رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۴۳۶ با موضوع:

ابطال تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر قائم‌شهر در خصوص تأمین فضای ورزشی

منتشر شده در چهارشنبه،۲۹ شهریور ۱۳۹۶

هر چند طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ شورای اسلامی شهرها صلاحیت وضع عوارض دارند لیکن عنوان عوارض طبق ماده ۳۰ آیین‌نامه مالی شهرداری ها

اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۱ شهریور ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۵/۱۱ به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۶/۳/۷ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده واحده قانون استفساریه درخصوص اختیار اصلاح اساس نامه سازمان­ ها، شرکت­ ها و مؤسسات دولتی و وابستـه به دولت ـ مصوب ۱۳۷۷ـ تصویب کرد:

اصلاح ردیف (۱) جدول بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۳۷۶۳۳/ت۵۴۴۰۰هـ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۱ شهریور ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۶/۸ به پیشنهاد شماره ۳۳۸۸۳/۵۵۴۹۱ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۹ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات ـ مصوب ۱۳۹۲ـ تصویب کرد:

در ردیف (۱) جدول بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۳۷۶۳۳/ت۵۴۴۰۰هـ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱، عبارت «تخلف درخصوص اقدام به انجام رویه‌های ضدرقابتی» به عبارت «تخلف از تعهدات موضوع ماده (۳۰) اصول حاکم بر پروانه فعالیت کارورهای (اپراتورهای) پستی غیردولتی» اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص اضافه شدن معاون اقتصادی رئیس‌جمهور و معاون رئیس‌جمهور

در امور زنان و خانواده به ترتیب به ترکیب کمیسیون‌های اقتصاد و لوایح هیأت دولت

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۱ شهریور ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۶/۱۲ به پیشنهاد معاونت اقتصادی رییس­ جمهور و معاونت رییس ­جمهور در امور زنان و خانواده و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب‌نامه در خصوص اقدامات وزارت راه و شهرسازی با تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری

ایران نسبت به شناسایی، تصویب و اعلان عمومی اراضی ملی و دولتی

مستعد احداث دهکده‌ها یا شهرک‌های گردشگری در کل کشور

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۱ شهریور ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۶/۸ به پیشنهاد شماره ۰۲۰/۱۰۹۳۲ مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۱ وزارت جهادکشاورزی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ وزارت راه و شهرسازی با تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید:

قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری  

با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۱ شهریور ۱۳۹۶

ماده۱ـ به‌منظور تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود تا با هدف ارتقای تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با تصویب هیأت امنای صندوق، معادل ریالی یک‌میلیارد

قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۱ شهریور ۱۳۹۶

ماده‌واحده ـ تهیه، عرضه و یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان‌نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش یا سایر آثار مکتوب و یا ضبط‌شده پژوهشی ـ علمی و یا هنری اعم از الکترونیکی و غیرالکترونیکی توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی

اصلاح ماده (۵) الحاقی به آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده (۱۳۲)

اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم

منتشر شده در پنج‌شنبه،۱۶ شهریور ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۶/۸ به پیشنهاد شماره ۳۳۸۸۵/۵۹۸۲۷ مورخ ۱۳۹۶/۵/۳۰ معاونت حقوقی رییس ­جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اصلاح تبصره ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی جزء (۱) بند (ج) تبصره (۱۸)

 قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

منتشر شده در پنج‌شنبه،۱۶ شهریور ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۶/۸ به پیشنهاد شماره ۳۳۸۸۲/۴۸۴۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۷ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

الحاق تبصره (۳) به ماده (۲۱) الحاقی آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد

 و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه

منتشر شده در پنج‌شنبه،۱۶ شهریور ۱۳۹۶

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۶/۸ به پیشنهاد شماره ۳۴۰۵۰/۵۳۳۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۵/۳۰ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۴۵۰ با موضوع:

ابطال بند ب ماده ۱۴ دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ درخصوص;

اخذ عوارض ابقای ساختمان از بابت کسری فضای باز، حذف یا کسری پارکینگ و مازاد بر تراکم به لحاظ مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب

منتشر شد در پنج‌شنبه،۱۶ شهریور ۱۳۹۶

ـ با توجـه به اینکه قانونگذار در خصـوص عدم رعایت پارکینگ یا کسری آن به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تعیین تکلیف کرده است و به موجب آراء متعدد هیأت عمومی مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای کشور

قانون اصلاح ماده (۳۵) قانون خدمت وظیفه عمومی

منتشر شده در پنج‌شنبه،۱۶ شهریور ۱۳۹۶

ماده واحده ـ در ماده (۳۵) قانون خدمت وظیفه عمومی اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ عبارت «یا خارج از» حذف می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هفدهم مردادماه یک هزار و سی صد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نظریه‌‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع:

 صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به  قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵)و یک صد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

منتشر شده در  پنج‌شنبه،۱۶ شهریور ۱۳۹۶

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت‌محترم وزیران به شماره ۳۳۷۶۶/ت۵۴۳۷۰هـ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۴، موضوع: «آیین‌نامه اجرایی بند «ج» تبصره (۱۲) قانون بودجه ۱۳۹۶ کل کشور، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی

آیین ­نامه اجرایی ماده (۳۰) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده

به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۴ شهریور ۱۳۹۶

ماده۱ـ در این آیین­ نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­رود و سایر اصطلاحات تابع تعاریف مندرج در قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ۱۳۹۵ـ است: