رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۰ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۹ با موضوع:

ابطال بندهای ۳ و ۴ بخشنامه شماره ۱۴/۷ سازمان تأمین اجتماعی

منتشر شده در پنجشنبه 11 خرداد 1396

نظر به اینکه احکام مقرر در بندهای ۴ و ۳ بخش نامه مورد اعتراض مغایر مواد ۱۰۱ و ۳۹ قانون تأمین اجتماعی و بند ج ماده ۱۱ قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی است، بنابراین بندهای مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش گفته و تسری ابطال بندهای ۴ و ۳ بخشنامه شماره ۱۴/۷ به زمان تصویب آن موافقت نشد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی‌اشراقی

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۸ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۹ با موضوع:

«ابطال بخش نامه‌های شماره ۳۱۰۹۱ـ ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ و ۱۸۳۳ـ ۱۳۹۰/۲/۱۱ سازمان امور مالیاتی مبنی بر اختصاص معافیت مالیاتی به قند و شکر آماده مصرف

منتشر شده در پنجشنبه 11 خرداد 1396

مطابق بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ عرضه آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات، سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی و شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان و واردات آنها از پرداخت مالیات معاف است. نظر به اینکه سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخش نامه‌های مورد شکایت معافیت را به قند و شکر آماده مصرف اختصاص و اجرای آن را به تاریخ ۱۳۸۷/۷/۱ تسری داده است، بخش نامه‌های مورد شکایت مغایر حکم قانونی فوق‌الذکر است و به جهت ایجاد محدودیت و عطف به ماسبق شدن، مغایر ماده ۴ قانون مدنی و خارج از اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی‌اشراقی

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۷ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۹ با موضوع:

«ابطال اطلاق ماده۴۰ و تبصره آن از آیین‌نامه آموزشی دوره دکترای تخصصی (ph.D) مصوب سی و پنجمین

جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی از تاریخ تصویب

منتشر شده در پنجشنبه 11خرداد 1396

نظر به اینکه اطلاق تبصره ماده ۴۰ آیین‌نامه آموزش دوره دکتری تخصصی به معنای مقصر دانستن شخص دانشجو و منصرف دانستن وی حتی از جهت شمول نسبت به فرض کوتاهی دیگران، توسط فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع شناخته شده است، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، اطلاق ماده ۴۰ آیین‌نامه مورد اعتراض به لحاظ مغایرت با موازین شرع مستند به مواد مذکور و بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون پیش گفته از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۷ـ ۳۸ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۵ با موضوع:

ابطال مصوبه شماره ۳/۳۱۶۸ش ـ ۱۳۸۶/۶/۲۹ شورای اسلامی شهر مشهد درخصوص تعیین

بهای خـدمات تغییرکاربریـها و افزایش تراکم

منتشر شده در پنجشنبه 11 خرداد 1396

مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می‌شود.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۱ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۵ با موضوع:

ابطال بندهای ۵ و ۶ قسمت ب ماده ۳۳ تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال ۱۳۹۳ از تاریخ تصویب

منتشر شده در سه شنبه 9 خرداد 1396

مطابق بندهای ۱۶و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و نیز تغییر نوع و میزان آن و نـرخ خدمـات ارائـه شده تـوسط شهرداری و سازمانهای وابسته بـا رعایت مقررات مربـوط از جمـله وظایف شوراهای اسلامی شهر می‌باشد و به موجب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، شوراهای اسلامی شهر و بخش، مجاز به وضع هر یک از عوارض محلی جدید با رعایت شرایط مذکور در این تبصره می‌باشند. نظر به اینکه تابلوهای منصوب بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائه‌کننده خدمتی نیست تا استحقاق دریافت بهای آن را داشته باشد، بنابراین بندهای ۵ و ۶ قسمت ب ماده ۳۳ تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال ۱۳۹۳، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تبریز تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال    می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی 

موافقت نامه همکاری‌های اقتصادی

بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان

منتشر شده در سه شنبه 9 خرداد 1396

مقدمه:

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان که از این پس «طرف های متعاهد» نامیده می‌شوند، با ابراز تمایل به گسترش روابط دوجانبه به‌صورت پایدار و بلند مدت، با اعتقاد به ضرورت ایجاد همکاری‌های مؤثر و درازمدت در راستای منافع کشور طرف های متعاهد، با اقدام طبق حقوق بین‌الملل لازم‌الاجراء برای طرف های متعاهد، با درنظر گرفتن مقررات موافقت نامه‌های بین‌المللی الزام‌آور برای طرف های متعاهد در زمینه همکاری‌های اقتصادی، با توجه به عضویت جمهوری لهستان در اتحادیه اروپا، با تأکید بر علاقمندی خود جهت تقویت همکاری‌های دوجانبه، به شرح زیر توافق نمودند:

موافقت نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سنگاپور

منتشر شده دز سه شنبه 9 خرداد 1396

مقدمه

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سنگاپور (که هرکدام از این پس «طرف متعاهد» نامیده می‌شوند) با علاقمندی به تحکیم همکاری‌های اقتصادی در جهت تأمین منافع هر دو دولت، با هدف به‌کارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه‌گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر و با تأیید لزوم تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر به شرح زیر توافق نمودند

قانون حفاظت احیا و مدیریت تالاب های کشور

منتشر شده در سه شنبه 9 خرداد 1396

ماده۱ـ هرگونه بهره‌برداری و اقدامی که منجر به تخریب و آلودگی غیرقابل‌جبران تالاب‌ها گردد، ممنوع است. مرجع تشخیص تخریب و آلودگی غیرقابل‌جبران، سازمان حفاظت محیط زیست می‌باشد که در این قانون سازمان نامیده می‌شود.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهرکرد

منتشر شده در یکشنبه 7 خرداد 1396

در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ هیأت محترم وزیران نقشه مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهرکرد (تغییر کاربری اراضی روبروی دانشگاه) موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان چهارمحال و بختیاری به تصویب رسیـده است را جهـت اجـراء، ابلاغ می‌گردد.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون:

مغایرت اساسی طرح تفضیلی با طرح جامع شهر خرم آباد تعیین کاربری سایت اداری داخل حریم به مساحت ۷۰ هکتار

منتشر شده در یکشنبه 7 خرداد 1396

شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۱ مغایرت اساسی طرح تفضیلی با طرح جامع شهر خرم آباد ( تعیین کاربری سایت اداری داخل حریم به مساحت 70 هکتار) مصوب جلسه مورخ 13/6/1395 شورای برنامه ریزی و توسعه استان لرستان ، مورد بررسی قرار گرفت و با عنایت به موارد:

تصویب‌نامه درخصوص ارتقای جایگاه ایران  در شاخص شروع کسب و کار

منتشر شده در یکشنبه 7 خرداد 1396

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۲۴ به پیشنهاد شماره ۱۶۴۱۶ مورخ ۱۳۹۵/۲/۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۵ با موضوع:

ابطال بخش ۱۲ فصل ۲۴ ماده ۶۰ تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر همدان تحت عنوان ضوابط و آیین‌نامه چگونگی اخذ عوارض نصب و بهره‌برداری از تابلوهای واحدهای تجاری و خدماتی سطح شهر

منتشر شده در یکشنبه 7 خرداد 1396

هر چند مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شهرداری ها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است، لیکن به جهت اینکه تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مـورد ارائه‌کننده خـدمتی نیست تـا بـه دریافت بهای آن محق بـاشد، بنابرایـن بخش ۱۲ فصـل ۲۴ ماده۶۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان، خلاف قانون و خارج از حـدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می‌شود و بـه استناد بند ۱ مـاده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۶ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۵ با موضوع:

«ابطال بند ۷ تذکرات آگهی استخدام مصوب معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور مبنی بر

اعطای امتیاز به کارکنان غیررسمی مشاغل در دستگاه های ذیربط برای استخدام

منتشر شده در یکشنبه 7 خرداد 1396

مطابق ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است که ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه های اجرایی می‌باشند، بر اساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصـت ها انجام می‌شود. نـظر به اینکه بند ۷ تذکـرات آگهـی استخـدام مصوب معاونت توسعه مـدیریت و سـرمایه انسانی رئـیس جمهـور مبنی بـر اعطای امـتیاز بـه کارکنان غیررسمی شاغل در دستگاه های ذیـربط، مغایر اصل برابری فرصت ها مصرح در مـاده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری است، بنابراین به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

اصلاح ردیف 26 جدول پیوست شماره 2تصویب نامه شماره 159467/ت2166 همورخ 15/12/1395

منتشر شده در پنجشنبه 4 خرداد 1396

نظر به اینکه در ستون آخر ردیف (۲۶) جدول پیوست شماره (۲) تصویب‌نامه شماره159467 /ت 52166 ه مورخ

15/121/1395 موضوع حد نصاب فنی و اقتصادی اراضی کشاورزی شرکت های کشت و صنعت استان خراسان رضوی ،رقم (150) به صورت رقم(1150) تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می شود.

دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی

مقالات دیگر...

 1. اصلاح ماده 3 آیین نامهاجرایی تبصره 2قانون اراضی مستحدث و ساحلی
 2. اصلاح آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها
 3. تصویب نامه در خصوص روستاهای طبس و بازقند در استان خراسان رضوی
 4. الحاق جزء(ط) به بند (3) تصویب نامه شماره 12481/ت 53732
 5. تصویب نامه در خصوص تبدیل روستای گوگتپه مرکز دهستان مکریان شرقی
 6. تصویب نامه در خصوص ورود و خروج ماشین الات معدنی و راه سازی
 7. تصویب نامه در خصوص الحاق دهستان لارک از بخش شهاب شهرستان قشم
 8. تصویب نامه در خصوص اجرای پروزه ی آزادراه اهواز – ایذه – لردگان
 9. رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۳
 10. رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۹ ـ ۲۸
 11. رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۶ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۵
 12. اصلاح تصویب نامه شماره 38454/ت53172 مورخ 95/4/2
 13. آیین‌نامه ارزش‌گذاری دارایی‌­های نامشهود در طرح‌های سرمایه‌گذاری
 14. رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 25 مورخ 15/1/1396
 15. رای هیات عمومی به شماره دادنامه 24 مورخ 15/1/1396