الحاق متن به بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۳۱۴۴۹/ت۵۴۱۰۱هـ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۰

منتشر شده در یکشنبه،۲۵ تیر ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسات ۱۳۹۶/۴/۴ و ۱۳۹۶/۴/۱۴ به پیشنهادهای شماره ۱۲۳۶۲۳۶ مورخ ۱۳۹۶/۴/۳ و شماره ۱۲۴۰۶۹۰ مورخ ۱۳۹۶/۴/۴ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب‌نامه در خصوص اجرای عملیات بهسازی و ارتقای سطح فنی و کیفی آزادراه تهران ـ قم

منتشر شده در یکشنبه،۲۵ تیر ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۳/۲۸ به پیشنهاد شماره ۴۱/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۱/۵ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ تصویب کرد:

تصویب‌نامه در خصوص حفظ کاربری اراضی کشاورزی در محدوده سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

 منتشر شده در یکشنبه،۲۵ تیر ۱۳۹۶

 هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۴/۱۴ به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

 سازمان­های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی موظف به حفظ کاربری اراضی کشاورزی در محدوده مناطق مذکور می­باشند.

 معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص عرضه محصولات ذرت و جو در کل کشور و برنج )صرفاً در استان‌های مازندران و گیلان) در بورس کالای ایران

منتشر شده در یکشنبه،۲۵ تیر ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۴/۱۴ به پیشنهاد شماره ۰۲۰/۳۶۴۲۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ وزارت جهادکشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (۳۳) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ و ماده (۳۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب۱۳۹۳ـ ، تصویب کرد:

تصویب‌نامه در خصوص بودجه سال ۱۳۹۶ سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی:

کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو و شرکت‌های تابعه آنها

 منتشر شده در یکشنبه،۲۵ تیر ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۳/۲۱ به پیشنهاد شماره ۹۶۲/۱۰/۵۵۱ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۴ دبیـرخانه شورای­ عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ تصویب کرد:

رأی شماره ۱۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

 ابطال بند (و) دفترچه آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور

در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲

 منتشر شده در یکشنبه،۲۵ تیر ۱۳۹۶

 مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت‌عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت‌عمومی مطرح می‌نماید.»

رأی شماره ۱۶۸ الی ۱۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بند۲ پیشنهاد موضوع نامه ۱۶۸۷/۵۰۰۰/د ـ ۱۰/۶/۱۳۹۴ معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص تجویز انتقالی یا مهمانی دانشجو به پردیسهای خودگردان در قالب پرداخت شهریه

منتشر شده در یکشنبه،۲۵ تیر ۱۳۹۶

هر چند نقل و انتقال دانشجویان پذیرفته شده در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی تابع مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به نقل و انتقال دانشجویان است و خارج از این ضوابط دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی تکلیفی به موافقت با نقل و انتقال ندارند، لیکن نظر به اینکه

نظریه‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴(

الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یک صد و سی و هشتم (۱۳۸)

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

منتشر شده در یکشنبه،۲۵ تیر ۱۳۹۶

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۴۳۳۸/ت۵۳۲۱۲هـ مــورخ ۱۳۹۶/۳/۳، موضوع: «اصلاح ردیف«۴» جدول ذیل بند«۱» تصویب‌نامه شماره ۲۵۲۴۴۸/ت۴۸۰۶۷هـ مــورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ ناظر به تأدیه دیون وزارت راه و شهرسازی به پیمانکاران مجری طرح‌های دولتی و ...»

قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره

منتشر شده در یکشنبه،۲۵ تیر ۱۳۹۶

ماده‌واحده ـ معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره (جنوبی) مشتمل بر یک مقدمه و بیست و سه ماده به‌شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یک صد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی در اجرای این معاهده الزامی است. 

جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره (که از این پس طرفها نامیده می‌شوند)، با اشتیاق به ارائه همکاری مؤثرتر بین دو کشور در پیشگیری و مبارزه با جرائم و تسهیل روابط بین دو کشور در زمینه استرداد مجرمین از طریق انعقاد معاهده‌ای برای استرداد مجرمین؛ به‌شرح زیر توافق نمودند:

قانون الغای برخی قوانین از تاریخ ۱۲۸۵/۶/۱۸ تا ۱۳۰۹/۱۲/۳۰

منتشر شده درچهارشنبه،۲۱ تیر ۱۳۹۶

ماده‌واحده ـ به موجب این قانون، قوانین و تصمیمات قانونی از تاریخ ۱۲۸۵/۶/۱۸ تا ۱۳۰۹/۱۲/۳۰ به‌شرح زیر اعم از اینکه اجراء شده یا اجرای آن متوقف شده یا موضوع آن منتفی شده و یا به‌موجب قانون لاحق نسخ ضمنی شده باشد، منسوخ اعلام می‌گردد.

قانون الغای برخی قوانین از تاریخ ۱۳۱۰/۱/۱ تا ۱۳۲۸/۱۲/۲۹

منتشر شده در چهارشنبه،۲۱ تیر ۱۳۹۶

ماده‌واحده ـ به موجب این قانون، قوانین و تصمیمات قانونی از تاریخ ۱۳۱۰/۱/۱ تا ۱۳۲۸/۱۲/۲۹ به‌شرح زیر اعم از اینکه اجراء شده یا اجرای آن متوقف شده یا موضوع آن منتفی شده و یا به‌موجب قانون لاحق نسخ ضمنی شده باشد، منسوخ اعلام می‌گردد.

تصویب‌نامه درخصوص پرداخت سهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و

سایر سازمان‌های بین‌المللی  در سال ۱۳۹۶ (۲۰۱۷میلادی)

منتشر شده در چهارشنبه،۲۱ تیر ۱۳۹۶

 هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۴/۴ به پیشنهاد شماره ۳۳۴۵۵ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۳معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد ماده واحده قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان­ها و مجامع بین‌المللی ـ مصوب سال ۱۳۶۵ ـ و اصلاحات بعدی آن و در اجرای ماده (۱۷) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور تصویب کرد:

قانون الغای برخی قوانین از تاریخ ۱۳۲۹/۱/۱ تا۱۳۳۶/۷/۳۰

منتشر شده در چهارشنبه،۲۱ تیر ۱۳۹۶

ماده‌واحده ـ به موجب این قانون، قوانین و تصمیمات قانونی از تاریخ ۱۳۲۹/۱/۱ تا ۱۳۳۶/۷/۳۰ به‌شرح زیر اعم از اینکه اجراء شده یا اجرای آن متوقف شده یا موضوع آن منتفی شده و یا به‌موجب قانون لاحق نسخ ضمنی شده باشد، منسوخ اعلام می‌گردد.

تصویب‌نامه درخصوص ساعات کار ادارات و دستگاه‌های دولتی، بانک‌ها، شهرداری‌ها و سایر مؤسسات عمومی غیردولتی

منتشر شده در چهارشنبه،۲۱ تیر ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۴/۷ به پیشنهاد شماره ۹۶/۱۹۰۶۶/۳۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۳ وزارت نیرو و به استناد تبصره بند (ز) ماده (۳۸) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: