رأی شماره ۴۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ۱ و ۳ مصوبه شماره ۲۵۷۹۰۲/ت۴۸۶۶۳هـ ـ ۲۳/۱۲/۱۳۹۱ هیأت وزیران از تاریخ تصویب منتشر شده در دوشنبه 19 مهر 1395

به موجب ماده ۱۱۸ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶ مقرر شده است: « اموال غیرمنقول متعلق به شرکتهای دولتی که صد در صد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است با تصویب هیأت وزیران قابل انتقال به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌باشد، مشروط به این که قیمت دفتری این اموال، مجموعاً از پنجاه درصد سرمایه پرداخت شده شرکت تجاوز ننماید .» مطابق ماده ۱۲۰ قانون یاد شده نیز مقرر شده است: « وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانند پس از تصویب هیأت وزیران حق استفاده از اموال غیرمنقول دولتی مازاد بر احتیاج خود را به طور موقت به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی واگذار نمایند .» نظر به این که ارزش نقدی اموال غیرمنقول مندرج در بند یک مصوبه مورد شکایت از پنجاه درصد سرمایه پرداخت شده شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی بیشتر است و در بند ۳ مصوبه معترضٌ‌عنه حق بهره‌برداری اماکن مذکور در بند ۱ بـه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان واگذار شده کـه نام ایـن صندوق در قانون فهرست نهـادها و مؤسسات عمومی غیردولتی تصریح نشده است، بنابراین بندهای ۱ و ۳ مصوبه مورد شکایت، خلاف مواد ۱۱۸ و ۱۲۰ قانون محاسبات عمومی کشور و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۲/۲۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۲۷۳ـ ۲۹/۴/۱۳۹۵هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه ابطال‌شده به زمان تصویب آن

منتشر شده در دوشنبه 19 مهر 1395

نظر به اینکه در رأی شماره ۲۷۳ـ ۱۳۹۵/۴/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قسمت هایی از بند ۳ ماده ۵ و ماده ۱۱ و همچنین ماده ۱۳ و بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۴ پیوست شماره ۱ آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی

رأی شماره۴۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ۱ و ۴ ردیف ۲۸ و قسمتهای ۱۲ ـ ۲۸ و ۱۳ ـ ۲۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ شهرداری یزد مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر یزد منتشر شده در دوشنبه 19 مهر 1395

مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۱/۵/۳، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است. با توجه به این که تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائه‌کننده خدمتی نمی‌باشد تا ذی حق به دریافت بهای آن باشد، بنابراین بندهای ۱ و ۴ ردیف ۲۸ و قسمتهای ۱۲ـ ۲۸ و ۱۳ـ ۲۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ شهرداری یزد مصوب ۱۳۸۹/۱۱/۱۲ شورای اسلامی شهر یزد در خصوص اخذ هزینه جمع‌آوری تابلویی که شهرداری با ادامه نصب آن موافق نمی‌باشد به علاوه ۱۵ درصد و همچنین اخذ عوارض از تابلوهای شناسایی (با مجوز و بدون مجوز) مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر یزد تشخیص داده شد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

قانون اصلاح مواد (۳)، (۶) و (۲۴) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی منتشر شده در دوشنبه 19 مهر 1395

ماده۱ـ تبصره (۳) بند(الف) ماده(۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵ و اصلاحات بعدی آن به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره۳ـ دولت می‌تواند از طریق سازمان‌های ‌توسعه‌ای پس از فراخوان عمومی از سوی وزارتخانه یا شرکت مادرتخصصی ذی‌ربط و احراز عدم تمایل بخشهای غیردولتی برای سرمایه‌گذاری بدون مشارکت دولت، در طرحهای اقتصادی موضوع فعالیت‌های گروه یک ماده (۲) این قانون در مناطق کمترتوسعه‌یافته و یا در صنایع پیشرفته با فناوری بالا و یا صنایع خطرپذیر در کلیه مناطق کشور به سرمایه‌گذاری مشترک با بخش های غیردولتی اقدام کند.

تصویب‌نامه در خصوص صدور مجوز احداث سایت دفع پسماندهای

پزشکی  و صنعتی در محدوده یک صد و بیست کیلومتری تهران

منتشر شده در پنجشنبه 15 مهر 1395

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ به پیشنهاد شماره ۶۰/۲۱۷۹۷۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

قانون موافقت نامه دوجانبه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران  و دولت جمهوری زیمباوه منتشر شده در پنجشنبه 15 مهر 1395

ماده‌واحده ـ موافقت نامه دوجانبه حمل‌و‌نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری زیمبابوه مشتمل بر یک مقدمه و نوزده ماده و یک پیوست، به شرح پیوست تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده می‌شود.

تبصره۱ـ کلیه اصلاحات آتی موضوع ماده (۱۴) موافقت نامه باید طبق اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست ‌و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردد.

تبصره۲ـ حل اختلاف از طریق داوری موضوع ماده (۱۵)‌ این موافقت نامه منوط به رعایت اصل یکصد و سی ‌و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

قانون انتزاع کمیته ملی پارالمپیک از کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران منتشر شده در پنجشنبه 15 مهر 1395

ماده‌واحده ـ به‌منظور ایجاد زمینه‌های لازم برای شرکت قهرمانان و ورزشکاران جانباز و معلول کشور در رقابت‌های پارالمپیک، بین‌المللی، قاره‌ای و منطقه‌ای، با رعایت مقررات بین‌المللی و نیز تلاش برای توسعه ورزش در بین اقشار مختلف جامعه معلولان کشور، کمیته ملی پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران از کمیته ملی المپیک ایران منتزع شده و در فهرست مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۹ با اصلاحات بعدی آن قرار می‌گیرد. اساسنامه این کمیته حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، توسط وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی پارالمپیک تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره۱ـ دو نفر نماینده از کمیسیون فرهنگی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به‌عنوان ناظر در کمیته ملی پارالمپیک حضور خواهند داشت.

تبصره۲ـ از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، کارکنان فعلی و نیز اموال، املاک و تجهیزات و اماکن مربوط به کمیته ملی پارالمپیک از کمیته ملی المپیک منتزع و به این کمیته منتقل می‌شوند.

تبصره۳ـ اصلاحات اساسنامه جاری کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران همزمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دهم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۵/۶/۲۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

قانون موافقت نامه حمل و نقل بین‌المللی مسافر و کالا از طریق جاده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان منتشر شده در پنجشنبه 15 مهر 1395

ماده‌واحده ـ لایحه موافقت نامه حمل و نقل بین‌المللی مسافر و کالا از طریق جاده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان مشتمل بر یک‌ مقدمه و سیزده ماده به‌شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره ـ در اجرای مواد (۱۱) و (۱۲) این موافقت نامه به ترتیب رعایت اصول یکصد و سی و نهم (۱۳۹)، هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

قانون تصویب اصلاحات مقررات بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا منتشر شده در پنجشنبه 15 مهر 1395

ماده‌واحده ـ اصلاحات مقررات بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا (موضوع قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقررات یادشده مصوب ۱۳۷۳/۲/۲۷)، موضوع قطع نامه شماره (۸۴) ۲۵۷ کارگروه حفاظت محیط زیست دریایی و آیین‌نامه استانداردهای بین‌المللی و روشهای پیشنهادی برای بررسی ایمنی در سانحه یا حادثه دریایی موضوع قطع نامه شماره (۸۴) ۲۵۵ کارگروه یادشده، به‌شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره ـ پذیرش و مبادله اسناد اصلاحات بعدی مقررات یادشده منوط به رعایت اصل هفتاد ‌و ‌هفتم (۷۷) قانون اساسی است.

قانون موافقت نامه  بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان در زمینه ساخت و بهره‌برداری از نیروگاه های برق آبی مارازاد و اردوباد منتشر شده در پنجشنبه 15 مهر 1395

ماده‌واحده ـ موافقت نامه  بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان در زمینه ساخت و بهره‌برداری از نیروگاه های برق آبی مارازاد و اردوباد مشتمل بر یک مقدمه و بیست و سه ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده می‌شود.

تبصره ـ در اجرای ماده(۲۲) و (۲۳) این موافقت نامه  رعایت اصول یکصد و سی و نهم(۱۳۹)، هفتاد و هفتم(۷۷)، هفتاد و هشتم(۷۸) و یکصد و بیست و پنجم(۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

 اصلاح عنوان دبیر شورای عالی فضای مجازی

منتشردر چهارشنبه 14 مهر 1395

نظر به اینکه در مصوبه شورای عالی فضای مجازی با موضوع تعیین‌تکلیف دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی منتشر شده در روزنامه رسمی شماره ۲۰۸۴۳ تاریخ ۱۳۹۵/۷/۶ عنوان «دبیر شورای عالی فضای مجازی جناب آقای سیدابوالحسن فیروزآبادی» به اشتباه «دبیر مرکز ملی فضای مجازی» درج شده است بدین وسیله اصلاح می‌گردد.

روزنامه رسمی کشور

آیین ‏نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزمنتشر شده در چهارشنبه 14 مهر 1395

فصل اول ـ تعاریف و کلیات

ماده۱ـ در این آیین ‏ نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می ‏ روند :

الف ـ قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۳۹۲ـ با اصلاحات بعدی آن .

ب ـ ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع ماده (۳) قانون.

پ ـ صورت جلسه کشف: گزارشی که بلافاصله پس از کشف کالا یا ارز موضوع قانون با درج اطلاعات در قالب برگه‏های پیوست این آیین‏ نامه که به مهر دفتر هیأت دولت تأیید شده است، تنظیم و به امضای کاشف یا کاشفان و متهم یا متهمان می‏رسد.

اساسنامه مؤسسه عمومی غیردولتی بنیاد فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی )یادمان هفتم تیر)

منتشر شده در چهارشنبه 14 مهر 1395

سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی(مد ظله العالی) در بازدید از قتلگاه شهدای هفتم تیر (سال ۱۳۶۲)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اینجا به همه تعلق دارد و لازم است در تشریح و انعکاس حادثه هفتم تیر به همه ابعاد آن توجه شود. وقتی این ویرانه را بازسازی کنیم خواهید دید چقدر حرف در این ویرانه هست.

این حادثه نقطه عطف انقلاب است نقطه عطفی بود که جریان کلی انقلاب را در مسیر خود قرارداد.

ما آدم مثل شهید بهشتی کم داریم. اعتقاد ما بر این است که جلوه دادن شخصیت شهید بهشتی هیچ زمانی ندارد مرحوم بهشتی از شخصیت‌های بدیع، کم‌نظیر و چند بعدی است؛ نه فقط برای اینکه آدم عاقلی بود یا خیلی فاضل بود و تجربه داشت.

تصویب‌نامه در خصوص پرداخت مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات برای خرید تضمینی و توافقی محصولات کشاورزی  به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران منتشر شده در چهارشنبه 14 مهر 1395

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۴/۲ به پیشنهاد شماره ۰۲۰/۷۱۹۴ مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۲ وزارت جهادکشاورزی و به استناد ماده (۳۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ تصویب کرد:

۱ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در اجرای تبصره (۵) ماده واحده قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی ـ مصوب ۱۳۶۸ ـ مبلغ ده هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰) ریال تسهیلات از طریق بانک‌های عامل برای خرید تضمینی و توافقی محصولات کشاورزی در اختیار سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران قرار دهد.

۲ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است نسبت به تضمین اصل و سود تسهیلات اقدام نماید.

۳ـ تضمین دولت نافی وظایف بانک‌ها برای وصول مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات نبوده و سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران موظف است نسبت به بازپرداخت به موقع تسهیلات در سررسید مقرر ازمحل فروش محصولات خریداری شده و ضرر و زیان دریافتی اقدام نماید.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

مقالات دیگر...

 1. تصویب‌نامه درخصوص تأمین اعتبارات موردنیاز طرح‌ها و
 2. رأی شماره۴۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 3. رأی شماره‌های ۲/۷۲۴ الی ۷۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 4. رأی شماره‌های۲/۱۷۶۳ الی۱۷۷۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
 5. رأی شماره‌های ۲/۲۹۴ الی ۳۰۷، ۳۳۴ و ۳۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 6. رأی شماره‌های ۴۰۱ ـ ۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 7. قانون الحاق سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح (اتکا)
 8. قانون اصلاح تبصره (۱۰) ماده (۱۷) قانون تعیین تکلیف استخدامی
 9. قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص
 10. قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک
 11. رأی شماره‌های ۳۹۴ الی ۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 12. رأی شماره‌های ۴۰۶ الی ۴۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 13. تعیین تکلیف دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی
 14. آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کشور
 15. آیین نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا