تصویب‌نامه درخصوص تعدیل و اجرای جریمه‌ها و سایر حد نصاب‌های ریالی

تعیین‌شده در قانون امور گمرکی

منتشر شده در سه‌شنبه،۹ مرداد ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۴/۳۱ به پیشنهاد شماره ۷۲۳۲۹ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۵۶) قانون امور گمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ ـ تصویب کرد:

تصویب‌نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۲۲)آیین‌نامه

مالی  و معاملاتی سازمان­های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتیبرای سال ۱۳۹۷

منتشر شده در سه‌شنبه،۹ مرداد ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۴/۳۱ به پیشنهاد شماره ۹۷۲/۱۰/۱۱۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱۳ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (الف) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای محمدرضا خباز به عنوان استاندار خراسان شمالی

منتشر شده در سه‌شنبه،۹ مرداد ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۴/۳۱ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد بند(۳) ماده واحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور ـ مصوب ۱۳۶۰ـ تصویب کرد:

آقای محمدرضا خباز به عنوان استاندار خراسان شمالی تعیین می­شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه درخصوص تعیین  محصولات ذرت و جو به منظور عرضه در بورس کالای ایران

منتشر شده در سه‌شنبه،۹ مرداد ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۴/۲۷ به پیشنهاد شماره ۰۲۰/۵۲۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۲ وزارت جهادکشاورزی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (۳۳) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی

تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای غلامرضا سلیمانی امیری

به عنوانرئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

منتشر شده در سه‌شنبه،۹ مرداد ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۴/۲۷ به پیشنهاد شماره ۸۲۵۵۵ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۹) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه­ گری ـ مصوب ۱۳۵۰ ـ تصویب کرد:

آقای غلامرضا سلیمانی امیری به عنوان رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می­شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

رأی شماره ۱۳۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص:

ابطال مصوبه شماره (۳)جلسه شماره ۱۸۴ ـ ۲۵/۱۲/۱۳۹۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

منتشر شده در سه‌شنبه،۹ مرداد ۱۳۹۷

مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ «دریافت هرگونه کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارت خانه‌ها، موسسات و شرکت های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی

رأی شماره ۱۳۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص:

ابطال مصوبه شماره (۳)جلسه شماره ۱۸۴ ـ ۲۵/۱۲/۱۳۹۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

منتشر شده در سه‌شنبه،۹ مرداد ۱۳۹۷

مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ «دریافت هرگونه کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارت خانه‌ها، موسسات و شرکت های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی

رأی شماره ۳۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

تعارض آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری درخصوص قوانین و مقررات حاکم بر روابط کارگر و کارفرما در مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری

منتشر شده در سه‌شنبه،۹ مرداد ۱۳۹۷

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: مطابق ماده ۲ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره ۳۳۴۳۳۰/ت۲۵ک ـ ۱۳۷۳/۳/۱۶ اکثریت وزرای عضو شورای عالی

قانون اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران

منتشر شده در سه‌شنبه،۹ مرداد ۱۳۹۷

ماده۱ـ یک تبصره به ماده (۳۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ به شرح ذیل الحاق می‌شود:

تبصره ـ اقلیت‌های شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.

قانون تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالیسال ۱۳۹۶ کل کشور

منتشر شده در سه‌شنبه،۹ مرداد ۱۳۹۷

الف ـ مهلت تعهد و مصرف اوراق بهادار (اسناد خزانه، اوراق مشارکت و سایر اسناد مالی اسلامی) در سقف بودجه سال ۱۳۹۶، مربوط به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

رأی شماره ۹۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص:

ابطال مصوبه شماره ۶۳۹ ـ ۲۳/۶/۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر طرقبه در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲

منتشر شده در پنج‌شنبه،۴ مرداد ۱۳۹۷

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که «چنان چه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است.

قانون دائمی شدن قانون مجازات اسلامی

منتشر شده در پنج‌شنبه،۴ مرداد ۱۳۹۷

ماده‌واحده ـ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی از تاریخ انقضای مدت اجرای آزمایشی آن، دائمی می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نهم خردادماه یک هزار و سی صد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

رأی شماره ۳۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص:

 ابطال تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۵ شورای اسلامی شهر دمق در بخش تعیین عوارض یک درصد از درآمد مشمول مالیات هر یک از شعب بانک ها

منتشر شده در پنج‌شنبه،۴ مرداد ۱۳۹۷

الف ـ نظر به اینکه در خصوص تقاضای ابطال مصوبات سال های ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر دمق مبنی بر تعیین عوارض بهای خدمات و کسب و پیشه بانک ها ، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً به موجب دادنامه‌های

مصوبات الحاقی جلسه مورخ ۲/۳/۱۳۹۷ هیأت امنای صندوق توسعه ملی

منتشر شده در چهارشنبه،۳ مرداد ۱۳۹۷

پیرو ابلاغیه شماره ۱۳۴۵۷۴ مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۲ موضوع مصوبات جلسه مورخ ۱۳۹۷/۳/۲ هیأت امنای صندوق توسعه ملی که با حضور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و سایر اعضا تشکیل گردید،