بروز رسانی آراء وحدت رویه

بروز رسانی آراء وحدت رویه
VotesUpdater(farvardin1400).exe
سایز فایل:
20.46 MB
تاریخ:
05 مهر 1399
تغییر لاگ

فهرست بروزرسانی نرم افزار آراء وحدت رویه فروردین 1400:
الف - آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
1. رأی شماره ۸۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض، فاصله بین فراغت از تحصیل دانش‌آموزان دانشسراهای مقدماتی تا زمان استخدام در آموزش و پرورش قابل احتساب به عنوان سنوات خدمتی نمی‌باشد و نتیجتاً رأی صادره بر رد شکایت صحیح تشخیص داده می‌شود
2. رأی شماره821 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۳ مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۳ شورای اسلامی شهر جویبار در خصوص حق بیمه کارگران ساختمانی
3. رأی شماره846 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۲ مصوبه هیأت چهار نفره استان البرز پیوست نامه شماره ۱۳۹۸/۶۵۷۱۵ـ ۱۳۹۸/۱۰/۸ و نامه شماره ۱۳۹۸/۷۰۰۶۱ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ و جداول پیوست مبنی بر تعیین درصد تفکیک بین رشته‌های مهندسی و الزام به اجرای ابلاغیه شماره ۷۰۹۲/۱۰۰/۰۲ـ ۱۳۷۹/۱۲/۲۰ وزارت راه و شهرسازی در حدی که درصدهای جدول موضوع مصوبه وزارتخانه یادشده را تغییر داده است.
4. رأی شماره848 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمت اخیر تبصره۱ ماده۲۲ از اساسنامه الگوی مراکز آموزش عالی علمی کاربردی غیردولتی مصوب ۱۳۹۶/۴/۲۵
5. رأی شماره 936 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۱۳۵۱۸۲۴ـ ۱۳۹۶/۵/۳۰ شورای عالی اداری (موضوع اصلاح و تصویب دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای)
6. رأی شماره 869 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال آن قسمت از ضوابط کلی تفکیک طرح تفصیلی شهر تبریز (که مقرر می‌دارد هیچ قطعه زمینی را نمی‌توان بیش از یک بار تفکیک نمود) از تاریخ تصویب
7. رأی شماره‌های ۸۵۵ و ۸۶۸هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض، بازنشستگان شرکت مخابرات صندوق تأمین اجتماعی مستحق دریافت کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد مطابق و به میزان شاغلین می‌باشند
8. رأی شماره‌های ۸۵۳ و ۸۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌های کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۴۰۱۸/ت۲۵۳۴۲ـ ۱۳۸۱/۱۲/۱۴ هیأت وزیران
9. رأی شماره ۸۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۲۰/۹۱/۴۳۲۳۸ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲۸ معاونت راهبری منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و نامه شماره ۸۰۹۲۲۸ ـ ۱۳۹۵/۸/۵ معاونت نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور
10. رأی شماره ۸۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۴ نامه شماره ۲۲۵/۹۳/۹۲۱۸ـ ۱۳۹۳/۷/۷ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و بند ۵ ـ ۵ دستورالعمل اجرایی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به شماره ۱د ح م ک/ ن پ ح م ـ ۱۳۹۲/۷/۱ تجدیدنظر شده در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۴ منضم به دستورالعمل مذکور به شماره ۹۲/۱۹۰/۲۲۵۵۴ـ ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ وزارت نیرو
11. رأی شماره ۸۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض، بررسی مجدد صورت مزدهای ارسالی بعد از گذشت شش ماه و حذف سوابق بیمه‌ای که سابقاً مورد تأیید قرار گرفته و بابت آن حق بیمه مطالبه و وصول گردیده و براساس آن برای بیمه شده مستمری نیز برقرار گردیده، مغایر مواد قانونی مذکور و حقوق مکتسبه افراد است و در مواردی که لیست بیمه اصالت ندارد مانند جعلی بودن و...، رعایت مهلت شش ماهه خارج می‌باشد.
12. رأی شماره‌های ۸۴۴ و ۸۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی شاغل در دانشگاه گنبدکاووس از شرکتی به قرارداد کار معین به استناد مصوبه هیأت امناء دانشگاه حکم به رد شکایت صادرشده صحیح و منطبق با قانون تشخیص داده شد.
13. رأی شماره ۸۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شماره ۵/۹۶/۱۹۶۴۶/ش ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷، ۵/۹۷/۸۴۶۵/ش ـ ۱۳۹۷/۵/۲۳ و تبصره ۱۵ شماره ۵/۹۷/۲۳۰۰۰/ش ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ شورای اسلامی شهر مشهد
14. رأی شماره ۹۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۱۴۴۷ و ۱۴۴۶ ـ ۱۳۹۸/۷/۱۶ هیأت عمومی مورد پذیرش واقع نشده و رأی اصلاحی صادر شد
15. رأی شماره ۹۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال دستورالعمل واگذاری خدمات سلامت به شماره ۱۰۵/۶۸۵/د ـ ۱۳۹۲/۲/۴ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
16. رأی شماره‌های ۹۶۴ الی ۹۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال دستورالعمل واگذاری خدمات سلامت به شماره ۱۰۵/۶۸۵/د ـ ۱۳۹۲/۲/۴ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
17. رأی شماره ۹۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض ـ انجمن آثار و مفاخر فرهنگی از تعریف مؤسسات دولتی خارج بوده و موضوع استخدام در انجمن مذکور در اجرای طرح موسوم به طرح مهرآفرین بوده که ملغی‌الاثرشده، بنابراین موجد حق استخدام پیمانی این افراد نیست و دعوا به نهاد ریاست جمهوری نیز توجهی ندارد
18. رأی شماره ۹۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
19. رأی شماره ۹۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
20. رأی شماره ۹۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال نامه شماره ۷۴۶۳/۱۲۱ـ ۱۱/۳/۱۳۹۹ رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری با عنوان عدم نیاز به استعلام از شهرداری‌ها جهت صدور یا تمدید پروانه کسب و الزام به استعلام از شهرداری در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
21. رأی شماره‌های ۹۷۸ و ۹۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره۲ ماده۳ آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده ۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع مصوبه شماره ۲۱۹۵۳/ت۵۴۸۵۵هـ ـ ۱۳۹۷/۲/۲۹ هیأت وزیران از حیث عدم درج عبارت ارزش واقعی روز مغایر قانون است از تاریخ تصویب
22. رأی شماره ۱۰۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال تبصره۳ ماده ۲۲ عوارض سهم شهرداری از تفکیک اراضی سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر تسوج از تاریخ تصویب
23. رأی شماره‌های ۹۹۶ و ۹۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض ـ نظر به اینکه صنعت نفت پس از اتمام مدت تحصیل، تعهدی بر استخدام فارغ‌التحصیلان دریافت‌کنندگان کمک هزینه تحصیلی نداشته و استخدام منوط به اعلام نتایج و داشتن مجوزهای استخدامی و احراز شرایط استخدام رسمی بوده، بنابر مراتب رأی به رد شکایت صادر شده، صحیح و موافق مقررات است.
24. رأی شماره ۸۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۶ از دستورالعمل شورای اسلامی شهر رشت مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ مبنی بر اخذ کارمزد بابت تقسیط بدهی به شهرداری
25. رأی شماره ۹۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۷ـ۱ و تبصره ذیل بند ۸ ـ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ مبنی بر واگذاری سطوح خدماتی به شهرداری به صورت مجانی
26. رأی شماره۹۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اطلاق مصوبه ۱۵۶/۳۱۲۶۶/هـ ـ ۱۳۶۹/۵/۹ هیأت وزیران در راستای تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب
27. رأی شماره‌های ۱۰۲۴ـ ۱۰۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مستحق دریافت مزایای مقرر در آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه از تاریخ لازم‌الاجراشدن قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۶/۱/۱) می‌باشند.
28. رأی شماره ۱۰۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۵۸ بخشنامه شماره ۲۰ امور فنی بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی از تاریخ تصویب
29. رأی شماره‌های ۱۰۸۹ الی ۱۰۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه‌های شماره ۶۰/۱۶۳۲۳۲ ـ ۱۳۹۷/۶/۲۰ و ۶۰/۱۷۷۱۲۰ ـ ۱۳۹۷/۷/۴ معاون امور معادن و صنایع معدنی در حد نظر فقهای شورای نگهبان که ناظر بر پرداخت مابه‌التفاوت بهای محصولات فولادی که از ۱۳۹۷/۵/۱ لغایت ۱۳۹۷/۶/۲۰ خریداری شده برمبنای قیمت کشف شده روز پس از ۱۳۹۷/۶/۲۰ می‌باشد
30. رأی شماره‌های ۱۰۹۳ الی ۱۰۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع: ابطال مصوبه شماره ۴۳۳۳ـ ۱۳۹۷/۱۱/۲ شورای اسلامی شهر کرمان درخصوص تعرفه شماره ۲ـ۲۲ تحت عنوان عوارض املاک در بهره‌برداری از سرانه‌های عمومی و خدماتی شهر از تاریخ تصویب
31. رأی شماره ۱۰۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
32. رأی شماره ۱۰۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع: ابطال بند ۱۶ (کد ۳۱۱۰ـ ۳۰۱۰۱۰) عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اسلامشهر با موضوع عوارض پنج درصد مجموع عوارض (صدور ـ اختصاصی و مازاد بر تراکم) در هر پروانه ساختمانی از تاریخ تصویب
33. رأی شماره ۱۰۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع: سوابق خدمت برای شرکتهای طرف قرارداد با دستگاههای اجرایی به عنوان سابقه خدمت دولتی قابل احتساب نیست
34. رأی شماره ۱۰۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع: ابطال بند ۱ـ۴ از بند ۱ مسکونی مندرج در ماده ۱۸ و ماده۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر تبریز از تاریخ تصویب
35. رأی شماره ۱۰۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع: ـ ابطال مصوبه سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر یزد در رابطه با تعیین تکلیف در خصوص کسر پارکینگ از تاریخ تصویب. ۲ـ ابطال مصوبه ناظر بر لایحه دوفوریتی با موضوع تعیین تکلیف در خصوص کسر پارکینگ از تاریخ تصویب
36. رأی شماره ۱۰۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع: ابطال بند ۳ تصویب‌نامه شماره ۱۰۳۸/ت۲۸۳۹۳هـ ـ ۱۳۸۲/۱/۱۶ هیأت‌وزیران
37. رأی شماره۱۰۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع: اثر ابطال مصوبه ابطال شده در رأی شماره ۵۵۹ ـ ۱۳۹۸/۸/۲۵ هیأت عمومی، از زمان تصویب مصوبه به زمان صدور مصوبه تغییر می‌یابد
38. رأی شماره ۱۱۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۳۰۶۰ ـ ۱۳۹۴/۸/۴، ۹۲۲ـ ۱۳۹۴/۳/۱۱، ۳۷۸۵ـ ۱۳۸۵/۱۰/۹، ۴۱۵۸ ـ ۱۳۸۴/۱۱/۹، ۲۹۹۸ـ ۱۳۹۲/۱۱/۲ شورای اسلامی شهر اصفهان از تاریخ تصویب ابطال شد ـ مصوبه شماره ۲۸/۸۹/۳۹۸۱ ـ ۱۳۸۹/۱۱/۱۸ شورای اسلامی شهر اصفهان از تاریخ تصویب ابطال شد
39. رأی شماره۱۱۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض آراء در خصوص معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت ناشی از تغییر صندوق بیمه و بازنشستگی ایثارگران و فرزندان شهدا و آزادگان و جانبازان و رزمندگان با توجه به اینکه مشمول قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بود حکم به ورود شکایت صحیح نمی‌باشد
40. رأی شماره‌های ۱۱۴۷ و ۱۱۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه شماره ۴۵۲ـ ۹۵ شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر در خصوص عوارض نگهداری و توسعه فضای سبز از تاریخ تصویب
41. رأی شماره۱۱۴۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۳ نامه شماره ۲۲۱۲/۱۱۰۰/۵ـ ۱۳۹۷/۳/۱۲ معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح
42. رأی شماره ۱۱۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه شماره ۵۰۱ـ ۹۵ تحت عنوان عوارض ارزش افزوده حاصل از واگذاری املاک مصوب شورای اسلامی شهر شاهین شهر
43. رأی شماره‌های ۱۰۶۴ الی ۱۰۸۲ و ۱۲۰۴ و ۱۲۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض: با جمع منطقی بین تبصره ۳ ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور و تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری فقط شرط سابقه برای بازنشستگی سخت و زیان‌آور از ۲۰ سال به ۲۵ سال افزایش یافته است
44. رأی شماره ۱۱۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۳۴۹ جلسه علنی مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۹ شورای اسلامی شهر بوشهر در خصوص عوارض حذف و کسری پارکینگ
45. رأی شماره‌های ۱۱۴۹ و ۱۱۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه عوارض ۲۱۴ـ ۹۵ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر
46. رأی شماره ۱۱۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۲۱ هزینه آماده‌سازی عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر دیباج از تاریخ تصویب
47. رأی شماره‌های ۵۴۹ و ۵۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ۱ـ ابطال مصوبه شماره ۵۱۵۳۶/۱۳۶۳۵۳ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ و شماره ۵۶۷۱۲/۳۸۵۹۴ـ ۱۳۹۸/۴/۳ هیأت‌وزیران ۲ـ ابطال مصوبه سی و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۷۸/۸/۴ شورای اسلامی شهر تهران ۳ـ ابطال مصوبات شماره (۱۹۹۲ـ ۱۳۹۳/۱۰/۱۴)، (۲۰۰۹ـ ۱۳۹۳/۱۱/۸)، (۲۰۲۱ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۸)، (۲۰۲۶ـ ۱۳۹۳/۱۲/۱۰)، (۲۵۴۸ـ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴)، (۲۵۶۶ـ ۱۳۹۸/۳/۲۱ و ۱۳۹۸/۳/۲۶) شورای اسلامی شهر تهران
48. رأی شماره۱۱۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۴۶ تعرفه تصویبی لایحه عوارض شهرداری سرعین مصوب شورای اسلامی سرعین از تاریخ تصویب
49. رأی شماره ۱۱۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعاریض درخصوص دادخواست برخی از سردفتران اسناد رسمی مبنی بر احتساب سوابق خدمت غیرسردفتری برای بازنشستگی حکم به رد شکایت صادره صحیح و موافق مقررات است
50. رأی شماره ۱۰۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۶۷۵/۸۸۵۸۳ ـ ۱۳۹۶/۷/۱۷ مدیرکل امور غذایی، آرایشی و بهداشتی
51. رأی شماره‌های ۱۱۶۵ و ۱۱۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مفاد نامه شماره ۱۲۱۷۵۷/۶۰ـ ۱۳۹۶/۵/۲۵ رییس مرکز دبیر هیأت عالی نظارت مرکز اصناف و بازرگانان ایران
52. رأی شماره ۱۱۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۹۷/۵۱۱۳۳۲ـ ۱۳۹۷/۸/۲۳ سازمان بیمه سلامت ایران
53. رأی شماره ۱۱۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه شماره ۸ عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر محلات
54. رأی شماره ۱۱۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته الزام به اصلاح صندوق بیمه‌ای از صندوق بازنشستگی کشوری به تأمین اجتماعی، در حد قابل رسیدگی بودن شکایت بدون نیاز به طرح دعوا به طرفیت صندوق بازنشستگی کشوری، صحیح و منطبق با مقررات است
55. رأی شماره ۱۱۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۲۳۲/۴۰۹۳/ص ـ ۱۳۹۶/۳/۲۳ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
56. رأی شماره ۱۱۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۲۳۲/۴۰۹۳/ص ـ ۱۳۹۶/۳/۲۳ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
57. رأی شماره ۱۱۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال عوارض حذف پارکینگ از ماده ۱۹ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر زاهدان مصوب سال ۱۳۹۵
58. رأی شماره ۱۱۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۱ و ۲ تبصره‌های ۱، ۲ و ۳ عوارض خریداری و حذف پارکینگ از دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر ورامین از تاریخ تصویب
59. رأی شماره‌های ۱۱۸۱ و ۱۱۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر تربت جام در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ ناظر بر وضع عوارض تأمین پارکینگ، پذیره و فضای سبز از تاریخ تصویب
60. رأی شماره ۱۱۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض عدم ارائه خدمات سجلی برای افراد دارای شناسنامه ایرانی مادامی که تابعیت ایرانی شخص دارای شناسنامه ایرانی از طریق مراجع قانونی به اثبات نرسیده یا شناسنامه از طریق قانونی ابطال نشده باشد مجوز قانونی ندارد
61. رأی شماره ۱۱۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۷ مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۶ شورای هماهنگی ترافیک استان فارس
62. رأی شماره ۱۱۵۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه‌های شماره ۸۶۳ ـ ۱۳۸۳/۴/۹، ۱۳۵۷ـ ۱۳۸۳/۴/۱۹، ۳۷۵۶ ـ ۱۳۸۱/۳۰/۱۵، ۲۱۰ـ ۱۳۸۵/۵/۲، ۳۵۶ ـ ۱۳۸۵/۲/۱۴، ۲۱۵۱ـ ۱۳۹۳/۵/۲۹، ۱۰۶۷ـ ۱۳۹۶/۵/۲ تأیید مصوبه ۲۱۵۱ـ ۱۳۹۳/۵/۲۹ شورای اسلامی شهر اصفهان
63. رأی شماره‌‌های ۱۱۵۳ و ۱۱۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شماره ۵۵ ـ ۴۲ـ ۴۱ـ ۳۵ ـ ۳۳ سال‌های ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر بجنورد در خصوص عوارض بهره‌برداری موقت
64. رأی شماره ۱۲۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه ارزش افزوده ناشی از تفکیک خارج از ضوابط قانون ماده ۱۰۱ مربوط به سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر شهمیرزاد
65. رأی شماره ۱۲۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۱ شرایط استخدام بانک توسعه تعاون در سال ۱۳۹۱ در غیرمناطق محروم و شهرهایی که قانونگذار در آخرین اراده خود به موجب قانون اصلاح ماده۴۴ قانون مدیریت و خدمات کشوری بومی‌گزینی را برای آنها مجاز شمرده
66. رأی شماره ۱۲۱۷ الی ۱۲۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (۲) از شرایط اختصاصی آگهی استخدام سال ۱۳۹۴ شهرداری‌های استان یزد، ابطال بند۶ شرایط اختصاصی آگهی استخدامی سال ۱۳۹۳ شهرداری‌‌های استان خوزستان، ابطال قسمتی از شرایط اختصاصی آگهی آزمون استخدام پیمانی سال ۱۳۹۴ شهرداری‌های استان یزد، ابطال بند ۴ آگهی استخدام سال ۱۳۹۴ شهرداری شهرستان اهواز، ابطال بند۲ از قسمت (ب) شرایط اختصاصی آگهی استخدام پیمانی شهرداری‌های استان کرمانشاه در سال ۱۳۹۴ مبنی بر الزام به اخذ تعهد رسمی مبنی بر عدم ارائه درخواست انتقال و مأموریت
67. رأی شماره۱۲۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال جزء ۴ از بند۱ و بندهای ۳ و ۴ فراخوان مورد اعتراض
68. رأی شماره۱۲۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده۴ تعرفه ناظر به تعیین کارمزد عوارض به نرخ روز تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر مرند از تاریخ تصویب
69. رأی شماره ۱۲۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۲ از قسمت امتیازات و سهمیه‌های قانونی دفترچه سومین آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی
70. رأی شماره ۱۲۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده۲ مصوبه شماره ۱۵۱۹۹/ت۵۲۵۳۴هـ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۲ هیأت وزیران
71. رأی شماره۱۲۱۶ هیأت‌عمومی دیوان‌عدالت‌اداری با موضوع: ابطال بند۱ نامه شماره ۱۱۷۸ ـ ۱۳۹۸/۲/۱۱ شهرداری ایوان
72. رأی شماره ۱۲۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۲۰۱۱۴۵ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
73. رأی شماره ۱۲۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۱ و ۲ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ هیأت چهارنفره اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی ابلاغی به شماره ۱۰۲۶ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۲
74. رأی شماره ۱۲۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۲ ماده ۶۷ آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری عمومی پزشکی مصوب بیست و ششمین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۳۸۳/۳/۲۳ از تاریخ تصویب
75. رأی شماره ۱۲۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند یک مصوبه شماره ۸۶۰۷۵/ت۵۶۸۸۱هـ ـ ۱۳۹۸/۷/۹ هیأت وزیران
76. رأی شماره ۱۱۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مرند در خصوص عوارض و هزینه عدم تأمین پارکینگ در سال ۱۳۹۸ از تاریخ تصویب
77. رأی شماره ۱۱۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض در خصوص دادخواست برخی از کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی مبنی بر ارزشیابی دوره دوساله تحصیلی به عنوان مدرک فوق دیپلم و اعمال مصوبه شماره ۴۲۸ـ ۱۳۹۶/۳/۶ هیأت‌مدیره از تاریخ تصویب به استناد تبصره ۶ ماده۳ قانون نظام هماهنگ و ماده۵ آیین‌نامه اجرایی آن حکم به ورود شکایت صحیح می‌باشد
78. رأی شماره۱۱۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۱ و بند ۳ (صرفا در بخش ارزش افزوده) از بخشنامه شماره ۲۳۱/۲۳۸۶۳/د ـ ۱۳۹۷/۵/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب
79. رأی شماره‌های ۱۱۷۲ و ۱۱۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (ب۳) بخشنامه شماره ۷۴ مستمری‌های حوزه معاونت بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی به شماره ۱۰۰۰/۹۸/۲۹۶۰ ـ ۱۳۹۸/۳/۱
80. رأی شماره‌های ۱۲۹۸ و ۱۲۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمتی از ماده ۱۱ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر رشت از تاریخ تصویب
81. رأی شماره۱۲۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه شماره (۱۳ـ۲) در مورد عوارض ارزش افزوده بر تفکیک ساختمانها سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر چهاردانگه
82. رأی شماره ۱۲۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه شماره (۱۹ـ۲) در مورد عوارض تفکیک عرصه‌های کمتر از ۵۰۰ مترمربع سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر تاکستان
83. رأی شماره ۱۲۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اطلاق ماده ۴ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر باغستان در خصوص عوارض تفکیک از تاریخ تصویب
84. رأی شماره ۱۳۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده۴ و تبصره‌های ۲، ۳، ۴ و ۵ آن از تعرفه سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر شوشتر
85. رأی شماره ۱۲۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف ۲ از ماده ۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شهرداری رامیان از تاریخ تصویب
86. رأی شماره ۱۲۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه‌های شماره ۲۴۴۵ ـ ۱۳۹۲/۲/۲۸ و ۷۵۱۵۳ـ ۱۳۹۳/۸/۵ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران و ۸۷۸۸ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۷ مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران
87. رأی شماره ۱۲۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۹ آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی مصوب۱۳۹۴/۱۱/۲۴
88. رأی شماره ۱۲۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۶۵۷/۷ بانک ملی ایران مورخ ۱۳۸۸/۳/۱۱ و نامه شماره م/۸۸۳۳ اداره امور شعب بانک ملی استان مازندران مورخ ۱۳۸۸/۳/۱۳
89. رأی شماره ۱۲۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (۳) مصوبه شماره ۱۱۸۸۷۶/ت۵۶۰۱۲هـ ـ ۱۳۹۷/۹/۱۱ هیأت وزیران
90. رأی شماره ۱۲۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۶۰/۱۲۷۷۹۲ ـ ۱۳۹۸/۵/۶ وزارت صنعت، معدن و تجارت
91. رأی شماره ۱۲۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۶۰/۷۳۴۴۶ ـ ۱۳۹۸/۳/۷ وزارت صنعت، معدن و تجارت
92. رأی شماره ۱۲۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه شماره (۲ـ۲) عوارض تفکیک اعیانی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر تفرش از تاریخ تصویب
93. رأی شماره ۱۲۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف ۲ از بند ۶ صورتجلسه شماره ۳۵ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۹ مصوب شورای اسلامی شهر ملایر
94. رأی شماره ۱۲۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (ب) ماده ۶ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری سهند از تاریخ تصویب
95. رأی شماره‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۰ـ ۵ ماده ۱۰ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ و بند ۱۰ـ۱ـ۹ عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر تبریز. بند ۱۰ـ۱ـ ۸ از ماده۱۰ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ و بند ۱۰ـ۱ـ ۸ از ماده۱۰ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر تبریز از تاریخ تصویب ابطال شد. قسمت «ماده۹۹ قانون شهرداری‌ها» در جدول‌های ۶، ۷ و ۱۳ ماده ۱۰ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تبریز از تاریخ تصویب ابطال شد
96. رأی شماره‌های ۱۳۴۰ الی ۱۳۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
97. رأی شماره ۱۳۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال دستورالعمل تطبیق واحد دوره‌های کاردانی و کارشناسی دانشگاه پیام نور مصوب۱۳۹۱ شورای دانشگاه پیام نور
98. رأی شماره ۱۳۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۱۰ ماده ۱۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ و تبصره۹ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر مرند در اجرای تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب
99. رأی شماره‌های ۱۳۱۱ الی ۱۳۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه‌های شماره ۲۰۶ـ ۹۵ و ۷۰۲ـ ۹۵ شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر
100. رأی شماره ۱۳۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۱ ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شهرداری تبریز تحت عنوان بهاء خدمات بهره‌برداری موقت در فضاهای غیرشهرداری از موجرین
101. رأی شماره ۱۳۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۶ مصوبه سومین نشست دوره‌ای مدیران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران به شماره ۳۷۸۹/۵۵/۱۱/۹۸ـ ۱۳۹۸/۴/۱۵
102. رأی شماره ۱۲۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۳ شق (الف) بخش چهارم و بند ۱۲ بخش هفتم (تذکرات مهم) از دفترچه آزمون استخدام نیروی پیمانی مشاغل آتش‌نشانی شهرداری‌های کشور مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۵
103. رأی شماره ۱۲۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: پرداخت حقوق و مزایا براساس ۳۱ روز در ماه‌های سی و یک روزه سال صرفاً در خصوص مشمولین مقررات قانون کار مجری است و قابل تسری به مشمولین دیگر قوانین و مقررات استخدامی نمی‌باشد.
104. رأی شماره‌های ۱۲۶۴ الی ۱۲۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: از آنجا که دولت مکلف به پرداخت حق بیمه درمان ایثارگران به میزان ۲% از دریافتی جانبازان به سازمان تأمین اجتماعی بوده و سازمان دارای صلاحیت کسر مبالغ مذکور نمی‌باشد، بنابراین حکم به ورود شکایت در حدی که متضمن عدم صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی در کسر ۲% حق بیمه درمان از مستمری دریافتی جانبازان می‌باشد صحیح و موافق مقررات است
105. رأی شماره‌های ۱۳۳۱ الی ۱۳۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: درخصوص دادخواست اشخاص به خواسته الزام کمیته استانی تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور به تأیید عنوان شغلی سخت و زیان‌آور، حکم به رد شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات است
106. رأی شماره‌های ۱۳۵۸ الی ۱۳۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تذکر (۲) بخش هفتم دفترچه ششمین آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی کشور
107. رأی شماره ۱۳۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۳ آیین‌نامه اعطای بورس داخل برای ارتقاء سطح‌علمی مربیان دانشگاه‌ها، پژوهشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی به شماره ۴۷۲۸۴ـ ۱۳۹۳/۲/۳۱
108. رأی شماره ۱۳۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره‌های۲ و ۴ بند ۴ ـ ۱ از بخش امتیازات و سهمیه‌های قانونی دفترچه راهنمای آگهی آزمون استخدامی سال ۱۳۹۷ سازمان تأمین اجتماعی
109. رأی شماره ۱۳۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن نقض رأی شماره ۶۴۲ـ ۱۳۹۲/۹/۱۸ حکم بر ابطال بخشنامه شماره ۴۶۵۰۲ـ ۱۳۸۵/۹/۲۷ سازمان امور مالیاتی صادر شد
110. رأی شماره ۱۳۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال جدول ذیل ماده ۱۴ عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر مرند و بند ۱۲ قسمت (ب) ماده۲۰ از تعرفه فوق
111. رأی شماره ۱۳۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۶۸۴ امور فنی بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی از تاریخ تصویب
112. رأی شماره ۱۳۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۳ دستورالعمل استخدام پیمانی در شهرداریها و قسمت (د) بند ۷ جزء (ب) مربوط به شرایط اختصاصی آگهی استخدام استان لرستان در سال ۱۳۹۴
113. رأی شماره ۱۳۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۷ دستورالعمل شماره ۳۵۱۰۲/۲۲۰ /۹۶ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۳ سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور
114. رأی شماره ۱۳۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۸ و ۹ ماده ۲ و ماده ۶ و ماده ۱۸ عوارض ابقای ساختمان و ماده ۲۱ عوارض تفکیک اعیانی و ماده ۲۷ عوارض معامله و غیره و ماده ۳۱ عوارض و فضای سبز و ماده ۴۹ عوارض کمک به کتابخانه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر تبریز از تاریخ تصویب
115. رأی شماره۱۳۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال جزء ۳ بند (ب) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۵۸ـ ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب
116. رأی شماره ۱۳۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۴۰۰/۱۵۴۹۳ـ ۱۱/۲/۱۳۹۸ معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی
117. رأی شماره ۱۳۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۶ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر سنندج از تاریخ تصویب
118. رأی شماره‌های ۱۴۶۱ و ۱۴۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۲۵ مجموعه مقررات آموزشی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر مصوب ۱۳/۷/۱۳۹۵ و بند ۱ـ ۲ آیین‌نامه تمدید سنوات در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر مصوب ۱۲/۳/۱۳۹۴
119. رأی شماره ۱۴۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۱، ۲ و ۳ مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۳ کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی منطقه آزاد اروند
120. رأی شماره ۱۵۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۸۰۹۲۲۸ ـ ۱۳۹۵/۸/۵ سازمان اداری و استخدامی کشور و صورتجلسه شماره ۲۲۰/۹۰/۳۱۰۱۰ ـ ۱۳۹۰/۲/۱۴ سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
121. رأی شماره ۱۴۵۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۲۹ تحت عنوان عوارض بهای خدمات ارزش افزوه بر ساخت طبقات تجاری از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر برازجان از تاریخ تصویب
122. رأی شماره ۱۴۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱ و ۲ نامه شماره ۹۰۱۲/۶۵۵/۶۳۰ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ معاون قضایی رئیس کل و سرپرست معاونت برنامه‌ریزی دادگستری کل استان مرکزی درخصوص تعیین تکلیف آراء اجرا نشده کمیسیون ماده صد شهرداری
123. رأی شماره ۱۴۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۱۳/۱۷/۱/۲/۶۴۳۰/۹۸۱۷۷۲۲۱ـ ۱۳۹۸/۹/۲ پلیس راهنمایی رانندگی ناجا تعیین سهم آموزشگاه‌های رانندگی در تصادفات رانندگی
124. رأی شماره ۱۴۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۵ ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ضوابط اتحادیه صنف گلفروش‌ها و سموم دفع آفات نباتی مشهد
125. رأی شماره ۱۳۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض احراز شرایط و استحقاق بیمه‌شده جهت بازنشستگی پیش از موعد در کارهای سخت و زیان‌آور می‌بایست رسماً از سوی تأمین اجتماعی ابلاغ شود و صرف تأیید شغل شاکی در کمیته بدوی و تجدیدنظر استانی به منزله اشتغال در شغل مورد ادعا نمی‌باشد بنابراین حکم به رد صحیح می‌باشد.
126. رأی شماره ۹۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد ۱۳، ۱۴ و ۱۵ مصوبه مجمع عمومی سازمان ملی زمین و مسکن مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۷ که طی بخشنامه شماره ۴۸۱۲۴/۱۰۰/۰۲ـ ۱۳۹۶/۹/۲۰ به مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن ابلاغ شده است.
127. رأی شماره ۱۴۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره‌های ۱ و ۳ از تعرفه شماره ۲۴ سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر محلات از تاریخ تصویب
128. رأی شماره ۱۴۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ت ه م/۸۱۱۳۶ ـ ۱۳۹۸/۲/۲۸ وزارت نفت
129. رأی شماره ۱۴۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مستند به ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی شماره ۱۰۵۱ـ ۱۳۸۶/۹/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نقض شد و بند یک قسمت دوم بخشنامه شماره ۶ سازمان تأمین اجتماعی که پذیرش مدت خدمت نظام وظیفه و حضور داوطلبانه در جبهه بیمه‌شدگان مشمول قانون کار را به اشتغال آنان به کار در تاریخ تقاضا موکول کرده است
130. رأی شماره ۱۴۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند یک سیصد و پنجاهمین جلسه هیأت واگذاری مورخ ۱۳۹۸/۳/۴ ابلاغی طی شماره ۵۴۲۰۵ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی
131. رأی شماره ۱۴۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض آراء در راستای اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲،دادنامه شماره ۱۲۱۳ـ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نقض و ماده ۳۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شهرداری کرمانشاه ابطال شد
132. رأی شماره ۱۴۲۰ الی ۱۴۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم ایفاء تعهدات قراردادی» در غیراز موارد منصوص در قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان از جمله ماده ۱۸ همان قانون را ندارد حکم به نقض آراء شعب تعزیرات حکومتی صحیح و موافق مقررات است»
133. رأی شماره‌های ۱۴۱۸ و ۱۴۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: سازمان تأمین اجتماعی تا زمان قبل از تصویب مصوبه جدید هیأت مدیره در مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ تکلیف به پرداخت فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار بر اساس سیستم امتیازی نداشته است و همچنین در مورد فوق‌العاده‌ها و کمک‌هزینه‌هایی مشابه با بخش عمومی از جمله فوق‌العاده نوبت کار، شیفت و کشیک تا زمان قبل از تصویب مصوبه هیأت‌مدیره در مورخ ۱۳۹۷/۹/۳ تکلیفی به پرداخت فوق‌العاده مذکور یا تغییر در شیوه پرداخت آن از حقوق مبنا به سیستم امتیازی نداشته و حکم به رد شکایت صحیح و مطابق مقررات است.
134. رأی شماره ۱۴۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال شرط اختصاصی داشتن سابقه کار و اشتغال در مدیریت حراست دانشگاه‌های علوم پزشکی برای شغل کارشناسی شبکه در آگهی آزمون استخدامی سال ۱۳۹۶ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تاریخ تصویب
135. رأی شماره ۱۳۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال عبارت مندرج در قسمت اخیر جزء ۱ بند (ب) ماده ۱ دستورالعمل اجرایی قسمت‌‌های ۴، ۵ و ۶ بند (ب) ماده ۸۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه به شماره ۴۰۰/۳/۱۲۳۵ـ ۱۳۹۷/۹/۲۴ مصوب بنیاد شهید و امور ایثارگران
136. رأی شماره ۱۶۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاق بند ۵ مصوبه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳هـ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۶ هیأت وزیران و بند ۱ بخشنامه شماره ۹۷/۵۹۴۰۷۸ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۰ اداره کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب
137. رأی شماره ۱۵۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۳ ماده ۳۰ سال ۱۳۹۴ و ماده ۲۸ سال ۱۳۹۵ و تبصره ۲ ماده ۴۹ سال ۱۳۹۵ و تبصره ۲ ماده ۵۶ سال ۱۳۹۴، ماده ۵۵ سال ۱۳۹۴ و ماده سال ۱۳۹۵ و تبصره ۲ ماده ۴۹ سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر سرعین
138. رأی شماره ۱۵۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد ۲ و ۱۲ و اطلاق ماده ۱۳ شیوه‌نامه تشکیل و نحوه عمل کارگروه کاهش موانع کسب و کارهای مجازی از طریق ساماندهی و کاهش شکایت دستگاهها به طرفیت آنها
139. رأی شماره ۱۵۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض ـ دعاوی کارکنان شرکت‌های مستقل تابعه وزارت نیرو به طرفیت آن وزارتخانه در دیوان عدالت اداری قابل استماع نیست
140. رأی شماره ۱۵۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: درخصوص نحوه محاسبه مابه‌التفاوت حق بیمه کارمندانی که در طول سال ۱۳۹۳ درخواست انتقال حق بیمه خود را به دستگاه متبوع خویش ارائه داده‌اند دستگاه آنها به جای ارسال این درخواست به‌صندوق بازنشستگی آن را به تأمین اجتماعی ارسال کرده است و در مهلت پیش‌بینی شده به صندوق بازنشستگی تحویل نشده تا تکلیف به اجابت آن داشته باشد رأی به رد شکایت علیه صندوق بازنشستگی صحیح و موافق مقررات است
141. رأی شماره ۱۵۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
142. رأی شماره ۱۵۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: رسیدگی به تخلفات کارمندان مبنی بر اخذ رشوه در مرتبه اول، مانند سایر تخلفات در صلاحیت‌ هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری است
143. رأی شماره ۱۵۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
144. رأی شماره ۱۴۹۸ و ۱۴۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ از فصل سوم تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر یزد از تاریخ تصویب
145. رأی شماره ۱۴۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمت آخر ماده ۲ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر میانه مبنی بر حق استفاده از خدمات شهرداری بدون ارسال پرونده به کمیسیون ماده پنج و آن قسمت از بندهای ۱ و ۳ ماده ۵ عوارض مبنی بر عدم ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد
146. رأی شماره ۱۴۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۱ و ۲ ماده ۳۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مرند از تاریخ تصویب
147. رأی شماره های ۱۴۷۱ و ۱۴۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
148. رأی شماره ۱۴۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه شماره ۴ سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر خمین درخصوص هزینه آماده‌سازی و تعرفه شماره۳ سال۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر خمین
149. رأی شماره ۱۴۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه شماره ۶ ـ ۳ سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر آشتیان درخصوص هزینه آماده‌سازی از تاریخ تصویب
150. رأی شماره ۱۴۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تبریز
151. رأی شماره ۱۴۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۶/۵ ماده ۵ آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأت نمایندگان اتاق ایران و اتاق‌های شهرستان مصوب ۲۰/۴/۱۳۹۷ شورای عالی نظارت
152. رأی شماره ۱۴۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۳۰۷۴۷۰/۲۰/۹۷۲ـ ۱۷/۱۱/۱۳۹۷ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
153. رأی شماره‌های ۱۸۱۵ الی ۱۸۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض در آراء شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست پرستاران شاغل در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی به خواسته الزام به بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور رأی به ورود شکایت صحیح و موافق مقررات است
154. رأی شماره ۱۶۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض با توجه به اینکه ۱۰۰درصد سهام شرکت پتروپارس متعلق به شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) می‌باشد و این شرکت متعلق به شرکت ملی نفت ایران است در نتیجه این شرکت دولتی محسوب می‌شود و از آنجا که رابطه قراردادی شاکیان پرونده‌های تعارض با شرکت پتروپارس به صورت خرید خدمت و مبتنی بر قانون کار شده است، رسیدگی به دعاوی و اختلافات ایشان با شرکت در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار است
155. رأی شماره ۱۶۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: به موجب بخشنامه شماره ۵۰۱۶۴۸ ـ ۲۰/۲/۱۳۹۵ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، پرداخت فوق‌العاده ویژه به کارکنان ستاد مرکزی و ستاد استانی استان مازندران را از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۵ مشروط به تأمین اعتبار تجویز کرده است، بنابراین آنجا که شاکیان قبل از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۵ بازنشسته شده‌اند حکم به رد شکایت صحیح و موافق مقررات است
156. رأی شماره ۱۵۹۲ و ۱۵۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۲۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اردبیل به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب
157. رأی شماره ۱۵۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمت های ۲ و ۳ از بند ۳ مصوبه مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۴ شورای آموزش و پرورش شهرستان بیرجند
158. رأی شماره ۱۵۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۵۸۵۲/۹۳/ص ـ ۹/۱۱/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر اخذ عوارض تأمین سرانه و اصلاحیه آن به شماره ۶۷۶۵/۹۵/ص ـ ۱۴/۱۲/۱۳۹۵
159. رأی شماره ۱۵۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۳ مصوبه شماره ۵۵۴۸ ـ ۴/۱۱/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر شیراز
160. رأی شماره ۱۵۹۴ الی ۱۵۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال دستورالعمل انجام معاینات سلامت شغلی به شماره ۵۳۱۲/۳۰۰ ـ ۶/۴/۱۳۹۷
161. رأی شماره ۱۵۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اخذ عوارض و بهای خدمات بهره برداری از کاربری های غیرمرتبط مسکونی و تجاری شورای اسلامی شهر اسلامشهر از تاریخ تصویب
162. رأی شماره ۱۵۴۶ و ۱۵۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض، سه چهارم مدت خدمت وظیفه افراد در جبهه، خدمت داوطلبانه تلقی و متعاقب آن جزء سنوات قابل قبول به مأخذ مشاغل سخت و زیان آور (یک به یک ونیم سال) محاسبه می گردد و این امر منوط به وجود سابقه اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور قبل و بعد از حضور در جبهه نشده است
163. رأی شماره ۱۴۲۴ الی۱۴۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
164. رأی شماره ۱۲۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
165. رأی شماره های ۱۶۲۳ و ۱۶۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض. به موجب ماده ۱۱۱ قانون شرکتهای تعاونی، معافیت مقرر در آن مشخصاً نسبت به فعالیت های مندرج در ماده مذکور قابل اعمال بوده و تسری آن به درآمدهای حاصل از اجاره با توجه به اصل عدم معافیت فاقد مبنای حقوقی است، بنابراین رأی به رد شکایت صحیح و موافق مقررات است
166. رأی شماره ۱۶۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال آن قسمت از طرح جامع منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی که شهرستان های رشت، آستانه اشرفیه و امام زاده هاشم را جزو منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی لحاظ کرده است موضوع تصویب نامه شماره ۲۲۳۰۰/ت۵۶۴۲۹هـ ـ ۲۸/۲/۱۳۹۸ هیأت وزیران
167. رأی شماره ۱۶۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۴۵۹۲ ـ ۹/۱۱/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص وضع عوارض تابلو
168. رأی شماره ۱۶۱۲ الی ۱۶۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۶ الحاقی به ماده ۲ اصلاحی از مصوبه شماره ۲۵۲۴ـ ۷/۱۱/۱۳۹۷ و ماده ۵ اصلاحی از مصوبه شماره ۲۵۲۴ـ ۷/۱۱/۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تهران
169. رأی شماره ۱۶۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۲۵۹۲/۱۵ ـ ۵/۲/۱۳۹۱ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
170. رأی شماره ۱۶۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر قم
171. رأی شماره ۱۶۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه شماره ۵۰۴ـ ۹۵ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر خارگ
172. رأی شماره های ۱۶۰۵ الی ۱۶۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۶ راهبردها و بند ۲ راهکارهای عملیاتی بخش (ب) مصوبه شماره ۱۱۸۴۱۶/ت۵۰۱۹۳ ـ ۸/۹/۱۳۹۴ هیأت وزیران
173. رأی شماره ۱۶۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
174. رأی شماره های ۱۶۰۲ و ۱۶۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ قسمت (ج) ماده ۱۴ تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ و تبصره های ۱، ۲ و ۳ آن و ماده ۱۳ سال ۱۳۹۴، ماده ۱۲ سال ۱۳۹۵ و ماده ۱۰ سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر اردبیل از تاریخ تصویب
175. رأی شماره ۱۶۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۴ دستورالعمل شماره ۶۰/۱۰۱۵ ـ ۱۳۹۲/۹/۱۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
176. رأی شماره ۱۶۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۳ ذیل جدول شماره ۱ و تبصره ذیل جدول شماره ۲ مصوبه شماره ۴/۹۳/۶۶۰۶/ش ـ ۱۳۹۳/۶/۲۲ شورای اسلامی شهر مشهد
177. رأی شماره ۱۶۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره (۳) ماده (۳) آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی پژوهشگاه مواد و انرژی
178. رأی شماره‌های ۱۶۵۴ و ۱۶۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض. کارکنان پیمانی دادگستری استان کرمانشاه شاغل در شهرهای محروم آن استان مشمول مزایای قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی می‌باشند، بنابراین رأی به ورود شکایت صحیح و منطبق با مقررات است
179. رأی شماره‌های ۱۶۴۹ الی ۱۶۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض. با توجه به اینکه مصوبه شماره ۱۶۲۸۶۲ت۵۴۰هـ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ هیأت وزیران از ابتدا مشروط به تأمین اعتبار شده است و اعتبار آن حسب بخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ سازمان برنامه و بودجه کشور از تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱ تأمین شده است، لذا امکان اجرای مصوبه هیأت وزیران قبل از تأم<

 
 
 
Powered by Phoca Download