رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۳۲۲/۲ با موضوع:

اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۳۲۱ الی ۳۲۶ ـ ۱۳۹۵/۵/۱۲ هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل شده شورای اسلامی شهر خمینی شهر به زمان تصویب آن منتشر شده در سه‌شنبه،۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

نظر به اینکه در رأی شماره ۳۲۱ الی ۳۶۶ ـ ۱۳۹۵/۵/۱۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس، یزد، میبد، خمینی شهر، مشکین دشت ابطال شده و مصوبه شورای اسلامی شهر رشت نیز از تاریخ تصویب ابطال شده است، هیأت‌عمومی با لحاظ درخواست آقای حمید شفیعی احد از شاکیان و در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و فراز دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیأت‌عمومی و هیأتهای تخصصی و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص حکم بر ابطال مصوبات ابطال شده در رأی شماره ۳۲۱ الی ۳۶۶ ـ ۱۳۹۵/۵/۱۲ هیأت‌عمومی از زمان تصویب آن صادر و اعلام می‌شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

قانون تشکیل هیأت‌های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

فصل اول ـ کلیات

ماده ۱ـ اصطلاحات به‌کاررفته در این قانون دارای معانی مشروح زیر است:

الف ـ نیروهای مسلح: مجموعه ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌ها و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

منتشر شده در شنبه،۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

۱ـ به محض صدور حکم اعسار و قبل از قطعیت آن، برابر ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت­ های مالی مصوب ۱۳۹۴، محکوم­علیه باید آزاد شود، زیرا با توجه به فلسفه وضع ماده یاد شده و پیشینه قانونی و سابقه موضوع در فقه، حبس محکوم­علیه مالی، تنها در صورتی ممکن است

اصلاحیه قانون احکام دائمی برنامه های توسعه

منتشر شده در شنبه،۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «۱ «قانون مذکور٬ یک نسخه تصویر «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی

رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹ با موضوع:

ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای ملایر و تبریز درخصوص تعرفه عوارض محلی در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ منتشر شده در شنبه،۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است.

رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره  ۱۳۵۵  با موضوع:

ابطال قسمتهایی از دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر ملایر از تاریخ تصویب

منتشر شده در شنبه،۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

با توجه به حکم مقرر در ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ که مقرر داشته است: چنانچه مصوبه‌ای در هیأت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است.

رأی شماره ۱۳۴۹، ۱۳۴۸، ۱۳۴۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۱۳۴۹، ۱۳۴۸، ۱۳۴۷ با موضوع:

ابطال بندهای ۵ و ۴ دستورالعمل شماره ۱۷ روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی ] تعاون، کار و رفاه اجتماعی [

منتشر شده در شنبه،۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

با توجه به اینکه حکم قانونی مبنی بر منع پرداخت مزایای پایان کار به کارگری که ترک کار کرده است وجود ندارد و مقنن در ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال۱۳۹۴، دو تبصره ۴ و ۳ به ماده ۷ قانون کار الحاق کرده است.

رأی شماره ۸۰۴ ـ ۸۰۵هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال مصوبه شماره ۲۶۴۹۴/ت۳۴۶۸۵هـ ـ ۱۳۸۵/۳/۱۷ هیأت‌وزیران

منتشر شده در شنبه،۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

الف ـ با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۵/۱۰۲/۱۶۳۵ ـ ۱۳۹۵/۴/۲۹ اعلام کرده است که مصوبه مورد اعتراض توسط فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع شناخته نشد

رأیشماره  ۱۴۴۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

«ابطال قسمتی از مصوبه ۱۳۸۸/۷/۱۳ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر اختصاص ۶۵ درصد اراضی به فضای عمومی و فضای مفید شهری

منتشر شده در شنبه،۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

به موجب ماده ۱ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به منظور ایجاد هماهنگی در تدارک محیط زیست

رأیشماره ۱۴۴۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

«ابطال تعرفه شماره ۴ از فصل دوم تعرفه عوارض شهرداری اراک در سال ۱۳۹۳ با عنوان عوارض کاربری با قابلیت تجاری از تاریخ تصویب

منتشر شده در شنبه،۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که براساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می‌شود

رأی شماره ۱۴۴۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

«ابطال مصوبه شماره ۲۵۵۴ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ شورای اسلامی شهر شاندیز موضوع آیین‌نامه نحوه محاسبه عوارض ورود به محدوده و سهم خدمات عمومی و معابر در محدوده طرح جامع شاندیز از تاریخ تصویب

منتشر شده در شنبه،۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۵/۱۰۲/۱۶۷۶ ـ ۱۳۹۵/۵/۳ اعلام کرده است که: «موضوع مصوبه شماره ۲۵۵۴ـ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ شورای اسلامی شهر شاندیز، در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

رأی شماره ۱۳۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  با موضوع:

«ابطال قسمتی از ماده ۱۴ و ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مرند در سال ۱۳۹۵ درخصوص اخذ عوارض حذف و یا کسری پارکینگ»

منتشر شده در شنبه،۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر شده است که: «چنان چه مصوبه‌ای در هیأت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است.

رأی شماره ۱۴۴۳هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری  با موضوع:

«ابطال بند ۳ـ۱ طرح تفصیلی شهر اسلام شهر مصوب سال ۱۳۹۳ درخصوص وضع ضوابط تفکیک اراضی در کاربریهای پیشنهادی طرح تفصیلی در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲

منتشر شده در شنبه،۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است.

رای شماره 1449 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

تعارض در آراء صادر شده از شعب سوم و سیزدهمدیوان عدالت اداری در خصوص ماده 73 آیین نامه اداری و استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور

منتشر شده در دوشنبه،۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

 اولاً: تعارض در آراء محرز است.

 ثانیاً: به موجب ماده ۷۳ آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور مقرر شده است.

مقالات دیگر...

 1. رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۴۵
 2. رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۴۵
 3. رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۴۷
 4. بخشنامه در خصوص یکنواخت‌سازی در اخذ هزینه دادرسی
 5. رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۴۶
 6. تصویب‌نامه در خصوص اضافه شدن وزیر کشور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور
 7. تصویب‌نامه در خصوص تعیین ارزش معاملاتی املاک در سال ۱۳۹۶
 8. تصویب‌نامه در خصوص محاسبه وجوه پرداختی توسط شرکت‌های تولید نیروی برق
 9. نظریه فقهای شورای نگهبان راجع به تبصره ۱ ماده ۲۶
 10. اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه ميزان مهريه
 11. تصویب نامه تعیین ضریب حقوق و حداقل و حداکثر حقوق بازنشستگان
 12. تصویب نامه تعیین ضریب حقوق و حداقل و حداکثر حقوق کارمندان
 13. ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
 14. رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۱۷
 15. رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۱۴ـ ۱۳۱۵ـ ۱۳۱۶