شنبه, 17 خرداد 1399

 

رأی شماره ۸۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال ماده ۱۷ دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان توزیع‌کنندگان،

دفاتر و شعب شرکت های خارجی عرضه‌کننده کالاهای سرمایه‌ای در ایران

 مصوب ۱۸/۶/۱۳۹۵ وزیر صنعت، معدن و تجارت

منتشر شده در یکشنبه،۲۴ دی ۱۳۹۶

مطابق ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب سال ۱۳۸۸ مقرر شده است کلیه عرضه‌کنندگان اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای سرمایه‌ای از جمله خودرو (سنگین یا سبک)، ماشین آلات صنعتی، کشاورزی، راهسازی،

اصلاح بند (پ) ماده (۲۰) اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه

منتشر شده در چهارشنبه،۲۰ دی ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ به پیشنهاد شماره ۱۵۹۹۳۴ مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۳) بند (الف) ماده (۲۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب۱۳۹۴ـ تصویب کرد:

در بند (پ) ماده (۲۰) اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۵۹۴۳/ت۵۲۳۱۸هـ مورخ ۱۳۹۴/۷/۱، عبارت «کارمزدهای تعریف شده توسط» به عبارت «منابع داخلی» اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

رأی شماره ۸۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال مصوبه شماره ۳۳۲۷۸/ش الف س ـ ۲۰/۴/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر شیراز

منتشر شده در چهارشنبه،۲۰ دی ۱۳۹۶ 

نظر به اینکه مطابق بندهای ۲ و ۴ ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱، اظهارنظر نسبت به پیشنهادها، لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرحهای جامع شهری که شامل منطقه‌بندی ـ