورخ 1395/4/1 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

عوارض دریافتی توسط سازمان های مناطق آزاد از کالاهایی که به صورت تجاری از مناطق آزاد تجاری- صنعتی به سرزمین اصلی وارد می شوند موضوع تصویب نامه شماره ه47257ت/186994 مورخ 1390/9/26 در مورد هر کالا دو درصد کمتر از میزان کاهش سود بازرگانی ورود کالا از مناطق مذکور به سرزمین اصلی تعیین می گردد.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور

رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال مواد 18-44-61 مصوبه شماره 10809-7/3-14/11/1388 شورای اسلامی شهر برازجان در خصوص وضع عوارض کسب و پیشه و مشاغل برای بانک ها

منتشر شده در چهارشنبه 27 اردیبهشت 1396

الف ـ با عنایت به حدود اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه وضع عوارض و تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن به شرح مقرر در بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و همچنین وضع هـر یک از عوارض محلی جدید با شرایط مذکور در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و اینکه تابلوهای منصوبه بر سردرب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربـوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائه‌کننده خدمتی نیست تا ذیحق به دریافت بهای آن باشد.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون سامان دهی حفاظت و احیاء تپه ها و چشمه ها در منظر طبیعی شهر سنندج

منتشر شده در یکشنبه 24 اردیبهشت 1396

متعاقب تصمیم خردمندانه استاندار محترم کردستان و پیرو تکلیف مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۳/۹ شورای عالی در خصوص شهر‌های کردستان و شهر سنندج،  نظر به استماع گزارش اداره کل راه و شهرسازی کردستان پیرامون ضرورت توجه ویژه به منظر طبیعی شهر سنندج و اهمیت عناصر طبیعی (تپه‌ها و چشمه‌های شهری) در شکل دهی ساختار و استخوان بندی کالبدی شهر سنندج شورای عالی شهر سازی و معماری ایران به جهت ارتقای کیفیت محیط شهری از جنبه تجدید ساختار شهر و احیای عرصه های عمومی و فضاهای باز و سبز شهری و توسعه گردش گری در شهر سنندج در جلسه مورخ 2/12/1395 مقرر می دارد:

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح مطالعاتی رقابت پذیری شهری

منتشر شده در یکشنبه 24 اردیبهشت 1396

در جریان روند  شتابزده  شهری سازی و شهری شدن سکونت گاه‌ها و به منظور ارتقاء کیفیت زندگی و در راستای توسعه اقتصادی و اجتماعی شهرها مبتنی بر عنصر «ایجاد تفاوت زمینه‌ای در شهرها» و با توجه به موارد ضروری همچون تغییر رویکرد در نظام مدیریت شهری، مقوله «رقابت پذیری شهری» در دستور کار جلسه مورخ  ۱۳۹۵/۱۲/۲۳  شورای عالی شهرسازی و معماری ایران  قرار گرفت و پس از استماع نتایج گزارش طرح مطالعاتی  پیرامون این مقوله، مقرر گردید:

«دبیرخانه شورای عالی با همکاری مرکز پژو هش‌های مجلس، سازمان شهرداری‌ها  و دهیاری‌های کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی ایران، و دانشگاه ‌های کشور نسبت به طرح موضوع و برگزاری نشست‌های تخصصی و کارگاه‌های آموزشی در این باره اقدام و مبانی و ضرورت‌ها و نیز زمینه‌ها و لوازم نهادی و قانونی و نحوه اجرائی شدن موضوع را بررسی و نتایج را به شورای عالی معماری و شهرسازی ایران و سایر مراجع ذیربط اعلام نماید.»

مقتضی است مراتب براساس نظر شورا  از سوی سرکار عالی مورد پیگیری و اقدام قرارگرفته و نتیجه به شورای عالی گزارش شود.

معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروزحناچی

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح مطالعاتی ارزیابی سیایت گذاری ها و اقدامات انجام شده در بافت های شهری (بررسی و ارزیابی تاثیر مشوق های مالی در بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری منتشر شده در یکشنبه 24 اردیبهشت 1396

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ خود پیرامون گزارش ارائه شده توسط شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، ضمن ارج نهادن به مقوله پژوهش پیرامون ارزیابی سیاستگزاریها و اقدامات انجام شده در بافتهای شهری، و با توجه به ابهامات و نارسائی یافته‌های این پژوهش و از طرفی اهمیت موضوع «بررسی و ارزیابی تأثیر مشوقهای مالی در بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری» مقرر نمود:

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح مطالعاتی رقابت پذیری شهری

منتشر شده در یکشنبه 24 اردیبهشت 1396

در جریان روند  شتابزده  شهری سازی و شهری شدن سکونتگاه‌ها و به منظور ارتقاء کیفیت زندگی و در راستای توسعه اقتصادی و اجتماعی شهرها مبتنی بر عنصر «ایجاد تفاوت زمینه‌ای در شهرها» و با توجه به موارد ضروری همچون تغییر رویکرد در نظام مدیریت شهری، مقوله «رقابت پذیری شهری» در دستور کار جلسه مورخ  ۱۳۹۵/۱۲/۲۳  شورای عالی شهرسازی و معماری ایران  قرار گرفت و پس از استماع نتایج گزارش طرح مطالعاتی  پیرامون این مقوله، مقرر گردید:

تصویب نامه  در خصوص افزایش کلیه مستمری های بازنشستگان از کار افتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تامین اجتماعی

منتشر شده در یکشنبه 24 اردیبهشت 1396

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۱۰ به پیشنهاد شماره ۱۶۵۷۱ مورخ ۱۳۹۶/۲/۴ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد ماده (۹۶) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب ۱۳۵۴ ـ و اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

مقالات دیگر...

 1. تصویب نامه در خصوص انجام کلیه معاملات دستگاه های اجرایی اعم از خرید مناقصه و مزایده
 2. تصویب نامه در خصوص ایجاد شهرک های صنعتی تخصصی صنایع دریایی
 3. تصویب نامه در خصوص انتقال شرکت مادر تخصصی فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران
 4. رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۹۱
 5. رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۵۳
 6. اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۴۰۵۵/ت۳۰۹۸۸هـ
 7. تصویب‌نامه درخصوص ایجاد شهرک صنعتی تخصصی صنایع
 8. تصویب‌نامه در خصوص توزیع و عرضه بنزین مطابق استاندارد ملی ایران
 9. تصویب‌نامه در خصوص تسویه بدهی ناشی از تعهدات جمهوری اسلامی ایران
 10. تصویب‌نامه در خصوص تعیین حق امتیاز ارتقای پروانه تأسیس
 11. تصویب‌نامه در خصوص احتساب دهستان‌های سمغان و انارستان
 12. لغو تصویب نامه شماره ۴۱۲۰۹/ت۵۲۹۵۸هـ مورخ ۹/۴/۱۳۹۵
 13. تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای احمد مشیریان به عنوان نماینده وزارت تعاون
 14. رأی شماره‌های ۱۳۵۰ الی ۱۳۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 15. آیین ­نامه اجرایی شرایط و چگونگی مصادره محل نگهداری