سند ملی راهیان نور کشور

منتشر شده در دوشنبه،۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

حرکت فرهنگی انقلاب اسلامی و حفظ مسیر بالندگی آن نیازمند سرمایه‌گذاری، ترویج و تبلیغ درست مؤلفه‌های تأثیرگذار و فرهنگ ساز تاریخ آن است.

جریان عظیم فرهنگی راهیان نور یکی از پرمخاطب‌ترین عرصه‌های فرهنگی کشور با تأثیرگذاری مثبت در فرهنگ عمومی

اصلاح تبصره (۶) الحاقی به ماده (۸) اصلاحی آیین­ نامه اجرایی نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران

منتشر شده در دوشنبه،۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱/۱۵ به پیشنهاد شماره ۳۵۳۷۶/۱۶۸۴۳۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اصلاح بند (۱۴) تصویب­ نامه شماره ۴۳۵۳/ت۵۵۳۰۰هـ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۲

منتشر شده در دوشنبه،۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

نظر به اینکه در بند (۱۴) تصویب­نامه شماره ۴۳۵۳/ت۵۵۳۰۰هـ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ عبارت «جهاد کشاورزی و معاونت هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور» قبل از عبارت «و سازمان برنامه و بودجه کشور» تحریر نشده است، مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود.

دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی

اصلاح ردیف (۹۲۶) جدول پیوست تصویب‌نامه شماره ۱۶۸۹۶۴/ت۵۵۱۸۰هـ

مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷

منتشر شده در دوشنبه،۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

نظر به اینکه در ردیف (۹۲۶) جدول پیوست تصویب‌نامه شماره ۱۶۸۹۶۴/ت۵۵۱۸۰هـمورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ عدد (۴۵) به صورت عدد (۲۵) تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود.

دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی

آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

منتشر شده دردوشنبه،۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور

آیین ­نامه اجرایی بند (ت) ماده (۱۰) قانون برنامه پنج ساله ششم

توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

منتشر شده در دوشنبه،۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

ماده۱ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است در سقف پیش‌بینی قوانین بودجه سنواتی با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل ‌و چهارم (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۷ـ ، از سهام دولت در شرکت‌ها، به عنوان پشتوانه انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) استفاده کند.

تصویب‌نامه در خصوص خدمات قابل برون سپاری به  دفاتر پیشخوان

دولت و بخش عمومی غیردولتی

منتشر شده در دوشنبه،۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱/۲۲ به پیشنهاد مشترک سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

رأی شماره ۱۲۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال مواد ۲۷ و ۲۸ ]با توجه به اصلاحیه مورخ ۱۶/۹/۱۳۶۵[ آئین‌نامه اجرایی قانون شوراهای اسلامی

کار مصوب هیأت وزیران

منتشر شده در یکشنبه،۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

مطابق تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی لازم‌الاتباع است. نظر به اینکه دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۶/۱۰۰/۱۵۷۴ ـ ۱۳۹۶/۳/۳۱ اعلام کرده است فقهای شورای نگهبان اطلاق ماده ۲۷ را خلاف شرع می‌دانند، بنابراین در اجرای احکام قانونی فوق‌الذکر و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون مذکور و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان اطلاق ماده ۲۷ آیین‌نامه معترض‌عنه از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. ضمناً با توجه به نظر فقهای شورای نگهبان، موجبی برای ابطال ماده ۲۸ آیین‌نامه مورد اعتراض اصلاحی سال ۱۳۶۵ از بُعد شرعی وجود ندارد.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۱۲۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بند۳ پیوست شماره۳ دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری تهران

مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر واگذاری بخشی از باغات به عنوان فضای سبز

به صورت رایگان در قبال استفاده از بقیه آن با کاربری‌های متناسب با ضوابط و کاربری پهنه مربوطه

منتشر شده در یکشنبه،۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

طبق ماده ۱۴ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶، فقط تبدیل و تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی و یا آیش اراضی موضوع ماده ۲ قانون مذکور با رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی

رأی شماره ۲/۲۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آئین‌دادرسی دیوان عدالت اداری

نسبت به رأی شماره ۲۶۶ ـ ۳۰/۳/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

و تسری ابطال بخشنامه باطل شده سازمان امور مالیاتی کشور به زمان تصویب آن

منتشر شده دریکشنبه،۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

نظر به این که در رأی شماره ۲۶۶ ـ ۱۳۹۶/۳/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه شماره ۵۹۸۹/۲۳۰/د ـ ۱۳۹۰/۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی ابطال شده است، هیأت عمومی با لحاظ درخواست آقای حمید شفیعی وکیل

رأی شماره۱۱۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بند۴ قسمت (د)مصوبه شماره۲۷۹۹۸ـ۱۶۶۲ـ۱۱۵ هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران

منتشر شده در یکشنبه،۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

با توجه به اینکه حقوق تعریف شده در قانون کار معنای اعمی داشته و قید (سی برابر مزد مبنا) در مصوبه معترض عنه فقط در برگیرنده قسمتی از حقوق می‌باشد. مضافاً اینکه مطابق لایحه دفاعیه طرف شکایت به شماره ۲۰۲۳ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۹ تعریف

رأی شماره ۱۱۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بند ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳۵ الحاقی بودجه سال ۱۳۹۵

منتشر شده در یکشنبه،۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

بر اساس تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، دولت مکلف به بخشش سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال شده است. نظر به اینکه به موجب مقرره مورد شکایت مشمولین صرفاً می‌توانند از بخشودگی سود یک فقره تسهیلات برخوردار شوند لذا محدود کردن بخشودگی به یک فقره تسهیلات با مفاد تبصره ۳۵ قانون فوق الذکر مغایرت دارد و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۱۱۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال نامه شماره ۴۰۱۰۸/۹۱/۲۲۲ـ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ رئیس امور نظام های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

منتشر شده در یکشنبه،۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

صرف نظر از اینکه مفاد  نامه مورد اعتراض مغایر قانون هست یا خیر، نظر به اینکه مطابق بند ۴ جزء ب ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ هماهنگی در اظهار نظر و پاسخ گویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی

رأی شماره ۱۱۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال کد ۱۳۷ عمران ـ گرایش مهندسی زلزله (فوق لیسانس) از دفترچه ثبت‌نام آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

منتشر شده در یکشنبه،۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

با عنایت به اینکه در کد ۱۳۷ آگهی استخدام به عنوان شرایط احراز رشته شغل کارشناسی راه و ساختمان و شهرسازی محدودیت گرایش زلزله شناسی اعمال شده است، حال آن که مطابق دستورالعمل مصوب مربوط به مشاغل