شنبه, 17 خرداد 1399

 

آیین­ نامه ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۹ دی ۱۳۹۶

ماده۱ـ شهرداری‌ها موظفند به منظور رفع مزاحمت مشاغل و اصناف مزاحم متناسب با وضعیت فعالیت، مکان استقرار و ماهیت شغلی آنها، نسبت به صدور حکم انتقال، جابجایی یا رفع مزاحمت از طریق اصلاح فرآیند کار، تغییر فعالیت

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای سیدشهاب‌الدین چاوشی به عنوان استاندار سمنان

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۹ دی ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۰/۶ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد بند (۳) ماده واحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور ـ مصوب ۱۳۶۰ ـ تصویب کرد:

آقای سید شهاب الدین چاوشی به عنوان استاندار سمنان تعیین می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

آیین­ نامه اجرایی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۹ دی ۱۳۹۶

ماده ۱ـ در این آیین‏ نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به ‏کار می‌روند:

الف ـ سازمان: سازمان هدف مندسازی یارانه ها