رأی شماره ۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال مصوبه شماره ۳۰۵۶۲/ت۴۹۱۲۸هـ ـ ۱۵/۲/۱۳۹۳ هیأت وزیران

منتشر شده در شنبه،۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

در ماده ۴۱  قانون تأمین اجتماعی  مقرر‌شده است: « در مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان می‌تواند به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورای عالی سازمان نسبت مزد را به‌کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت

آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

منتشر شده در شنبه،۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

ماده۱ ـ در این آیین ­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور .

آیین ­نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۷( ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

 منتشر شده در شنبه،۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

ماده ۱ ـ در این آیین ­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

 الف ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

اصلاح تصویب­ نامه شماره ۱۷۶۳۲۷/ت۵۵۸۳۰هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷

منتشر شده در شنبه،۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۲۲ به پیشنهاد­های شماره ۳۸۶۷۷/۱۴۳۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۱ معاونت حقوقی رییس جمهور و شماره ۹۸/۱۴۶۷۲/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۲ وزارت نیرو و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی

اصلاح تصویب‌‌نامه شماره ۱۷۶۳۰۷/ت۵۶۱۸۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷

منتشر شده در شنبه،۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۲۲ به پیشنهاد شماره ۳۸۶۷۸/۱۵۵۴۶ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اصلاح ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات مستقیم

منتشر شده در شنبه،۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۲۲ به پیشنهاد شماره ۶۰/۴۷۲۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

رأی شماره‌های ۲۱۶۱ و ۲۱۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال مواد ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ آیین‌نامه نحوه و تربیت وصول پذیره و اهدایی مصوب ۱۰/۲/۱۳۶۵ هیأت وزیران

منتشر شده پنج‌شنبه،۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

مطابق احکام تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی لازم‌الاتباع است.

رأی شماره ۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال ماده ۱۹ بخشنامه شماره ۱۸۴۸۴۷/۹۴ـ ۷/۷/۱۳۹۴ مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول شویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

بر مبنای ماده ۱  قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی وکاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک ها مصوب سال ۱۳۸۶  مقرر‌شده است: « به منظور تسریع، تسهیل و تقویت

 رأی شماره۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

 ابطال دستورالعمل شماره ۲۶۸۰۸/۰۲۰ ـ ۴/۹/۱۳۹۴ وزیر جهاد کشاورزی

 منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

 با عنایت به اینکه اطلاق بندهای مورد شکایت، موجب محدودیت و ممنوعیت تحصیل کارکنان وزارت جهاد کشاورزی برای ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی در خارج از ساعات اداری و یا اخذ مرخصی استحقاقی‌شده است

 رأی شماره۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

 ابطال نامه شماره ۱۳۲۰۶۷۱ـ ۱۶/۵/۱۳۹۶ رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور

 منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

 با توجه به اینکه در تبصره ۲ بند (ذ) ماده ۸۷  قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران  مقرر‌شده است «والدین، همسران و فرزندان شهدا و جانبازان و آزادگان و رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه، شاغل

رأی شماره ۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بخشنامه شماره ۷۳۰۴ـ ۴/۲/۱۳۸۶ سازمان امور مالیاتی کشور

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

به موجب بند ۵ ماده ۱ و تبصره ۲ ماده ۱۰۵ و بند (ج) ماده ۱۰۷  قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶  واصلاحات بعدی آن، هر شخص غیرایرانی اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به درآمدهایی که درایران تحصیل می‌کند

نظریه‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع:

صدر ماده واحده و تبصره (۴)الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یک صد و سی و هشتم (۱۳۸)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

منتشر شده در چهارشنبه،۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۶۲/ت۵۶۴۰۸هـ مــورخ ۱۳۹۸/۱/۵ موضوع: «اصلاح مصوبه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت۵۶۰۵۶هـ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۱ ناظر  به‌معرفی مشمولین واجد بهره‌مندی از امهال تسهیلات بانکی»

رأی شماره ۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بند۹، ۲، ۲مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی شرکت ملی گاز ایران

منتشر شده در پنج‌شنبه،۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

در تبصره یک ماده یک  قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ مقرر شده: «شرکت های آب و برق و گاز موظفند در مواردی که از یک انشعاب چندین خانواده یا مشترک بهره‌برداری می‌کنند در صورتی که امکان اضافه کردن کنتور باشد

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

منتشر شده در چهارشنبه،۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

نظر به اینکه قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوة اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴/۴/۲۳، در مقام تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به و استیفای محکومٌ‌به