اصلاح جدول و تبصره‌های جزء (د) بند (۳) تصویب‌نامه  شماره ۹۲۳۰۸/ت۴۰۵۸۷ک مورخ ۱۳۸۷/۶/۷ و اصلاحیه آن

منتشر شده در شنبه،۴ شهریور ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۸ به پیشنهاد شماره ۱۱۴۲۹/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۲ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۹۲۳۰۵/ت۴۰۵۸۶ک مورخ ۱۳۸۷/۶/۷ هیأت وزیران

منتشر شده در شنبه،۴ شهریور ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۵/۱۸ به پیشنهاد شماره ۱۱۴۲۹/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۲ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۵۶۷۴۳/ت۵۱۶۱۰هـ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ هیأت وزیران

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

منتشر شده در شنبه،۴ شهریور ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۳/۲۱ به پیشنهاد شماره ۹۶۲/۱۰/۵۵۱ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۴ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد تبصره (۱) ماده (۱) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۸۴ـ تصویب کرد:

در ستون گرایش جدول موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۶۷۴۳/ت۵۱۶۱۰هـ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ عبارت «تجاری»، بعد از واژه «فعالیت‌های» اضافه می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه درخصوص تعطیلی روز شنبه چهاردهم مردادماه ۱۳۹۶ شهر تهران به مناسبت برگزاری

مراسم تحلیف دوازدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران

منتشر شده در شنبه،۴ شهریور ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۵/۸ به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:با توجه به شرکت گسترده هیأت‌های خارجی در مراسم تحلیف دوازدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران و به منظور برگزاری مناسب و شایسته مراسم مذکور و ایجاد تسهیلات لازم در رفت و آمد هیأت‌های خارجی و رفاه حال شهروندان تهرانی، کلیه دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی (غیر از اورژانس و نهادهای امدادی) در روز شنبه چهاردهم مرداد ماه ۱۳۹۶ در شهر تهران تعطیل است.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۳۴۹ با موضوع:

نامه شماره ۴۰۲/۱۲۲۱۴د ـ ۱۳۹۳/۶/۳۱ مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که به متخصصین گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن و

طب کار اجازه نصب و استفاده از تجهیزات شنوایی‌سنجی را در مطب داده است به لحاظ مغایرت با

 قانون و خارج بودن از حدود اختیارات ابطال می‌شود

منتشر شده در شنبه،۴ شهریور ۱۳۹۶

الف ـ با توجه به حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصرح در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، نظر به اینکه نامه شماره ۵۰۵/۱۶۲۳/د ـ ۱۳۹۳/۶/۲۳ دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی متضمن وضع قاعده

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۳۵۲ با موضوع:

ابطال بند ۲ بخش نامه شماره ۹۵/۱۰۹۹۲۶ ـ ۱۳۹۵/۴/۹ مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و

مبارزه با پول شویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای

مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

منتشر شده در شنبه،۴ شهریور ۱۳۹۶

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که:

چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بـدون رعـایت مفـاد مـاده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۳۴۸ با موضوع:

ابطال بخش نامه شماره ۲۰۰/۹۳/۸۱ ـ ۱۳۹۳/۷/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور

منتشر شده در شنبه،۴ شهریور ۱۳۹۶

نظر به اینکه بر مبنای قانون مالیات های مستقیم، مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی تعلق می‌گیرد، بنابراین تقبل زیان انباشته از سوی صاحبان سرمایه از طریق کاهش مطالبات شرکاء و سهام داران و یا آورده نقدی و غیرنقدی آنها مندرج در حساب جاری شرکاء یا حساب دیگر

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۳۴۵  با موضوع:

تصمیم‌نامه شماره ۳۰۹۵/د/۹۴ـ ۱۳۹۴/۱/۵ مدیرعامل و عضو هیأت مدیره صندوق ضمانت

سرمایه‌گذاری صنایع کوچک وزارت صنعت، معدن و تجارت به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می‌شود

منتشر شده در شنبه،۴ شهریور ۱۳۹۶

مطابق ماده ۱۰ اساس نامه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک مصوب سال ۱۳۸۴، تصویب آیین‌نامه‌های مالی، استخدامی و مالیاتی صندوق از جمله وظایف و اختیارات مجمع عمومی تعیین شده است و به موجب ماده ۱۳ اساسنامه مذکور، مدیرعامل به عنوان بالاترین مقام اجرایی

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۳۴۷ با موضوع:

تبصره ۶ بخش نامه شماره ۹۴/۷۷۸۱۱ـ ۱۳۹۴/۵/۱۲ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به لحاظ

مغایرت با قانون ابطال می‌شود

منتشر شده در شنبه،۴ شهریور ۱۳۹۶

در ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال ۱۳۵۴ مقرر شده است که میزان حق تحریر طبق تعرفه تعیین شده وزارت دادگستری خواهد بود که باید هر چهار سال یک بار مورد بررسی مجدد قرار گیرد و در صورت اقتضاء در آن تجدیدنظر شود

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۳۲۳ با موضوع:

ابطال مصوبه شماره ۹۲/۴/۶۸۷ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ در خصوص وضع عوارض و اخذ بهای خدمات از بانک

های دولتی و خصوصی، صندوق های قرض‌الحسنه، عوارض حق‌النظاره، عوارض نصب دکل و

تجهیزات مخابراتی، عوارض حذف پارکینگ و عوارض کسری فضای باز

منتشر شده در شنبه،۴ شهریور ۱۳۹۶

الف ـ نظر به اینکه وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی برای آنتن‌ها و دکل های مخابراتی در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۲۱۰ ـ ۱۳۹۵/۳/۱۸ با این استدلال که «به موجب ماده ۱ قانون مالیات

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون سند توسعه

 مبتنی برحمل و نقل همگانی

منتشر شده در یکشنبه،۲۹ مرداد ۱۳۹۶

شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران درجلسه مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۲ با توجه به ضرورت واهمیت، موضوع «سندتوسعه حمل  و نقل همگانی» را در راستای مصوبه ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ به شرح زیرتصویب نمود:

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون

اصلاحیه مصوبه ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ ـ کمیته تخصصی طرح‌های فرادست وکلان مقیاس

منتشر شده در یکشنبه،۲۹ مرداد ۱۳۹۶

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ۱۳۹۶/۴/۱۹ خود پیرو مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ مبنی بر تعیین وظایف، اعضاء و نحوه کار کمیته تخصصی طرح های فرادست و کلان مقیاس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (کمیته فنی شماره ۵)، تغییراتی  به شرح ذیل را مصوب نمود:

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران  پیرامون

باغ ـ موزه جواهرات ملی و خزائن بانک مرکزی

منتشر شده در یکشنبه،۲۹ مرداد ۱۳۹۶

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۲ نظر به رونوشت نامه شماره ۱۳۹۲۶۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ معاون محترم هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس جمهور مبنی بر بررسی مجدد و اصلاح بند ۵ مصوبه

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۳۱۹ و ۳۶۰ با موضوع:

ابطال مواد ۶ و ۷ مصوبه شماره ۳/۹۰/۳۶۹۰/ش ـ ۱۳۹۰/۸/۲۸ شورای اسلامی شهر مشهد و

تبصره‌های بندهای ۲۶ و ۲۹ تعرفه عوارض سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر

حسن‌آباد. ـ عدم ابطال مواد ۱ و ۳ مصوبه شماره ۳/۹۰/۳۶۹۰/ش ـ ۱۳۹۰/۸/۲۸ مبنی بر امکان

احداث هرگونه ایستگاه مخابراتی یا نصب پایه، دکل و تأسیسات و تجهیزات مرتبط در معابر و

فضاهای عمومی شهر

منتشر شده در یکشنبه،۲۹ مرداد ۱۳۹۶

الف ـ نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۲/۳۰/۵۲۹۰۱ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۷ اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان مصوبه شماره ۳/۹۰/۳۶۹۰/ش شورای اسلامی شهر مشهد را مغایر شرع تشخیص نداده‌اند