تصویب‌نامه درخصوص داروهای بیولوژیک در درمان بیماری‌های روماتیسمی

منتشر شده در سه شنبه 20 تیر 1396

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۳/۲۸ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور
و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد ماده (۱۰) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشورـ مصوب ۱۳۷۳ـ تصویب کرد:

تصویب‌نامه در خصوص پنجاه و سه قلم داروی مورد مصرف بیماران خاص و سرطانی

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۰ تیر ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۳/۲۸ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد ماده (۱۰) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور ـ مصوب ۱۳۷۳ـ تصویب کرد:

رأی شماره ۱۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بندهای ۱۲ تا ۱۷ ماده ۶۷ و ماده ۶۸ درخصوص عوارض و اعطای پروانه کسب به تاسیسات اقامتی و ماده ۶۶ تعرفه تصویبی بهای خدمات و عوارض شهرداری سرعین برای سال ۱۳۹۳ مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۹۲

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۰ تیر ۱۳۹۶

الف ـ به موجب بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری‌ها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر

رأی شماره ۱۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال دستور اداری شماره ۹۵۴۸/۹۲/۲۰۱۰ ـ ۳/۵/۱۳۹۳ سازمان تأمین اجتماعی

 منتشر شده در سه‌شنبه،۲۰ تیر ۱۳۹۶

نظر به اینکه به موجب قانون اصلاح تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۰ و قانون تفسیر جزء ۱ بند (ب) تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۹۰، سابقه اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور کارگران، مشمول استفاده از مزایای قوانین یاد شده می‌باشد، لذا اطلاق عبارت «همکاران سازمان» مذکور در نامه شماره ۲۰۱۰/۹۲/۹۵۴۸ ـ ۱۳۹۲/۵/۳۰ مدیرکل امور اداری سازمان تأمین اجتماعی از این جهت که سوابق مربوط به مشاغل سخت و زیان آور کارکنان سازمان تأمین اجتماعی قبل از استخدام در سازمان مذکور را علی الاطلاق مشمول تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی ندانسته است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می‌باشد و اطلاق آن به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۱۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بند ۱ـ۳ دستورالعمل اجرایی شماره ۰۲/۱۰۰/۴۶۶۶۷ ـ ۱۸/۹/۱۳۸۹ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۰ تیر ۱۳۹۶

به موجب تبصره ۱ ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب سال ۱۳۸۴ مقرر شده است که «روستاهایی که در حریم شهرها واقع می‌شوند مطابق طرح هادی روستایی دارای محدوده و حریم مستقل بوده و شهرداری شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز

 رأی شماره‌های ۱۵۶ ـ ۱۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

 ابطال مصوبه شماره ۳۰۶۸۰/ش الف س ـ ۹/۱۱/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر:

 مبنای محاسبه عوارض شغلی براساس یک درصد درآمد قطعی شده مشمول مالیات است

 منتشر شده در سه‌شنبه،۲۰ تیر ۱۳۹۶

 مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است. نظر به اینکه در مصوبه مورد اعتراض، عوارض شغلی براساس یک درصد درآمد قطعی شده مشمول مالیات مبنای محاسبه قرار گرفته است این مصوبه مغایر احکام فوق‌الذکر قانون مالیات بر ارزش افزوده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

 رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره۱۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص:

تعرفه برق مصرفی دفاتر اسناد رسمی

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۰ تیر ۱۳۹۶

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ نظر به اینکه

 اولاً: حکم مقرر در ذیل تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ، استفاده از اماکن مسکونی توسط مالک برای محل دفترخانه اسناد رسمی را تجویز کرده است و این موضوع به سایر امور اداری و خدماتی به ویژه تعیین بهای اشتراک مصرفی بابت تعرفه برق تسری ندارد.

تصویب‌نامه درخصوص ایجاد، حذف و اصلاح شرح ردیف تعرفه‌ها بدون تغییر در

حقوق ورودی در کتاب مقررات صادرات و واردات

منتشر شده در شنبه،۱۷ تیر ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۳/۷ به پیشنهاد شماره ۶۰/۴۲۵۶۷ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۱ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب‌نامه در خصوص سرانه پزشک خانواده و مراقب سلامت (ماما/پرستار) در سال ۱۳۹۶

منتشر شده در شنبه،۱۷ تیر ۱۳۹۶

 هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۳/۲۸ به پیشنهاد مشترک وزارت خانه­های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد مواد (۸) و (۹) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور ـ مصوب۱۳۷۳ـ و بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه­های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ تصویب کرد:

تصویب‌نامه در خصوص تکلیف سازمان بیمه سلامت ایران نسبت به پوشش و ارائه خدمات بیمه‌ای

منتشر شده در شنبه،۱۷ تیر ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۳/۲۸ به پیشنهاد مشترک وزارت خانه­های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ سازمان بیمه سلامت ایران مکلف است نسبت به پوشش و ارایه خدمات بیمه ای به شرح زیر اقدام نماید:

رأی شماره‌های ۱۳۸ الی ۱۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

 ابطال بند ۵ بخش نامه شماره ۵۹۹۱۲/۹۱ ـ ۸/۳/۱۳۹۱ دستورالعمل حساب جاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 منتشر شده در شنبه،۱۷ تیر ۱۳۹۶

نظر به اینکه به موجب رأی شماره ۵۵ ـ ۱۳۹۵/۲/۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند ۱۸ ـ ۶ دستورالعمل حساب جاری پیوست بخشنامه ۹۱/۵۹۹۱۲ـ ۱۳۹۱/۳/۸ بانک مرکزی ابطال شده است، بنابراین موجبی برای رسیدگی مجدد به این بند وجود ندارد. بند ۵ بخشنامه شماره ۹۱/۵۹۹۱۲ـ ۱۳۹۱/۳/۸ بانک مرکزی متضمن تعیین مدت هفت سال برای رفع سوء اثر از چک برگشتی به علت مغایرت با ماده ۲۱  مصوب سال ۱۳۷۲ در تعیین مدت ۳ سال برای رفع سوء اثر از چک برگشتی مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده  88قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۱۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال مصوبه ناظر بر تشکیل شورای ساماندهی سبکهای رزمی و دستورالعمل تعیین ضوابط و شرایط فعالیت

سبکهای رشته‌های مختلف رزمی در جمهوری اسلامی ایران

منتشر شده در شنبه،۱۷ تیر ۱۳۹۶

  مطابق بند ۳ ماده ۸ قانون تأسیس سازمان تربیت بدنی مصوب سال ۱۳۵۰، ایجاد هماهنگی در فعالیت های مربوط به تربیت بدنی و تفریحات سالم در آموزشگاه‌ها، دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی، باشگاه‌ها و فدراسیون ها و هیأت های ورزشی و دیگر مراکز تربیت بدنی و تفریحات سالم، از جمله وظایف و اختیارات شورای سازمان شناخته شده است.

رأی شماره ۱۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بخشنامه شماره ۶۶/۹۳/۲۰۰ـ ۲۴/۶/۱۳۹۳ سازمان امور مالیاتی کشور

منتشر شده در شنبه،۱۷ تیر ۱۳۹۶

نظربه اینکه در مواد ۱۶۷ و ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی، اعمال تقسیط بدهی قطعی و بخشودگی جرایم مالیاتی به ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده موکول نشده است و در بندهای ۵ و ۱ ماده ۲۲ قانون مالیاتهای مستقیم عدم ثبت نام مؤدیان و عدم تسلیم اظهارنامه مشمول جریمه می‌باشد، بنابراین حکم مقرر در بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۶۶ ـ ۱۳۹۳/۶/۲۴ سازمان امور مالیاتی کشور که برخورداری از احکام مواد ۱۶۷ و ۱۹۱ قانون یاد شده را به ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده موکول کرده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می‌باشد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

مصوبه هیأت امنای انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

منتشر شده در یکشنبه،۱۱ تیر ۱۳۹۶

به استناد بند الف ماده ۲ متمم اساسنامه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آقایان:

۱ـ حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی جوادی آملی ۲ـ دکتـر مهدی حجت ۳ـ دکتر حسن بلخاری قهی، ۴ـ دکتر علی‌اصغر دادبه، ۵ ـ دکتر مهدی محقق

مقالات دیگر...

 1. مصوبات بیستمین جلسه شورای عالی عتف
 2. اصلاح ماده (۱) آیین­نامه اجرایی ماده (۵) قانون الحاق برخی مواد
 3. آیین­نامه اجرایی جزء (۱) بند (ج) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
 4. آیین­نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
 5. آیین­نامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
 6. الحاق ماده (۵) به آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم
 7. تصویب‌ نامه در خصوص صورت وضعیت مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
 8. تصویب‌نامه در خصوص میزان خودپرداخت (فرانشیز) پرداختی بیماران از ابتدای تیرماه سال ۱۳۹۶
 9. تصویب‌نامه در خصوص حق امتیاز صدور پروانه فعالیت کارورهای پستی غیردولت
 10. تصویب‌نامه در خصوص برقراری مقررات لغو روادید برای سفرهای گروهی شهروندان
 11. تصویب‌نامه در خصوص برقراری مقررات لغو روادید
 12. تصویب‌نامه در خصوص اصلاح محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی
 13. تصویب‌نامه در خصوص تعیین سازمان حسابرسی
 14. تصویب‌نامه در خصوص تسویه بدهی ناشی از تعهدات جمهوری اسلامی ایران
 15. تصویب نامه در خصوص الحاق تبصره (4)