چهارشنبه, 07 اسفند 1398

 

تصویب‌نامه در خصوص افزایش فوق العاده جذب مورد عمل کارکنان شهرداری ها

منتشر شده در 5 اسفند 98

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ به پیشنهاد شماره ۶۵۲۵۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد ماده (۶) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب ۱۳۷۰ ـ و تبصره (۳) ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تأیید شورای حقوق و دستمزد تصویب کرد:

۱ـ فوق العاده جذب مورد عمل کارکنان شهرداری ها به میزان حداکثر سی (۳۰) درصد با تأیید وزیر کشور قابل افزایش است.

۲ـ جدول موضوع بند (الف) ماده (۲) آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران موضوع تصویب نامه شماره ۲۵۱/ت۱۱۱هـ مورخ ۱۳۷۰/۴/۱ با اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود:

۳ـ اعـتبار مورد نیاز افزایش فـوق العاده جذب موضـوع این تصـویب نامـه از محل اعتبارات پیش بینی شده از محل منابع داخلی شهرداری های مربوط تأمین می شود.

۴ـ این تصویب‌نامه از تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱ لازم‌الاجرا است.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه به نمایندگی از سازمان ملل متحد درباره تأسیس مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا

منتشر شده در 5 اسفند98

ماده‌واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به تأسیس مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا بر اساس موافقتنامه مربوط به تأسیس مرکز یادشده اقدام کند.

تبصره ـ در اجرای این موافقتنامه رعایت اصول یکصد و سی و نهم (۱۳۹)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

بسم الله الرحمن الرحیم

دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان ملل متحد که از این پس مجموعاً «طرفها» و هر یک «طرف» نامیده می‌شوند؛

با یادآوری قطعنامه ۲۰۱۵/۳۱ شورای اقتصادی و اجتماعی مبنی بر تأسیس مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا (که از این پس «مرکز» خوانده می‌شود) در جمهوری اسلامی ایران، از طریق قطعنامه ۷۱/۱۱ مصوب اجلاس هفتاد و یکم کمیسیون اقتصادی و اجتماعی برای آسیا و اقیانوسیه (که از این پس «اسکاپ» خوانده می‌شود) مورخ ۸ خردادماه ۱۳۹۴ (برابر با ۲۹ می‌۲۰۱۵)؛

با تصدیق این که مرکز، نهاد فرعی کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه است و این که بدین ترتیب قطعنامه‌ها، تصمیم­ها، قواعد، مقررات و سیاست‌های مرتبط ارکان صلاحیتدار سازمان ملل متحد که حاکم بر اسکاپ است بر مرکز حاکم خواهد بود؛

اصلاح ردیف (۸) جدول فصل اول پیوست تصمیم نامه شماره ۱۱۹۸۱/ت۴۷۷۹۸ن مورخ

منتشر شده در 5 اسفند98

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ به پیشنهاد شماره ۹۸/۹۲۲۴/الف‌ت مورخ ۱۳۹۸/۶/۴ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

عبارت "این تعرفه در زمان ترخیص  اخذ خواهد شد." به انتهای ردیف (۸) جدول فصل اول پیوست تصمیم‌نامه شماره ۱۱۹۸۱/ت۴۷۷۹۸ن مورخ ۱۳۹۱/۱/۲۸ اضافه می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری