اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۴۰۵۵/ت۳۰۹۸۸هـ

منتشر شده در دوشنبه،۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

 هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۱۰ به پیشنهاد شماره ۸۳۶۳۱۶ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۸ سازمان های اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ در تصویب­ نامه شماره ۱۴۰۵۵/ت۳۰۹۸۸هـ مورخ ۱۳۸۴/۴/۱۳، عبارت «این فوق­العاده غیرمستمر محسوب می­شود و مشمول کسر کسور بازنشستگی نمی­باشد.» حذف می­شود و از تاریخ  ۱۳۸۴/۱/۱ لازم الاجرا است.

۲ـ احتساب فوق­العاده موضوع تصویب­ نامه یادشده در تفاوت تطبیق مقرر در تبصره ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب۱۳۸۶ـ از تاریخ اجرای فصل دهم قانون یادشده بلامانع است.

 معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه درخصوص ایجاد شهرک صنعتی تخصصی صنایع پایین دستی پتروشیمی در شهرستان خمین

منتشر شده در دوشنبه 18 اردیبهشت 96

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۱۰ به پیشنهاد شماره ۶۰/۱۶۶۷۷۰ مورخ ۱۳۹۵/۷/۲۷ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد بند (۸) اصلاحی ماده واحده قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک­ های صنعتی ایران مصوب 1376 تصویب کرد:

سازمان صنایع کوچک و شهرک­های صنعتی ایران مجاز است نسبت به ایجاد شهرک صنعتی تخصصی صنایع پایین دستی پتروشیمی در شهرستان خمین با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص توزیع و عرضه بنزین مطابق استاندارد ملی ایران به شماره ۴۹۰۴

منتشر شده در دوشنبه 18 اردیبهشت 96

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۱۰ به پیشنهاد شماره ۵۵۰۴۱ ـ ۲۰/۲ مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۱ وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ بنزین مطابق استاندارد ملی ایران به شماره ۴۹۰۴ به شرح زیر توزیع و عرضه می­شود:

تصویب‌نامه در خصوص تسویه بدهی ناشی از تعهدات جمهوری اسلامی ایران به بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل منابع داخلی

منتشر شده در دوشنبه،۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۱۰ به پیشنهاد شماره ۲۱/۷۴۷۴ـ ۴۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده واحده قانون اجازه مشارکت دولت ایران در مقررات کنفرانس منعقده در برتن وودز مربوط به تأسیس صندوق و بانک بین‌المللی ـ مصوب۱۳۲۴ـ و اصلاحات بعدی آن تصویب کرد:

تصویب‌نامه در خصوص تعیین حق امتیاز ارتقای پروانه تأسیس و ارایه خدمات تلفن همراه در منطقه آزاد کیش

منتشر شده در دوشنبه،۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۶ به پیشنهاد مشترک وزارت خانه ­های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و به استناد ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصـول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات ـ مصوب ۱۳۹۲ـ تصویب کرد:

تصویب‌نامه در خصوص احتساب دهستان‌های سمغان و انارستان در بخش

چنارشاهیجان شهرستان کازرون جزء مناطق کمترتوسعه‌یافته در امور حمایتی

منتشر شده در دوشنبه،۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۶ به پیشنهاد شماره ۹۴۲۷۶۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

دهستان­ های سمغان و انارستان در بخش چنارشاهیجان شهرستان کازرون، کماکان جزء مناطق کمترتوسعه­ یافته در امور حمایتی موضوع تصویب ­نامه شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵هـ مورخ ۱۳۸۸/۴/۱۰ محسوب می­شوند.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

لغو تصویب نامه شماره ۴۱۲۰۹/ت۵۲۹۵۸هـ مورخ ۹/۴/۱۳۹۵ موضوع :

حذف مرز اصلاندوز از فهرست نقاط مرزی مجاز

منتشر شده در دوشنبه 18 اردیبهشت 96

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۶ به پیشنهاد شماره ۱۶۳۵۳۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۳ کارگروه موضوع تبصره (۱) ماده (۱۰۳) قانون امور گمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ ـ و به استناد تبصره یادشده تصویب کرد:

تصویب­نامه شماره ۴۱۲۰۹/ت۵۲۹۵۸هـ مورخ ۱۳۹۵/۴/۹ موضوع حذف مرز اصلاندوز از فهرست نقاط مرزی مجاز، لغو می­شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای احمد مشیریان به عنوان نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیأت حمایت از صنایع

منتشر شده در دوشنبه 18 اردیبهشت 96

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۶ به پیشنهاد شماره ۱۰۵۷۱ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۸ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد ماده (۱) قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه­ های کشور ـ مصوب ۱۳۴۳ـ تصویب کرد:

آقای احمد مشیریان به عنوان نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیأت حمایت از صنایع موضوع بند (۱) ماده (۱) قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه­ های کشور ـ مصوب ۱۳۴۳ـ تعیین می­شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

رأی شماره‌های ۱۳۵۰ الی ۱۳۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال مواد ۱۲ و ۳۲ آیین‌نامه اصلاحی اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه به شماره ۵۵۹۱۶/ت۴۷۸۳۴هـ ـ ۲۳/۳/۱۳۹۱هیأت وزیران از تاریخ تصویب

منتشر شده در دوشنبه 18 اردیبهشت 96

نظر به اینکه مطابق تبصره ۲ ماده ۸۴ و ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی لازم‌الاتباع اعلام شده است و قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۲/۳۰/۵۱۸۵۹ـ ۱۳۹۲/۷/۸ نظر فقهای شورای نگهبان را به شرح زیر اعلام کرده است: «... اطلاق اصلاحیه مواد ۱۲ و ۳۲ آیین‌نامه قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۹۱/۳/۷ از این جهت که اختیارات متولی خاصی که امین باشد را مشروط به تأیید نماینده ولی فقیه در سازمان نموده است، خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین در اجرای احکام قانونی فوق‌الذکر و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر ابطال اطلاق مواد ۳۲ و ۱۲ از آیین‌نامه قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب صادر می‌شود و با توجه به ابطال اطلاق مصوبه از بُعد شرعی، موجبی برای رسیدگی به درخواست مغایرت مواد آیین‌نامه با قانون وجود ندارد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

آیین ­نامه اجرایی شرایط و چگونگی مصادره محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع

منتشر شده در دوشنبه،۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

در اجرای تبصره ماده ۲۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز،‌ مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی، آیین‌نامه اجرایی شرایط و چگونگی مصادره محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع، به شرح مواد آتی است:

ماده واحده آیین‌نامه‌ها و جدول مواد درسی و نوع ارزشیابی پایانی دوره اول متوسطه

منتشرشده در سه شنبه 12 اردیبهشت 1396

۱ـ آیین‌نامه ارزشیابی تحصیلی و تربیتی دوره راهنمایی تحصیلی مصوب جلسه ۷۵۰ تاریخ ۱۳۸۶/۴/۲۶ و آیین‌نامه‌آموزشی دوره‌ راهنمایی تحصیلی‌آموزش از راه‌دور (‌شیوه نیم‌سالی واحدی) مصوب جلسه۷۸۰ شورای‌عالی تاریخ ۱۳۸۷/۸/۲۸، به ترتیب، به دوره اول متوسطه روزانه و آموزش از راه دور، برای مدت یک سال تحصیلی(۹۶ـ ۹۵) تعمیم داده ‌شود.

آیین ­نامه اجرایی قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره­های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه­ ها و مراکز آموزش­عالی کشور

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماده۱ـ در این آیین ­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

الف ـ سازمان: سازمان سنجش و آموزش کشور.

ب ـ قانون: قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره­های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه­ ها و مراکز آموزش­عالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ.

 اساسنامه پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی

منتشر شده در سه شنبه 12 اردیبهشت 1396

مقدمه:

با عنایت به رسالت آموزش و پرورش در زمینه شناسایی و شکوفایی استعدادها و ارتقای شایستگی‌های دانش‌آموزان و در راستای اجرای مفاد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و سند راهبری کشور در امور نخبگان، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، «پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی» با شرایط زیر تأسیس و راه‌اندازی می‌شود:

ماده۱ـ تعریف:

پژوهش‌سرای دانش‌آموزی، مرکزی علمی ـ پژوهشی است که زیر نظر آموزش ‌و‌ پرورش و به‌ منظور شناسایی و فراهم‌آوردن زمینه رشد و هدایت استعدادها و پرورش خلّاقیت‌های فردی و گروهی دانش‌آموزان و گسترش فرهنگ مطالعه، تحقیق و پژوهش در بین آنان، به دو صورت دولتی (هیأت امنایی) و غیردولتی تأسیس و اداره می‌شود.

تصویب‌نامه در خصوص اجرای اقدامات مربوط به مدیریت بخش میادین میوه  و محصولات کشاورزی

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱/۲۷ به پیشنهاد شماره ۱۰۰۷۲ مورخ ۱۳۹۳/۴/۸ وزارت کشور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: