یکشنبه, 15 تیر 1399

 

تصویب‌نامه در خصوص تسویه بدهی ناشی از تعهدات دولت جمهوری اسلامی ایران

به بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه به منظور تعدیل ارزش ریال

منتشر شده در دوشنبه،۱۶ بهمن ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۴ به پیشنهاد شماره ۲۱/۲۲۸۶۱۳ـ ۱۸۶۱۴ مورخ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده واحده قانون اجازه مشارکت دولت ایران در مقررات کنفرانس منعقده در برتن وودز مربوط به تأسیس

تصویب‌نامه در خصوص خروج شرکت خدمات عمومی و بهداشتی صنعتی

 و خدمات درمانی صنعت نفت از پیوست شماره (۲) آیین‌نامه اجرایی تشخیص،

انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی

منتشر شده در دوشنبه،۱۶ بهمن ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۴ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد مواد (۲) و (۳) قانون اجرای سیاست­ های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب۱۳۸۷ ـ تصویب کرد:

رأی شماره ۱۰۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال مصوبه شماره ۲۴۲۱/۹۱/م/ت ۳۹۷۲۱هـ ـ ۳/۲/۱۳۹۲ هیأت وزیران

منتشر شده در دوشنبه،۱۶ بهمن ۱۳۹۶

با عنایت به اینکه استثناء مذکور در تبصره ۱ ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر بر دستگاه هایی است که براساس خصایص و وظایف قانونی خود عهده دار انجام امور رفاهی، درمانی، آموزشی و ورزشی می‌باشند لذا بهره مندی