رأی شماره ۸۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال مصوبه شماره ۱۸۶۵۱/۱۲۱۹/۱۶۰ـ ۱۹/۱۱/۱۳۸۷ و اصلاحیه آن به شماره ۲۴۵۳۰/۱۸۴۲/۱۶۰ ـ ۱۶/۱۱/۱۳۹۲شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر

 وضع عوارض از دکل، آنتن و تأسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر تهران

منتشر شده در شنبه،۷ بهمن ۱۳۹۶

مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی همچنین ارائه خدمات در این قانون که تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده‌است و برقراری عوارض

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون

مغایرت اساسی ـ تغییرکاربری اراضی از فضای سبز به درمانی

جهت احداث بیمارستان پانصد تختخوابی در شهر زاهدان

منتشر شده در سه‌شنبه،۳ بهمن ۱۳۹۶

شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران درجلسه مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۰ موضوع مغایرت اساسی طرح جامع شهر زاهدان (تغییر کاربری اراضی واقع در شمال غرب شهر از فضای سبز به درمانی جهت احداث بیمارستان) را مورد بررسی قرار داد

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون

احیای رودخانه‌هاو بازآفرینی فضاهای رودکناری

منتشر شده در سه‌شنبه،۳ بهمن ۱۳۹۶

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۴ خود، ضمن استماع گزارش شرکت عمران و بهسازی شهری ایران با عنوان «احیای رودخانه‌ها و بازآفرینی فضاهای رود کناری»، با توجه به نتایج آسیب‌شناسی و اقدامات

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

پیرامون پروژه پدیده شاندیز

منتشر شده در سه‌شنبه،۳ بهمن ۱۳۹۶

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۰، پیرو جلسات مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۳ و ۱۳۹۲/۱۱/۷ و ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ خود موضوع تعیین تکلیف ساخت و سازهای خلاف پروژه شاندیز را بنا به درخواست وزیر محترم کشور

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص ضرورت توجه

به توان و ظرفیت اقلیمی مناطق در سیاست گزاری و تهیه طرحهای توسعه

منتشر شده در سه‌شنبه،۳ بهمن ۱۳۹۶

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۰ خود ضمن استماع گزارش رئیس محترم سازمان هواشناسی کشور در خصوص «تغییرات اقلیمی و تأثیرات آن بر توسعه» موارد زیر را مصوب نمود

اصلاح ماده (۱۶۱) آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی

منتشر شده در سه‌شنبه،۳ بهمن ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اصلاح آیین‌نامه نحوه پرداخت به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی و خارجی

به منظور استیفای حقوق ملت ایران در دعاوی علیه خارجیان و بالعکس

منتشر شده در سه‌شنبه،۳ بهمن ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ به پیشنهاد شماره ۲۲۸۱ مورخ ۱۳۹۵/۵/۵ نهاد ریاست جمهوری و تأیید شورای حقوق و دستمزد و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اصلاح اساسنامه سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی

منتشر شده در سه‌شنبه،۳ بهمن ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۹/۲۲به پیشنهاد شماره ۳۵۱۵۰ مورخ ۱۳۹۶/۳/۷
وزارت آموزش و پرورش و به استناد تبصره (۱) ماده (۱) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ تصویب کرد:

آیین­ نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه­های کشور

منتشر شده در سه‌شنبه،۳ بهمن ۱۳۹۶

ماده۱ـ در هر یک از موارد مذکور در مواد (۲) و (۳) قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور ـ مصوب۱۳۴۳ـ که در این آیین‌نامه به اختصار «قانون» نامیده می‌شود، هیأت حمایت از صنایع که در این آیین‌نامه به اختصار

آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

منتشر شده در سه‌شنبه،۳ بهمن ۱۳۹۶

ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ بنیاد: بنیاد شهید و امور ایثارگران

ب ـ قانون: قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران ـ مصوب ۱۳۹۱ـ

تنفیذ آیین‌نامه‌های قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا ـ مصوب۱۳۷۴ـ

 و دستورالعمل ماده (۷) آن و اصلاحات بعدی آنها

منتشر شده در سه‌شنبه،۳ بهمن ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و تأییدیه دستگاه ­های ذی­ ربط و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تا زمان لازم‌الاجراشدن آیین‌نامه‌های قانون هوای پاک ـ مصوب۱۳۹۶ـ ، آیین‌نامه‌های قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا ـ مصوب ۱۳۷۴ـ و دستورالعمل ماده (۷) آن
و اصلاحات بعدی آنها به عنوان آیین‌نامه‌های قانون هوای پاک ـ مصوب ۱۳۹۶ ـ با رعایت احکام قانون اخیرالذکر تنفیذ می‌شوند.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص طرح محدودیت تردد خودروها و نیز تردد شبانه کامیون‌ها در سطح شهرها

منتشر شده در سه‌شنبه،۳ بهمن ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای کاهش آلودگی هوا در شهرها تصویب کرد:

الحاق تبصره‌های (۵) و (۶) به ماده (۸) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی نحوه استفاده از

زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران

منتشر شده در سه‌شنبه،۳ بهمن ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ به پیشنهاد شماره ۹۶۲/۱۰/۴۵۷۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ دبیرخانه شورای­ عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب‌نامه در خصوص تعیین سیاست‌ها و راهبردهای اجرایی ایمنی زیستی

منتشر شده در سه‌شنبه،۳ بهمن ۱۳۹۶

شورای ملی ایمنی زیستی در جلسه ۱۳۹۶/۸/۱۵ به پیشنهاد مشترک وزارت خانه‌های جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد بند (الف) ماده (۳)