رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۴ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۹ با موضوع:

صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مبنی بر الزام به تحویل حدنصاب

منتشر شده در 16 خرداد 1396

اولاً : تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً : با توجه به مفاد رأی شماره ۹۶۳ـ ۱۳۸۶/۹/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، رأی شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۵۷۳ ـ ۱۳۸۹/۹/۱۶ شعبه ۸ دیوان عدالت اداری که در رسیدگی به خواسته شاکی مبنی بر الزام به تحویل نصاب مالکانه، دیوان عدالت اداری را صالح در رسیدگی شناخته است، صحیح و موافق مقررات می‌باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی‌اشراقی

اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 11قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

منتشر شده در پنجشنبه 11 خرداد 1396

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۳۱ به پیشنهاد شماره ۳۲۰۷۹/۱۶۸۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۷ معاونت حقوقی رییس ­جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در صدر آیین ­نامه اجرایی ماده(۱۱) قانون جامع خدمات­رسانی به ایثارگران موضوع تصویب­نامه شماره ۱۲۰۶۶۰/ت۵۰۵۷۲هـ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۴ پس از عبارت «ـ مصوب ۱۳۹۱ـ» عبارت «و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» اضافه می­شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب نامه در خصوص افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن

منتشر شده در پنجشنبه 11 خرداد 1396

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۳۱ به پیشنهاد شماره ۱۱۶۵۵۱۹ مورخ 23/2/96 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد  اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در ردیف (۷) جدول ماده (۳) تصویب‌نامه شماره ۱۶۷۱۳۳/ت۵۳۴۸۸هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸، سرمایه دولت در بانک مسکن از (۵۰) هزار میلیارد ریال به (۱۰۰) هزار میلیارد ریال و جمع کل جدول از (۲۴۲/۵) هزار میلیارد ریال به (۲۹۲/۵) هزار میلیارد ریال افزایش می‌یابد.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

 گذرنامه های خاص یا خدمت بین دولت جمهوری اسلامی ایران  و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام  ایران

منتشر شده در پنجشنبه 11 خرداد 1396

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۳۱ به پیشنهاد شماره ۷۳۲/۵۶۱/۴۶۰۵۲۸۳ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۹ وزارت امورخارجه و به استناد تبصره (۴۳) قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور تصویب کرد:

 برقراری مقررات لغو روادید برای دارندگان گذرنامه­ های خاص یا خدمت بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام به شرط عمل متقابل مجاز است.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب نامه در خصوص اجرای آزادراه بندر شهید رجایی – ایسین – تونل شهید میرزایی

منتشر شده در پنجشنبه 11 خرداد 1396

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۳۱ به پیشنهاد شماره ۷۹۲۲/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۳ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه ­های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ­ها و سایر منابع مالی و پولی کشور ـ مصوب۱۳۶۶ـ تصویب کرد:

تصویب نامه در اجرای آزادراه شیراز – سپیدان

منتشر شده در پنجشنبه 11 خرداد 1396

هیأت‌ وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۳۱ به پیشنهاد شماره ۷۹۲۱/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۳ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور ـ مصوب۱۳۶۶ـ تصویب کرد:

تصویب نامه رد خصوص اجرای آزادراه کنارگذر شمالی اراک(بخشی از آزادراه سلفچگان-اراک – خرم آباد)

منتشر شده در پنجشنبه 11 خرداد 1396

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۳۱ به پیشنهاد شماره ۷۹۱۸/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۳ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ تصویب کرد:

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۱ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۹ با موضوع:

تصویب عوارض خارج از ضوابط مقرر در قانون مدیریت پسماند از حدود اختیارات شورای شهر زرقان خارج است

منتشر شده در پنجشنبه 11 خرداد 1396

با عنایت به اینکه طبق بند (ج) ماده ۲ قانون مدیریت پسماندها مصوب سال ۱۳۸۳، مدیریت اجرایی پسماند مسئولیت جمع آوری، ذخیره سازی، جداسازی و حمل و نقل پسماند را بر عهده دارد و در ماده (۷) آن قانون، مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیراز صنعتی و ویژه در شهرها و حریم روستاها به عهده شهرداری و دهیاری ها و در خارج از حوزه وظایف شهرداری ها و دهیاری ها، به عهده بخش داری است و طبق ماده ۸ آن قانون، مدیریت اجرایی می‌تواند با تعرفه‌ای که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شوراهای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین می‌شود هزینه‌های مدیریت پسماندها را از تولید‌کننده پسماند دریافت نمایند و فقط صرف هزینه‌های مدیریت پسماند کنند، بنابراین تصویب عوارض خارج از ضوابط مقرر در این قانون از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر زرقان خارج بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مصوبات شورای اسلامی شهر زرقان به شرح مندرج در گردش کار ابطال می‌شود. رسیدگی به خواسته ابطال آراء کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری در خصوص شرکت شاکی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۰ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۹ با موضوع:

ابطال بندهای ۳ و ۴ بخشنامه شماره ۱۴/۷ سازمان تأمین اجتماعی

منتشر شده در پنجشنبه 11 خرداد 1396

نظر به اینکه احکام مقرر در بندهای ۴ و ۳ بخش نامه مورد اعتراض مغایر مواد ۱۰۱ و ۳۹ قانون تأمین اجتماعی و بند ج ماده ۱۱ قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی است، بنابراین بندهای مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش گفته و تسری ابطال بندهای ۴ و ۳ بخشنامه شماره ۱۴/۷ به زمان تصویب آن موافقت نشد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی‌اشراقی

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۸ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۹ با موضوع:

«ابطال بخش نامه‌های شماره ۳۱۰۹۱ـ ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ و ۱۸۳۳ـ ۱۳۹۰/۲/۱۱ سازمان امور مالیاتی مبنی بر اختصاص معافیت مالیاتی به قند و شکر آماده مصرف

منتشر شده در پنجشنبه 11 خرداد 1396

مطابق بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ عرضه آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات، سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی و شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان و واردات آنها از پرداخت مالیات معاف است. نظر به اینکه سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخش نامه‌های مورد شکایت معافیت را به قند و شکر آماده مصرف اختصاص و اجرای آن را به تاریخ ۱۳۸۷/۷/۱ تسری داده است، بخش نامه‌های مورد شکایت مغایر حکم قانونی فوق‌الذکر است و به جهت ایجاد محدودیت و عطف به ماسبق شدن، مغایر ماده ۴ قانون مدنی و خارج از اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی‌اشراقی

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۷ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۹ با موضوع:

«ابطال اطلاق ماده۴۰ و تبصره آن از آیین‌نامه آموزشی دوره دکترای تخصصی (ph.D) مصوب سی و پنجمین

جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی از تاریخ تصویب

منتشر شده در پنجشنبه 11خرداد 1396

نظر به اینکه اطلاق تبصره ماده ۴۰ آیین‌نامه آموزش دوره دکتری تخصصی به معنای مقصر دانستن شخص دانشجو و منصرف دانستن وی حتی از جهت شمول نسبت به فرض کوتاهی دیگران، توسط فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع شناخته شده است، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، اطلاق ماده ۴۰ آیین‌نامه مورد اعتراض به لحاظ مغایرت با موازین شرع مستند به مواد مذکور و بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون پیش گفته از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۱ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۵ با موضوع:

ابطال بندهای ۵ و ۶ قسمت ب ماده ۳۳ تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال ۱۳۹۳ از تاریخ تصویب

منتشر شده در سه شنبه 9 خرداد 1396

مطابق بندهای ۱۶و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و نیز تغییر نوع و میزان آن و نـرخ خدمـات ارائـه شده تـوسط شهرداری و سازمانهای وابسته بـا رعایت مقررات مربـوط از جمـله وظایف شوراهای اسلامی شهر می‌باشد و به موجب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، شوراهای اسلامی شهر و بخش، مجاز به وضع هر یک از عوارض محلی جدید با رعایت شرایط مذکور در این تبصره می‌باشند. نظر به اینکه تابلوهای منصوب بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائه‌کننده خدمتی نیست تا استحقاق دریافت بهای آن را داشته باشد، بنابراین بندهای ۵ و ۶ قسمت ب ماده ۳۳ تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال ۱۳۹۳، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تبریز تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال    می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی 

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۷ـ ۳۸ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۵ با موضوع:

ابطال مصوبه شماره ۳/۳۱۶۸ش ـ ۱۳۸۶/۶/۲۹ شورای اسلامی شهر مشهد درخصوص تعیین

بهای خـدمات تغییرکاربریـها و افزایش تراکم

منتشر شده در پنجشنبه 11 خرداد 1396

مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می‌شود.

موافقت نامه همکاری‌های اقتصادی

بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان

منتشر شده در سه شنبه 9 خرداد 1396

مقدمه:

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان که از این پس «طرف های متعاهد» نامیده می‌شوند، با ابراز تمایل به گسترش روابط دوجانبه به‌صورت پایدار و بلند مدت، با اعتقاد به ضرورت ایجاد همکاری‌های مؤثر و درازمدت در راستای منافع کشور طرف های متعاهد، با اقدام طبق حقوق بین‌الملل لازم‌الاجراء برای طرف های متعاهد، با درنظر گرفتن مقررات موافقت نامه‌های بین‌المللی الزام‌آور برای طرف های متعاهد در زمینه همکاری‌های اقتصادی، با توجه به عضویت جمهوری لهستان در اتحادیه اروپا، با تأکید بر علاقمندی خود جهت تقویت همکاری‌های دوجانبه، به شرح زیر توافق نمودند:

مقالات دیگر...

 1. قانون موافقت نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری
 2. قانون حفاظت احیا و مدیریت تالاب های کشور
 3. مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرت اساسی
 4. مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی
 5. تصویب‌نامه درخصوص ارتقای جایگاه ایران در شاخص شروع کسب و کار
 6. رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۶
 7. رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۰
 8. اصلاح ردیف 26 جدول پیوست شماره 2
 9. اصلاح ماده 3 آیین نامهاجرایی تبصره 2قانون اراضی مستحدث و ساحلی
 10. اصلاح آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها
 11. تصویب نامه در خصوص روستاهای طبس و بازقند در استان خراسان رضوی
 12. الحاق جزء(ط) به بند (3) تصویب نامه شماره 12481/ت 53732
 13. تصویب نامه در خصوص تبدیل روستای گوگتپه مرکز دهستان مکریان شرقی
 14. تصویب نامه در خصوص ورود و خروج ماشین الات معدنی و راه سازی
 15. تصویب نامه در خصوص الحاق دهستان لارک از بخش شهاب شهرستان قشم