یکشنبه, 15 تیر 1399

 

الحاق یک تبصره به ماده (۳) آیین‌نامه بررسی سوانح و حوادث هوایی(غیرنظامی)

منتشر شده در پنج‌شنبه،۱۲ بهمن ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۱ به پیشنهاد شماره ۱۰ ـ ۱۰۴/۴۱ـ ۲۴۱۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۹ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب‌نامه در خصوص تعیین میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور

 به مراکز غیردولتی (روزانه و شبانه روزی)بابت نگهداری و خدمات

 توانبخشی، آموزشی و حرفه‌آموزی معلولان

منتشر شده در پنج‌شنبه،۱۲ بهمن ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۱ به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان بهزیستی کشور و به استناد ماده (۱۰) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ـ مصوب ۱۳۸۳ـ تصویب کرد:

تصویب‌نامه در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خیریه

منتشر شده در پنج‌شنبه،۱۲ بهمن ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۴ به پیشنهاد مشترک وزارت خانه­ های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه ­های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ـ  تصویب کرد: