ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

منتشر شده در چهارشنبه،۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

ماده۱ـ در این تصویب‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند :

الف ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور.

رأی شماره ۲۰۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان سازمان تأمین اجتماعی معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسر حق بیمه تا میزانی که حق بیمه از آن کسر شده مجاز است

منتشر شده در سه‌شنبه،۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: مطابق ماده ۷ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب سال ۱۳۷۹ مجلس شورای اسـلامی مقرر شده به کارکنان شاغل هنگام بازنشستگی،

رأی شماره ۲۰۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بخشنامه شماره ۱۱۲۲۵۵ـ۱۴/۶/۱۳۹۴ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

منتشر شده در سه‌شنبه،۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

به موجب ماده ۱۶۵ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ مقرر شده است که: « در صورتی که هیأت حل‌اختلاف اخراج کارگر را غیرمـوجه تشخیص داد، حکم بـازگشت کـارگر اخـراجی و پرداخت حق‌السعی او را از تاریخ اخراج صادر می‌ کند

رأی شماره ۲۰۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بند۵ مصوبه شماره ۴۶۶۳/۹۲/۴/ش ـ ۶/۹/۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شهر مشهد

منتشر شده در سه‌شنبه،۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

طبق ماده ۱۰ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۳۷۶/۶/۳۰و ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۳۷۷/۵/۱۸، مصرف وجـوه حـاصل از واگـذاری اوراق مشارکت و غیراجرای طرح های مربوط، در حکم تصرف غیرقانونی

رأی شماره‌های ۲۰۴۷ و ۲۰۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

منتشر شده در سه‌شنبه،۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

نظر به اینکه اولاً: طبق ماده ۶۲ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۷، شورای رقابت

رأی شماره هیأت ۲۰۷۱ عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال اطلاق بخشنامه شماره ۳۲۵/۲/۲ـ۲۲/۳/۱۳۹۵ سازمان نظام وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

منتشر شده در سه‌شنبه،۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

با عنایت به اینکه به موجب تبصره ۱ ماده ۳۳ قانون خدمت وظیفه عمومی، حداکثر معافیت تحصیلی در هر یک از مقاطع تحصیلی پیش‌بینی شده است و به موجب قسمت ذیل ماده ۳۵ قانون مذکور و ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی معافیت

آیین‌نامه تعرفه هزینه ایاب و ذهاب گواهان

منتشر شده در دوشنبه،۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

در اجرای تبصره ۳ ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۱۵ قانون فوق، آیین‌نامه تعرفه هزینه ایاب و ذهاب گواهان به‌شرح مواد آتی است:

آیین‌نامه اجرایی نحوه نگهداری و درمان مجانین

منتشر شده در دوشنبه،۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری «، آیین‌نامه اجرایی نحوه نگهداری و درمان متهمان مجانین»  به شرح مواد آتی است.

آیین‌نامه اجرایی بندهای (ج) و (ی) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه

سال ۱۳۹۸ کل کشور

منتشر شده در دوشنبه،۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

ماده۱ـ حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح در سال ۱۳۹۸، هجده درصد (۱۸%) نسبت به سال ۱۳۹۷ افزایش می‌یابد. حداقل افزایش حقوق نسبت

اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی

منتشر شده در دوشنبه،۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱/۲۸ به پیشنهاد شماره ۳۸۵۱۶/۱۶۹۳ مورخ ۱۳۹۸/۱/۱۷ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اصلاح ماده (۴) آیین ­نامه جلوگیری از تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب­ها

منتشر شده در دوشنبه،۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

هیأت‌ وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱/۲۸ به پیشنهاد شماره ۳۸۴۱۴/۳۹۵۹ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۱ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در ماده (۴) آیین­ نامه جلوگیری از تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب­ها موضوع تصویب­ نامه شماره ۱۵۷۴۰۸/ت۵۵۰۹۶هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷، واژه «ستاد» به واژه «سازمان» اصلاح  می­ شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

قانون دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری

منتشر شده در شنبه،۳۱ فروردین ۱۳۹۸

ماده واحده ـ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی از تاریخ انقضای مدت اعتبار آزمایشی آن دائمی می‌شود.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

پیرامون مجتمع ایستگاهی حقانی

منتشر شده در دوشنبه،۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۶ خود طرح مجتمع ایستگاهی (TOD) حقانی را پیرو مباحث مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۱ مورد بررسی قرار داده و ضمن عنایت به صورت جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲ کمیته فنی معماری، طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش

رأی شماره۲۱۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

منتشر شده در شنبه،۳۱ فروردین ۱۳۹۸

۱ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است،