اصلاح ماده (۱) آیین نامه اجرایی بند (۳) ماده (۴۸)قانون مدیریت خدمات کشوری

سازمان اداری و استخدامی کشور

منتشر شده در پنج‌شنبه،۹ اسفند ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ به پیشنهاد شماره ۱۴۹۸۸۳۹ مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۵ سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در ماده (۱) آیین نامه اجرایی بند (۳) ماده (۴۸) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تصویب‏نامه شماره ۲۳۱۳۲۷/ت۴۳۹۱۵ک مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۲۱، عبارت «پنجاه درصد» به عبارت «هفتاد درصد» اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

اصلاح بند (۵) اصلاحی تصویب ­نامه  شماره ۱۱۷۳۹/ت۵۵۲۹۵هـ مورخ ۱۳۹۷/۲/۸

منتشر شده در پنج‌شنبه،۹ اسفند ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­ های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۳۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون

تصویب‌نامه در خصوص مشارکت جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه اکسپو (۲۰۲۰) میلادی

دبی ـ امارات متحده عربی

منتشر شده در دوشنبه،۶ اسفند ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ به پیشنهاد شماره ۶۰/۲۹۴۶۳۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

الحاق تبصره (۲) به ماده (۲۹) آیین‌نامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از

مالکان و دارندگان اموال فرهنگی ـ تاریخی منقول مجاز

منتشر شده در دوشنبه،۶ اسفند ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ به پیشنهاد شماره ۲۰۲۳۰۹ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۹ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۴) قانون برنامه پنج ساله ششم

توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

منتشر شده در دوشنبه،۶ اسفند ۱۳۹۷

ماده۱ـ در این آیین­ نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ دام زنده: حیوانات (خشکی‌زی یا آبزی) مهره‌دار (پستانداران، پرندگان، خزندگان، دوزیستان و ماهیان) یا بی‌مهره (از جمله بندپایان) که برای تولید غذای انسان یا حیوان یا اهداف تجاری، آزمایشگاهی، ورزشی یا تفریحی (از جمله حیوانات باغ وحش)، پرورش و نگهداری می‌شوند.

آیین­ نامه جلوگیری از تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب­ ها

منتشر شده در دوشنبه،۶ اسفند ۱۳۹۷

ماده۱ـ در این آیین ­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

الف ـ قانون: قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور ـ مصوب ۱۳۹۶ـ .

اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۳۱۸۱۹/ت۵۱۹۶۷هـ مورخ ۱۳۹۵/۳/۱۸

 منتشر شده در دوشنبه،۶ اسفند ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­ های صنعت، معدن و تجارت، کشور و امور اقتصادی و دارایی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اصلاح ماده (۷) آیین­ نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون هوای پاک

منتشر شده در دوشنبه،۶ اسفند ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ به پیشنهاد شماره ۳۵۳۲۲/۱۴۶۹۱۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۶ معاونت حقوقی رییس جمهور  و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اصلاح بند (۱۰) تصویب‌نامه شماره ۴۳۵۳/ت۵۵۳۰۰هـ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۲

منتشر شده در دوشنبه،۶ اسفند ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ به پیشنهاد شماره ۱۷۹۱۷۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱ وزارت کشور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۶۱۱۲۹/ت۵۵۰۵۶هـ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰

منتشر شده در دوشنبه،۶ اسفند ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ به پیشنهاد شماره ۶۰/۱۳۶۰۴۴ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی

مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ مجلس شورای اسلامی

منتشر شده در چهارشنبه،۱ اسفند ۱۳۹۷

ماده۱ـ واژه‌ها و عبارات اختصاری به کار رفته در این آیین‌نامه به شرح ذیل تعریف می‌گردند:

۱ـ مرکز: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده؛

رأی شماره ۱۷۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال اطلاق بخشنامه شماره ۱۱۷۴۴۲/۶۰ ـ ۲۱/۵/۱۳۹۶ رئیس مرکز و دبیر هیأت عالی نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت

منتشر شده در سه‌شنبه،۳۰ بهمن ۱۳۹۷

طبق تبصره ۶ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی ، تشکیل اتحادیه استانی به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان و تصویب هیأت عالی نظارت موکول شده است.

دستورالعمل نحوه بکارگیری قضات بازنشسته

در شوراهای حل اختلاف

منتشر شده درچهارشنبه،۱ اسفند ۱۳۹۷

در اجرای تبصره یک ماده ۴ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۹۴/۸/۱۰ و با رعایت مفاد دستورالعمل نحوه بکارگیری و اعاده خدمت قضات مستعفی، بازخرید و بازنشسته از خدمت مصوب ۹۲/۱۱/۱۴ رئیس قوه قضائیه

رأی شماره ۱۷۵۰ ـ ۱۷۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بند ۲ نامه شماره ۴۳۴۵۸ـ ۱۰/۳/۱۳۹۵ مدیرکل روابط کار جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

منتشر شده در سه‌شنبه،۳۰ بهمن ۱۳۹۷

نظر به اینکه در مقررات مبحث سوم از فصل سوم قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ حکمی در خصوص تسری عرف بـه شرایط استفـاده از مـرخصی استحقاقی پیش‌بینی نشده است،