یکشنبه, 15 تیر 1399

 

آیین‌نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمان‌ها

و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش

منتشر شده در 16بهمن 1396

ماده۱ـ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می­شود اراضی و ساختمان­ های مازاد بر نیاز خود را مطابق قوانین و مقررات و مفاد این آیین‌نامه جهت راه‌اندازی مدارس غیردولتی به صورت اجاره یا فروش به مؤسسان مدارس مذکور واگذار کند.

تصویب‌نامه در خصوص سرمایه‌گذاری سازمان گسترش و نوسازی

صنایع ایران در طرح تولید کاغذ از کربنات کلسیم در شهرستان خرامه استان فارس

منتشر شده در دوشنبه،۱۶ بهمن ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه۱۳۹۶/۱۱/۴ به پیشنهاد شماره ۶۰/۴۸۶۶۱ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۹ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره (۳) اصلاحی بند (الف) ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴)

تصویب‌نامه در خصوص عضویت آقایان سیدضیاء هاشمی و مهدی حجت

 در شورای سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

منتشر شده در دوشنبه،۱۶ بهمن ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۴ به پیشنهاد شماره ۲۲۳۸۳۰/و مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۹ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد بند (۶) ماده (۴) قانون تأسیس سازمان اسناد ملی ایران ـ مصوب ۱۳۴۹ ـ تصویب کرد:

آقایان سید ضیاء هاشمی و مهدی حجت برای عضویت در شورای سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شوند.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری