بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۰۳۵۶/۹۰۰۰ قوه قضائیه مبنی بر موافقت رئیس محترم قوه قضائیه با الحاق یک بند به ماده۱۴ اساسنامه کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

منتشر شده در چهارشنبه،۳۰ آبان ۱۳۹۷

شماره۹۰۰۰/۴۱۰۶۶/۱۰۰                                                               ۱۳۹۷/۸/۲۸

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

پیرو نامه شماره ۹۰۰۰/۳۳۵۱۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۶، تصویر نامه شماره ۹۰۰۰/۴۰۳۵۶/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۳

الزامات حاکم بر اینترنت اشیاء در شبکه ملی اطلاعات

منتشر شده در یکشنبه،۲۷ آبان ۱۳۹۷

گسترش کاربرد‌های فضای مجازی و پیشرفت فناوری‌‌های مرتبط با این حوزه، مختصات فعلی فضای مجازی را متأثر از سه رکن نوظهور «کلان‌داده»[۱]، «هوشمندسازی»[۲]و «ارتباطات از نوع ماشینی»[۳] نموده ‌است.

اصلاح بند (۵) تصویب‌نامه شماره ۱۰۶۰۸۶/ت۵۵۹۲۵ک مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۳

منتشر شده در یکشنبه،۲۷ آبان ۱۳۹۷

نظر به اینکه که در بند (۵) تصویب‌نامه شماره ۱۰۶۰۸۶/ت۵۵۹۲۵ک مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۳، واژه «محمدجعفر» به صورت واژه «محمدرضا» تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود.

دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی

تعیین تکلیف وظایف اجرایی شورای عالی انفورماتیک

منتشر شده در یکشنبه،۲۷ آبان ۱۳۹۷

با توجه به بند یک مصوبه جلسه بیست و هشتم مورخ ۱۳۹۵/۱/۱۴ شورای ‏عالی فضای مجازی با موضوع «تصمیم ‏گیری درخصوص شوراهای عالی موازی با شورای ‏ عالی فضای مجازی» و به‏ منظور تعیین تکلیف وظایف اجرایی

اصلاح ماده(۷) آیین‌نامه اجرایی ماده(۶) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان

منتشر شده در یکشنبه،۲۷ آبان ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۸/۱۳ به پیشنهاد شماره ۹۹۰۱۸۹ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۹ سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اصلاح دستورالعمل تبصره (۴) الحاقی ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

منتشر شده در یکشنبه،۲۷ آبان ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۷/۲۵ به پیشنهاد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین­ نامه اجرایی ماده (۷) قانون دریایی ایران

منتشر شده در یکشنبه،۲۷ آبان ۱۳۹۷

ماده۱ـ در این آیین­ نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ قانون: قانون دریایی ایران ـ مصوب ۱۳۴۳ـ و اصلاحات بعدی آن.

تصویب‌نامه درخصوص تعیین سازمان حفاظت محیط زیست و 

وزارت جهادکشاورزی به ترتیب به عنوان:

 ۱ـ مرجع ملی (فوکال پوینت)تسهیلات جهانی محیط زیست ۲ـ مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی و کلیه پروتکل‌های مرتبط

منتشر شده در یکشنبه،۲۷ آبان ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۸/۱۳ به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تنوع زیستی ـ مصوب۱۳۷۵ـ و ماده (۱۱) قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۸۸ـ تصویب کرد:

تصویب‌نامه در خصوص تدوین و ابلاغ چهارچوب‌ها و ضوابط بانکی پرداخت خرد، کیف پول الکترونیک و پرداخت‌های مبتنی بر انواع فناوری‌ها ظرف یک ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

منتشر شده در یکشنبه،۲۷ آبان ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۸/۱۳ به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است:

تصویب‌نامه درخصوص تعیین معاونین سازمان ملی استاندارد ایران

منتشر شده در یکشنبه،۲۷ آبان ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۸/۱۳ به پیشنهاد شماره ۱۴۲۵۳۴ مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۸ سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد تبصره (۱) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ تصویب کرد:

معاونین سازمان ملی استاندارد ایران، همتراز مقامات بند (هـ) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ تعیین می‏ شوند.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص تعیین صندوق‌های موضوع:

تبصره (۱بند)(ب) ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی

منتشر شده در یکشنبه،۲۷ آبان ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۸/۱۳ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) بند (ب) ماده (۳) قانون اجرای سیاست­ های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۷ـ تصویب کرد:

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر ماکو

منتشر شده در دوشنبه،۲۱ آبان ۱۳۹۷

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۶ طرح جامع شهر ماکو را عطف به مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۷/۶ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان غربی و باتوجه به صورت جلسه مورخ ۱۳۹۷/۳/۳۰ کمیته فنی شماره۱

نظریه‌‌‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع:

صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵)و یک صد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

منتشر شده در یکشنبه،۲۷ آبان ۱۳۹۷

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۹۵۲۰۲/ت۵۴۲۳۲هـ مــورخ ۱۳۹۷/۷/۱۸، موضوع: «آیین‌نامه اجرایی نحوه انتقال تخفیفات حاصل از نداشتن حوادث منجر به خسارت موضوع تبصره ماده (۶) قانون بیمه اجباری خسارات

اصلاح آیین‌‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی‌ها

منتشر شده در دوشنبه،۲۱ آبان ۱۳۹۷

نظر به اینکه ماده (۳) آیین‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی‌ها (موضوع ماده(۲) قانون هوای پاک) موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۰۰۶۰۲/ت۵۵۰۷۲هـ مورخ ۱۳۹۷/۷/۳۰ به اشتباه تحریر شده است، لذا تبصره ماده (۳) به عنوان ماده (۳) تلقی و در ماده یادشده عبارت «سوخت‌های بنزین و نفت ـ گاز و روغن موتور» به عبارت «روغن موتور» اصلاح می‌شود.

دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی‌میرزایی