نظریه‌‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع:

صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم

(۸۵(و یک صد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۱ آذر ۱۳۹۶

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت‌محترم وزیران به شماره ۹۹۳۱۱/ت۵۴۷۷۵هـ مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۳، موضوع: «دستورالعمـل تجویز داروهای بیولوژیک»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین»

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۶۶۵ با موضوع:

ابطال مصوبه ۱۳۹۴/۲/۲۹ شورای اسلامی شهر مشهد ابلاغی به شماره

 ۴/۹۴/۲۳۰۱/ش ـ۱۳۹۴/۲/۲۹در خصوص دریافت عوارض ۳۵% بهای اراضی به جای ۲۰% اراضی

منتشر شده در یکشنبه،۱۹ آذر ۱۳۹۶

مطابق تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب سال ۱۳۶۷ مراجع قانونی می‌توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر

نظریه‌‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع:

صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به  قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵)

و یک صد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

منتشر شده در یکشنبه،۱۹ آذر ۱۳۹۶

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت‌محترم وزیران به شماره ۹۷۰۰۲/ت۵۴۴۷۷هـ مورخ ۱۳۹۶/۸/۷، موضوع: «هزینه‌کرد از محل حساب ویژه سازمان تعزیرات حکومتی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی

تصویب‌نامه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴)

قانون اساسی درخصوص تمدید مهلت طرح توزیع سهام عدالت

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۴ آذر ۱۳۹۶

شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۷/۳ و به استناد ماده (۴۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، موارد زیر را تصویب نمود:

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۶۶۱ با موضوع:

ابطال بخـش نامه شـماره ۲۳۰/۹۳/۳۴ ـ ۱۳۹۳/۳/۱۱ معاونـت مالیاتـ های مستقیم

 سازمان امور مالیاتی کشور

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۴ آذر

وفق ماده ۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مقرر شده است، هر امتیازی که برای بنگاه های دولتی یا فعالیت اقتصادی گروه یک و دو ماده ۲ این قانون مقرر شود، عیناً و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۶۴۰ با موضوع:

ابطال بند ب مصوبه جلسه ۱۱۱ مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۹ هیأت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور

مبنی بر اینکه فعالیت مراکز و تأسیسات گردشگری مشمول قانون نظام صنفی است

به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می‌شود

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۴ آذر ۱۳۹۶

بر مبنای تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۹۲/۷/۶ مقرر شده است: «صنوفی که قانون خاص دارند از شمول این قانون مستثنی می‌باشند. قانون خاص هم قانونی است که براساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت،

موافقت نامه انتقال محکومین بین

جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۴ آذر ۱۳۹۶

مقدمه

جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان که از این پس «طرف های متعاهد» نامیده می‌شوند، در پرتو منافع متقابل حاصل از تحکیم همکاری مؤثر در زمینه حقوق کیفری، برپایه اصول حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر، به‌شرح زیر توافق نمودند:

قانون معاهده معاضدت دوجانبه در امور کیفری بین

جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۴ آذر ۱۳۹۶

جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره (که از این پس «طرف ها» نامیده می­شوند)؛ با اشتیاق به بهبود کارایی دو کشور در زمینه پیشگیری، تحقیق، پیگرد و سرکوب جرم از طریق همکاری و معاضدت دوجانبه در امور کیفری؛ به‌شرح زیر توافق نمودند;

رأی شماره ۶۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

شکایت علیه سازمان ملی استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت

حقوقی مستقل قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری است

منتشر شده در شنبه،۱۱ آذر ۱۳۹۶

اولاً : تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً : نظر به اینکه مطابق ماده ۲ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران  مصوب سال ۱۳۷۱، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران دارای شخصیت حقوقی مستقل کشوری است

رأی ۶۴۹ شماره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال نامه شماره ۶۹۵۹/۹۳/۲۲۳ ـ ۲۵/۵/۱۳۹۳ رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور مبنی بر موکول نمودن ارتقای

رتبه و طبقه شغلی و نیز اعمال مدرک تحصیلی بالاتر در مورد کارمندان آزمایشی

 به پایان دوره آزمایشی و تعیین وضعیت رسمی قطعی آنان به لحاظ

 مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب

منتشر شده در شنبه،۱۱ آذر ۱۳۹۶

مطابق بند ۴ جزء ب ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، هماهنگی در اظهارنظر و پاسخ گویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجراء مفاد این قانون از جمله وظایف شورای توسعه مدیریت

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۶۴۲ با موضوع:

ابطال تبصره یک بند الف جزء ۲ قسمت ۵ ـ۱۰ـ۱۴ فصل چهاردهم

مجموعه مقررات اداری استخدامی کارمندان صنعت نفت به لحاظ مغایرت با قانون

منتشر شده در شنبه،۱۱ آذر ۱۳۹۶

نظر به اینکه در ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال ۱۳۶۸، شرط سنی بر تعلق مزایای مذکور در ماده قانونی یاد شده برای  افراد مشمول تعیین نشده است و در ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۶۳۹ با موضوع:

ابطال بند ۵ دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه بهره‌برداری

وزارت نیرو به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب

منتشر شده در شنبه،۱۱ آذر ۱۳۹۶

مطابق ماده ۵ قانون سازمان برق ایران مصوب سال ۱۳۴۶ مقرر شده است، از تاریخی که وزارت آب و برق برای هر منطقه اعلام می‌نماید، هیچ شخصی اعم از حقوقی یا حقیقی نمی‌تواند بدون موافقت و کسب پروانه از وزارت آب و برق

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۶۴۱ با موضوع:

ابطال بندهای ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۲۰۹/۲۲۶۱/د ـ ۱۳۹۱/۷/۲ مشاور معاونت توسعه و مدیرکل

منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 به لحاظ خروج از حدود اختیارات قانونی

منتشر شده در شنبه،۱۱ آذر ۱۳۹۶

مطابق ماده ۱۱۸ آیین‌نامه اداری و استخدامی کارمندان غیر هیأت علمی مصوب هیأت امناء، مسئولیت پاسخ گویی به ابهامات و سوالات مطروحه در خصوص مفاد این آیین‌نامه بر عهده کمیته ۳ تا ۵ نفره منتخب از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش

اصلاح ماده (۳) آیین‌نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن

منتشر شده در یکشنبه،۵ آذر ۱۳۹۶

نظر به اینکه در مقدمه، تبصره (۳) ماده (۲) و ماده (۳) آیین‌نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن، موضوع تصویب‌نامه شماره ۹۶۲۳۲/ت۵۳۶۲۰هـ مورخ ۱۳۹۶/۸/۶ عبارت