رأی شماره ۱۷۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال قسمتی از بند ۲ـ۳ از بخش سوم دفترچه راهنمای آزمون و قسمت آخر بند ۲ـ۲ دفترچه راهنمای انتخاب رشته چهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیاری تخصصی (سال تحصیلی ۱۳۹۷ ـ ۱۳۹۶) مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

منتشر شده در سه‌شنبه،۳۰ بهمن ۱۳۹۷

مطابق بنـد ۳ مـاده واحـده قانـون بـرقراری عـدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصـوب سـال ۱۳۸۹ مقرر شده است، ده درصد سهمیه مازاد بـر ظرفیت در رشته‌های دستیاری پزشکی

رأی شماره ۱۷۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۰۵۰ـ۲۱/۹/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

منتشر شده در سه‌شنبه،۳۰ بهمن ۱۳۹۷

نظر به اینکه مقررات مورد اعتراض که قبلاً طی دادنامه شماره ۱۰۵۰ ـ ۱۳۹۶/۹/۲۱ هیأت عمومی ابطال شده،

رأی شماره ۱۶۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال مصوبه هفت صد و هشتاد و هشتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۱/۲/۱۳۸۸ موضوع «آیین‌نامه توسعه مشارکت های مردمی به شیوه مدیریت هیأت امنایی در مدارس»

مصوب شورای عالی آموزش و پرورش

منتشر شده در سه‌شنبه،۳۰ بهمن ۱۳۹۷

الف ـ نظر به اینکه نامه شماره ۳۹۵۴۴/۱۰۶ـ ۱۳۹۲/۶/۲۵ اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران به استانداری مازندران در پاسخ به نامه استانداری تنظیم شده و در آن شرح وضعیتی گزارش شده است و از مصادیق مقررات بند ۱ ماده ۱۲

اصلاح رأی شماره ۱۱۷۷ـ ۱۳۹۶/۱/۱۷

دیوان عدالت اداری

منتشر شده در دوشنبه،۲۹ بهمن ۱۳۹۷

عطف به نامه شماره ۱۱۵۵/۹۵ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۳ معاون محترم قضایی دیوان عدالت اداری در آخر دادنامه شماره ۱۱۷۷ـ ۱۳۹۶/۱/۱۷ چاپ شده در روزنامه شماره ۲۱۲۹۴ تاریخ ۱۳۹۷/۲/۲ عبارت «از تاریخ تصویب» بعد از عبارت «مصوب سال ۱۳۹۲» درج نشده که بدین وسیله اصلاح و به آگاهی می‌رسد.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون بارگذاری پروژه ساختمان پلاسکو

منتشر شده در دوشنبه،۲۹ بهمن ۱۳۹۷

شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ خود مصوبه شماره ۵۸۰ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۶ کمیسیون ماده ۵ شهر تهران در خصوص میزان بارگذاری پروژه ساختمان پلاسکو را با توجه به تصمیمات متخذه

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح تفصیلی ویژه منطقه ۲۲ تهران

منتشر شده در دوشنبه،۲۹ بهمن ۱۳۹۷

شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ خود طرح تفصیلی ویژه منطقه ۲۲ تهران که در راستای تکلیف مقرر در بند ۱۰ مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تهیه شده است

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون نحوه عملیاتی کردن جزء ۶ بند ب ماده۳۱

قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

منتشر شده در دوشنبه،۲۹ بهمن ۱۳۹۷

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۷/۳۰ خود پس از استماع گزارش کمیته فنی در خصوص «سیاست‌های شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در تهیه و تصویب طرح جامع شهرهای با جمعیت کمتر

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

پیرامون طرح محور حرم حضرت معصومه (س) تا مسجد جمکران

منتشر شده در دوشنبه،۲۹ بهمن ۱۳۹۷

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درجلسه  مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۶ پیرو مصوبات پیشین خود، گزارش اداره کل راه و شهرسازی استان قم را در خصوص طرح محور حرم حضرت معصومه (س) تا مسجد جمکران را استماع و مقرر نمود طرح مذکور

لغو متن شماره ۴۱۶۱۰/ت۵۵۳۳۹هـ مورخ ۱۳۹۷/۴/۵ دفتر هیأت دولت

منتشر شده در دوشنبه،۲۹ بهمن ۱۳۹۷

نظر به اینکه متن شماره ۴۱۶۱۰/ت۵۵۳۳۹هـ مورخ ۱۳۹۷/۴/۵ به اشتباه در سیر مراحل ابلاغ قرار گرفته است، مراتب برای کان لم یکن تلقی کردن آن اعلام می‌شود.

دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی

آیین­ نامه اجرایی بند (ب) ماده (۲۹) قانون احکام دایمی برنامه ­های توسعه کشور

منتشر شده در دوشنبه،۲۹ بهمن ۱۳۹۷

ماده۱ـ در این آیین ­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

الف ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

الحاق بند (۶) به تصویب‌نامه شماره ۱۱۷۳۹/ت۵۵۲۹۵هـ مورخ ۱۳۹۷/۲/۸

منتشر شده در دوشنبه،۲۹ بهمن ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۸/۲ به پیشنهاد شماره ۳۸۱۷۲۲ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۲ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محمدصادق معتمدیان به عنوان استاندار خراسان جنوبی

منتشر شده در دوشنبه،۲۹ بهمن ۱۳

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۹/۷ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد بند (۳) ماده واحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به‌انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور ـ مصوب۱۳۶۰ـ تصویب کرد:

آقای محمدصادق معتمدیان به عنوان استاندار خراسان جنوبی تعیین می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محمدعلی شجاعی به عنوان استاندار خراسان شمالی

منتشر شده در دوشنبه،۲۹ بهمن ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۹/۷ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد بند (۳) ماده واحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور ـ مصوب۱۳۶۰ـ تصویب کرد:

آقای محمدعلی شجاعی به عنوان استاندار خراسان شمالی تعیین می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

رأی شماره۱۷۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع:

ابطال بند (هـ) ماده۳ تصویب‌نامه شماره ۴۸۸۹۲/۲۰۶ـ۶/۴/۱۳۹۴ شورای‌عالی اداری موضوع ضوابط تأمین دستیاران ستادی دستگاه های اجرایی کشور

منتشر شده در دوشنبه،۲۹ بهمن

نظر به اینکه حکم مقرر در بند ۱۱ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ در مقام بیان وظیفه شورای عالی اداری در تصویب طرح های لازم برای ارتقاء بهره‌وری و کارآیی نیروی انسانی و مدیریت دستگاه های اجرایی