رأی شماره‌های ۱۳۰۱ـ ۱۳۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بند ۱۸/۳ صورت جلسه شماره ۲۶ـ۲۲/۴/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر همدان

منتشر شده درچهارشنبه،۲۵ اسفند ۱۳۹۵

الف ـ در نامه شماره ۹۴/۱۰۲/۸۴۵ ـ ۱۳۹۴/۲/۲۸ قائم مقام دبیر شورای نگهبان چنین آمده است که: «موضوع بند ۳/۱۸ صورت جلسه مورخ ۱۳۹۲/۴/۲۲ شورای اسلامی شهر همدان در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

رأی شماره۱۲۹۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بند۱ صورت جلسه شماره۴۸۰ـ۱۰/۸/۱۳۸۹، بند۲ صورت جلسه شماره ۴۸۱ـ ۱۵/۵/۱۳۸۹، بند۲ مصوبه ۴۸۴ـ ۲۲/۸/۱۳۸۹ و بند ۹ صورت جلسه شماره ۵۴۹ ـ ۲۲/۱/۱۳۹۰شورای اسلامی شهر ارومیه درخصوص صدور مجوز و اخذ حقوق قانونی شهرداری در مناطق دارای کاربری باغات به ساخت و ساز بیش از ۴۰ درصد درآمد قولنامه‌ای

منتشر شده در چهارشنبه،۲۵ اسفند ۱۳۹۵

در ماده ۶ قانون منع فروش واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ۱۳۸۱ تغییر کاربری اراضی موضوع این قانون بدون رعایت مفاد قانون یاد شده و مقررات مربوط

رأی شماره ۱۲۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بندهای ۲ و ۴ ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب (موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی کشور) مصوب جلسه ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ هیأت عالی نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت

منتشر شده در چهارشنبه،۲۵ اسفند ۱۳۹۵

مطابق ماده ۳ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۸۲ و در تعریف واحد صنفی مقرر شده است که هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد، واحد صنفی شناخته می‌شود و در تبصره ۱ از این ماده مقرر شده که:

رأی شماره ۱۲۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بند۷ از ماده۶ و بند ۳ از ماده۷ دستورالعمل به‌کارگیری شماره اقتصادی مؤدیان مالیاتی موضوع‌ماده۱۶۹ مکرر قانون‌مالیات های‌ مستقیم

منتشر شده در چهارشنبه،۲۵ اسفند ۱۳۹۵

الف ـ با توجه به نظر فق های شورای نگهبان مبنی بر اینکه:

«آنچه که در جزء [۷ـ۶]۶ ـ ۶ بند ۶ و جزء ۳ـ۷ بند ۷ آمده به نفسه چنان چه مشمول قانون مبارزه با پول شویی و قانون ارتقاء سلامت اداری باشد اشکالی ندارد و در صورتی که این مصوبه بخواهد این موارد را مشمول قوانین مذکور نماید خلاف موازین شرع می‌باشد البته تشخیص شمول یا عدم شمول با آن دیوان محترم است.»

بخش نامه شماره ۱۰۰/۶۹۰۰۶/۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «معاملات خودرو

منتشر شده در چهارشنبه،۲۵ اسفند ۱۳۹۵

اهمیت و توسعه ثبت رسمی معاملات اموال در پیشگیری از دعاوی و جرائم مرتبط در بندهای ۶۶ و ۶۷ سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری «مدظله‌العالی» در تدوین برنامه ششم توسعه کشور رسمی و قانون ثبت اسناد و املاک

بخش نامه شماره ۱۰۰/۶۷۸۱۳/۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص

قیمت دیه کامله در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۶

منتشر شده در چهارشنبه،۲۵ اسفند ۱۳۹۵

در اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به بررسی‌های به عمل آمده قیمت دیه کامله در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۶، مبلغ دو میلیارد و یک صد میلیون ریال تعیین می‌گردد.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

تصویب‌نامه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی

منتشر شده در دوشنبه،۲۳ اسفند ۱۳۹۵

شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲ و به استناد ماده (۴۲) قانون مذکور تصویب نمود:

الف ـ هیأت واگذاری به منظور تسریع در عملیات واگذاری بنگاه‌ها و افزایش میزان موفقیت در برگزاری مزایده‌ها، از همه روش‌های مندرج در آیین‌نامه اجرایی شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها و نحوه اعمال شیوه‌های مزبور در همین چارچوب از جمله روش

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۷۶۴۱۰/ت۵۳۴۸۹هـ مورخ۱۳۹۵/۶/۲۵

منتشر شده دردوشنبه،۲۳ اسفند ۱۳۹۵

نظر به اینکه در تصویب‌نامه شماره ۷۶۴۱۰/ت۵۳۴۸۹هـ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۵ شماره «(۲۹۵۴۶۰)» به صورت شماره «(۲۹۵۳۶۰)» تحریر شده است، مراتب جهت اصلاح اعلام می‌شود.

دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی

اصلاح جدول جزء (۱) بند (الف) تصویب‌نامه شماره ۱۴۸۰۴۱/ت۵۴۰۰۸هـ مورخ۱۳۹۵/۱۱/۲۵

منتشر شده در دوشنبه،۲۳ اسفند ۱۳۹۵

نظر به اینکه در جدول جزء (۱) بند (الف) تصویب‌نامه شماره ۱۴۸۰۴۱/ت۵۴۰۰۸هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۵، رقم «۴۴۱.۳۴۹» به صورت رقم «۴۶.۳۴۹» تحریر شده است، مراتب جهت اصلاح اعلام می‌گردد.

دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۶۱۲۶۸/ت۵۱۳۲۰هـ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۷

منتشر شده در دوشنبه،۲۳ اسفند ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ به پیشنهاد شماره ۲۰۲۲۲۳/و مورخ ۱۳۹۵/۹/۱۵ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در تصویب‌نامه شماره ۶۱۲۶۸/ت۵۱۳۲۰هـ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۷ عبارت «مورد تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور» جایگزین عبارت «سامانه اطلاعاتی مشترک وزارت خانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

اصلاح ماده (۷) آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو

منتشر شده در دوشنبه،۲۳ اسفند ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ به پیشنهاد شماره ۶۰/۱۵۰۲۹۱ مورخ ۱۳۹۵/۷/۵ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:


۱ـ متن زیر جایگزین ماده (۷) آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو موضوع تصویب‌نامه‌ شماره ۱۸۷۵۸/ت۲۸۸۱۷هـ مورخ ۱۳۸۲/۴/۱۰ و اصلاح بعدی آن موضوع بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۲۴۷۲۹۷/ت۴۷۷۲۲هـ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۵ می‌شود:

«ماده۷ـ ثبت سفارش و ورود خودروی سواری (سواری، سواری استیشن و سواری کار) مستعمل و یا نو که از زمان ساخت آن بیش از یک سال گذشته باشد، در سرزمین اصلی و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ممنوع است.

تبصره ـ مواردی که ثبت سفارش آنها قبل از ابلاغ این تصویب‌نامه انجام شده است، مستثنا می‌باشند.»

۲ـ ماده(۱۱) آیین‌نامه یادشده موضوع تصویب‌نامه‌ شماره۱۸۷۵۸/ت۲۸۸۱۷هـ مورخ ۱۰ /۱۳۸۲/۴ و اصلاح بعدی آن موضوع بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۲۴۷۲۹۷/ت۴۷۷۲۲هـ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۵ لغو و شماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

آیین‌نامه

اجرایی هیأت‌های حل‌اختلاف و نحوه رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی

منتشر شده دردوشنبه،۲۳ اسفند ۱۳۹۵

ماده۱ـ در این آیین ‏نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‏روند:

الف ـ هیأت مرکزی:

هیأت مرکزی حل‌اختلاف و رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی کشوری.

ب ـ هیأت استان:

هیأت حل‌اختلاف و رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی استان.

اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۱۷۵۰۰/ت۵۳۸۰۳هـ مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۳

منتشر شده در دوشنبه،۲۳ اسفند ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ به پیشنهاد شماره ۳۱۹۸۴/۱۵۴۰۳۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۷ معاونت حقوقی رییس ­جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (۱) تصویب ­نامه شماره ۱۱۷۵۰۰/ت۵۳۸۰۳هـ مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۳ عبارت «و منابع مالی تجهیز شده را صرف بازپرداخت بدهی­های مالی یادشده نماید» به عبارت «و از طریق واگذاری آن به شهرداری ­ها بخشی از بدهی دولت را تسویه نماید» اصلاح می­شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

آیین‌نامه

اجرایی قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی

منتشر شده در دوشنبه،۲۳ اسفند ۱۳۹۵

ماده ۱ـ در این آیین ‏نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ قانون:

 قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی ـ مصوب ۱۳۸۵ ـ .

مقالات دیگر...

 1. تصویب‌نامه در خصوص لغو واگذاری جمعاً چهل درصد (۴۰%)
 2. تصویب‌نامه در خصوص اجازه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
 3. تصویب‌نامه در خصوص توسعه و تجهیز فرودگاه بین‌المللی شهیدهاشمی‌نژاد مشهد
 4. رأی شماره۱۲۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:
 5. رأی شماره۱۲۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 6. رأی شماره ۱۲۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:
 7. رأی شماره‌های ۱۲۶۵ الی ۱۲۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:
 8. رأی شماره‌های ۱۲۳۹ـ ۱۲۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:
 9. رأی شماره ۱۲۳۳ الی ۱۲۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع
 10. رأی شماره ۱۲۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص
 11. بخش نامه شماره ۱۰۰/۶۸۷۳۱/۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه
 12. قانون اساس نامه سازمان فرهنگی هنری فارس زبانان(ایتا)
 13. قانون تصویب احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره
 14. قانون اصلاح بند (الف) ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری
 15. بخش نامه شماره ۱۰۰/۶۷۸۰۲/۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه