مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون سند توسعه

 مبتنی برحمل و نقل همگانی

منتشر شده در یکشنبه،۲۹ مرداد ۱۳۹۶

شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران درجلسه مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۲ با توجه به ضرورت واهمیت، موضوع «سندتوسعه حمل  و نقل همگانی» را در راستای مصوبه ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ به شرح زیرتصویب نمود:

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران  پیرامون

باغ ـ موزه جواهرات ملی و خزائن بانک مرکزی

منتشر شده در یکشنبه،۲۹ مرداد ۱۳۹۶

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۲ نظر به رونوشت نامه شماره ۱۳۹۲۶۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ معاون محترم هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس جمهور مبنی بر بررسی مجدد و اصلاح بند ۵ مصوبه

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون

اصلاحیه مصوبه ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ ـ کمیته تخصصی طرح‌های فرادست وکلان مقیاس

منتشر شده در یکشنبه،۲۹ مرداد ۱۳۹۶

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ۱۳۹۶/۴/۱۹ خود پیرو مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ مبنی بر تعیین وظایف، اعضاء و نحوه کار کمیته تخصصی طرح های فرادست و کلان مقیاس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (کمیته فنی شماره ۵)، تغییراتی  به شرح ذیل را مصوب نمود:

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۳۱۹ و ۳۶۰ با موضوع:

ابطال مواد ۶ و ۷ مصوبه شماره ۳/۹۰/۳۶۹۰/ش ـ ۱۳۹۰/۸/۲۸ شورای اسلامی شهر مشهد و

تبصره‌های بندهای ۲۶ و ۲۹ تعرفه عوارض سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر

حسن‌آباد. ـ عدم ابطال مواد ۱ و ۳ مصوبه شماره ۳/۹۰/۳۶۹۰/ش ـ ۱۳۹۰/۸/۲۸ مبنی بر امکان

احداث هرگونه ایستگاه مخابراتی یا نصب پایه، دکل و تأسیسات و تجهیزات مرتبط در معابر و

فضاهای عمومی شهر

منتشر شده در یکشنبه،۲۹ مرداد ۱۳۹۶

الف ـ نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۲/۳۰/۵۲۹۰۱ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۷ اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان مصوبه شماره ۳/۹۰/۳۶۹۰/ش شورای اسلامی شهر مشهد را مغایر شرع تشخیص نداده‌اند

موافقت نامه همکاری در زمینه پیش گیری و واکنش به شرایط اضطراری در دریای خزر

منتشر شده در یکشنبه،۲۹ مرداد ۱۳۹۶

دولت های جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان که از این پس «طرف ها» نامیده می‌شوند؛

موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان

در مورد استفاده مشترک از دروازه­ مرزی نوردوز ـ مغری

منتشر شده دریکشنبه،۲۹ مرداد ۱۳۹۶

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان (که از این پس «طرف های متعاهد» نامیده می‌شوند)؛

 به عنوان طرف های موافقت نامه دوجانبه در مورد کمک متقابل اداری برای اجرای صحیح قانون گمرکی به منظور جلوگیری، تحقیق و مبارزه

اصلاح جزء (۲) بند (الف) نصاب معاملات در مناقصات نیروهای مسلح

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۶ مرداد ۱۳۹۶

نظر به اینکه در انتهای جزء «۲» بند «الف» نصاب معاملات در سازمانهای نیروهای مسلح، منتشر شده در روزنامه رسمی شماره ۲۱۰۲۵ تاریخ ۱۳۹۶/۲/۲۷ عبارت «تجاوز نکند» به اشتباه عبارت «باشد» درج شده است مراتب به شرح زیر اصلاح و به آگاهی می‌رسد.

۲ـ معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ مورد معامله بیش از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ دو میلیارد و دویست میلیون (۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در مناطق عملیاتی بیش از چهار میلیارد و چهارصد میلیون (۴.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تجاوز نکند.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۳۱۷ با موضوع:

ماده ۲۸ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه شمال شرق

کشور مصوب مورخ ۱۳۸۶/۴/۹ دوازدهمین نشست از دوره سوم هیأت امناء به لحاظ مغایرت با

قانون ابطال می‌شود

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۶ مرداد ۱۳۹۶

نظر به اینکه حکم مقرر در بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ ناظر بر عدم الزام مراجع مصرح در این بند به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی، منصرف به قوانین

قانون اصلاح ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۶ مرداد ۱۳۹۶

 ماده‌واحده ـ تبصره ماده(۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ حذف و دو تبصره به‌شرح زیر به ماده مذکور الحاق می‌گردد:

قانون هوای پاک

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۶ مرداد ۱۳۹۶

ماده۱ ـ اصطلاحات به‌کار رفته در این قانون دارای معانی مشروح زیر است:

۱ـ آلودگی‌هوا:

عبارت است از انتشار یک یا چند آلاینده  اعم از آلاینده‌های جامد، مایع، گاز، پرتوهای یون‌ساز و غیر یون‌ساز،‌ بو و صدا در هوای آزاد، به‌صورت طبیعی یا انسان‌ساخت، به‌مقدار و مدتی که کیفیت هوا را به‌‌گونه‌ای تغییر دهد که برای سلامت انسان و موجودات زنده، فرآیندهای بوم‌شناختی(اکولوژیکی)

اصلاح اساس نامه شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۴ مرداد ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۴/۱۴ به پیشنهاد شماره ۲۲۰۲۱۸ مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۲ سازمان انرژی اتمی ایران و به استناد ماده واحده قانون استفساریه درخصوص اختیار اصلاح اساس نامه سازمان­ ها، شرکت­ ها و مؤسسات دولتی

تصویب‌نامه در خصوص حقوق ورودی تخم‌مرغ خوراکی  به شماره تعرفه ۰۴۰۷۲۰۱۰ تا تاریخ ۱۳۹۶/۹/۳۰

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۴ مرداد ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۵/۱۱ به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ حقوق ورودی تخم مرغ خوراکی به شماره تعرفه ۰۴۰۷۲۰۱۰ تا تاریخ ۱۳۹۶/۹/۳۰ به میزان پنج درصد تعیین می‌گردد.

۲ـ مهلت ثبت سفارش برای واردات تخم مرغ خوراکی با تعرفه پنج درصد حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۸/۳۰ و مهلت ترخیص محموله‌های وارداتی تخم مرغ خوراکی با تعرفه پنج درصد حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۹/۳۰ می‌باشد.

۳ـ با توجه به مابه‌التفاوت محموله‌های تخم مرغ خوراکی وارداتی با تعرفه پنج درصد، توزیع آن زیر نظر کارگروه تنظیم بازار خواهد بود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

آیین ­نامه اجرایی ماده (۱۵) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی

 منتشر شده در سه‌شنبه،۲۴ مرداد ۱۳۹۶

ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند و سایر اصطلاحات مندرج در این آیین‌نامه تابع تعاریف مندرج در ماده (۲) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی ـ مصوب۱۳۸۹ ـ است:ا

رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۷۹ با موضوع:

ابطال بند۲ و۳ مصوبه شماره ۸۸۱۲۳/ت۴۸۷۷۳هـ ـ ۱۳۹۲/۴/۱۵ هیأت‌وزیران

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۴ مرداد ۱۳۹۶

طبق ماده ۶ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۶۲ بخش از به هم پیوستن چند دهستان تشکیل می‌شود و به موجب ماده ۷ همان قانون، شهرستان نیز از به هم پیوستن چند بخش تشکیل می‌شود.