شنبه, 17 خرداد 1399

 

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص ضرورت توجه

به توان و ظرفیت اقلیمی مناطق در سیاست گزاری و تهیه طرحهای توسعه

منتشر شده در سه‌شنبه،۳ بهمن ۱۳۹۶

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۰ خود ضمن استماع گزارش رئیس محترم سازمان هواشناسی کشور در خصوص «تغییرات اقلیمی و تأثیرات آن بر توسعه» موارد زیر را مصوب نمود

اصلاح آیین‌نامه نحوه پرداخت به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی و خارجی

به منظور استیفای حقوق ملت ایران در دعاوی علیه خارجیان و بالعکس

منتشر شده در سه‌شنبه،۳ بهمن ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ به پیشنهاد شماره ۲۲۸۱ مورخ ۱۳۹۵/۵/۵ نهاد ریاست جمهوری و تأیید شورای حقوق و دستمزد و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اصلاح ماده (۱۶۱) آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی

منتشر شده در سه‌شنبه،۳ بهمن ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: