یکشنبه, 15 تیر 1399

 

رأی شماره ۱۰۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

اخذ جریمه به عنوان سد معبر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۴ بهمن ۱۳۹۶

نظر به اینکه تعیین مجازات و جریمه از خصایص قانون گذار بوده و شورای اسلامی شهرها طبق بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن، شوراها می‌توانند عوارض یا بهای خدمات تعیین نمایند لذا اخذ جریمه به عنوان سد معبر، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

اصلاحیه رأی شماره ۱۴۸ الی ۱۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

منتشر شده در دوشنبه،۱۶ بهمن ۱۳۹۶

نظر به اینکه در سطر چهاردهم رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۸ الی ۱۵۲ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۶ منتشر شده در روزنامه رسمی شماره ۲۱۰۶۵ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۷ پس از عبارت «بهای خدمات سال ۱۳۹۵» عبارت «و مصوبه شورای اسلامی شهر کرج» از قلم افتاده که بدین وسیله اصلاح و به آگاهی می‌رساند.

معاون مدیرکل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ عشق آبادی

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۳۹۸۹۶/ت۵۵۰۳۷هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۴

منتشر شده در دوشنبه 16 بهمن 1396

نظر به اینکه در قسمت (۴) جزء (ب) بند (۱) تصویب­نامه شماره ۱۳۹۸۹۶/ت۵۵۰۳۷هـ مورخ۱۳۹۶/۱۱/۴ و در جدول بند(۲) تصویب­ نامه مذکور عبارت­ های «پیراپزشکی (پاراکلینیک)»، «تخت بخش پشتیبان مراقبت­ های ویژه ( POSTCCU )»،