اصلاح تصویب نامه شماره 18296/ت 53274ه مورخ 20/2/1396 

منتشر شده در پنج‌شنبه،۱۸ خرداد ۱۳۹۶

 نظر به اینکه در تصویب‌نامه شماره ۱۸۲۹۶/ت۵۳۲۷۴هـ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۰ واژه «حداکثر» قبل از عبارت «دو درصد» تحریر نشده است، مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود.

دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی‌میرزایی

اصلاح جزء (3) بند (الف) تصویب نامه شماره 2065/ت 54178 ه مورخ15/1/1396

منتشر شده در پنج‌شنبه،۱۸ خرداد ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۳/۷ به پیشنهاد شماره ۳۲۸۶۸/۱۴۴۰۸ مورخ ۱۳۹۶/۳/۱ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اصلاح آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه

منتشر شده در پنج‌شنبه،۱۸ خرداد ۱۳۹۶

 هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ به پیشنهاد مشترک وزارت جهادکشاورزی و سازمان اوقاف و امورخیریه و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

 ۱ـ متن زیر به عنوان بند (۱۰) به ماده (۱) آیین‏ نامه مذکور اضافه می‏شود:

تصویب نامه در خصوص اجرای قطعه دوم آزادراه کنارگذر غربی اصفهان حد فاصل میدان کرکوندتا تقاطع بزرگ راه مبارکه – شهرضا و مبارکه – بروجن (سه راهی طال خونجه)

منتشر شده در پنج‌شنبه،۱۸ خرداد ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۳/۷ به پیشنهاد شماره ۹۳۸۷/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۰ مورخ موضوع:

19/2/1396 ابطال ماده تعرفه عوارض محلی سال 1393 شهرداری همدان

منتشر شده در پنجشنبه 18 خرداد 1396 

  به موجب ماده ۱۶ قانون سامان دهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۱۳۸۷، مقرر شده است که « کلیه طرح های تولید مسکن ویژه گروه های کم درآمد و طرح های تولید مسکن در بافت های فرسوده شهرها مشمول تخفیف حداقل پنجاه درصد (۵۰%) هزینه‌های عوارض ساخت و تراکم ساخت و تقسیط بدون کارمزد باقیمانده می‌باشد.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۱۸ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۹ با موضوع:

ابطال بندهای ۷، ۶ ، ۸ و ۹ دستورالعمل خوداظهاری مالیاتی سال ۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر اعمال

شرایط مازاد بر شرایط قانونی برای قبول اظهارنامه‌های مالیاتی ] خوداظهاری [ قانونی نمی‌باشد

منتشر شده در پنجشنبه 18 خرداد 1396

مطابق ماده ۱۵۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اختیار داده شده در مورد بعضی از منابع مالیاتی کلاً یا جزئاً و در نقاطی که مقتضی بداند با انتشار آگهی در نیمه اول هر سال اعلام نماید که در سال بعد،

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۱۷ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۹ با موضوع:

ابطال بندهای ۸ و ۹ و ۱۰ مصوبات جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گلستان مورخ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ 

منتشر شده در پنج‌شنبه،۱۸ خرداد ۱۳۹۶

مطابق ماده ۴۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ که به موجب ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای دوره برنامه پنجم تنفیذ شده است و همچنین بر اساس ماده ۱۷۸ قانون اخیرالذکر، وظایف و اختیارات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تعیین شده است. در ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۷۸ قانون پیش گفته نیز وظایف و اختیارات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان احصاء شده است. نظر به اینکه تصویب بندهای ۸ ، ۹ و ۱۰ از مصوبه مورد شکایت و تکالیف مقرر در آن از جمله وظایف شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به شرح مذکور نیست، بنابراین بندهای مذکور از حدود اختیارات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گلستان خارج است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۱۶ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۹ با موضوع:

 ابطال قسمتی از ماده ۷۵ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب۱۳۳۴

منتشر شده در پنجشنبه 18 خرداد 1396

 الف ـ با توجه به اینکه شاکی طی نامه مورخ ۱۳۹۴/۱/۱۹ از شکایت و درخواست ابطال ماده ۷۶ آیین‌نامه  لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1334، منصرف شده است بنابراین در این قسمت موجبی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم وجود ندارد.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۴ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۲ با موضوع:

عدم تسری حکم مصوبه ۷۹۰۷/ت۳۱۷۸۱هـ ـ ۱۳۸۴/۲/۱۴ هیأت وزیران به کارکنان سازمان های وابسته به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

منتشر شده در پنج‌شنبه،۱۸ خرداد ۱۳۹۶

الف: تعارض در آراء محرز است.

ب: مطابق مصوبه شماره ۵۴۲۷۴۰/ت۲۷۶۱۲هـ ـ۱۳۸۱/۱۰/۲۸ هیأت وزیران، فوق‌العاده جذب‌کارکنان نهاد ریاست جمهوری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به میزان ۴۵% افزایش یافته است. مصوبه مذکور به موجب مصوبه شماره ۱۷۲۲۰/ت۲۸۸۴۵هـ ـ ۱۳۸۲/۴/۳ هـیأت وزیران، از تاریـخ ۱۳۸۲/۴/۱ لغو شده اسـت.

نظریه‌‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع:

صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به  قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵)و یک صد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

منتشر شده در پنج‌شنبه،۱۸ خرداد ۱۳۹۶

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۵۲۰۰۱/ت۵۲۲۹۳هـ مــورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲، موضوع: «آیین­ نامه اجرایی ماده(۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر

آیین­ نامه اجرایی بند (و) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

منتشر شده در سه شنبه 16 خرداد 1396

ماده۱ـ در این آیین­ نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

الف ـ سازمان:

سازمان برنامه و بودجه کشور

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۵ با موضوع:

تعارض آراء منتخب هشتم و دهم تجدیدنظر و شعبه پنجاهم دیوان عدالت اداری درخصوص جذب و به کارگیری افراد در دستگاه های اجرایی

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۶ خرداد ۱۳۹۶

الف ـ بین رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۵۴۱ـ ۱۳۹۴/۳/۳۱ شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۰۴۳۱ـ ۱۳۹۴/۳/۲۳ شعبه پنجاهم دیوان عدالت اداری که به موجب رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۶۶۷ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است، تعارض وجود دارد.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۵ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۲ با موضوع:

 ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر بوشهر در سالهای ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۵ درخصوص اخذ عوارض از معاملات اموال غیرمنقول در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال

منتشر شده در سه شنبه 16 خرداد 1396

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۲ با موضوع:

ابطال تبصره ۳ ماده ۵ و تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۳۴ تعرفه عوارض شهرداری همدان در سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر همدان

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۶ خرداد ۱۳۹۶

الف ـ هر چند مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی ، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته بـه آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری ها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر می‌باشد.

مقالات دیگر...

 1. رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۵
 2. رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۴
 3. رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۳
 4. رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۲
 5. رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۹
 6. رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۴۷
 7. اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 11قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
 8. تصویب نامه در خصوص افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن
 9. صویب‌نامه در خصوص برقراری مقررات لغو روادید برای دارندگان گذرنامه های خاص
 10. تصویب نامه در خصوص اجرای آزادراه بندر شهید رجایی – ایسین – تونل شهید میرزایی
 11. تصویب نامه در اجرای آزادراه شیراز – سپیدان
 12. تصویب نامه رد خصوص اجرای آزادراه کنارگذر شمالی اراک
 13. رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۱
 14. رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۰
 15. رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۸