اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی

 منتشر شده در شنبه،۳۱ تیر ۱۳۹۶

  هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۴/۱۸ به پیشنهاد شماره ۶۰/۲۳۱۱۳۱ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین­ نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیات­ های مستقیم

منتشر شده در شنبه،۳۱ تیر ۱۳۹۶

ماده۱ـ در این آیین ­ نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می ­ روند:

الف ـ قانون:

تصویب‌نامه در خصوص فهرست تکمیلی ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی

متشر شده در شنبه،۳۱ تیر ۱۳۹۶

هیأت وزیران درجلسه ۱۳۹۶/۴/۱۱ به پیشنهاد شماره ۶۰/۱۹۲۱۹۸ مورخ ۱۳۹۵/۹/۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تسری جداول شماره (۱)، (۲) و (۴) اصلاحی پیوست آیین‌نامه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشورمستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران(مأمورین ثابت) به کلیه کارمندان مشمول بند (۸) ماده(۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری

منتشر شده در شنبه،۳۱ تیر ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۴/۱۸ به پیشنهاد شماره ۸۵۴۲۶۷ مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۹ سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

حذف تبصره بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۵۷۰۰/ت۵۴۲۰۴هـ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۶

منتشر شده در شنبه،۳۱ تیر ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۴/۱۸ به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تبصره بند (۳) تصویب­نامه شماره ۵۷۰۰/ت۵۴۲۰۴هـ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۶ حذف می­شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

معاهده معاضدت قضائی در موضوعات مدنی و تجاری

بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین

منتشر شده در شنبه،۳۱ تیر ۱۳۹۶

جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین (که از این پس به صورت مفرد «طرف» و به صورت جمع «طرفها» خوانده می‌شوند) با تمایل به تقویت همکاری قضائی در موضوعات مدنی و تجاری بین دو کشور، بر اساس احترام متقابل به حاکمیت، برابری و منافع متقابل، تصمیم به انعقاد این معاهده گرفته و در موارد زیر توافق نمودند:

معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی

در زمینه استرداد مجرمین

 منتشر شده در شنبه،۳۱ تیر ۱۳۹۶

جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی که از این پس «طرفها» نامیده می­شوند، با تمایل به برقراری همکاری مؤثرتر بین دو کشور در زمینه پیشگیری ومبارزه با جرم، بر پایه احترام متقابل به اصول حاکمیت، برابری و منافع متقابل؛ به شرح زیر توافق نمودند:

معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی

در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری

منتشر شده در شنبه،۳۱ تیر ۱۳۹۶

جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی (که از این پس «طرفها» نامیده می‌شوند)؛ با مدنظر قرار دادن روابط دوستانه موجود میان دو کشور؛ با تمایل به ارائه بیشترین حد ممکن همکاری به یکدیگر در خصوص تحقیق، تعقیب و رسیدگی قضائی به جرائم، از جمله ردیابی، پیشگیری، مصادره یا توقیف عواید حاصله و ابزار جرم از طریق معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری؛ به‌شرح زیر توافق کرده‌اند:

اصلاحیه قانـون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

منتشر شده در شنبه،۳۱ تیر ۱۳۹۶

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

پیرو نامه شماره ۲۲۰/۱۰۶۰۸۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحیه زیر در مورد قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوب جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ مجلس که از قلم افتاده بود و در تاریخ

تأیید انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی و فضلای صاحب نظر حوزوی

منتشر شده در یکشنبه،۲۵ تیر ۱۳۹۶

مصوبه «تأیید انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی و فضلای صاحب نظر حوزوی برای عضویت در شورای تخصصی حوزوی» که در جلسه ۷۷۸ مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد جلسه


۱۶۹ (دوره ششم) مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۳ شورای عالی حوزه‌های علمیه به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:

«الف ـ در اجرای بند ۲ ماده ۴ آیین نامه شورای تخصصی حوزوی، آقایان آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری و حجج‌الاسلام والمسلمین سیدمحمد غروی و سیدعبدالفتاح نواب به عنوان نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای تخصصی حوزوی انتخاب می‌شوند.

ب ـ در اجرای بند ۴ ماده ۴ آیین‌نامه شورای تخصصی حوزوی، آقایان حجج‌الاسلام والمسلمین سیدیوسف طباطبایی نژاد، اکبر فرجام، محمودرضا جمشیدی، حمید پارسانیا، احمد واعظی، سیدحسن ربانی، مسعود آذربایجانی، عبدالحسین خسروپناه، علی عباسی و حسن نظری شاهرودی به عنوان فضلای صاحب‌نظر در شورای تخصصی حوزوی  انتخاب می‌‌شوند.»

رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی

اصلاح بند (۵) تصویب‌نامه شماره ۳۸۴۵۴/ت۵۳۱۷۲هـ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲

منتشر شده در یکشنبه،۲۵ تیر ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۴/۷ به پیشنهاد شماره ۳۳۳۸۰/۳۴۲۶۹ مورخ ۱۳۹۶/۳/۳۱ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (۵) تصویب­نامه شماره ۳۸۴۵۴/ت۵۳۱۷۲هـ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲، عبارت «با رعایت تشریفات و قوانین و مقررات مربوط » پس از عبارت « موظف است » اضافه می­شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

لغو تصویب‌نامه شماره ۷۶۴۰۳/ت۵۲۹۱۳هـ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۵

منتشر شده در یکشنبه،۲۵ تیر ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۴/۱۸ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب‌نامه شمـاره ۷۶۴۰۳/ت۵۲۹۱۳هـ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۵ از تاریخ تصویب لغو می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

الحاق یک تبصره به ماده (۲۶) آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص  صلاحیت پیمانکاران

 منتشر شده در یکشنبه،۲۵ تیر ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۴/۷ به پیشنهاد شماره ۱۱۳۹۳۹۱ مورخ ۱۳۹۶/۲/۶ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده(۲۲) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب۱۳۵۱ـ و ماده (۲۶) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ تصویب کرد:

الحاق متن به بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۳۱۴۴۹/ت۵۴۱۰۱هـ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۰

منتشر شده در یکشنبه،۲۵ تیر ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسات ۱۳۹۶/۴/۴ و ۱۳۹۶/۴/۱۴ به پیشنهادهای شماره ۱۲۳۶۲۳۶ مورخ ۱۳۹۶/۴/۳ و شماره ۱۲۴۰۶۹۰ مورخ ۱۳۹۶/۴/۴ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: