بروز رسانی آراء وحدت رویه

بروز رسانی آراء وحدت رویه
VotesUpdater(azar99).exe
سایز فایل:
78.21 MB
تاریخ:
05 مهر 1399
تغییر لاگ

فهرست بروزرسانی نرم افزار آراء وحدت رویه آذرماه 1399:

الف - آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 • رأی شماره ۳۱۵۰ الی ۳۱۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۳۰۷۳۴/۴۲/۲۳ ـ ۴/۱۱/۱۳۹۵ مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری ایلام
 • رأی شماره ۳۱۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۲۷۴۵ ـ۲۶/۹/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال اطلاق ماده ۳ مصوبه جلسه شماره ۲۷۹ ـ ۱۱/۶/۱۳۹۷ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
 • رأی شماره ۲۱۰۴ الی ۲۱۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۳ـ ۵ و ۳ آییننامه نحوه اجرای تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح برخی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۶۷----
 • رأی شمارههای ۳۰۶۶ الی ۳۰۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۲ مصوبه شماره ۱۶۴۴/۸۰ ـ ۳۰/۵/۱۳۹۷ هیأت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و ابطال بخشنامه شماره ۱۴۴۲۶۱/۹۷ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۷ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
 • رأی شماره ۳۰۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اطلاق بند (۵) شیوهنامه الحاقی به ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۴ به شماره ۱۲۷۴۳۲ـ ۲/۲۰ مورخ ۱۹/۳/۱۳۹۴ وزارت نفت
 • رأی شماره ۳۰۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف ۲۹ تبصرههای ۱، ۳ و ۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اسلامشهر
 • رأی شماره ۳۰۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۱۵۳۹۰ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر قم
 • رأی شماره ۳۰۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شورای اسلامی برخی از شهرهای استان سمنان در خصوص وضع تعرفه عوارض بر خدمات عمومی و شهری و تأمین پارکینگ در اجرای ماده۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲
 • رأی شماره ۳۰۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۱۵۳۷۵ـ ۱۴/۶/۱۳۹۷ مدیرکل دفتر امور سهام عدالت سازمان خصوصی سازی
 • رأی شمارههای ۳۰۵۵ الی ۳۰۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 • رأی شماره ۳۰۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری-
 • رأی شماره ۳۰۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری-
 • رأی شماره ۳۰۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ذیل ماده ۳۷ آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری
 • رأی شمارههای ۲۹۷۱ و ۲۹۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۸۳/۱۰۸۰ـ ۱۴/۸/۱۳۹۳ معاونت نیروی انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران و بند ۲ بخشنامه شماره ۲۵۶۷ـ ۱۶۱۱ـ ۲۵/۱۰/۱۳۹۳ اداره بهداشت، درمان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • رأی شماره ۳۱۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال صورتجلسه کمیته نحوه توزیع عوارض آلایندگی موضوع بند ۳ بخش (ب) ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران
 • رأی شماره ۳۱۵۳ الی ۳۱۵۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۳۳۳۶/۲۰۰ ـ ۷/۳/۱۳۹۷ شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران
 • رأی شمارههای ۲۰۸۲ الی ۲۰۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال بند «ت» قسمت ۹ دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۹۶------------------- سازمان اداری و استخدامی کشور-----------------------
 • رأی شمارههای ۲۰۷۳ و ۲۰۷۵ الی ۲۰۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند «ب» از شرایط آزمون استخدامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سال ۱۳۹۶ موضوع مجوز استخدامی شماره ۱۳۶۸۳۹۹ ـ ۷/۶/۱۳۹۶ سازمان اداری و استخدامی کشور
 • رأی شماره ۱۸۷۲ الی ۱۸۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 • رأی شماره های ۱۸۴۹ الی ۱۸۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 • رأی شماره ۱۸۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 • رأی شماره ۳۱۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۷۸۳/۴۰۴/۶۳ ـ ۲۰/۶/۱۳۹۶ بانک کشاورزی
 • رأی شماره ۳۱۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲/۴ بخشنامه شماره ۴۶۸/۴۴۴/۵/۱۳ـ ۲۴/۶/۱۳۹۴ معاون عملیات ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
 • رأی شماره ۳۱۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۱۲۳/۹۶/۲۰۰ـ ۷/۹/۱۳۹۶ امور مالیاتی کشور---------سازمان مالیاتی
 • رأی شماره ۳۱۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (ب) ماده ۱۷ و ماده ۲۹ آییننامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب ۶/۱۱/۱۳۹۴ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 • رأی شماره ۳۱۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه بیست و یکمین جلسه مورخ ۱۹/۱۱/۸۵ شورای عالی جمعیت هلالاحمر
 • رأی شماره ۳۱۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال صورتجلسه مورخ ۲۸/۶/۱۳۹۵ شورای مرکزی مشارکتهای مردمی با بهزیستی
 • رأی شماره ۳۰۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 • رأی شماره ۳۰۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره بند ۲ مصوبه ۱۳۷ شورای اسلامی شهر کرج به شماره ۲۲۶/۹۸/۵/۳/۵ ـ ۱۹/۲/۹۸ در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
 • رأی شماره ۳۰۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال «دستورالعمل تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه دولتی و خصوصی» مصوب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی--------------وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • رأی شماره ۳۳۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعیین حق مسئولیت توسط شورای اسلامی برای مدیران و کارکنان شهرداری
 • رأی شماره ۳۳۳۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال عوارض تمدید پروانه ساختمانهای نیمهتمام-----------شهرداری ها
 • رأی شماره ۳۳۳۳هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال شرط بررسی عملکرد مؤسسات و انجمنهای خیریه منحل شده برای صدور مفاصاحساب مالیاتی و یا هرگونه گواهی دیگر موضوع ماده۶ آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امورخیریه
 • رأی شماره ۳۳۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر درخصوص پرداخت هزینه بلیط هواپیما در مسافرتهای شخصی برای کارمندان شاغل و بازنشسته شهرداری
 • رأی شماره ۳۳۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم اختیار کارگروه تنظیم بازار برای تعیین قیمت انواع بتن
 • رأی شماره ۳۳۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اخذ هرگونه وجه در زمان انتقال تاکسی وجاهت قانونی ندارد
 • رأی شماره ۶۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 • رأی شماره ۳۳۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 • رأی شماره ۳۳۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: پرداخت پاداش پایان خدمت ایام مأموریت کارکنان سازمان تأمین اجتماعی به مؤسسات و شرکتهای تابعه سازمان تأمین اجتماعی که مأمور خدمت میشوند برعهده سازمان تأمین اجتماعی است
 • رأی شماره ۳۳۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ۱ـ ملاک محاسبه و پرداخت سنوات کارگر، مطلق حقوق و مزد مندرج در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون کار است. ۲ـ تعیین هفت برابر حداقل حقوق ماهیانه بعنوان حق سنوات خلاف قانون است
 • رأی شماره ۳۳۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعطای امتیاز به افراد بومی به صورت مطلق (به غیر از مناطق محروم) در بند یک ردیف امتیازات و سهمیههای قانونی از دفترچه راهنمای ثبتنام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش خلاف قانون است
 • رأی شمارههای ۳۱۱ و ۳۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۱ بخش «ب» ماده واحده مصوبه ۱۲۸ جلسه رسمی مورخ ۲۲/۶/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر تهران ابلاغی به شماره ۲۰۷۹۲/۲۱۰۱/۱۶۰ ـ ۶/۸/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر تهران
 • رأی شماره ۳۱۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف ۳ از بند ۵ صورتجلسه مورخ ۱۵/۶/۱۳۹۵ کمیسیون نظارت بر اصناف همدان
 • رأی شماره ۳۱۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر لمزان در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
 • رأی شماره ۳۱۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۲ ماده ۴۱تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر حمیدیا
 • رأی شماره ۳۱۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهرستان قم
 • رأی شماره ۳۱۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱ ماده ۳۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر همدان
 • رأی شماره ۳۱۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند «اول» فراخوان جذب عضو هیأت علمی متعهد خدمت در دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 • رأی شماره ۳۱۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال شیوهنامه بررسی اسناد و مدارک و انجام مصاحبه استخدامی مستخدمان پیمانی آموزش و پرورش سال ۱۳۹۵
 • رأی شمارههای ۱۶۷ و ۱۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه جلسه ۱۴۴ـ ۲۵/۵/۱۳۹۵ شورای دانشگاه شهید بهشتی ابطال شد و با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت نشد
 • رأی شمارههای ۱۶۹ الی ۱۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۴۶/۹۷/۲۰۰/ص ـ ۲۴/۱۰/۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی کشور
 • رأی شماره ۲۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم قبول سمت سازمان بازرسی کل کشور در شکایت مطروحه توسط آن سازمان در شعب دیوان عدالت اداری
 • رأی شمارههای۲۶۲ و ۲۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تسری ابطال بند ۱ـ ۵ دستورالعمل اجرایی شماره ۲۰۰/۲۴۴۶۸/ص مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ سازمان امور مالیاتی کشور موضوع دادنامه شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸ ـ ۴/۳/۱۳۹۴ به زمان تصویب مصوبه
 • رأی شماره ۲۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 • رأی شماره ۳۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 • رأی شمارههای ۳۰۱ الی ۳۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم قبول سمت سازمان بازرسی کل کشور در شکایت مطروحه توسط آن سازمان در شعب دیوان عدالت اداری
 • رأی شماره۲۸۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۱ بخشنامه شماره ۲۱۳۲۱۶ـ ۲۱/۶/۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 • رأی شماره ۳۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ممنوعیت اخذ عوارض تفکیک
 • رأی شماره۲/۲۸۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 • رأی شماره۳۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 • رأی شماره ۳۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 • رأی شماره ۳۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم تسری معافیت مالیات مقرر در ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ج.ا.ا به درآمد حقوق کارکنان واحدهای مستقر در آن مناطق
 • رأی شمارههای ۳۴۲ و ۳۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: پرداختیهای ارزی و هر نوع پرداختی که مربوط به کار بر روی شناور میباشد جزو دستمزد پایه محسوب نمیشود و قابل احتساب در مزایای پایان کار نیست
 • رأی شماره ۳۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 • رأی شماره ۳۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 • رأی شماره۳۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 • رأی شماره ۳۲۰ الی ۳۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 • رأی شماره ۲۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال وضع عوارض کسر و حذف پارکینگ
 • رأی شماره ۲۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال وضع عوارض برای هرگونه استعلام از شهرداری
 • رأی شماره ۲۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 • رأی شماره ۲۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اصلاح دادنامه شماره ۲۷۲۷ـ۴/۱۰/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 • رأی شماره ۳۳۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 • رأی شماره ۴۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال دستورالعمل نحوه پرداخت پاداش اخذ سند مالکیت رقبات موقوفات بقاع متبرکه و اماکن مذهبی که طی شماره ۱۳۳۹۹۳/۸۹ ـ ۲۹/۳/۱۳۸۹ سازمان اوقاف و امور خیریه ابلاغ شده است
 • رأی شماره ۴۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شماره ۲۸۷ و ۲۸۶ ـ ۱۶/۲/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نقض گردید و ماده ۱۳ آییننامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم ابطال شد
 • رأی شماره ۴۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۲۸ تعرفه اخذ عوارض ارزش افزوده حقالتوزین باسکول های شهرداری اردبیل مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل برای اجرا در سال
 • رأی شماره ۴۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 • رأی شماره ۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 • رأی شماره ۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: شمول مقررات ماده ۲۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم بر سازمانهای وابسته به شهرداریها
 • رأی شماره ۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 • رأی شمارههای ۳۹۸ الی ۳۹۹هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 • رأی شماره ۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 • رأی شماره ۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 • رأی شمارههای ۳۹۴ و ۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 • رأی شمارههای ۳۴۹ الی ۳۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 • رأی شماره ۳۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: رسیدگی به دعاوی الزام به پرداخت عیدی ایام اسارت آزادگان در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری
 • رأی شماره ۴۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری در صورت نبودن زمین کافی برای واگذاری به کارمندان انتقال یافته از کلانشهرها الزام قانون به واگذاری زمین وجود ندارد
 • رأی شماره ۴۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۷ تعرفه عوارض شهرداری اردبیل در سال ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل
 • رأی شمارههای ۴۴۱ و ۴۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 • رأی شماره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۳ تبصره ۲ ماده ۲۵ عوارض محلی شهرداری تنکابن و تبصره ذیل عوارض حذف پارکینگ و تبصره۲ از تعرفه مازاد بر تراکم و طبقات سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شورای اسلامی تنکابن
 • رأی شماره ۴۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه جلسه مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۶ شورای اسلامی اصفهان در خصوص پرداخت پاداش ارفاقی در زمان بازنشستگی به کارکنان شهرداری از زمان تصویب
 • رأی شماره ۴۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۴۵۰۳۳/۶۰ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۳ مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت
 • رأی شمارههای ۴۸۳ و ۴۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 • رأی شماره ۴۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 • رأی شمارههای۴۷۶ الی ۴۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آراء شماره۱۱۳ـ ۲۹/۲/۱۳۸۷، ۲۲۰ـ ۲۶/۴/۱۳۹۱، ۳۴۴ـ۲۱/۴/۱۳۸۸، ۲ـ ۱۶/۲/۱۳۸۹، ۳۱۹ـ ۲۲۰ و ۲۲۱ـ ۲۶/۴/۱۳۹۱، ۷۲۴ الی ۷۵۹ـ ۱۱/۱۰/۱۳۹۱، ۱۱۱ـ ۲۳/۲/۱۳۹۲، ۲۵۴ الی ۲۶۰ـ ۱۰/۴/۱۳۹۲، ۴۷۳ـ ۲۲/۷/۱۳۹۲، ۱۶۱۸ الی ۱۷۵۳ـ ۸/۱۰/۱۳۹۳، ۷۰۸ الی ۷۱۵ـ ۱۶/۹/۱۳۹۵، ۴۱۳ـ ۳/۵/۱۳۹۶ هیأتعمومی نقض شد و مصوباتی که بهموجب آراء مذکور ابطال شده بود واجد اعتبار است
 • رأی شماره ۴۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۱۹۹ـ ۲۶/۷/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر شوشتر
 • رأی شماره ۴۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابـطال بنـد۳ جلـسه ۷۹ـ ۱۷/۳/۱۳۹۳، بند۳ جلسه ۲۶۵ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۵ بند۱ جلسه ۱۹۵ـ ۱۷/۱/۱۳۹۴ و بند۳ جلسه ۲۵۵ـ۴/۱۰/۱۳۹۵ شورای اسلامی جویبار در خصوص اعطای تخفیف و بخشودگی
 • رأی شماره ۴۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه ۱۷۳۰۳/۲۸ ـ ۱۲/۲/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر مشهد
 • رأی شماره ۴۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 • رأی شماره ۴۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد ۲۳، ۳۰ و ۳۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر بابل
 • رأی شمارههای ۴۶۶ و ۴۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۰ بخشنامه شماره ۷۸۲۱ـ ۲/۵/۱۳۸۹ معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور
 • رأی شماره ۴۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۸ مورخ۲۵/۱۰/۱۳۸۷ و بند۸ تعرفه عوارض سال۱۳۸۹ مورخ۲۱/۱۰/۱۳۸۸ و بند۲ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۰ مورخ ۲/۱۱/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر دانسفهان در مورد وصول حقالارض از تاریخ تصویب
 • رأی شماره ۴۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه ۸۸۲۰ مورخ ۲/۳/۱۳۷۵ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
 • رأی شماره ۴۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ذیل بند ۲ـ۲ـ ۵ و بندهای ۱۲ـ۲ـ ۵ و ۱۴ـ۲ـ ۵ دفترچه ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی اصفهان از تاریخ تصویب در حدنظر فقهای شورای نگهبان
 • رأی شماره ۴۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اطلاق آییننامه اجرایی ماده ۸ قانون هوای پاک از تاریخ تصویب مصوبه در حدنظر فقهای شورای نگهبان
 • رأی شماره۵۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات ۳۴۴۸/۸۶/۵/۳/ش مورخ ۲۶/۸/۱۳۸۶ و ۷۵۹۰/۸۶/۵/۳/ش مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۶ و ۵۱۱/۸۷/۵/۳/ش مورخ ۴/۳/۱۳۸۷ و ۷۴۱۲/۸۸/۵/۳/ش مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۷ و ۷۷۱۴/۹۰/۵/۳/ش مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر کرج
 • رأی شماره ۵۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده۴ و تبصره ذیل آن از تعرفه بهای خدمات شهرداری بیرجند در سال ۱۳۹۷ از تاریخ تصویب
 • رأی شماره ۵۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۲ مصوبه مورخ ۲۴/۶/۱۳۹۷ کارگروه گندم آرد و نان استان گلستان
 • رأی شماره ۵۳۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۹۲۴۶۴/۴ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۶ معاونت برنامهریزی مدیریت و توسعه منابع انسانی سازمان ثبت احوال کشور
 • رأی شماره ۵۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۳ از (۱ـ۳) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر آمل و تعرفه ۳ـ۳ آن
 • رأی شمارههای ۵۲۸ الی ۵۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۴ از مصوبات صورتجلسه سیصد و شصت و هشتمین جلسه شورای پژوهش دانشگاه پیام نور مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۵ و بخشنامه داخلی شماره ۹۸۸/۷/د مورخ ۲۰/۱/۹۶ و بند یک بخشنامه شماره ۳۰۸۶۲/۷/د مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۷ معاون پژوهش و فناوری دانشگاه پیام نور از تاریخ تصویب
 • رأی شماره هیأت ۵۲۷ عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال جمله «به هر دلیل یا توسط هر مرجعی تغییر کاربری پیدا کند» از تعرفه شماره ۳ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر گراش از تاریخ تصویب مصوبه 
 • رأی شماره ۵۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 • رأی شماره ۵۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۲۹۴ـ ۲۴/۶/۱۳۹۸ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ناظر بر تعیین شرایط برای اعضاء هیأتمدیره مدیران عامل و معاونین فنی دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات با بیش از پانصد هزار کاربر
 • رأی شماره ۵۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم الزام به تخصیص شناسه کارمندی به نیروهای قراردادی که بدون اخذ مجوز از سازمان اداری استخدامی بهکارگیری شده است
 • رأی شماره ۴۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 • رأی شماره ۴۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره۴ بند ۲ـ۴ـ۱ـ۲۱ـ۲ ذیل جدول شماره ۱۱ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری شیراز سال ۱۳۹۳ از تاریخ تصویب
 • رأی شماره ۴۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه جلسه شماره ۸۱ مورخ ۹/۴/۱۳۷۹ و مصوبه شماره یک از جلسه شماره ۱۱۸ مورخ ۲۵/۷/۱۳۸۳ و مصوبه شماره۲ از جلسه شماره ۱۴۹ از تاریخ تصویب
 • رأی شمارههای ۵۵۱ الی ۵۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه ۳۴۹۴/۹۴/۲۸ ـ ۲۸/۸/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص دریافت عوارض از فروش بلیت کنسرتهای موسیقی از تاریخ تصویب
 • رأی شمارههای ۵۴۹ الی ۵۵۰هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه ۱۳۶۳۵۳/۵۱۵۳۶ ـ ۱۲/۱۱/۱۳۹۳ و ۳۸۵۹۴/۵۶۷۱۲ مورخ ۳/۴/۱۳۹۸ هیأت وزیران و مصوبه سی و پنجمین جلسه مورخ ۴/۸/۱۳۷۸ شورای اسلامی شهر تهران و مصوبات ۱۹۹۲ـ ۱۴/۱۰/۱۳۹۳ و ۲۰۰۹ـ ۸/۱۱/۱۳۹۳ و ۲۰۲۱ـ ۲۸/۱۱/۱۳۹۳ و ۲۰۲۶ ـ ۱۰/۱۲/۱۳۹۳ و ۲۵۴۸ ـ ۱۴/۱۲/۱۳۹۸ و ۲۵۶۶ ـ ۲۱/۳/۱۳۹۸ و ۲۶/۳/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر تهران
 • رأی شماره۵۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 • رأی شماره ۵۵۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاق مصوبات شوراهای شهرهای موردشکایت تحت عنوان هزینه و بهای خدمات و آمادهسازی معابر و شوارع در غیراز مواردی که ورود به محدوده صورت میگیرد
 • رأی شماره ۶۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد ۱۶ (تفکیک عرصه)، ۱۷ (تغییر کاربری)، ۱۹ (خدمات عمومی) و ۲۰ (کاربری غیرمرتبط) از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر اردبیل مصوب سال ۱۳۹۶
 • رأی شماره ۵۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ـ۱۱ فصل سوم تعرفه عوارض بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری یزد
 • رأی شماره ۵۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ۱ـ فصل دوم قسمت مربوط به عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری: (۱ـ۲ـ۳ـ عوارض بهرهبرداری در کاربری غیرمرتبط) ۲ـ فصل نهم: قسمت مربوط به حذف فضای سبز مربوط به سالهای ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ از دفترچه عوارض شهرداری نصیرشهر مصوب شورای اسلامی شهر نصیرشهر از تاریخ تصویب
 • رأی شماره ۵۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه صد و سیزدهمین جلسه مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر کرج در خصوص اخذ سفته به عنوان تضمین فرآیند مناقصه
 • رأی شماره ۵۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند د تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شاهرود در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییرکاربری املاک از تاریخ تصویب
 • رأی شماره ۶۲۶ الی ۶۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱ـ ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و ابلاغیه شماره ۳۸/۱۰۱/د ـ ۱۷/۱/۱۳۹۴ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در حد شرایط و قیود مصرح در نظریه فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب بخشنامه و ابلاغیه مورد اعتراض
 • رأی شمارههای ۴۹۰ الی ۴۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 • رأی شماره ۶۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد ۱۸ و ۲۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت سال ۱۳۹۴ از تاریخ تصویب
 • رأی شماره ۶۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ب دستورالعمل ماده ۱۰ آییننامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها هیأت وزیران
 • رأی شماره ۶۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض نسبت به عدم استحقاق کارکنان شهر ایلام در برخورداری از فوقالعاده مناطق جنگی موضوع قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی
 • رأی شماره ۶۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال عوارض تغییر کاربری سالهای ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۳ از دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر گرمسار
 • رأی شماره ۶۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری نسبت به عدم استحقاق کارمندان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی که بدون پست سازمانی به مأموریت خارج از کشور اعزام شدهاند از دریافت مابهالتفاوت فوقالعاده اشتغال خارج از کشور (موضوع تصویبنامه سال۱۳۷۱ هیأت وزیران)- هیأت وزیران
 • رأی شماره ۶۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۳/۷۳۳/۹۵ـ ۱۹/۲/۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص اخذ عوارض تفکیک عرصه از تاریخ تصویب
 • رأی شماره ۷۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر شهمیرزاد در خصوص تجویز اخذ عوارض تفکیک اراضی دولتی
 • رأی شمارههای ۷۲۱ الی ۷۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض کارکنان حوزههای علمیه دارای قوانین و مقررات استخدامی خاص خود هستند و عدم صلاحیت هیأتهای حل اختلاف اداره کار در رسیدگی به دعاوی کارکنان این حوزه صحیح و مطابق مقررات است
 • رأی شماره ۷۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض مفاد تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران اختصاص به فرزند جانباز بازنشسته ندارد بلکه اختصاص سهمیه با رعایت شرایط عمومی استخدام و شرکت در آزمون رقابتی برای استخدام میباشد
 • رأی شماره ۷۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر لواسان بعنوان عوارض مضاعف
 • رأی شماره ۷۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 • رأی شماره ۷۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: کارکنان قراردادی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مشمول دریافت فوقالعاده اشتغال خارج از کشور موضوع تصویبنامه هیأت وزیران نیستند این فوقالعاده اختصاص به مستخدمین دولت در مأموریتهای ثابت دارد
 • رأی شماره ۶۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی کشور که در تاریخ ۳/۶/۱۳۹۶ برگزار شده شرط شرکت در آزمون تاریخ فارغالتحصیلی بوده و نه تاریخ صدور گواهی فراغت از تحصیل
 • رأی شماره ۶۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۴مصوبه شماره ۳۳۴۳۲/ت۲۲ک ـ ۱۶/۳/۱۳۷۳ وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
 • رأی شماره ۶۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد ۱۷ و ۲۰ ضوابط عمومی تأسیس و بهرهبرداری از شرکتهای حمل و نقل بین شهری موضوع مصوبه شماره ۷۱/۳۶۵۳۵ ـ ۲۰/۴/۱۳۹۵ وزارت راه و شهرسازی در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب
 • رأی شماره ۶۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱ ماده ۱۴ عوارض تفکیک عرصه (اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها) سال ۱۳۹۶
 • رأی شماره۶۸۹ هیأتعمومی دیوانعدالتاداری باموضوع: استحقاق کارکنان ثابت و حقوقبگیر جمعیت هلالاحمر به برخورداری از مزایای جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی
 • رأی ۶۳۴ شماره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 • رأی شماره ۷۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: شاکیان موضوع اعلام تعارض قبل از عقد قرارداد مستقیم با دانشگاه، کارگر یک شرکت خدماتی طرف قرارداد با دانشگاه بودهاند و مصادیق مواد ۲۴ و ۷۱ قانون کار پرداخت حق سنوات و مانده مرخصی آنان براساس آخرین حقوق دریافتی برعهده شرکت مزبور به عنوان کارفرما بوده است و تعهد دانشگاه در قبال آنان در حد تبصره۱ ماده ۱۳ قانون کار میباشد که به این تعهد خود عمل کرده است
 • رأی شمارههای ۷۴۰ الی ۷۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۰ـ۱ـ ۸ درخصوص عوارض کسری فضای باز و قسمتی از بند ۱۰ـ۴ درخصوص عبارت «و ماده۹۹ قانون شهرداری» از ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی سال۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز از تاریخ تصویب
 • رأی شماره ۷۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (الف) مصوبه شماره ۴۶۸۸/۹۶/۴/ش ـ ۲۹/۳/۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر مشهد از تاریخ تصویب
 • رأی شماره ۷۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵، ماده۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶، صفحه ۷ و ۸ دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷، صفحه ۱۰ و ۱۱ دفترچه عوارض سال ۱۳۹<
 
 
 
Powered by Phoca Download