شنبه, 17 خرداد 1399

 

رأی شماره ۷۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع

ابطال تبصره۱ بند۵ آئین‌نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ

تحمیلی و معلولین و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب سال۱۳۶۸

منتشر شده در چهارشنبه،۲۹ آذر ۱۳۹۶

مقنن در تبصره ۳ ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب سال ۱۳۶۷ مقرر کرده‌است

رأی شماره ۷۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بند۳ بخشنامه شماره ۷۶۵۱۸۱/۱ـ ۱۶/۴/۱۳۹۴ رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره(

منتشر شده در چهارشنبه،۲۹ آذر ۱۳۹۶

با توجه به اینکه در ماده ۵۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، فعالیت تبلیغی کارمندان در ساعت اداری ممنوع اعلام شده‌است، بند ۳ بخشنامه شماره ۱/۷۶۵۱۸۱ـ ۱۳۹۴/۴/۱۶ رئیس کمیته امداد

رأی شماره ۷۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال تبصره۶ بند (ب) ماده ۹۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی

 و کنترل ساختمان اصلاحی سال ۱۳۹۴

منتشر شده در چهارشنبه،۲۹ آذر ۱۳۹۶

نظر به اینکه تبصره ۶ بند (ب) ماده ۹۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی سال ۱۳۹۴، اعمال مجازات را به وجود رأی مثبت دو نماینده  وزیر راه و شهرسازی در شورای