رأی شماره ۱۱۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

 ابطال بخشنامه‌های شماره ۱۶۸۶۷/۱۲/۲ـ ۱۳/۲/۱۳۹۰، ۲۴۲۳۱/۱۲/۲ـ۲۷/۲/۱۳۹۰ و ۲۶/۱۰۳/۱۲/۲/ـ ۱۵/۸/۱۳۹۰ سازمان ثبت احوال کشور

منتشر شده در یکشنبه،۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

اگر چه بر اساس مواد ۱۰، ۲۲، ۲۷ و ۲۹ قانون ثبت احوال، ثبت واقعه وفات از وظایف ذاتی سازمان ثبت احوال کشور است لیکن بر اساس مواد ۸۶۷ و ۱۰۱۱ الی ۱۰۳۰ قانون مدنی و مواد ۲۲ الی ۲۹ قانون ثبت احوال، فوت به صورت حقیقی و فرضی

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

منتشر شده در چهارشنبه،۲۹ فروردین ۱۳۹۷

ماده۱ـ در این تصویب‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور.

ب ـ قانون الحاق (۲): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ

تصویب‌نامه درخصوص تشکیل کارگروه جهت تعیین سهمیه ورود کالای همراه مسافر و فهرست آن از هریک از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به سرزمین اصلی برای هر سال

منتشر شده در چهارشنبه،۲۹ فروردین ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱/۱۹ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب‌نامه درخصوص ممنوعیت واردات کلیه کالاها به صورت تجاری به کشور بدون ثبت سفارش

منتشر شده در چهارشنبه،۲۹ فروردین ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱/۲۲ به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۳) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۳۹۲ـ و به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب کرد:

آیین­ نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

منتشر شده در چهارشنبه،۲۹ فروردین ۱۳۹۷

ماده۱ـ در این آیین ­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

الف ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

ب ـ خزانه: خزانه داری کل کشور.

اصلاح بند (۱۱) ماده (۳) اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران

منتشر شده در چهارشنبه،۲۹ فروردین ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱/۱۹ به پیشنهاد شماره ۲۱۵۷۴۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲ وزارت امور اقتصـادی و دارایی و به استـناد ماده (۲۸) قانون مالیـات بر ارزش افزوده ـ مصوب ۱۳۸۷ـ تصویب کرد:

بند(۱۱) ماده(۳) اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران موضوع تصویب­نامه شماره ۱۲۰۶۲/ت۴۲۹۳۹هـ مورخ ۱۳۹۱/۱/۲۸ به شرح زیر اصلاح می­شود:

۱۱ـ تعامل و همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور برای انجام خدمات مالیاتی.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی شهر طرقبه

منتشر شده در چهارشنبه،۲۹ فروردین ۱۳۹۷

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ موضوع مغایرت اساسی طرح جامع شهر طرقبه (درخواست شرکت تعاونی مسکن نیروی انتظامی مبنی بر تغییر کاربری اراضی  به مساحت تقریبی ۱۹ هکتار

رأی شماره ۱۱۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

اخذ وجه تحت عنوان هزینه آماده‌سازی معابر خلاف قانون است و ابطال می‌شود

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۳ فروردین ۱۳۹۷

طبق بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری، ایجاد خیابان ها، کوچه‌ها، میدان ها، باغ های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوع از وظایف شهرداری ها است و در قوانین موضوعه فقط در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت

رأی شماره۱۱۴۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال تبصره۱ بند الف شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای شماره۱ آزمون تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۹۶ و بند ۴ قسمت (ی) دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد در سال ۱۳۹۶

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۳ فروردین ۱۳۹۷

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که« چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است.

رأی شماره ۱۱۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بند الف ـ۱ بخشنامه شماره ۲۱۰۱۲/۲۰۰ ـ ۲۵/۱۰/۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۳ فروردین ۱۳۹۷

بر مبنای ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم هزینه هایی که حائز شرایط مذکور در ماده ۱۴۷ باشد در ۲۸ بند در احتساب مالیاتی قابل قبول است و مطابق بند ۲۷ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم هزینه‌های قابل قبول مربوط

رأی شماره‌های ۱۱۴۰ ـ ۱۱۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بخشنامه شماره ۴۳۲/د ک ح ـ ۲۴/۱/۱۳۹۵ معاون قضایی رئیس کل

دادگاه های عمومی و انقلاب مشهد در خصوص تمبر مالیاتی وکلاء

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۳ فروردین ۱۳۹۷

نظر به اینکه در خصوص تعیین بهای خواسته و ابطال تمبر هزینه دادرسی و ابطال تمبر مالیاتی وکالت نامه در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و نیز ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم

رأی شماره‌های ۱۱۲۶ ـ ۱۱۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال دستور هجدهم مصوبه مورخ ۱۸/۳/۱۳۹۰ هیأت امناء دانشگاه یزد و بند ۲۴ صورت جلسه

مورخ ۲/۹/۱۳۹۲ دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی مبنی بر اعطاء تخفیف شهریه

به فرزندان اعضاء هیأت علمی و کارکنان دانشگاه‌ها

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۳ فروردین ۱۳۹۷

با عنایت به اینکه دستور هجدهم یازدهمین نشست عادی مورخ ۱۳۹۰/۳/۱۸ هیأت امناء دانشگاه یزد و بند ۲۴ مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۹/۲ هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد مبنی بر اعطاء تخفیف شهریه به فرزندان اعضاء

رأی شماره ۱۱۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال مصوبه جلسه مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۶ شورای اقتصاد در تعیین هزینه خدمات

 مستمر ماهیانه مشترکین گاز

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۳ فروردین ۱۳۹۷

با توجه به اینکه مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است در صورت ابطال مصوبه‌ای در هیأت عمومی، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در تصویب مصوبات بعدی الزامی است

رأی شماره ۱۱۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بخشنامه شماره ۵۴۱۹/۹۵/م ـ ۲۷/۶/۱۳۹۵ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر واگذاری نظارت سازمان بسیج جامعه پزشکی بر مراکز درمان وابستگی به مواد مخدر....

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۳ فروردین ۱۳۹۷

با عنایت به اینکه مطابق بند (و) ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که حاکم بر زمان انعقاد قرارداد فی مابین دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و سازمان بسیج جامعه پزشکی برای واگذاری نظارت بر مراکز درمان