شنبه, 17 خرداد 1399

 

اصلاحیه در خصوص قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران

منتشر شده در چهارشنبه،۱۷ آبان ۱۳۹۶

عطف به نامه شماره ۶۶۹۷۹ مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۰ مدیرکل اسناد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی در قانون مذکور که در روزنامه رسمی شماره ۲۰۷۴۲ مورخ ۱۳۹۵/۳/۴ به چاپ رسیده است، در سطر سوم از ماده ۴ مندرج در صفحه ۱ قانون، و بعد از کلمه «منقسم به» و قبل از کلمه «سهم» به جای عبارت «۲۶۲. ۴۵۶. ۸۹» عبارت «۲۶۲. ۴۵۶. ۸۹۴» چاپ شده است که بدین‌وسیله اصلاح و به آگاهی می‌رسد.

روزنامه رسمی کشور

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۶۲۵ با موضوع:

ابطال تصویب‌نامه شماره ۳۱۶۲۹/ت۴۷۸۸۲هـ ـ ۱۳۹۱/۲/۲۰ هیأت وزیران به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب

منتشر شده در دوشنبه،۱۵ آبان ۱۳۹۶

بر اساس تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است: « در صورتی که با اجرای این فصل [دهم] حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مشمول کسر بازنشستگی هر یک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می‌نمودند

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۶۲۷ با موضوع:

ابطال مصوبه شماره ۱۶۰/۱۳۳۵/۱۳۴۵۵ ـ ۱۳۸۸/۹/۱۷ شورای اسلامی شهر تهران، مبنـی بر کمک به کارکنان شهـرداری و اعطاء تخفیف در پرداخت انواع عوارض و تراکم، به لحاظ مغایرت با قانون

منتشر شده در دوشنبه،۱۵ آبان ۱۳۹۶

مطابق حکـم تبصره ۳ مـاده ۵۰ قانون مالیات بـر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها ملغی شده است و در تبصره ماده ۱۸۱