رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۴۲ با موضوع:

در احکام ناظر بر اعاده به کار کارگران، کارگر در کار قبلی باید به کار مشغول شود

منتشر شده در دوشنبه 21 خرداد 1397

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: به موجب تبصره ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه ها مصوب سال ۱۳۵۳ شورای عالی کار مقرر شده است «کارفرمایان مجاز نیستند کارگری را از طبقه مربوط به طبقه پایین تنزل دهند

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۳۱ هیات عمومی دیوان عدالت  اداری با موضوع:

وضع عوارض برای کسری فضای باز و اخذ هزینه اماده سازی در محدوده خدماتی شهر

خارج از حدود اختیارات  شوراهای اسلامی شهر های است

منتشر شده در دوشنبه 21 خرداد 1397

الف ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، وضع عوارض برای کسری فضای باز و اخذ هزینه آماده‌سازی در محدوده خدماتی شهر در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۲۹ـ ۲۸ـ۲۷با موضوع :

غیر قانونی بودن وضع عوارض برای کسری یا حذف پارکینگ و کسری فضای آزاد

توسط شوراهای اسلامی قبل از تعیین تکلیف در کمیسیون ماده 100

منتشر شده در شنبه 19 خرداد 1397

با توجه به اینکه در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری موضوع تخلفات ساختمانی، مشروحاً بیان شده و باید تخلفات ساختمانی ناشی از عدم رعایت مندرجات پروانه ساختمانی و یا احداث بنای بدون پروانه در کمیسیون ماده ۱۰۰ تعیین تکلیف شود

آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷کل کشور

منتشر شده در شنبه 19 خرداد 1397

ماده۱ـ مبلغ سی صد و پنجاه میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۳۵۰) دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی به صورت تسهیلات با نرخ سود متعارف نظام‌نامه آن صندوق در چارچوب برنامه عملیاتی مورد تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور

آیین ­نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷کل کشور

منتشر شده در شنبه 19 خرداد 1397

ماده۱ـ در این آیین­ نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به ‌کار می‌روند:

الف ـ مؤسسات متقاضی: دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری از جمله پارک های علمی و فناوری دارای ردیف بودجه‌ای در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۳۰با موضوع:

ابطال ماده ۱۸ مصوبه شورای اسلامی شهر تالش در سال ۱۳۹۴ مبنی بر

وضع عوارض حذف یا کسری پارکینگ

منتشر شده در شنبه 19 خرداد 1397

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عوارض حذف یا کسری پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۱۸ مصوبه شورای اسلامی

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۲۴ـ ۲۵ـ۲۶ با موضوع:

ابطال تبصره ۲ و تبصره ۳ مصوبه عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی شهری مصوب

شورای اسلامی شهر شیراز به شماره ۹۳/۵۸۵۲/ص ـ ۱۳۹۳/۱۱/۹

منتشر شده در شنبه 19 خرداد 1397

نظر به اینکه ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری در سال ۱۳۹۰ تصویب و این قانون به ماقبل تسری داده نشده است و از سوی دیگر تبصره ۳ ماده مذکور در هنگام تفکیک عرصه حق‌السهمی در دو بخش سرانه‌های خدمات عمومی

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۱۸ موضوع:

ابطال قسمت های ۱ـ۲ و ۲ـ۲ بند ۲ دستورالعمل و ضوابط اجرایی

 حضور و غیاب مقرری‌بگیران بیمه بیکاری و بند ب دستورالعمل ضوابط اجرایی

حضور و غیاب اثر انگشتی مقرری‌بگیران بیمه بیکاری

منتشر شده در شنبه 19 خرداد 1397

با توجه به اینکه در ماده ۸ قانون بیمه بیکاری مصوب سال ۱۳۶۶ مواردی که مقرری بیمه بیکاری قطع می‌شود، احصاء شده است و بندهای اشاره شده از دستورالعمل های مورد اعتراض منطبق با هیچ یک از موارد مذکور در ماده ۸ نیست

مصوبات یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات (شماره ۵) با عنوان

الزام ارائه خدمات الکترونیکی به اشخاص  با احرازهویت و نشانی مکان اقامت  یگانه

منتشر شده در چهارشنبه 9 خرداد 1397

شورای اجرایی فناوری اطلاعات در یازدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۸ در راستای معماری کلان توسعه دولت الکترونیکی و به منظور ارائه خدمات الکترونیکی به اشخاص با هویت و مکان مشخص و در راستای تحقق اهداف و مأموریت­ های مندرج

مصوبات یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات (مصوبه ۴) با عنوان:

دستورالعمل اجرایی سامانه کار پوشه ملی

منتشر شده در چهارشنبه 9 خرداد 1397

در اجرای آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مصوب ۱۳۹۴ هیأت محترم وزیران و مفاد بند (ث) ماده (۶۷) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه ج.ا. ایران، موارد زیر بانضمام اسناد پیوست

مصوبات یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات (مصوبه ۳( با عنوان:

 آیین نامه اجرایی استقرار چهار چوب تعامل پذیری دولت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران ( EGIF: E-Government Interoperability Framework )

منتشر شده در چهارشنبه 9 خرداد 1397

شورای اجرایی فناوری اطلاعات در یازدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۸ براساس پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) در راستای انجام تکالیف مندرج در ماده ۱۶ ضوابط فنی اجرایی توسعه

مصوبات یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات (مصوبه ۱)

منتشر شده در چهارشنبه 9 خرداد 1397

مصئبه یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات مصوبه 1 با عنوان ارائه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی به صورت یک پارجه هماهنگ و استاندارد و تحق توسعه متوازن و نظامند فناوری اطلاعات در کشور

مصوبات یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات (مصوبه 2) با عنوان:

 دستورالعمل مشارکت بخش غیر دولتی (خصوصی و تعاونی ) در ارائه

 خدمات الکترونیکی دولت جمهوری اسلامی ایران

منتشر شده در چهارشنبه 9 خرداد 1397

 به استناد ماده ۱۵ ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی مصوب ششمین جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور ابلاغی به شماره ۲۰۰/۱۴۵ مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۱ مبنی بر تصویب ارائه خدمات الکترونیکی دستگاه ­های اجرایی

مصوبه شورای عالی اداری در خصوص بهره‌برداری مطلوب، از ساختمان‌ها و اراضی

در اختیار دستگاه‌های اجرایی، تخصیص مناسب فضای اداری و کاهش هزینه‌های

ناشی از تأمین، بهره‌برداری و نگهداری ساختمان‌های دولتی

منتشر شده در چهارشنبه 9 خرداد 1397

شورای عالی اداری در یک صد و هشتاد و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۵ بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، در اجرای ماده ۳۹ و بند (۱۴) ماده (۱۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، به منظور بهره‌برداری مطلوب از ساختمان‌ها

مقالات دیگر...

 1. رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۱
 2. بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور
 3. نظریه‌های رئیس مجلس شورای اسلامی
 4. قانون تفسیر جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷
 5. مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تأسیس «سازمان ملی مهاجرت کشور»
 6. آیین­ نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق ­التولیه و حق ­النظاره
 7. آیین­ نامه اجرایی بند (ت) ماده (۸) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه
 8. آیین‏ نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه ‏های سیاسی
 9. آیین­ نامه اجرایی بند (پ) ماده (۷۲) قانون برنامه پنج ساله ششم
 10. دستورالعمل تشکیل یگان‌های حفاظت در دستگاه های اجرایی
 11. رأی شماره‌های ۱۲۶۴ و ۱۳۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 12. رأی شماره ۱۲۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 13. رأی شماره‌های ۱۲۹۱ ـ ۱۲۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 14. رأی شماره‌های ۱۲۸۸ ـ ۱۲۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 15. رأی شماره ۱۲۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری