اصلاح ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

منتشر شده در چهارشنبه،۲۷ تیر ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۴/۱۳ به پیشنهاد شماره ۶۰/۹۲۳۰۸ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۰ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۳۱۲۶۶/ت۵۵۳۶۸هـ مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۷

منتشر شده در چهارشنبه،۲۷ تیر ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۴/۲۰ به پیشنهاد شماره ۳۶۳۱۹/۴۶۳۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۳ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در تصویب‌نامه شماره ۳۱۲۶۶/ت۵۵۳۶۸هـ  مورخ۱۳۹۷/۳/۱۳، واژه «سیستم» به عبارت «نظام (سیستم)» اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص معرفی استان‌هایی که در سال زراعی ۱۳۹۷ـ۱۳۹۶ تحت تأثیر حوادث غیرمترقبه قرار گرفته به بانک‌های عامل جهت بهره‌مندی از امهال تسهیلات

منتشر شده در چهارشنبه،۲۷ تیر ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۴/۱۳ به پیشنهاد مشترک وزارت خانه‌های جهاد کشاورزی و کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

رأی شماره۳۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع

ابطال بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ـ‌۱۲/۱۱/۱۳۸۸ معاونت مالیات بر ارزش افزوده

سازمان امور مالیاتی

منتشر شده در چهارشنبه،۲۷ تیر ۱۳۹۷

مطابق بند ۱۰ مـاده ۱۲ قانون مالیات بـر ارزش افـزوده مصوب سـال ۱۳۸۷ «خـدمات مشمول مالیات بردرآمد حقوق، موضوع قانون مالیات های مستقیم از پرداخت مالیات معاف است.» با توجه به این حکم ارائه خدمات مشمول مالیات بر

رأی شماره۳۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بند ۱ مصوبه ۲۶۳ هیات تنظیم بازار برق ایران

منتشر شده در چهارشنبه،۲۷ تیر ۱۳۹۷

بر مبنای بند «و» ماده ۱۳۳ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران «وزارت  نیرو مکلف است در صورت نیاز با حفظ مسئولیت تامین برق به منظور ترغیب سایر مؤسسات داخلی به تولید هر چه بیشتر نیروی برق

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۳۲۰۷۲/ت۵۵۴۲۰هـ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱۹

منتشر شده در چهارشنبه،۲۰ تیر ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۴/۱۰ به پیشنهاد شماره ۹۷/۲۰۴۷۸/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲ وزارت نیرو و به استـناد بند (ج) مـاده (۱) قانون هدفـمند کردن یارانه‌ها ـ مصوب ۱۳۸۸ ـ و اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۲۲۰۰۵/ت۵۴۶۹۹هـ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۹

منتشر شده در چهارشنبه،۲۰ تیر ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۴/۱۰ به پیشنهاد شماره ۳۶۱۱۳/۳۹۵۰۲ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اصلاح بند (ز) اصلاحی ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها

منتشر شده در چهارشنبه،۲۰ تیر ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۴/۶ به پیشنهاد شماره ۹۶۲۱۰۰/۳۱۶۹۸ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۲ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردش گری و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین­ نامه اجرایی جزء (۱) بند (ب) ماده (۲۷) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

منتشر شده در چهارشنبه،۲۰ تیر ۱۳۹۷

ماده۱ـ استانداری‌ها موظفند ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به تدوین برنامه تفصیلی مدیریت پسماند روستاهای استان مربوط با رویکرد منطقه‌ای و در چارچوب شرح خدمات ابلاغی وزارت کشور و طرح جامع مصوب مدیریت

قانون دائمی شدن قانون آیین د ادرسی کیفری

منتشر شده در چهارشنبه،۲۰ تیر ۱۳۹۷

ماده واحده ـ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی از تاریخ انقضای مدت اجرای آزمایشی آن، دائمی می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نهم خردادماه یک هزار و سی صد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی

رئیس مجلس شورای اسلامی

آیین نامه اجرایی مراقبت­ های الکترونیکی

منتشر شده در چهارشنبه،۱۳ تیر ۱۳۹۷

در اجرای مواد ۲۵۲ و ۵۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات الحاقات بعدی و بنا به پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور «آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی» به شرح مواد آتی است.

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۳۸۴۵۴/ت۵۳۱۷۲هـ مورخ ۲/۴/۱۳۹۵

منتشر شده در چهارشنبه،۱۳ تیر ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۴/۳ به پیشنهاد شماره ۶۰/۳۳۱۷۸ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اصلاح ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال۱۳۹۷ کل کشور

منتشر شده در چهارشنبه،۱۳ تیر ۱۳۹۷

نظر به اینکه در ماده (۱) آیین­ نامه اجرایی تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور موضوع تصویب­ نامه شماره ۳۳۹۸۹/ت۵۵۳۴۱هـ مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۲، عبارت «موضوع مصوبه شماره ۵۸۶۲۰۶ مورخ ۱۳۹۵/۴/۵ شورای اقتصاد و اصلاحات بعدی آن» به صورت عبارت «موضوع مصوبه شماره ۱۴۲۶۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۷/۴» تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می­شود. 

دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی

آیین نامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

منتشر شده در چهارشنبه،۱۳ تیر ۱۳۹۷

ماده۱ـ در این آیین ‏نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به‏ کار می‌روند:

الف ـ قانون تنظیم (۲): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ