شنبه, 17 خرداد 1399

 

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۶۶۵ با موضوع:

ابطال مصوبه ۱۳۹۴/۲/۲۹ شورای اسلامی شهر مشهد ابلاغی به شماره

 ۴/۹۴/۲۳۰۱/ش ـ۱۳۹۴/۲/۲۹در خصوص دریافت عوارض ۳۵% بهای اراضی به جای ۲۰% اراضی

منتشر شده در یکشنبه،۱۹ آذر ۱۳۹۶

مطابق تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب سال ۱۳۶۷ مراجع قانونی می‌توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر

نظریه‌‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع:

صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به  قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵)

و یک صد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

منتشر شده در یکشنبه،۱۹ آذر ۱۳۹۶

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت‌محترم وزیران به شماره ۹۷۰۰۲/ت۵۴۴۷۷هـ مورخ ۱۳۹۶/۸/۷، موضوع: «هزینه‌کرد از محل حساب ویژه سازمان تعزیرات حکومتی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی

تصویب‌نامه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴)

قانون اساسی درخصوص تمدید مهلت طرح توزیع سهام عدالت

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۴ آذر ۱۳۹۶

شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۷/۳ و به استناد ماده (۴۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، موارد زیر را تصویب نمود: