مصوبات جلسه ششم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور

 

مصوبه شماره یک

کلیات شیوه ارزیابی بلوغ تعامل‌پذیری به شرح زیر به تصویب رسید و متن تکمیل و تصحیح‌شده بر اساس مشروح مذاکرات جلسه برای دبیرخانه تا قبل از جلسه بعدی کارگروه به دبیرخانه ارائه شود:

۱ـ مقرر گردید سطوح ارزیابی در ده سطح بلوغ تعیین‌شده و برای تسهیل در اجرا در دوره تطور و سیر زمانی پیشرفت تعامل‌پذیری امکان ادغام برخی سطوح برای سادگی ارزیابی فعالیت دستگاه‌ها میسر شود.

۲ ـ بلوغ تعامل‌پذیری دارای شش بعد شامل ۱ـ زیرساخت ۲ـ داده و اطلاعات ۳ـ برنامه کاربردی ۴ـ فرآیند ۵ ـ کسب‌وکار ۶ ـ امنیت تعیین گردید.

۳ـ ماتریس ابعاد بلوغ و سطوح ارزیابی شامل شاخص‌های ارزیابی در سند جزییات تدوین و در دوره‌های ارزیابی متناسب با پیشرفت اصلاح و تکمیل خواهد شد.

۴ـ مقرر شد به‌منظور ایجاد آمادگی در دستگاه‌های اجرایی هر سطح از بلوغ با مثال‌های کاربردی تبیین شود.

۵ ـ مقرر گردید سرویس‌های مصوب جلسات کارگروه و پایگاه‌های اطلاعات‌پایه در اولویت ارزیابی بلوغ تعامل‌پذیری قرار گیرند.

 

مصوبه شماره دو

پیرو ارائه گزارش دبیرخانه در خصوص پایگاه‌های اطلاعات‌پایه و کمیته تدوین شناسنامه‌های فنی و مباحث جلسه مقرر شد:

الف) شناسنامه فنی ویرایش اول پایگاه‌های پایه بر اساس داده‌ها و محتویات پیوست سند تعامل‌پذیری مصوب شورای اجرایی فناوری اطلاعات و اعلام نظر دستگاه‌های اجرایی و کمیته تدوین ظرف ۲۰ روز تکمیل و برای نظرخواهی دستگاه‌های ذی‌ربط ارسال شود.

ب) کمیته تدوین شناسنامه‌های فنی ویرایش دو را بر اساس استانداردهای مربوط به کیفیت داده و فراداده برای ارائه به کارگروه نهایی کرده و در دستور جلسه کارگروه برای تصویب قرار دهد.

 

مصوبه شماره سه

مقرر شد تا سازمان نظام صنفی به‌عنوان مدعو و بدون حق رأی در جلسات کارگروه دعوت شوند به همین منظور لازم است تا سازمان نظام صنفی نماینده ثابتی را به دبیرخانه کارگروه معرفی نماید.

همچنین مقرر شد در جلساتی که موضوع محرمانه در دستور کار جلسه نباشد اصحاب رسانه نیز در جلسه حضورداشته باشند.

اصلاح بند (۳) تصویب­نامه شماره ۸۷۲۴/ت۵۶۴۸۵هـ مورخ ۱۳۹۸/۱/۳۱

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۰ تیر ۱۳۹۸

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۴/۲ به پیشنهاد شماره ۳۸۷۱۷/۳۵۱۵۷مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۷ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اصلاح ماده (۵) آیین ­نامه اجرایی ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۰ تیر ۱۳۹۸

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۳/۲۹ به پیشنهاد شماره ۴۲۰۹۷/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۷/۴/۹ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب ۱۳۸۷ـ تصویب کرد:

اصلاح مواد (۷)، (۹) و (۱۱) آیین‏ نامه تشکل‏ های مردم‏ نهاد

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۰ تیر ۱۳۹۸

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۳/۲۹ به پیشنهاد شماره ۹۷/۴۱۵۴ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۷ شورای عالی استان‏ها و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

عبارت «نماینده منتخب شورای عالی استان‏ ها به‏ عنوان عضو ناظر (بدون حق رای) در شورا حضور می‏ یابد.» به انتهای مواد (۷)، (۹) و (۱۱) آیین ‏نامه تشکل‏ های مردم‏ نهاد موضوع تصویب‏ نامه شماره ۶۷۷۳۵/ت۵۱۳۰۵هـ مورخ ۱۳۹۵/۶/۶ اضافه می‏ شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت­های سهامی برق منطقه ­ای و شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۰ تیر ۱۳۹۸

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ به پیشنهاد شماره ۹۷/۵۳۱۹۰/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ وزارت نیرو و به استناد ماده واحده قانون استفساریه درخصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمان­ ها، شرکت­ ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت

اصلاح ماده (۴) اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکووزارت امور اقتصادی و دارایی

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۰ تیر ۱۳۹۸

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۲۹ به پیشنهاد شماره ۹۸۲/۱۰/۸ مورخ ۱۳۹۸/۱/۶ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ب) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

اصلاح تصویب­ نامه شماره ۳۷۱۶۹/ت۵۵۷۱۳هـ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۰ تیر ۱۳۹۸

نظر به اینکه در تصویب ­نامه شماره ۳۷۱۶۹/ت۵۵۷۱۳هـ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱، واژه «عبارت­ های» به صورت واژه «عبارت» تحریر شده است و عبارت ­های «نماینده منتخب شورای اسلامی استان به ‏عنوان عضو ناظر (بدون حق رای) در شورا حضور می ‏یابد.» و «نماینده منتخب شورای اسلامی شهرستان به‏ عنوان عضو ناظر (بدون حق رای) در شورا حضور می‏ یابد .» به‌ترتیب  قبل از عبارت «به انتهای» تحریر نشده است، مراتب برای اصلاح اعلام می­ شود.

دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی

تدوین سند تحول حوزه‌های فرهنگ و آموزش با توجه به تحولات فضای مجازی

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۰ تیر ۱۳۹۸

در اجرای ماده ۱۱ آیین‌نامه داخلی شورای عالی فضای مجازی، به پیوست مصوبه جلسه پنجاه و هفتم مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۶ شورای عالی با موضوع «تدوین سند تحول حوزه‌های فرهنگ و آموزش با توجه به تحولات فضای مجازی»

بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۵۶۵۷/۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تسهیل رقابت و منع انحصار و جلوگیری از اخلال در رقابت

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۸ تیر ۱۳۹۸

در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ابلاغیه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ مقام معظم رهبری و با هدف تسهیل رقابت و منع انحصار و جلوگیری از اخلال در رقابت، موضوع بند ۲۰ ماده۱ و مواد ۴۴ تا ۴۷ قانون نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون

مصوبات جلسه مورخ ۳/۲/۱۳۹۸ هیأت امنای صندوق توسعه ملی

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۸ تیر ۱۳۹۸

شماره۱۲۹۹۸۸                                                                            ۱۳۹۸/۳/۱۸

جناب آقای دکتر اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

به پیوست ابلاغیه‌های شماره۸۳۱۹۱ مورخ۱۳۹۸/۲/۲۳ و شماره۱۲۴۶۱۷ مورخ۱۳۹۸/۳/۱۲ موضوع مصوبات جلسه

آیین‌نامه داخلی کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۸ تیر ۱۳۹۸

در اجرای بند «ث» ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه و آیین‌نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی تبادل اطلاعات بین دستگاهی، موضوع مصو به جلسه پنجاه و چهارم مورخ ۹۷/۹/۲۴ شورای عالی فضای مجازی

تکمیل و تعمیم شمول ماده واحده اختصاص سهمیه به داوطلبان آزمون سراسری در مناطق زلزله‌زده کشور (مصوب جلسه۷۳۹ مورخ ۱۳۹۲/۸/۲۸( به کلیه مناطق درگیر بلایای طبیعی

(مصوب جلسه ۸۱۷ مورخ ۱۳۹۸/۳/۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۸ تیر ۱۳۹۸

ماده واحده «تکمیل و تعمیم شمول ماده واحده اختصاص سهمیه به داوطلبان آزمون سراسری در مناطق زلزله‌زده کشور (مصوب جلسه ۷۳۹ مورخ ۱۳۹۲/۸/۲۸) به کلیه مناطق درگیر بلایای طبیعی» که در جلسه ۸۱۷ مورخ ۱۳۹۸/۳/۷

انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور

(مصوب جلسه ۸۱۷ مورخ ۱۳۹۸/۳/۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۸ تیر ۱۳۹۸

مصوبه «انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور» که در جلسه ۸۱۷ مورخ ۱۳۹۸/۳/۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی

تجدید انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت نظارت بر مطبوعات

(مصوب جلسه ۸۱۷ مورخ ۱۳۹۸/۳/۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

منتشر شده در سه‌شنبه،۱۸ تیر ۱۳۹۸

مصوبه «تجدید انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت نظارت بر مطبوعات» که در جلسه ۸۱۷ مورخ ۱۳۹۸/۳/۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:

«حجت‌الاسلام والمسلمین آقای محسن قمی مجدداً برای مدت دو سال به عنوان نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت نظارت بر مطبوعات، انتخاب می‌شود.»

رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی